Bible

 

Бытие 10

Russian: Makarij Translation (Pentateuch) (1825)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Вотъ родословіе сыновъ Ноевыхъ Сима, Хама и Іафета. Послј потопа родились у нихъ дјти:

2 Сыны Іафета: Гомеръ, Магогъ, Мадай, Іаванъ, Ѕувалъ, Мешехъ и Ѕирасъ.

3 Сыны Гомера: Аскеназъ, Рифатъ и Ѕогарма,

4 Сыны Іована: Елиса, Ѕарсисъ, Киттимъ и Доданимъ.

5 Отъ сихъ населились острова народовъ въ зсмляхъ ихъ, по различію языка ихъ, по племенамъ ихъ въ народј ихъ.

6 Сыны Хама: Хушъ, Минраимъ, Футъ и Ханаанъ.

7 Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха, а сыны Раамы Шева и Деданъ.

8 Хушъ родилъ также Нимрода: сей началъ быть силенъ на землј.

9 Онъ былъ силснъ звјроловствомъ предъ Іеговою; потому п говорится: силенъ звјроловствомъ, какъ Нимродъ предъ Іеговою.

10 Царство его въ началј составляли: Вавилонъ, Эрехъ, Аккадъ и Халне, въ землј Сеннааръ.

11 Изъ сей земли вышелъ Ассуръ и построилъ Ниневію, Реховоѕиръ, Калахъ,

12 и Ресенъ между Ниневію и Калахомъ, городъ великій.

13 Отъ Мицраима произошли Лудимъ, Анамимъ, Легавимъ, Нафтухимъ,

14 Патрусимъ, Каслухимъ, (откуда вышли Филистимляне), и Кафторимъ.

15 Отъ Ханаана родились: Сидонъ, первенецъ его, Хетъ,

16 Іевусей, Аморрей, Гергесей,

17 Евей, Аркей, Синей,

18 Арвадей, Цемарей и Емаѕей. Въ послјдствіи времени племена Ханаанскія разсјялись.

19 И простирался предјлъ Хананеевъ отъ Сидона къ Герару до Газы, отсюда къ Содому, Гомору, Адмј и Цевоиму до Лаши.

20 Сіи суть сыны Хамовы, по племенамъ ихъ, по языкамъ ихъ въ земляхъ ихъ, въ народахъ ихъ.

21 Были дјти и у Сима, отца всјхъ сыновъ Еверовыхъ, старшаго брата Іафетова.

22 Сыны Сима: Еламъ, Ассуръ, Арфаксадъ, Лудъ и Арамъ.

23 Сыны Арама: Уцъ, Хулъ, Геѕеръ и Машъ.

24 Арфаксадъ родилъ Салу, Сала родилъ Евера.

25 У Евера родились два сына: имя одному Фалекъ, потому что во дни его земля раздјлена; имя брату его Іоктанъ.

26 Отъ Іоктана родились: Алмодадъ, Шалефъ, Хоцармоветъ, Іерахъ,

27 Гадорамъ, Узалъ, Дикла,

28 Овалъ, Авимаилъ, Шева,

29 Офиръ, Хавила и Іовавъ. Всј сіи былн дјти Іоктана.

30 Поселенія ихъ простираются отъ Меши до Сефара, горы восточной.

31 Сіи суть сыны Симовы по племенамъ ихъ, по различію языковъ ихъ, вь земляхъ ихъ, по народамъ ихъ.

32 Вотъ племена сыновъ Ноевыхъ, въ родословномъ ихъ порядкј, въ народахъ ихъ. Отъ сихъ распространились на землј народы послј потопа.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Shrnutí kapitoly

Exploring the Meaning of Genesis 10      

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

See Secrets of Heaven 1130, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Бытие 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

Числа 24:24

Второзаконие 2:23, 32:8

ИисусНавин 9:7

КнигаСудей 6:4

1я Царств 13:18, 26:6

3я Царств 9:28

1я Паралипоменон 1:1, 4, 8, 17

2я Паралипоменон 14:12

Есфирь 10:1

Иов 1:1, 15

Исаия 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Иеремия 46:9, 47:4, 51:27

Иезекииль 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Даниил 1:2, 11:30

Иона 1:2

Наум 1

Захария 5:11

Word/Phrase Explanations

Хавила
'Havilah,' as mentioned in Genesis 10:28, signifies a ritual of the church called Eber. 'The land of Havilah,' as mentioned in Genesis 2:11, signifies the...

Нимрода
'Nimrod,' as in Genesis 10, signifies people who make internal worship external by depending upon external worship alone.

земли
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

Филистимляне
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

два
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

имя
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 1171

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

1171. 'The sons of Raamah' similarly means those who had no internal worship but cognitions of faith, in the mere possession of which they made religion consist; and 'Sheba and Dedan' are nations with whom they existed and by these same nations cognitions themselves are meant in the internal sense. This is evident from the places in the Prophets given below, and from the following in David concerning Seba, Sheba, and Raamah,

The kings of Tarshish and of the islands will bring a gift, and the kings of Sheba and Seba will offer a present; and all kings will fall down before Him. Psalms 72:10-11.

This refers to the Lord, His kingdom, and the celestial Church. Anyone may see that here 'gift' and 'present' mean types of worship, though exactly which types of worship, and the nature of them, cannot be known unless it is known what 'Tarshish and the islands' and 'Sheba and Seba' are used to mean. The fact that 'Tarshish and the islands' is used to mean forms of external worship corresponding to internal has been shown already, from which it follows that 'Sheba and Seba' is used to mean forms of internal worship - 'Sheba' the celestial things of worship, and 'Seba' the spiritual.

[2] In Isaiah,

I gave Egypt as your expiation, Cush and Seba in place of you. Isaiah 43:3.

Here 'Cush and Seba' stands for the spiritual things of faith. In the same prophet,

The labour of Egypt, and the wares of Cush and of the Sabeans, men of stature, will come over to you. Isaiah 45:14.

'The labour of Egypt' stands for knowledge, 'the wares of Cush and the Sabeans' for cognitions of spiritual things which serve people who believe in the Lord.

[3] In the same prophet,

A drove of camels will cover you, dromedaries of Midian and Ephah; all those from Sheba will come. They will bring gold and frankincense and will proclaim the praises of Jehovah. The whole Rock of Arabia will be gathered to you. Isaiah 60:6-7.

Here 'Sheba' is used to mean celestial things and the spiritual things deriving from these, described as 'gold and frankincense', which, as now explained, are 'the praises of Jehovah', that is, internal worship.

[4] In Ezekiel,

The traders of Sheba and Raamah, they were your traders in the best of every spice, and in every precious stone, and they gave gold for your resources. Ezekiel 27:22-23.

This refers to Tyre. What 'Sheba and Raamah' means is clear from the commodities in which they are said to have traded - spices, precious stones, and gold. 'Spices' in the internal sense are charity, 'precious stones' are faith deriving from charity, and 'gold' is love to the Lord, all of which are the celestial things meant by 'Sheba'. Strictly, 'Sheba' means the cognitions of those things - and this is why they are here called 'merchandise' - with which those who become members of the Church are endowed, for without cognitions no one is able to become a member of the Church.

[5] Similar things were represented by the Queen of Sheba who came to Solomon and brought him spices, gold, and precious stones, 1 Kings 10:1-3, and also by the wise men from the east who came to Jesus at His birth, and who fell down and worshipped Him, and who opened their treasures, and offered Him gifts, gold, frankincense, and myrrh, Matthew 2:1, 11. These gifts meant celestial, spiritual, and natural good. In Jeremiah,

To what purpose does frankincense come to Me from Sheba, and best sweet cane from a distant land? Your burnt offerings are not acceptable. Jeremiah 6:20.

Here also it is evident that 'Sheba' stands for cognitions and adoration, meant by 'frankincense and sweet cane', though here they are those things devoid of charity, which are not pleasing.

(Odkazy: Genesis 10:7)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 2588, 3048, 3240, 9293, 9688, 10177, 10199, 10252, 10254


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 242, 324, 406


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: