Bible

 

Daniel 7

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 ในปีต้นแห่งรัชกาลเบลชัสซาร์กษัตริย์เมืองบาบิโลน ดาเนียลมีความฝันและนิมิตผุดขึ้นในศีรษะของท่านเมื่อท่านนอนอยู่ในที่นอนของท่าน ท่านจึงบันทึกความฝันนั้นไว้ และบรรยายเนื้อเรื่องนั้น

2 ดาเนียลกล่าวว่า "ข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตเวลากลางคืน และดูเถิด ลมทั้งสี่ของฟ้าสวรรค์ได้ปลุกปั่นทะเลใหญ่นั้น

3 และสัตว์มหึมาสี่ตัวได้ขึ้นมาจากทะเล ต่างตัวต่างกัน

4 ตัวแรกเหมือนสิงโต มีปีกนกอินทรี เมื่อข้าพเจ้ามองดูนั้น ขนปีกก็ถูกถอนออกไป และมันถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน และให้ยืนสองเท้าเหมือนคน และมอบใจของมนุษย์ให้แก่มัน

5 และดูเถิด มีสัตว์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สองเหมือนหมี มันขยับตัวข้างหนึ่งขึ้น มีกระดูกซี่โครงสามซี่อยู่ในปากของมันระหว่างซี่ฟัน มีเสียงบอกมันว่า `จงลุกขึ้นกินเนื้อให้มากๆ'

6 ต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าก็ได้มองดู ดูเถิด สัตว์อีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาว บนหลังมีปีกนกสี่ปีก สัตว์นั้นมีหัวสี่หัวและมันรับราชอำนาจ

7 ต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตกลางคืน และดูเถิด สัตว์ที่สี่มันร้ายกาจและเป็นที่น่ากลัวและแข็งแรงยิ่งนัก มันมีฟันเหล็กมหึมา มันกินและหักเป็นชิ้นๆ และกระทืบสิ่งที่เหลือนั้นเสีย มันต่างกับสัตว์อื่นทั้งหลายที่อยู่ก่อนมัน มันมีเขาสิบเขา

8 ข้าพเจ้าพิเคราะห์เรื่องเขาเหล่านั้น ดูเถิด มีอีกเขาหนึ่งเล็กๆงอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั้น เขารุ่นแรกสามเขาได้ถูกถอนรากออกไปต่อหน้ามัน และดูเถิด ในเขาอันนี้มีตาเหมือนตามนุษย์ มีปากพูดเรื่องใหญ่โต

9 ขณะที่ข้าพเจ้าดูอยู่มีหลายบัลลังก์ถูกล้มลง และผู้หนึ่งผู้เจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับ ฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะ พระเกศาที่พระเศียรของพระองค์เหมือนขนแกะบริสุทธิ์ พระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิง กงจักรของบัลลังก์นั้นเป็นไฟลุก

10 ธารไฟพุ่งออกและไหลออกมาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ คนนับแสนๆปรนนิบัติพระองค์ คนนับโกฏิๆเข้าเฝ้าพระองค์ ผู้พิพากษาก็ขึ้นนั่งบันลังก์ บรรดาหนังสือก็เปิดขึ้น

11 ข้าพเจ้าก็จ้องดู เพราะเสียงพูดใหญ่โตของเขาเล็กนั้น และเมื่อข้าพเจ้าจ้องดูสัตว์ตัวนั้นก็ถูกฆ่า และศพก็ถูกทำลาย มอบให้เผาเสียด้วยไฟ

12 ส่วนเรื่องสัตว์ที่เหลืออยู่นั้น ราชอำนาจของมันก็ถูกนำไปเสีย แต่ชีวิตของมันนั้นยังต่อไปให้ถึงฤดูหนึ่งและวาระหนึ่ง

13 ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตกลางคืน และดูเถิด มีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆในท้องฟ้า และท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั้น เขานำท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์

14 ราชอำนาจ สง่าราศี กับราชอาณาจักร ก็ได้มอบให้แก่ท่าน เพื่อบรรดาชนชาติ ประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะปรนนิบัติท่าน ราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะไม่สิ้นสุดไป และอาณาจักรของท่านเป็นอาณาจักรซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลย

15 ส่วนข้าพเจ้า คือดาเนียล จิตใจข้าพเจ้าก็เป็นทุกข์ในตัวข้าพเจ้า เพราะนิมิตในศีรษะของข้าพเจ้าก็กระทำให้ข้าพเจ้าตกใจ

16 ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ท่านผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่น และไต่ถามความจริงของเรื่องราวนี้ ท่านก็บอกข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้ารู้ความหมายของเรื่องเหล่านี้

17 สัตว์มหึมาทั้งสี่คือ กษัตริย์สี่พระองค์ซึ่งจะเกิดมาจากพิภพ

18 แต่บรรดาวิสุทธิชนแห่งองค์ผู้สูงสุดจะรับราชอาณาจักร และถือกรรมสิทธิ์ราชอาณาจักรนั้นสืบๆไปเป็นนิตย์ คือเป็นนิตย์นิรันดร์

19 แล้วข้าพเจ้าก็อยากจะทราบถึงความจริงอันเกี่ยวกับสัตว์ตัวที่สี่นั้นซึ่งผิดแปลกกับสัตว์อื่นๆทั้งสิ้น ร้ายกาจเหลือเกิน มีฟันเหล็กและเล็บตีนทองสัมฤทธิ์ ซึ่งกินและหักเป็นชิ้นๆและกระทืบสิ่งที่เหลือนั้นเสีย

20 และเกี่ยวกับเขาสิบเขาซึ่งอยู่บนหัวของมัน และเขาอีกเขาหนึ่งซึ่งงอกขึ้นมาต่อหน้าเขารุ่นแรกสามเขาที่หลุดไป เขาซึ่งมีตาและมีปากซึ่งพูดสิ่งใหญ่โต และซึ่งดูเหมือนจะใหญ่โตกว่าเพื่อนเขาด้วยกัน

21 เมื่อข้าพเจ้ามองดู เขานี้ทำสงครามกับวิสุทธิชนและชนะ

22 จนถึงผู้เจริญด้วยวัยวุฒิเสด็จมาถึงและทรงให้มีการพิพากษาให้แก่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้น และจนสมัยเมื่อวิสุทธิชนรับราชอาณาจักรมาถึง

23 ท่านผู้นั้นกล่าวดังนี้ว่า `เรื่องสัตว์ตัวที่สี่จะมีราชอาณาจักรที่สี่บนพิภพซึ่งจะผิดกับราชอาณาจักรทั้งสิ้น และจะกินทั้งพิภพนี้เสียและเหยียบพิภพลง และหักพิภพนั้นให้แตกออกเป็นชิ้นๆ

24 ส่วนเรื่องเขาสิบเขานั้นจากราชอาณาจักรนี้จะมีกษัตริย์สิบพระองค์เกิดขึ้น และมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นภายหลัง ผิดแปลกกว่ากษัตริย์ที่มีมาก่อน และจะโค่นกษัตริย์เสียสามองค์

25 ท่านจะพูดคำกล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุด และจะให้วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นอิดหนาระอาใจ และจะคิดเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและพระราชบัญญัติ และเขาทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่าน ตลอดหนึ่งวาระ สองวาระ กับครึ่งวาระ

26 แต่ผู้พิพากษาก็จะขึ้นนั่งบัลลังก์และจะทรงนำเอาราชอาณาจักรของท่านไปเสีย เพื่อจะทรงเผาผลาญและทำลายเสียให้สิ้นสุด

27 และอาณาจักรกับราชอาณาจักรและความยิ่งใหญ่แห่งบรรดาอาณาจักรภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้น จะต้องถูกมอบไว้แก่ชุมนุมแห่งวิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้น อาณาจักรของท่านจะเป็นอาณาจักรนิรันดร์ และราชอาณาจักรทั้งสิ้นจะปรนนิบัติและเชื่อฟังท่าน'

28 เรื่องราวก็สิ้นสุดลงเพียงนี้ ส่วนข้าพเจ้าคือดาเนียล ความคิดของข้าพเจ้าก็ทำให้ข้าพเจ้าตกใจมาก และสีหน้าของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนไป แต่ข้าพเจ้าก็เก็บเรื่องราวนี้ไว้ในใจ"

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christianity 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 37:11

Numbers 12:6

Deuteronomy 28:49

1 Kings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Isaiah 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremiah 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadiah 1:17

Habakkuk 2:2

Zechariah 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Acts of the Apostles 1:6

1 Corinthians 6:2, 15:27

Hebrews 12:22

Revelation 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Word/Phrase Explanations

กล่าว
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

สาม
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

ลุกขึ้น
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

คืน
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

ประทับ
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

ขาว
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

เปิด
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

พูด
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

ความจริง
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

สูง
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

เหล็ก
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

ใต้
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 418

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

418. Holding the four winds of the earth, signifies the moderation of its influx. This is evident from the signification of "the four winds of the earth" as being everything Divine in heaven (of which presently); also from the signification of "holding them," as being to moderate its influx. But what is meant by moderating the influx of the Divine in heaven no one can know unless it is revealed to him, nor consequently can it be known what is signified by "holding the four winds of the earth." Without revelation, who would not think that "winds" here mean winds held back by angels, since it also follows "that the wind should not blow upon the earth, nor upon the sea, nor upon any tree." But "the winds of the earth," here as elsewhere in the Word signify everything Divine that is from the Lord in heaven, in particular, Divine truth, and because Divine truth flows from the Lord as a sun into the whole heaven, and from that into the whole earth, so "holding the winds" signifies to moderate influx. But that these things may be more clearly understood, it shall be told how it is with respect to that influx. The Lord is the sun of the angelic heaven; from Him as a sun all light and all heat there proceed. The light that proceeds is in its essence Divine truth, because it is spiritual light; and the heat that proceeds is in its essence Divine good, because it is spiritual heat. From the Lord as a sun these flow out into all the heavens accommodated to reception by the angels there, thus sometimes more moderately, sometimes more intensely. When they flow out more moderately the good are separated from the evil, but when more intensely the evil are cast out. When, therefore, the Last Judgment is at hand the Lord first flows in moderately, in order that the good may be separated from the evil. Because this separation is what is treated of in this chapter, the "holding of the four winds of the earth" is first mentioned, which signifies the moderation of the influx of Divine good and Divine truth from the Lord. It is evident from what follows in this chapter that this refers to the separation of the good from the evil, for it is said, "Hurt not the earth, nor the sea, nor any tree, till we shall have sealed the servants of God on their foreheads" (verse 3); and afterwards, to the end of the chapter, "those sealed," that is, the good separated from the evil are treated of. But respecting this separation more will be said in what follows, likewise respecting the casting out of the evil into the hells, which takes place afterwards.

(Odkazy: Revelation 7:1, 7:3)


[2] "The four winds" signify all the Divine proceeding, because "the winds of heaven" signify the quarters of heaven, for the whole heaven is divided into four quarters, namely, east, west, south, and north. Into two quarters, the east and the west, the Lord flows with Divine good more powerfully than with Divine truth; and into two quarters, the south and the north, with Divine truth more powerfully than with Divine good; consequently those who are in the latter are more in wisdom and intelligence, and those in the former more in love and charity; and as the whole heaven is divided into four quarters, and those quarters are meant by "the four winds," therefore "the four winds" signify all the Divine proceeding. They are called "the four winds of the earth," because "the earth" means all the earth in the spiritual world, but in the spiritual sense "the earth" signifies heaven and the church (respecting which see the preceding article).

[3] From this the meaning of "the four winds" in other passages of the Word can be seen, as in Ezekiel:

The Lord Jehovih said unto me, Prophesy about the spirit, prophesy, and say to the spirit, Thus the Lord Jehovih hath said, Come from the four winds, O spirit, and breathe into these slain that they may live. And when I had prophesied the spirit came, and they revived (Ezekiel 37:9, 10).

This is said of "the dry bones" seen by the prophet, by which the sons of Israel are meant (as is evident from verse 11 there); and this vision describes the reformation and establishment of a new church from those who have not before had any spiritual life. "The dry bones" are those who have nothing of spiritual life; the spiritual life given them by the Lord, from which the church is in them, is described by these words; "the spirit" about which the prophet prophesied, and by which they were revived, signifies spiritual life, which is a life according to the truths of the Word. "Come from the four winds, O spirit," signifies from the Divine of the Lord in heaven; "the four winds" meaning the four quarters in heaven, and the four quarters are everything Divine there (as has been said above). In the sense of the letter, "spirit" here means the breath (spiritus) of respiration, which is wind; it is therefore said that it should "come and breathe into these slain;" but the breath of respiration signifies as well the spiritual life, as will appear from what follows. "The slain" have a similar signification as "dry bones," namely, those who have no spiritual life.

(Odkazy: Ezekiel 37:9-10, 37:11)


[4] In Zechariah:

There were seen four chariots coming out from between two mountains of copper, to which there were horses; and the angel said, These are the four winds of the heavens, going forth from standing by the Lord of the whole earth (5:1, 5).

This treats of the church which is to be extended among those who have not yet been in any light of truth of the church, because they have not had the Word. What "the four chariots" and "the four horses," and the many things respecting them signify, may be seen above n. 355, and what "the mountains of copper" signify, also above (n. 364, 405), where they are explained. Here "the four winds" signify every Divine proceeding, or the Divine good and Divine truth that constitute the church; it is therefore said "the winds of the heavens going forth from standing by the Lord of the whole earth;" "to go forth from standing by Him" signifying to proceed. "Chariots" and "horses" are called winds because "chariots" signify the doctrinals of good and truth, and "horses" an understanding of them, and both of these proceed from the Divine of the Lord.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 355, 364, 405; Zechariah 6:1, 6:5)


[5] In the Gospels:

The Son of man shall send His angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together His elect from the four winds, from one end of the heavens to the other end (Matthew 24:31; Mark 13:27).

All the successive states of the church, even to its end, when the Last Judgment takes place, are here predicted by the Lord; and "the angels with a great sound of a trumpet" signifies proclaiming the good tidings respecting the Lord; and "gathering together the elect from the four winds, from one end of the heavens to the other end," signifies the establishment of a new church; "the elect" mean those who are in the good of love and of faith; "the four winds" mean all states of good and truth; "from one end of the heavens to the other end" means the internals and the externals of the church. (This may be seen more clearly explained in Arcana Coelestia 4060.)

[6] In Daniel:

The he-goat made himself very great; but when he was strong the great horn was broken, and there came up in appearance four in its place towards the four winds of the heavens (Daniel 8:8).

What is meant by "the he-goat" and "ram" in this chapter may be seen above n. 316, namely, that "he-goat" signifies faith separate from charity, and therefore those who expect to be saved because they know the doctrinals and truth of the Word, and who give no thought to a life according to them; "horns" signify truths, and in the contrary sense, as here, falsities; "the great horn" signifies the ruling falsity, which is, that salvation comes merely through knowing and thus believing; "the great horn was broken, and there came up four in its place toward the four winds of heaven," signifies that out of the one principle, faith alone, many falsities conjoined with evils arise; "the great horn" signifying the ruling falsity, which is, that faith alone saves; "broken" signifying its division into many falsities arising therefrom; "four in its place" signifying the conjunction of these with evils; "toward the four winds of the heavens," signifying in respect to each and all things of falsity and evil, for "the four winds of heaven" signify every good and truth of heaven and the church and their conjunction, but in the contrary sense every evil and falsity and their conjunction. "The four winds of the heavens" signify also every evil and falsity, because in the four quarters in the spiritual world not only those who are in the good of love and in truths therefrom dwell, but also those who are in evils and in falsities therefrom; for the hells are in the same quarters, but deep beneath the heavens, for the most part in caverns, caves, and vaults (respecting which see above, n. 410.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 316, The Apocalypse Explained 410)


[7] In this same sense "the winds of the heavens" are mentioned in Jeremiah:

Upon Elam will I bring the four winds from the four ends of the heavens, and I will disperse him toward all those winds, that there may be no nation to which the outcasts of Elam shall not come (4 Jeremiah 49:36).

Here "Elam" signifies those who are in the knowledges that are called the knowledges of faith, but not at the same time in any charity; "the four winds from the four ends of the heavens" signify falsities conjoined with evils; and "to disperse him toward all those winds" signifies into falsities of evil of every kind; "that there may be no nation to which the outcasts of Elam shall not come" signifies that there may be no evil to which falsity cannot be adapted, "nation" meaning evil, for knowledges alone without a life of charity bring forth innumerable falsities of evil.

[8] In Daniel:

I was seeing in my vision when it was night, and behold, the four winds of the heavens rushed upon the great sea. And four great beasts came up from the sea (7 :2, 3).

Here, too, "the four winds" signify falsities conjoined with evils, "the great sea" signifies hell from which they are, and "the four beasts" signify evils of every kind: but on this more in what follows. "The four winds" have a similar signification in Daniel (Daniel 11:4; also in Zechariah (Zechariah 2:6, 7). That "the four winds" signify the four quarters is clearly evident in Ezekiel (Ezekiel 42:16-19), where the measure of the house according to the four winds, that is, the four quarters, is treated of; and there the quarter is named by the same word in the Hebrew by which wind and spirit are named. But more will be seen concerning winds in the article that now follows.

(Odkazy: Daniel 7:2-3; Revelation 7:1, Revelation 7:3; Zechariah 2:6-7)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 415, 425, 426, 446, 489, 493, 497, 518, 625, 657, 665, 681, 687, 849, 850, 1082

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: