Bible

 

Exodo 33

Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, Yumaon ka, sumampa ka mula rito, ikaw at ang bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Egipto, na patungo kayo sa lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na aking sinasabi, Sa iyong binhi ay aking ibibigay.

2 At aking susuguin ang isang anghel sa unahan mo: at aking palalayasin ang Cananeo, ang Amorrheo, at ang Hetheo, at ang Pherezeo, ang Heveo, at ang Jebuseo:

3 Sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot: sapagka't hindi ako sasampa sa gitna mo; sapagka't ikaw ay bayang may matigas na ulo; baka ikaw ay aking lipulin sa daan.

4 At nang marinig ng bayan ang masasamang balitang ito, ay nanangis sila: at walang taong nagsuot ng kaniyang mga pahiyas.

5 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa mga anak ni Israel, Kayo'y isang bayang may matigas na ulo: kung ako'y sumampa sa gitna mo na sangdali, ay lilipulin kita: kaya't ngayo'y alisin mo ang iyong mga pahiyas sa iyo upang aking maalaman kung anong aking gagawin sa iyo.

6 At ang mga anak ni Israel ay naghubad ng kanilang mga pahiyas mula sa bundok ng Horeb.

7 Kinaugalian nga ni Moises na dalhin ang tolda at itayo sa labas ng kampamento, na malayo sa kampamento at kaniyang tinawag iyon, Tabernakulo ng kapisanan. At nangyari na bawa't magsiyasat sa Panginoon ay lumalabas na pumaparoon sa Tabernakulo ng kapisanan, na nasa labas ng kampamento.

8 At nangyari, pagka si Moises ay lumalabas na napasa sa Tolda, na ang buong bayan ay bumabangon at tumatayo, bawa't lalake sa pintuan ng kaniyang Tolda at pinanonood si Moises hanggang sa makapasok sa Tolda.

9 At nangyari, pagka si Moises ay pumapasok sa Tolda ay bumababa ang haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng Tolda ang Panginoon ay nakikipagsalitaan kay Moises.

10 At nakikita ng buong bayan ang haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng Tolda; at ang buong bayan ay tumitindig at sumasamba, na bawa't isa'y sa tabi ng pintuan ng kaniyang Tolda.

11 At nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kaniyang kaibigan. At siya'y bumabalik uli sa kampamento, datapuwa't ang kaniyang tagapangasiwang si Josue, na anak ni Nun, na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa Tolda.

12 At sinabi ni Moises sa Panginoon, Tingnan mo, iyong sinasabi sa akin: Isampa mo ang bayang ito: at hindi mo ipinakilala sa akin kung sino yaong susuguin mo na kasama ko. Gayon ma'y iyong sinabi, Aking nakikilala ka sa pangalan, at ikaw rin naman ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin.

13 Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo, na kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan, upang ikaw ay aking makilala, na ano pa't ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin: at akalain mo, na ang bansang ito ay iyong bayan.

14 At kaniyang sinabi, Ako'y sasa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan.

15 At sinabi niya sa kaniya, Kung ikaw ay hindi sasa akin ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito.

16 Sapagka't saan ngayon makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan? hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, upang kami ay maging bukod, ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa?

17 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Akin ding gagawin ang bagay na ito na iyong sinalita: sapagka't ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin, at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan.

18 At sinabi ni Moises, Ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo, ang iyong kaluwalhatian.

19 At kaniyang sinabi, Aking papangyayarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo; at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan.

20 At kaniyang sinabi, Hindi mo makikita ang aking mukha: sapagka't hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay.

21 At sinabi ng Panginoon, Narito, may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan:

22 At mangyayari, na samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumadaan, na aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato, at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan:

23 At aking aalisin ang aking kamay, at iyong makikita ang aking likod: datapuwa't ang aking mukha ay hindi makikita.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1444, 4290, 4299, 6674, 6849, 6858, 8427, ...

Apocalypse Revealed 54, 939

True Christian Religion 28, 107, 124, 135, 370, 689, 691, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 78, 148, 412, 433, 594

An Invitation to the New Church 35, 41

Marriage 28, 107, 124

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:21, 19:21, 24:7, 50:24

Exodo 3:4, 6, 8, 17, 17:9, 23:20, 24:9, 32:7, 9, 13, 34, 34:5, 9

Numero 7:89, 12:7, 14:14, 39, 23:9

Deuteronomio 1:8, 4:24, 9:19, 29, 31:14, 15, 34:10

Mga hukom 6:9, 22, 13:22

1 Samuel 6:19

2 Samuel 7:23, 15:25

1 Hari 21:27

2 Hari 6:3

Job 34:29

Mga Awit 25:4, 63:3, 99:7, 103:7

Isaias 6:5, 32:11, 48:4, 63:9

Daniel 12:13

Joel 2:12

Jonas 3:5

John 1:14, 10:14, 14:5

Mga Gawa ng mga Apostol 7:51, 55

Mga Romano 9:15

1 Timoteo 6:16

Mga Hebreo 10:30, 12:29, 13:13

1 Juan 4:12, 5:14

Významy biblických slov

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

lupain
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Abraham
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

Isaac
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

Jacob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

anghel
'A messenger' signifies communication.

gatas
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

pulot
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

daan
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

sabihin
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

mga anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Anak
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

bundok
'Hills' signify the good of charity.

tolda
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

tinawag
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

tabernakulo
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

kapisanan
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

bumabangon
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

Pintuan
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

pumapasok
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

Ulap
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

nakikita
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

josue
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

kabataan
"Youths" or "Young men" generally represent intelligence or the understanding of truth. This is fitting, since adolescent boys tend to be more advanced intellectually than...

tingnan
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

pangalan
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

paningin
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

kami
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

bukod
The meaning of "apart" in the Bible is pretty straightforward; it means there is a separation in spiritual states. What those states are and how...

ipakita
'Shew' signifies instruction to the life.

mukha
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

bato
'A rock' signifies the Lord regarding the divine truth of the Word.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Seeing the Lord
Worship Talk | Ages over 18

Ze Swedenborgových děl

 

True Christian Religion # 107

True Christian Religion (Chadwick translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 853  

← Předchozí   Další →

107. (ix) FROM THIS TIME ON NO ONE FROM CHRISTIAN COUNTRIES CAN COME INTO HEAVEN, UNLESS HE BELIEVES IN THE LORD GOD THE SAVIOUR, AND APPROACHES HIM ALONE.

We read in Isaiah:

Behold, I create a new heaven and a new earth, and the former ones shall not be remembered, neither shall they rise above the heart, and behold, I shall make Jerusalem an exultation, and its people happiness, Isaiah 65:17-18.

and in Revelation:

I saw a new heaven and a new earth, and I saw the holy Jerusalem coming down from God out of heaven, prepared as a bride for her husband; and He that sat on the throne said, Behold, I shall make all things new, Revelation 21:1-2, 5.

We read in many places that only those who are written down in the Book of Life of the Lamb will enter heaven (Revelation 13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27). Heaven there does not mean the heaven we see with our eyes, but the heaven of the angels; Jerusalem is no city coming out of the sky, but a church which will come down from the Lord out of the other heaven; and the Book of Life of the Lamb does not mean some book written in heaven which is to be opened, but the Word, which is from the Lord and about Him. In the preceding sections of this chapter the doctrine that Jehovah God, who is called the Creator and Father, came down and took upon Himself human form, in order that He could be approached and be joined, has been confirmed, proved and established. Does anyone on approaching a person address himself to his soul? How could one do so? Rather he addresses himself to the person whom he sees before him, and speaks to him directly face to face. The case is similar with God the Father and God the Son, since God the Father is in the Son, as the soul is in the body.

[2] The following passages in the Word establish that one must believe in the Lord God the Saviour:

God so loved the world that He gave His only-begotten Son, so that everyone who believes in Him should not perish, but have everlasting life, John 3:15-16.

He who believes in the Son is not judged, but he who does not believe has already been judged, because he has not believed in the name of the only-begotten Son of God, John 3:18.

He who believes in the Son has everlasting life; but he who does not believe in the Son will not see life, but the wrath of God will rest upon him, John 3:36.

The bread of God is that which comes from heaven, and gives life to the world; he who comes to me shall not be hungry, and he who believes in me shall never be thirsty, John 6:33, 35.

This is the will of Him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in Him should have everlasting life, and I should raise him up on the last day, John 6:40.

They said to Jesus, What shall we do to perform God's work? Jesus answered, This is God's work, to believe in Him whom the Father has sent, John 6:28-29.

In truth, I say to you, he who believes in me has everlasting life, John 6:47.

Jesus cried out saying, If anyone is thirsty, let him come to me and drink. If anyone believes in me, streams of living water will flow from his belly, John 7:37-38.

If you have not believed that I am, you will die in your sins, John 8:24.

Jesus said, I am the resurrection and life; he who believes in me, though he die, shall live; but everyone who lives and believes in me shall not ever die, John 11:25-26.

Jesus said, I have come as a light into the world, so that everyone who believes in me should not remain in darkness, John 12:46; 8:12.

So long as you have the light, believe in the light, so that you may be sons of light, John 12:36.

We read that they will abide in the Lord and the Lord in them (John 14:20; 15:1-5; 17:23), which they can do through faith.

Paul preached both to Jews and to gentiles repentance towards God and faith in our Lord Jesus Christ, Acts of the Apostles 20:21.

I am the way, truth and life; no one comes to the Father except through me, John 14:6.

[3] The following passages prove that he who believes in the Son believes in the Father, since, as said before, the Father is in Him, just as the soul is in the body:

If you knew me, you would also know my Father, John 8:19; 14:7.

He who sees me sees Him who sent me, John 12:45.

He who receives me receives Him who sent me, John 13:20.

The reason is that no one can see the Father and live (Exodus 33:20). For this reason the Lord says:

No one has ever seen God; His only-begotten Son who is in the Father's revealed Him, John 1:18.

No one has seen the Father, except Him who is with the Father; He has seen the Father, John 6:46.

You have never heard the Father's voice, nor have you seen His appearance, John 5:37.

But those who do not know anything about the Lord, like those in two of the three continents, Asia and Africa, not to mention the Indies, if they believe in one God, and live in accordance with the commandments of their own religion, are saved by their faith and their life. Sin is imputed to those who know, not to those who are ignorant, just as blind people who knock into things are not blamed. For the Lord says:

If you were blind, you would not have any sin; but now you say that you can see, therefore your sin remains, John 9:41.

(Odkazy: John 6:46-47, 12:45-46)

Přejděte do sekce / 853  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

True Christian Religion 149


   Studijní pomůcky


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: