Bible

 

Daniel 12

Swedish (1917)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí  

1 På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står såsom försvarare för dina landsmän; och då kommer en tid av nöd, vars like icke har funnits, allt ifrån den dag då människor blevo till och ända till den tiden. Men på den tiden skola av ditt folk alla de varda frälsta, som finnas skrivna i boken.

2 Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd.

3 De förståndiga skola då lysa, såsom fästet lyser, och de som hava fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen.

4 Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till.»

5 När nu jag, Daniel, såg till, fick jag se två andra stå där, en på flodens ena strand, och en på dess andra strand.

6 Och en av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder, och som stod ovanför flodens vatten: »Huru länge dröjer det, innan änden kommer med dessa förunderliga ting?»

7 Och jag hörde på mannen som var klädd i linnekläder, och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himmelen och svor vid honom som lever evinnerligen att efter en tid, och tider, och en halv tid, och när det heliga folkets makt hade blivit krossad i grund, då skulle allt detta varda fullbordat.

8 Och jag hörde detta, men förstod det icke; och jag frågade: »Min herre, vad bliver slutet på allt detta?»

9 Då sade han: »Gå, Daniel, ty dessa ord skola förbliva gömda och förseglade intill ändens tid.

10 Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det.

11 Och från den tid då det dagliga offret bliver avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skola ett tusen två hundra nittio dagar förgå.

12 Säll är den som förbidar och hinner fram till ett tusen tre hundra trettiofem dagar.

13 Men gå du åstad mot ändens tid; sedan du har vilat, skall du uppstå till din del, vid dagarnas ände.»

← Předchozí  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Revealed 500

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 183


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Caelestia 1664, 2531, 2838, 5376, 7051, 7988, 8018, ...

Apocalypse Revealed 51, 171, 256, 478, 548, 562, 704, ...

Doctrine of the Lord 4

Sacred Scripture 61

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet 171, 346, 518

True Christianity 606, 652, 788


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 199, 222, 608, 610, 700, 717, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

An Invitation to the New Church 10

Spiritual Experiences 303

Scriptural Confirmations 2, 4, 15, 38

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

2 Mosebok 29:38, 32:32, 33:14

5 Mosebok 32:36, 40

Domarboken 5:31

Psaltaren 16:9, 107:43

Ordspråksboken 3:35

Predikaren 12:9

Jesaja 8:16, 26:19, 29:11

Jeremia 30:7, 10

Daniel 4:31, 7:21, 25, 8:11, 13, 17, 19, 26, 10:4, 13, 11:33, 35

Matteus 13:43, 24:15, 21, 25:46

Markus 13:19

Lukas 7:35, 10:20, 21:24

Johannes 5:28, 11:24

1 Korinthierbrevet 15:40

Judasbrevet 1:9

Uppenbarelseboken 4:9, 5:1, 10:4, 5, 11:2, 13:5, 14:13

Word/Phrase Explanations

tid
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

mikael
'Michael' signifies genuine truth from the Word.

många
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

Evig
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

liv
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

rättfärdighet
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

stjärnor
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

evinnerligen
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Se
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

två
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

stå
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

vatten
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

himmelen
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

svor
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

halv
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

heliga
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

herre
In most cases, a "master" in the Bible refers to truth: knowledge, an understanding of the situation at hand, an understanding of the Lord's wishes,...

ogudaktiga
Swedenborg several times associates the “wicked” with “malevolence,” defines “malevolence” as “destroying good, interior and exterior,” and says that the wicked do this by disowning...

tusen
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

hundra
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

dagar
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

tre
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Michael—The Great Prince
The name Michael is actually a question, meaning, literally, “Who is like God?” The answer to this question can help us fight against the dragon.
Worship Talk | Ages over 18

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 948

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

948. 22:11 "He who is unjust, let him be unjust still; he who is filthy, let him be filthy still; he who is righteous, let him be righteous still; he who is holy, let him be holy still." This symbolizes the state of everyone in particular after death and before being judged, and in general before the Last Judgment, that those caught up in evils will have their goods taken away, and those caught up in falsities will have their truths taken away, and conversely, that people prompted by goods will have their evils taken away, and those prompted by truths will have their falsities taken away.

He who is unjust symbolizes someone caught up in evils, and he who is righteous someone prompted by goods (no. 668). He who is filthy or unclean symbolizes someone caught up in falsities (nos. 702, 728, 924), and he who is holy someone prompted by truths (nos. 173, 586, 666, 852). It follows from this that to let him who is unjust be unjust still means, symbolically, that someone caught up in evils will be still more caught up in evils, and that to let him who is filthy be filthy still means, symbolically, that someone caught up in falsities will be still more caught up in falsities; and conversely, that to let him who is righteous be righteous still means, symbolically, that someone prompted by goods will be still more prompted by goods, and that to let him who is holy be holy still means, symbolically, that someone prompted by truths will be still more prompted by truths.

Moreover, it also symbolically means that people caught up in evils will have their goods taken away, and those caught up in falsities will have their truths taken away, and conversely, that people prompted by goods will have their evils taken away, and those prompted by truths will have their falsities taken away. For someone caught up in evils is still more caught up in evils to the extent that his goods are taken away, and someone caught up in falsities is still more caught up in falsities to the extent that his truths are taken away; and conversely, someone governed by goods is still more governed by goods to the extent that his evils are taken away, and someone governed by truths is still more governed by truths to the extent that his falsities are taken away.

Either the one or the other befalls everyone after death, for thus they are prepared, the evil for hell, and the good for heaven. For an evil person cannot take goods and truths with him to hell, nor can a good person take evils and falsities with him into heaven, since that would throw both heaven and hell into disorder.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 708; Revelation 15:5)


[2] It must be rightly known, however, that we mean the inwardly evil and the inwardly good. For the inwardly evil may be outwardly good, since they can behave and speak as though they were good, as hypocrites do, and the inwardly good may at times be outwardly evil, since they can do evil things and utter falsities, and yet repent and wish to be instructed in truths.

The case here is the same as that declared by the Lord:

...to everyone who has, more will be given, that he may have abundance; but from him who does not have, even what he has will be taken away." (Matthew 13:12; 25:29; Mark 4:25; Luke 8:18; 19:26)

This befalls all people after death before being judged. It also was the case with people collectively who either perished or were saved at the time of the Last Judgment. For the Last Judgment could not take place before then, because as long as the evil held on to their goods and truths, they were conjoined in outward appearances with angels in the lowest heavens. And yet they had to be separated. This, too, was foretold by the Lord in Matthew 13:24-30, 38-40, an event that may be seen explained in nos. 324, 329, 343, 346, 398 above.

It can be seen from this what is symbolically meant in the spiritual sense by letting him who is unjust be unjust still, by letting him who is filthy be filthy still, by letting him who is righteous be righteous still, and by letting him who is holy be holy still.

Something similar is meant by these verses in Daniel:

Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purged and cleansed...; the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand; but those who understand shall understand. (Daniel 12:9-10)

(Odkazy: Revelation 15:5)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 932

Other New Christian Commentary

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: