Bible

 

Genesis 38

Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 At nangyari nang panahong yaon, na humiwalay si Juda sa kaniyang mga kapatid, at nagdaan sa isang Adullamita na ang pangalan ay Hira.

2 At nakita roon ni Juda ang anak na babae ng isang Cananeo, na tinatawag na Sua; at kinuha niya at kaniyang sinipingan.

3 At naglihi, at nanganak ng lalake; at tinawag niya ang kaniyang pangalang Er.

4 At naglihi uli, at nanganak ng lalake; at tinawag niya ang kaniyang pangalang Onan.

5 At muling naglihi at nanganak ng lalake; at tinawag niya ang kaniyang pangalang Selah: at si Juda ay nasa sa Chezib nang siya'y manganak.

6 At pinapag-asawa ni Juda si Er na kaniyang panganay, at ang pangalan niyao'y Thamar.

7 At si Er, na panganay ni Juda, ay naging masama sa paningin ng Panginoon; at siya'y pinatay ng Panginoon.

8 At sinabi ni Juda kay Onan, Sumiping ka sa asawa ng iyong kapatid, at tuparin mo sa kaniya ang tungkulin ng kapatid ng asawa, at ipagbangon mo ng binhi ang iyong kapatid.

9 At nalalaman ni Onan na hindi magiging kaniya ang binhi; at nangyari, na pagka sisiping siya sa asawa ng kaniyang kapatid, ay pinatutulo niya sa lupa, nang huwag lamang niyang bigyan ng binhi ang kaniyang kapatid.

10 At ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon, at siya'y pinatay rin naman.

11 Nang magkagayo'y sinabi ni Juda kay Thamar na kaniyang manugang na babae: Manatili kang bao sa bahay ng iyong ama, hanggang sa lumaki si Selah na aking anak: sapagka't sinabi niya, Marahil ay hindi siya mamamatay ng gaya ng kaniyang mga kapatid. At yumaon si Thamar at tumahan sa bahay ng kaniyang ama.

12 At nagdaan ang maraming araw; at namatay ang anak na babae ni Sua, na asawa ni Juda; at nagaliw si Juda, at umahon sa Timnath sa mga manggugupit sa kaniyang mga tupa, siya at ang kaniyang kaibigang si Hira na Adullamita.

13 At naibalita kay Thamar, na sinasabi, Narito, ang iyong biyanang lalake ay umaahon sa Timnath upang pagupitan ang kaniyang mga tupa.

14 At siya'y nagalis ng suot pagkabao, at nagtakip ng kaniyang lambong, at pagkapagtakip ay naupo sa pasukan ng Enaim, na nasa daan ng Timnath; sapagka't kaniyang nakikita, na si Selah ay malaki na, at hindi pa siya ibinibigay na asawa.

15 Nang makita siya ni Juda ay ipinalagay siyang patutot, sapagka't siya'y nagtakip ng kaniyang mukha.

16 At lumapit sa kaniya, sa tabi ng daan, at sinabi, Narito nga, ipinamamanhik ko sa iyo na ako'y pasipingin mo sa iyo: sapagka't hindi niya nakilalang kaniyang manugang. At kaniyang sinabi, Anong ibibigay mo sa akin sa iyong pagsiping sa akin?

17 At kaniyang sinabi, Padadalhan kita ng isang anak ng kambing na mula sa kawan. At kaniyang sinabi, Bibigyan mo ba ako ng sangla hanggang sa maipadala mo?

18 At kaniyang sinabi, Anong sangla ang ibibigay ko sa iyo? At kaniyang sinabi, Ang iyong singsing, at ang iyong pamigkis, at ang tungkod na dala mo sa kamay. At kaniyang ipinagbibigay sa kaniya, at sumiping sa kaniya; at siya'y naglihi sa pamamagitan niya.

19 At siya'y bumangon, at yumaon, at siya'y nagalis ng kaniyang lambong, at isinuot ang mga kasuutan ng kaniyang pagkabao.

20 At ipinadala ni Juda ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kamay ng kaniyang kaibigan, na Adullamita, upang tanggapin ang sangla sa kamay ng babae: datapuwa't hindi niya nasumpungan.

21 Nang magkagayo'y kaniyang itinanong sa mga tao sa dakong yaon na sinasabi, Saan nandoon ang patutot na nasa tabi ng daan sa Enaim? At kanilang sinabi, Walang naparitong sinomang patutot.

22 At nagbalik siya kay Juda, at sinabi, Hindi ko nasumpungan: at sinabi rin naman ng mga tao sa dakong yaon, Walang naging patutot rito.

23 At sinabi ni Juda, Pabayaang ariin niya, baka tayo'y mapahiya: narito, aking ipinadala itong anak ng kambing at hindi mo siya nasumpungan.

24 At nangyari, na pagkaraan ng tatlong buwan, humigit kumulang, ay naibalita kay Juda, na sinasabi, Ang iyong manugang na si Thamar ay nagpatutot; at, narito, siya'y buntis sa pakikiapid. At sinabi ni Juda, Siya'y ilabas upang sunugin.

25 Nang siya'y ilabas, ay nagpasabi siya sa kaniyang biyanan. Sa lalaking may-ari ng mga ito, ay nagdalangtao ako: at kaniyang sinabi pang, Ipinamamanhik ko sa iyo, na kilalanin mo kung kanino ang mga ito, ang singsing, ang pamigkis, at ang tungkod.

26 At nangakilala ni Juda, at sinabi, Siya'y matuwid kay sa akin; sapagka't hindi ko ibinigay sa kaniya si Selah na aking anak. At hindi na niya muling sinipingan pa.

27 At nangyari, na sa pagdaramdam niya, na, narito, kambal ang nasa kaniyang tiyan.

28 At nangyari, nang nanganganak siya, na inilabas ng isa ang kamay: at hinawakan ng hilot at tinalian sa kamay ng isang sinulid na mapula, na sinasabi, Ito ang unang lumabas.

29 At nangyari, na pagkaurong ng kaniyang kamay, na, narito, ang kaniyang kapatid ang lumabas. At kaniyang sinabi, Bakit nagpumiglas ka? kaya't tinawag ang pangalan niyang Phares.

30 At pagkatapos ay lumabas ang kaniyang kapatid, na siyang may sinulid na mapula sa kamay: at tinawag na Zara ang kaniyang pangalan.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, ...

The Last Judgment (Continuation) 82


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 367, 592, 2643, 3325, 3519, 4110, 4316, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 433, 1042

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 24:3, 65, 25:24, 28:1, 31:19, 37:32, 46:12

Levitico 18:15, 21:9, 22:13

Numero 26:19

Deuteronomio 22:21, 25:5, 6

Mga hukom 14:1

Si Ruth 1:11, 13, 4:5, 6, 12

1 Samuel 2:25, 22:1, 24:18

2 Samuel 13:39, 14:2

1 Hari 17:20

1 Mga Cronica 2:3, 4

Job 34:32

Kawikaan 7:10

Ezekiel 16:33

Mikas 1:15

Mateo 3, 22:24

Lucas 3:33

Významy biblických slov

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Mga Kapatid
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

Kapatid
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

pangalan
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

nakita
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

anak na babae
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

nanganak
In a general sense, being "born" in the Bible represents one spiritual state producing another, usually some form of love or affection producing or "giving...

tinawag
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

Er
Er, mentioned in Gen. 38:3, signifies the quality of falsity derived from the evil of self-love, which prevailed in the Jewish church, or the false...

Onan
'Onan,' as in Genesis 38, describes the evil from the falsity of evil which was later prominent among the Jewish peoples.

asawa ni
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

Asawa
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

panganay
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

paningin
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

nalalaman
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

Lupa
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

bigyan
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ama
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

sa
‘To grow’ signifies to be perfected.

bahay
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

Anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

araw
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

namatay
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

Babae
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

Timnath
'Thimnath,' as in Genesis 38:12, signifies a state of consultatoin for the church.

tupa
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

naupo
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

pasukan
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

daan
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

nakikita
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

patutot
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

mukha
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

Kambing
From correspondences, a goat signifies the natural man. The goat which was sacrificed, as in Leviticus 16:5-10, signifies the natural man regarding a part purified,...

kawan
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

bumangon
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

ipinadala
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

Buwan
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

matuwid
'To justify,' as in Isaiah 5:3, 11, signifies saving by means of divine good.

ibinigay
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kambal
'Twins in the womb,' as in Genesis 25:24, signifies that both good and truth, represented by Esau and Jacob, were conceived together.

tiyan
'Womb,' as in Genesis 49:25, signifies the conjunction of good and truth. The term 'belly' is used where truths are being discussed, and the term...

pagkatapos
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

zara
'Zarah,' as in Genesis 38:30, signifies the quality of good as actually being firstborn, and truth only seems to be. 'Zarah' in the original tongue...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 4876

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

4876. 'And your rod which is in your hand' means through the power of this, that is, of this truth. This is clear from the meaning of 'a rod' as power, dealt with below; and from the meaning of 'the hand' too as power, dealt with in 876, 3091, 3387, 3563. The phrase 'which is in your hand' is used because the power of that truth, namely lowest truth, is meant, like that present with the semblance of religion among the Jewish nation, meant here by 'Judah'. Regarding the attribution of power to truth, see 3091, 3563. Frequent mention is made in the Word of 'a rod', yet surprisingly few at the present day know that something in the spiritual world was represented by it, as for instance when Moses was commanded, every time a miracle was performed, to lift up his rod and so it was accomplished. The existence of such knowledge even among gentiles may be recognized from their myths in which rods are assigned to magicians. The reason 'a rod' means power is that it is a support, for it gives support to the hand and arm, and through these to the whole body. This being so, a rod takes on the meaning of the part to which it immediately gives support, namely that of the hand and the arm, both of which mean in the Word the power of truth. Also, the hand and arm correspond to that power in the Grand Man, as will be seen at the ends of chapters.

(Odkazy: Arcana Coelestia 878)


[2] That 'a rod' represented power is evident, as has been stated, from what is recorded about Moses,

He was commanded to take a rod and use it to perform miracles; so he took the rod of God in his hand. Exodus 4:17, 20.

When the waters in Egypt were struck with the rod, they turned to blood.

Exodus 7:15, 19.

When the rod was stretched out over the streams, frogs came forth. Exodus 8:5-15.

When the dust was struck by the use of the rod, it turned into lice. Exodus 8:16-20.

When the rod was stretched out towards heaven, hail fell. Exodus 9:23.

When the rod was stretched out over the earth, locusts came forth. Exodus 10:3-21.

Since 'the hand', which means power, comes first, while 'a rod' is merely its instrument, the following references to 'the hand' also occur:

The miracles happened when Moses' hand was stretched out. Exodus 10:12-13. When he stretched out his hand towards heaven, thick darkness came over the land of Egypt. Exodus 10:21-22. When he stretched out his hand over the Sea Suph, an east wind made the sea dry land; and when again he stretched out his hand, the waters returned. Exodus 14:21, 26-27.

(Odkazy: Exodus 7:19-20, 8:1-11, 8:5-20, Exodus 10:3-20)


[3] Reference is in addition made to the rod being used to strike the rock at Horeb, after which water flowed out, Exodus 17:5-6; Numbers 20:7-10. Also, when Joshua was about to fight against Amalek,

Moses said to Joshua, Choose men for us, and go out, fight with Amalek; tomorrow I will stand on the top of the hill, with God's rod in my hand. And it happened, that when Moses lifted up his hand, Israel prevailed, and when he let down his hand Amalek prevailed. Exodus 17:9-11.

From these references it is quite plain that 'a rod', like the hand, represented power, and in the highest sense the Lord's Divine almighty power. It is also evident that at that time representatives constituted the external features of the Church, and that its internal features - which were spiritual and celestial realities such as exist in heaven - corresponded to those external ones, which owed their efficacy to that correspondence. From this it is also evident how crazy those people are who believe that power had been infused into and therefore dwelt in Moses' rod or hand.

(Odkazy: Exodus 17:9, 17:11; Numbers 20:7-11)


[4] The meaning in the spiritual sense of 'a rod' as power is also evident from many places in the Prophets, as in Isaiah,

Behold, the Lord Jehovah Zebaoth is taking away from Jerusalem rod and stay, the whole rod of bread, and the whole rod of water. Isaiah 3:1.

'The rod of bread' stands for the support and power provided by the good of love, 'the rod of water' for the support and power provided by the truth of faith. For 'bread' means the good of love, see 276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735; and 'water' the truth of faith' 28, 680, 739, 2702, 3058, 3424. 'The rod of bread' is used with a similar meaning in Ezekiel 4:16; 5:16; 14:13; Psalms 105:16.

[5] In addition to this, in Isaiah,

The Lord, Jehovih Zebaoth, said, Do not be afraid - O My people, inhabitant of Zion - of Asshur, who will smite you with a stick and will lift up the rod over you in the way of Egypt. Jehovah will lift up the scourge against him, as when Midian was smitten in the rock of Oreb, and his rod will be over the sea, which he will lift up in the way of Egypt. Isaiah 10:24, 26.

Here 'the rod' stands for power provided by reasoning and knowledge, like that which those people possess who, with ideas based on factual knowledge, reason against the truths of faith and pervert these or else treat them as worthless. This is what is meant by 'the stick with which Asshur will smite' and by 'the rod which he will lift up in the way of Egypt'. For 'Asshur' means reasoning, see 1186, and 'Egypt' knowledge, 1164, 1165, 1186, 1462.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1164-1165)


[6] Similarly in Zechariah,

The pride of Asshur will be thrown down, and the rod of Egypt will depart. Zechariah 10:11.

In Isaiah,

You relied on the rod of a bruised reed, on Egypt, which, when anyone leans on it, goes into his hand and pierces it. Isaiah 36:6.

'Egypt' stands for factual knowledge, as above; and power in spiritual things which is received from that knowledge is meant by 'the rod of a bruised reed'. By 'the hand which it enters and pierces' is meant power received from the Word. In the same prophet,

Jehovah has broken the rod of the wicked, the stick of those who have dominion. Isaiah 14:5

'The rod' and 'the stick' plainly stand for power.

[7] In Jeremiah,

Grieve, all regions surrounding Moab; say, How is the rod of strength, the rod of beauty, broken! Jeremiah 48:17.

'The rod of strength' stands for power received from good, and 'the rod of beauty' for power received from truth.

[8] In Hosea,

My people enquire of their piece of wood, and their rod gives them a reply, for the spirit of whoredom has led them astray. Hosea 4:12.

'Inquiring of a piece of wood' stands for consulting evils, 'the rod gives reply' for the fact that falsity results from these, its power being derived from the evil to which they give support. 'The spirit of whoredom' stands for the life of falsity resulting from evil. In David,

Even when I walk in the valley of the shadow I will fear no evil; for You are with me; Your stick and Your rod comfort me. Psalms 23:4.

'Your stick and your rod' stands for Divine truth and good, which have power. In the same author,

The rod of the wicked will not rest on the lot of the righteous. Psalms 125:3.

[9] In the same author,

You will break them in pieces with a stick of iron, you will dash them in pieces like a potter's vessel. Psalms 2:9.

'A stick of iron' stands for the power of spiritual truth within the natural, for all natural truth that has spiritual truth present within it possesses power. 'Iron' means natural truth, 425, 426. Similarly in John,

He who overcomes, and keeps My works until the end, to him I will give power over the nations to rule 1 them untie a stick of iron as when earthen pots are broken in pieces. Revelation 2:26-27. (Also Revelation 12:5; 19:15.)

(Odkazy: Arcana Coelestia 425-426)


[10] Because 'a rod' represented the power of truth, that is, the power of good expressed by means of truth, kings therefore had sceptres; and those sceptres were shaped like short rods. For kings represent the Lord as regards truth, while kingship itself means Divine Truth, 1672, 1728, 2015, 2069, 3670, 4581. The sceptre means the power which is theirs not by virtue of their high position but of truth which must reign. Nor must this be any other kind of truth than that which is grounded in good, and so is primarily Divine Truth, and among Christians is the Lord, the source of all Divine Truth.

-----
Footnotes:

1. literally, pasture

-----

(Odkazy: Exodus 8:5-20, Exodus 10:3-22; Genesis 38:18)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 4936, 6371, 6947, 7011, 7026, 7292, 7309, 7417, 8182, 8579, 8599, 8904, 9028, 9034, 9141, 9643, 9942

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 31, 176, 433


   Studijní pomůcky


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: