Bible

 

Amos 4

Swedish (1917)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Hören detta ord, I Basans-kor på Samarias berg, I som förtrycken de arma och öven våld mot de fattiga, I som sägen till edra män: »Skaffen hit, så att vi få dricka

2 Herren, HE EN har svurit vid sin helighet: Se, dagar skola komma över eder, då man skall hämta upp eder med metkrokar och eder sista kvarleva med fiskkrokar.

3 Då skolen I söka eder ut, var och en genom närmaste rämna i muren, och eder Harmonsbild skolen I då kasta bort, säger HE EN.

4 Kommen till Betel och bedriven eder synd till Gilgal och bedriven än värre synd; frambären där på morgonen edra slaktoffer, på tredje dagen eder tionde.

5 Förbrännen syrat bröd till lovoffer, lysen ut och kungören frivilliga offer. Ty sådant älsken I ju, I Israels barn, säger Herren, HE EN.

6 Jag lät eder gå med tomma munnar i alla edra städer, jag lät eder sakna bröd på alla edra orter. Och likväl haven I icke omvänt eder till mig, säger HE EN.

7 Jag förhöll regnet för eder, när ännu tre månader återstodo till skördetiden; jag lät det regna över en stad, men icke över en annan; en åker fick regn, men en annan förtorkades, i det att regn icke kom därpå.

8 Ja, två, tre städer måste stappla bort till en och samma stad för att få vatten att dricka, utan att de ändå kunde släcka sin törst. Och likväl haven I icke omvänt eder till mig, säger HE EN.

9 Jag slog eder säd med sot och rost; edra många trädgårdar och vingårdar, edra fikonträd och olivträd åto gräsgnagarna upp. Och likväl haven I icke omvänt eder till mig, säger HE EN.

10 Jag sände ibland eder pest, likasom i Egypten; jag dräpte edra unga män med svärd och lät edra hästar bliva tagna såsom byte; och stanken av edra fallna skaror lät jag stiga upp och komma eder i näsan. Och likväl haven I icke omvänt eder till mig, säger HE EN.

11 Jag lät omstörtning drabba eder, likasom när Gud omstörtade Sodom och Gomorra; och I voren såsom en brand, ryckt ur elden. Och likväl haven I icke omvänt eder till mig, säger HE EN.

12 Därför skall jag göra så med dig, Israel; och eftersom jag nu skall göra så med dig, därför bered dig, Israel, att möta din Gud.

13 Ty se, han som har danat bergen och skapat vinden, han som kan yppa för människan hennes hemligaste tankar, han som kan göra morgonrodnaden till mörker, och som går fram över jordens höjder -- HE EN, härskarornas Gud, är hans namn.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Shrnutí kapitoly

Exploring the Meaning of Amos 4      

By Helen Kennedy

In chapter 4 of the Book of Amos, verses 1-3 talk about people who pervert the truths of the church. They will fall into falsities in outermost things. Fish are lower things, so it follows that fishhooks (verse 2) would mean being caught and held fast in natural or lower things.

Verses 4-6 talk about things of worship such as tithes and sacrifices. These look similar to genuine worship, but are only in outermost things. We can tell because ‘teeth’ (verse 6) represent ultimates or outermost things (Secrets of Heaven 6380), so it follows that “cleanness of teeth” would mean outermost things that look good but only imitate genuine worship. The Lord exhorts, “Yet you have not returned to me.”

Verses 7-8. Some things true will remain, when the rest are false, in consequence of which truths will have no power. This can be seen where the Lord says, “I made it rain on one city; I withheld rain from another city... where it did not rain the part withered.” Again the Lord exhorts, “Yet you have not returned to me.”

Verse 9. Afterward all things of the church are falsified, shown in how blight attacked the gardens, vineyards, fig tree and olive trees. The last three represent spiritual, natural and celestial things, or all the things of spiritual life. “Yet you have not returned to me,” says the Lord.

Verses 10-11. The Lord explains the devastating things he allowed to happen: plague in Egypt, death of young men by swords, stench in the camps, Sodom and Gomorrah. This is because they are profaned by sensual knowledges - profanation meaning the mixing of good and evil together (Secrets of Heaven 1001:2).

This extends to all things of the church, the church being the Lord’s kingdom on earth (Secrets of Heaven 768:3).

With profanation “as soon as any idea of what is holy arises, the idea of what is profane joins immediately to it” (Secrets of Heaven 301).

Now there is hardly anything left. “Yet you have not returned to Me,” says the Lord again.

Verses 12-13. Because people adamantly remain in their profane ways, they are warned, “Prepare to meet your God!”. This is the God powerful and mighty, “who forms mountains, and creates the wind,” and even more close to home, “Who declares to man what his thought is.” As intimately a knowing as that is, the Lord’s love for all humanity is contained in His exhortations for them to turn themselves to Him.

See, for example, Luke 6:44-45, and True Christian Religion 373.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 204


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Caelestia 382, 1069, 1453, 2165, 2220, 2799, 2842, ...

Apocalypse Revealed 336, 439, 474, 496, 502, 862

The Lord 49


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 403, 405, 513, 532, 556, 560, 608, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1 Mosebok 19:24

2 Mosebok 9:3

3 Mosebok 7:12, 13, 22:18, 26:23

4 Mosebok 21:33, 28:3

5 Mosebok 21, 42

Rut 1:1

2 Konungaboken 8:1, 13:7

Job 9:7, 24:4

Psaltaren 89:36

Ordspråksboken 22:7

Jesaja 1:1, 11, 9:12, 28:1, 45:7, 56:12

Jeremia 3:3, 5:3, 10:13, 14:3, 16:16, 46:18, 50:40

Hesekiel 20:39, 34:16

Hosea 9:15, 11:5, 12:6

Joel 1:4

Amos 2:7, 8, 3:1, 3, 9, 10, 5:5, 8, 11, 27, 6:7, 7:1

Mika 1:3, 2:2, 3:2

Haggai 2:17

Sakaria 3:2

Matteus 23:23

Word/Phrase Explanations

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

kor
'The heifer whereby labor has not been done,' as mentioned in Deuteronomy 21:3, signifies the innocence of the external self, which is in ignorance. 'The...

berg
'Hills' signify the good of charity.

dricka
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

he
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

helighet
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

dagar
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

komma
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

säger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

betel
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

Gilgal
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

morgonen
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

tionde
'Tithes,' as in tenths, signifies goods and truths stored up from the Lord in a person’s interior self. These goods are called remains. When these...

syrat
Leaven' signifies evil and falsity, which should not be mixed with good and true things. In Leviticus 2:11, it says, 'no meat offering which ye...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

barn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

bröd
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

Regn
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

tre
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

månader
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

två
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

vatten
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

slog
'The smitten' signify people who are oppressed by the falsities of ignorance.

vingårdar
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

fikonträd
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

olivträd
'An olive,' as in Isaiah 17:6, signifies celestial remains. 'An olive' signifies love and charity, because 'the olive tree' signifies the celestial church, and so...

sände
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

pest
'Pestilence' denotes the vastation of good and truth.

egypten
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

dräpte
'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis...

svärd
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

hästar
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

Gud
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

namn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Caelestia # 2799

Arcana Caelestia (Svenska Översättning)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

2799. Att orden ’men själv tog han elden och kniven’ betecknar det goda i kärleken och det sanna i tron är uppenbart av det som förstås med ’elden’ som är det goda i kärleken, behandlat i nr 934, och av det som förstås med ’kniven’ som är det sanna i tron. Att kniven som användes när offret slaktades vid offerceremonien står för det sanna i tron kan man inse av det som menas med ’ett svärd’ eller ’ett litet svärd’ i Ordet, ty i stället för ’en kniv’ sägs där i stället ’ett litet svärd’. Båda har samma innebörd, med den skillnaden emellertid att ’en kniv’ som används vid slakten av offerdjuren betecknar det sanna i tron, medan ’ett svärd’ betecknar det sanna som strider. Eftersom nu ’en kniv’ sällan förekommer i Ordet och detta av en hemlig orsak om vilken skall talas nedan, så skall här visas vad ’ett svärd’ står för. I den invärtes meningen förstås med ’ett svärd’ det sanna i tron som strider, och också ödeläggelse av sant. I motsatt mening betecknar det det falska som strider, och bestraffning av det falska.

[2] I Ett svärd betecknar det sanna i tron som är invecklat i strid. Detta framgår av följande ställen.

Hos David:

Omgjorda Dina höfter med Ditt svärd, O Du Mäktige, var lyckosam i Din härlighet och ära, rid på Din sannings svärd, och Din högra hand skall lära Dig underbara ting. Psaltaren 45:4-5.

Detta syftar på Herren. ’Svärd’ står för det sanna som är invecklat i strid.

Hos densamme:

De barmhärtiga skall jubla i härlighet, de skall sjunga på sina viloläger, Guds lov skall vara i deras mun35 och ett ytterst skarpt svärd i deras hand. Psaltaren 149:5-6.

Hos Jesaja:

Jehovah kallade Mig, när Jag ännu var i moderlivet, Han nämnde Mitt namn, medan Jag låg i Min moders sköte. Och Han gjorde Min mun lik ett skarpt svärd, och gjorde Mig till en blank pil. 49:1-2.

’Ett skarpt svärd’ står för det sanna som är invecklat i strid, ’en blank pil’ för det sanna i läran, se nr 2686, 2709.

Hos samme profet:

Assyrien skall falla för ett svärd,inte en mans; ett svärd,inte en människas, skall förtära honom; och han skall fly för svärdet, och hans unga män skall bli trälar. Jes 31:8.

’Assyrien’ står för att resonera om Gudomliga ting, nr 119, 1186, ’ett svärd inte en mans’ och ’inte en människas’ står för falskhet. ’Svärdet för vilket han flyr’ står för sanningen som är invecklad i strid.

(Odkazy: Isaiah 31:8; Psalms 45:3-4)


[3] Hos Sakarja:

Så vänd då åter till ert fäste, ni hoppets fångar. Också idag förkunnar Jag att Jag skall ge er dubbelt igen – Jag som har böjt Juda som Min båge, uppfyllt Efraim, uppeggat dina söner, du Sion, mot dina söner, Du Javan. Och Jag skall göra dig lik den mäktiges svärd, och Jehovah skall synas över dem, och Hans pil skall fara ut lik en blixt. Sakaria 9:1214.

’Den mäktiges svärd’ står för det sanna, som är invecklat i strid.

Hos Johannes:

Mitt ibland lampställen höll någon som var lik Människosonen i Sin högra hand sju stjärnor, och ur Hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd, och Hans ansikte var som solen, när den lyser i sin fulla kraft. Uppenbarelseboken 1:13, 16.

Och vidare:

Så säger Han som har det skarpa, tveeggade svärdet: Jag skall mycket snart komma till dig och strida mot dem med Min muns svärd. Uppenbarelseboken 2:12, 16.

’Det skarpa, tveeggade svärdet’ står alldeles tydligt för det sanna som är invecklat i strid, vilket därför förebildades med ’ett svärd som utgick ur Hans mun’.

(Odkazy: Zechariah 9:12-14)


[4] I samma bok:

Ut ur munnen på Honom som satt på den vita hästen kom ett skarpt svärd, och med detta skall Han slå folkslagen. Och de dödades med svärdet tillhörigt Honom som satt på hästen och vilket utgick ur Hans mun. Uppenbarelseboken 19:15, 21.

Här är det uppenbart att ’svärdet som utgick ur Hans mun’ betyder det sanna som var invecklat i strid. Den som ’satt på den vita hästen’ är Ordet och således Herren, som är Ordet, se ovan nr 27602763. Detta förklarar det som Herren säger hos Matteus:

Tro inte att Jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred, utan med svärd. Matteus 10:34.

Och hos Lukas:

Den som har en penningpung skall ta den med sig, och likaledes en ränsel. Men den som inte har någon skall sälja sina kläder och köpa sig ett svärd. De sade till Honom: Se, Herre, här är två svärd. Och Jesus sade: Det är nog. Lukas 22:3638.

Med ’ett svärd’ förstås här inte något annat än det sanna med hjälp av vilket och för vilket de skall strida.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2760-2763; Luke 22:36-38)


[5] Hos Hosea:

Jag skall på den dagen för deras räkning sluta ett förbund med fältets vilda djur och med fåglarna under himlen och med allt som kryper på marken. Och Jag skall avskaffa36 bågen och svärdet och kriget i landet. Och Jag skall låta dem vila tryggt. Hosea 2:18.

Här handlar det om Herrens rike. Med ’att avskaffa bågen, svärdet och kriget’ förstås att där inte kommer att finnas någon strid överhuvudtaget om läran och det sanna.

Hos Josua:

Josua lyfte upp sina ögon och fick se en man stå där framför sig med ett draget svärd i sin hand. Han sade till Josua: Jag är anföraren över Jehovahs här. Och Josua föll då ned på jorden på sitt ansikte. Jos 5:13-14.

Dessa ord syftar på det tillfälle då Josua tillsammans med Israels barn hade gått in i landet Kanaan, något som betecknar deras inträde i Herrens rike som har tro. Med ’det dragna svärdet i handen på anföraren över Jehovahs här’ förstås det sanna som är invecklat i strid, en strid som är Kyrkans.

[6] Men att med ’små svärd’ eller ’knivar’ menas det sanna som hör till tron framgår av att de användes inte bara vid offerceremonierna utan också vid omskärelsen. De som användes vid omskärelsen var tillverkade av flinta och kallades ’flintans svärd’, som syns hos Josua:

Jehovah sade till Josua: Gör dig små svärd av flinta och omskär åter Israels barn, för andra gången. Och Josua gjorde sig små svärd av flinta och omskar Israels barn på förhudarnas kulle.

Jos 5:2-3.

’Omskärelsen’ var en förebildning av rening från kärlek till sig själv och världen, se nr 2039, 2632. Och eftersom en sådan rening uppnås med hjälp av sanningarna i tron, så användes för den skull ’små svärd av flinta’, nr 2039 (slutet), 2046 (slutet).

[7] II Ett svärd betecknar ödeläggelsen av sant

Detta framgår av följande ställen.

Hos Jesaja:

Dessa två olyckor skall drabba dig – och vem visar dig medlidande? Ödeläggelse och förstöring, hunger och svärd – vem skall trösta dig? Dina söner försmäktade, de låg vid alla gatuhörn. 51:19-20.

’Hunger’ står för ödeläggelse på gott och ’svärd’ för ödeläggelse på sant. ’Att ligga vid alla gatuhörn’ står för att berövas allt sant. Med ’gator’ förstås sant, nr 2336, och vad ödeläggelse är, se nr 301304, 407, 408, 410, 411.

Hos samme profet:

Jag skall bestämma37 er för svärdet, och ni alla skall få böja er ner till att slaktas, därför att när Jag kallade svarade ni inte, och när Jag talade hörsammade ni inte. 65:12.

(Odkazy: Arcana Coelestia 301-304, 407-408, 410-411)


[8] Hos samme profet:

Med eld skall Jehovah döma, och med svärd, allt kött, och många skall de vara som blir slagna av Jehovah. 66:16.

’Att bli slagna av Jehovah’ står för dem som har undergått ödeläggelse.

Hos Jeremia:

Över alla kullar i öknen har de kommit som framkallat ödeläggelse, ty Jehovahs svärd förtär allt från den ena ändan av landet till den andra. Det finns ingen frid för något kött. De har sått vete och skördat tistel. Jeremia 12:12-13.

’Jehovahs svärd’ står alldeles tydligt för ödeläggelse av det som är sant.

Hos samme profet:

De har ljugit på Jehovah och sagt: Det är inte Han, och inget ont skall komma över oss, svärd och hunger skall vi inte se. Och profeterna skall vara som vind, och något tal är inte i dem. Jeremia 5:12-13.

[9] Hos samme profet:

Jag hemsöker dem. De unga männen skall dö genom svärd. Deras söner och deras döttrar skall dö genom hunger. Jeremia 11:12.

Hos samme profet:

När de offrar brännoffer och spisoffer, så har Jag inget behag i dessa, ty Jag förtär dem med svärd, hungersnöd och pest. Och jag sade: Ack, Herre Jehovih, se, profeterna säger till dem: Ni skall inte se svärdet, inte heller skall hungersnöd drabba er. Jeremia 14:12-13.

Hos samme profet:

Staden har getts i de kaldéers hand som strider emot den, inför svärd, hungersnöd och pest. Jeremia 32:24, 36.

Hos samme profet:

Jag skall sända bland dem svärd, hungersnöd och pest, till dess att de blir utrotade från marken Jag gav åt dem och deras fäder. Jeremia 24:10.

(Odkazy: Jeremiah 11:22)


[10] På dessa ställen beskrivs ödeläggelse genom ’svärd, hungersnöd och pest’. ’Svärd’ beskriver ödeläggelse på sant, ’hungersnöd’ ödeläggelse på gott och ’pest’ härjning ända till förstörelse.

Hos Hesekiel:

Människoson, tag ett skarpt svärd och använd det som rakkniv och för det över ditt huvud och ditt skägg. Tag dig så en vågskål och dela det avrakade håret. En tredjedel skall du bränna upp i eld mitt i staden, en tredjedel skall du slå med svärd runt omkring den och en tredjedel skall du strö ut för vinden, och Jag skall med Mitt svärd dra ut efter dem. En tredjedel skall dö av pest och förgås av hunger i mitten av dig, en tredjedel skall falla för svärd runt omkring dig, och en tredjedel skall Jag strö ut för alla vindar, och Mitt svärd skall Jag dra ut efter dem. Hesekiel 5:1-2, 12, 17.

Detta syftar på ödeläggelsen på naturligt sant.

Hos samme profet:

Svärdet är därute, och pest och hunger är därinne. Den som är ute på marken skall dö genom svärdet, och den som är i staden, honom förtär hungersnöd och pest. Hesekiel 7:15.

[11] Hos samme profet:

Säg till Israels land: Så säger Jehovah: Se, Jag är emot dig, och Jag skall dra ut Mitt svärd ur skidan, och Jag skall utrota ur dig både den rättfärdige och den ogudaktige. Eftersom Jag skall utrota ur dig den rättfärdige och den ogudaktige, därför skall Jag dra ut Mitt svärd ur skidan mot allt kött från söder till norr, och allt kött skall erfara att Jag, Jehovah, har dragit ut Mitt svärd ur skidan, och det skall inte mer stickas in igen. Så sade Jehovah: Säg: Ett svärd, ja, ett svärd är draget för att förtära, eftersom det är putsat för att flamma som blixten – medan de skådar tomhet för dig, medan de spår lögnaktiga spådomar för dig. Hesekiel 21:35, 810, 28-29.

Här står ’ett svärd’ för ingenting annat än ödeläggelse, något som framgår av varje detalj i den invärtes meningen.

(Odkazy: Ezekiel 21:3-5, 21:8-10)


[12] Hos samme profet:

Konungen i Babel skall riva ner dina murar med sina svärd. Hans hästar är så många att dammet skall överhölja dig. Vid dånet av hans ryttare och av hans åkdon och vagnar skall dina murar darra. Med sina hästars hovar skall han trampa sönder alla dina gator. 26:911.

Vad ’Babel’ är, se nr 1326, och att det åstadkommer ödeläggelse, nr 1327.

Hos David:

Om man inte omvänder sig, skall Gud vässa Sitt svärd, spänna Sin båge och göra Sig redo. Psaltaren 7:12.

Hos Jeremia:

Jag sade: Ack Herre, Du har i sanning svårt bedragit detta folk och Jerusalem, då Du sade: Ni skall ha frid. Men svärdet har nått ända till själen. Jeremia 4:10.

(Odkazy: Ezekiel 26:9-11)


[13] Hos samme profet:

Förkunna i Egypten, och kungör i Migdol: Stå upp och gör dig redo, ty svärdet skall frossa runt omkring dig. Jeremia 46:14.

Hos samme profet:

Må ett svärd komma över kaldéerna och över Babels invånare, över dess härskara och vise män! Må ett svärd komma över storskrytarna, och de skall bli som galna! Må ett svärd komma över dess mäktige män, och de skall bli bestörta! Må ett svärd komma över dess hästar och vagnar och över hela den blandade skaran i dess mitt, och de skall bli som kvinnor! Må ett svärd komma över dess skatter, och de skall bli tagna som byte! Må torka komma över dess vatten, och de skall bli uttorkade! Jeremia 50:3538.

’Ett svärd’ står här tydligt för ödeläggelse på sant, ty det sägs ’att ett svärd skall komma över vise män, över storskrytare, över mäktige män, över hästar och vagnar, över skatter, och att det skall komma torka över vattnen och att dessa skall bli uttorkade’.

(Odkazy: Jeremiah 50:35-38)


[14] Hos samme profet:

Vi gav handen åt Egypten, åt Assur för att få bröd att mätta oss med. Slavar hade herraväldet över oss, det finns ingen som rycker oss ur deras hand. Med fara för våra själar hämtar vi vårt bröd, i åsynen av öknens svärd. Klagovisorna 5:6, 8-9.

Hos Hosea:

Han skall inte vända tillbaka till Egyptens land, och Assur skall vara hans konung, därför att de inte velat vända tillbaka till Mig. Och svärdet skall komma ned över hans städer och förtära dess bommar och uppsluka på grund av deras rådslag. Hosea 11:5-6.

Hos Amos:

Jag sände pest till er på Egyptens väg. Jag dräpte era unga män med svärd och lät era hästar bli tagna som byte. Amos 4:10.

’På Egyptens väg’ står för det uteslutande kunskapsmässiga, som är det som förorsakar ödeläggelse, när man på grundval av detta resonerar om Gudomliga ting. ’Hästar tagna som byte’ står för ett förstånd, som berövats sina grundläggande egenskaper.

[15] III Ett svärd betecknar i motsatt mening det falska som är invecklat i strid

Detta är uppenbart hos David:

Med min själ ligger jag mitt ibland lejon, som hetsar upp människors söner, deras tänder är lans och kastspjut och deras tungor är ett skarpt svärd. Psaltaren 57:4.

Hos samme författare:

Se, de ropar upp med sina munnar, svärd är på deras läppar – ty vem hör? Psaltaren 59:7.

Hos Jesaja:

Du är utkastad ur din grav lik en avskyvärd trädstam, du ligger där överhöljd av dräpta, de svärdslagna män, som går ned till gropens stenar likt ett förtrampat kadaver. 14:19.

Detta syftar på Lucifer.

Hos Jeremia:

Förgäves har jag slagit era söner. De tog inte någon rättelse. Ert eget svärd håller på att förtära era profeter, som ett förhärjande lejon. Du släkte, ge akt på Jehovahs Ord. Har Jag då varit en öken för Israel? Jeremia 2:30-31.

[16] Hos samme profet:

Gå inte ut på marken, och vandra inte på vägen, ty fienden bär på svärd. Skräck från alla håll! Jeremia 6:25-26.

Hos samme profet:

Tag denna kalk med vredesvinet och få alla folkslag, till vilka Jag sänder dig, att dricka. Och de skall dricka och ragla och bli galna inför svärdet som Jag skall sända ibland dem. Drick, så att ni blir druckna och spyr och faller omkull utan att kunna stå upp vid åsynen av svärdet. Jeremia 25:15-16, 27.

Hos samme profet:

Dra ditupp, ni hästar, storma fram, ni vagnar. Må de mäktige män tåga fram, etiopier och putéer, rustade med sköldar, och ludéer, rustade med bågar, bågar som de spänner. Och detta är Herren Jehovihs dag, en hämndedag. Och svärdet skall frossa sig mätt och dricka sig rusigt av deras blod. Jeremia 46:9-10.

[17] Hos Hesekiel:

De skall slita av dig kläderna och ta ifrån dig dina härliga smycken och låta dig ligga naken och blottad. Och de skall gadda samman en folkhop mot dig, och man skall stena dig med sten och genomborra dig med sina svärd. 16:39-40.

Detta syftar på Jerusalems vederstyggligheter.

Hos Sakarja:

Ve över den ovärdige herde, som överger sin hjord. Svärdet skall träffa hans arm och hans högra öga. Hans arm skall alldeles förtvina och hans högra öga förmörkas i grund. Sakaria 11:17.

Hos Hosea:

De tänker det som är ont emot Mig. Deras furstar skall falla för svärd på grund av deras tungas våldsamma vrede. Detta skall bli deras åtlöje i Egyptens land. Hosea 7:15-16.

[18] Hos Lukas:

Stor nöd skall komma över jorden, och vrede skall drabba detta folk, ty de skall falla för svärdsegg, och de skall föras bort som fångar bland alla hednafolk, och slutligen skall Jerusalem trampas ner av hedningarna. Lukas 21:23-24.

Herren talar här om tidevarvets slut – i bokstavsmeningen om judarnas förskingring och Jerusalems förstöring, men i den invärtes meningen om kyrkans sista tillstånd. ’Att falla för svärdsegg’ betyder att det inte längre fanns något sant, idel falskt. ’Med alla hednafolk, eller folkslag’, menas alla slag av ondska, bland vilka de skall tas tillfånga. Med ’hedningarna’ – eller ’folkslagen’ – förstås alla slags ondska, se nr 1259, 1260, 1849, 1868, och med ’Jerusalem’ förstås kyrkan, nr 2117, som skall ’trampas ner’ av dem.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1259-1260)


[19] IV Ett svärd betecknar även bestraffning av det falska

Detta framgår hos Jesaja:

På den dagen skall Jehovah med Sitt svärd, det hårda, det stora och starka, hemsöka Leviatan, den långlagda ormen38 , och Leviatan den hopringlade ormen, och Han skall dräpa vidundren som finns i havet. 27:1.

Detta har avseende på dem som genom resonemang, grundade på de yttre sinnenas erfarenhet och på kunskapsfakta, söker träda in i trons mysterier. ’Det hårda, det stora och starka svärdet’ står för bestraffning av det falska som dessa resonemang för med sig.
20. När man läser om att ibland dem som ges till spillo och dräps genom svärdsegg stundom inräknas ’både män och kvinnor, unga och gamla, liksom får och åsnor’, så förstås med detta i den invärtes meningen straffet, som består i att det falska fördöms, såsom hos Jos 6:21; 8:24-25; 10:28, 30, 37, 39; 11:1012, 14; 13:22; 19:47; Domarboken1:8, 25; 4:15-16; 18:27; 20:37; 1 Sam 15:8; 2 Konungaboken 10:25, och på andra ställen. Detta förklarar varför det befalldes ’att den stad som dyrkade andra gudar skulle slås med svärd och i grunden förstöras och brännas upp i eld och bli till en grushög för evig tid’, 5 Mosebok 13:1218. ’Svärdet’ står för bestraffning av det som är falskt, ’eld’ för bestraffning av det som är ont. Jehovahs ängel som stod på stigen med draget svärd, riktat mot Bileam, 4 Mosebok 22:22, 31, betecknar det sanna som stod hindrande i vägen för det falska, som Bileam var behäftad med. Av denna orsak var det att också han dräptes med svärd, 4 Mosebok 31:8.
21. Att ’ett svärd’ i ursprunglig mening betecknar det sanna som är invecklat i strid, och i motsatt mening det falska som är invecklat i strid, och också ödeläggelse på sant liksom bestraffning av det falska har sitt ursprung i de förebildningar som förekommer i livet efter detta. Ty när någon där talar det som han vet är falskt, då faller genast ned över honom liksom dolkar och framkallar fasa, medan det sanna som är invecklat i strid förebildas med sådant som är uddvasst som svärdsspetsar. Ty det sannas natur utan gott är så beskaffad, men om det existerar tillsammans med det goda, då är det runt och lent. Då nu den ursprungliga innebörden av svärd var denna, så föresvävar därför änglarna det kämpande sanna, så snart kniv, lans, litet svärd eller svärd nämns.
22. Att en kniv knappast alls omnämns i Ordet beror på att det i det andra livet finns andar som kallas ’knivare’. De ser ut att bära på knivar som hänger vid höfterna på dem. Orsaken till detta är att de har en sådan vilddjursnatur att de vill sticka ihjäl varenda en med kniv. Det är därför som knivar inte omnämns, utan små svärd och svärd, ty dessa, som brukliga i drabbningar, framkallar föreställningen om krig, följaktligen om det sanna som är invecklat i strid.
23. Eftersom det var bekant för de gamle att ett litet svärd, en lans och en kniv betecknade det sanna, så blev det bland hedningarna, som detta bruk spred sig till, genom tradition en sedvänja att vid offerceremonierna ända till blodsutgjutelse sticka och sarga sig med små svärd, lansar eller knivar, vilket står att läsa om Baals präster:

Baals präster ropade med hög röst och ristade sig, som deras sed var, med svärd och lansar, så att blodet välvde fram. 1 Konungaboken 18:28.

Att alla krigsvapen i Ordet betecknar sådant som hör till andlig strid, och att vart och ett av dem betecknar något specifikt, se nr 2686.

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Caelestia 2817, 3021, 3601, 3696, 3727, 3941, 4135, 4496, 4499, 4843, 5044, 5120, 5694, 6306, 6353, 6767, 7044, 7102, 7162, 7225, 7456, 7918, 8185, 8294, 8593, 8595, 8617, 8653, 8813, 8902, 9050, 9088, 9164, 9182, 9193, 9205, 9231, 9327, ...

Apocalypse Revealed 161

NYA JERUSALEM OCH DESS HIMMELSKA LÄRA 22, 24, 186


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 73, 235, 240, 701

Other New Christian Commentary

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Caelestia # 934

Arcana Caelestia (Svenska Översättning)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

Další →

(V této verzi nebo překladu neexistuje pro tento oddíl žádný text; klepnutím na tlačítko “Číst další” přejděte dál)

Přejděte do sekce / 10837  

Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Caelestia 2799, 2804, 3021, 3300, 4489, 5071, 5313, 5704, 6135, 6833, 7519, 7852, 8108, 8496, 8820, 9055, 9229, 9375, 9475

The White Horse 1

NYA JERUSALEM OCH DESS HIMMELSKA LÄRA 221, 248


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 66, 68, 274, 277, 382, 433, 539, 610

Other New Christian Commentary

Přeložit: