Bible

 

Esekiel 16

Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så:

2 Menneskesønn! Forehold Jerusalem dets vederstyggeligheter

3 og si: Så sier Herren, Israels Gud, til Jerusalem: Ditt ophav og din avstamning er fra kana'anittenes land; en amoritt var din far, og en hetittkvinne din mor.

4 Og med din fødsel gikk det således til: Den dag du blev født, blev din navlestreng ikke avskåret, og du blev ikke tvettet ren med vann og ikke inngnidd med salt og ikke svøpt i svøp.

5 Intet øie ynkedes over dig, så de gjorde noget sådant med dig og forbarmet sig over dig; men du blev kastet ut på marken den dag du blev født, fordi de ikke ønsket at du skulde leve.

6 Da gikk jeg forbi dig og så dig sprelle i ditt blod, og jeg sa til dig: Du som ligger der i ditt blod, lev! Ja, jeg sa til dig: Du som ligger der i ditt blod, lev!

7 Jeg gjorde dig til mange tusen som vekstene på marken, og du vokste og blev stor og nådde den høieste skjønnhet; brystene blev faste, og ditt hår vokste. Men du var naken og bar.

8 Da gikk jeg forbi dig og så dig, og se, din tid var kommet, elskovens tid, og jeg bredte min kappe over dig og skjulte din blusel, og jeg tilsvor dig troskap og gjorde pakt med dig, sier Herren, Israels Gud, og du blev min.

9 Og jeg tvettet dig med vann og skylte blodet av dig og salvet dig med olje.

10 Jeg klædde dig med utsydde klær og hadde på dig sko av takas-skinn, og jeg bandt fint lin om dig og hyllet dig i silke.

11 Jeg prydet dig med smykker, og jeg la armbånd om dine hender og en kjede om din hals.

12 Jeg satte en ring i din nese og ørenringer i dine ører og en prektig krone på ditt hode.

13 Så smykket du dig med gull og sølv, og din klædning var av fint lin og silke og utsydd tøi; fint mel og honning og olje åt du, og du blev overmåte fager og vel skikket til kongedømme.

14 Og ditt navn kom ut blandt folkene for din skjønnhets skyld; for den var fullkommen på grunn av de herlige prydelser som jeg hadde klædd dig i, sier Herren, Israels Gud.

15 Men du stolte på din skjønnhet og drev hor i tillit til ditt navn, og du utøste ditt hor over hver den som gikk forbi; han fikk nyte din skjønnhet.

16 Du tok dine klær og gjorde dig brokete telt på offerhaugene og drev hor der; sådant må ikke hende og ikke skje.

17 Du tok dine prektige smykker, mitt gull og mitt sølv, som jeg hadde gitt dig, og gjorde dig mannfolkebilleder og drev hor med dem.

18 Du tok dine utsydde klær og dekket dem med, og min olje og min røkelse satte du frem for dem.

19 Mitt brød, som jeg hadde gitt dig, det fine mel og oljen og honningen som jeg gav dig å ete, det satte du frem for dem til en velbehagelig duft; så vidt gikk det, sier Herren, Israels Gud.

20 Du tok dine sønner og dine døtre, som du hadde født mig, og ofret dem til mat for dem. Var det ikke nok at du drev hor,

21 siden du slaktet mine barn og gav dem bort - lot dem gå igjennem ilden for dem?

22 Og ved alle dine vederstyggeligheter og ditt hor kom du ikke din ungdoms dager i hu, da du var naken og bar og lå og sprelte i ditt blod.

23 Og efter all denne din ondskap - ve, ve dig! sier Herren, Israels Gud

24 bygget du dig en hvelving* og gjorde dig en offerhaug i hver gate**. / {* til utukt.} / {** 2K 28, 24.}

25 Ved hvert veiskjell bygget du din offerhaug og vanæret din skjønnhet og bredte dine føtter ut for hver den som gikk forbi, og du drev stadig hor.

26 Du drev hor med Egyptens sønner, dine kjøttfulle naboer, og du drev stadig hor, så du vakte min harme.

27 Og se, jeg rakte ut min hånd mot dig og avknappet det som var tiltenkt dig, og jeg lot dem som hatet dig, få gjøre med dig som de lystet - filistrenes døtre, som bluedes ved din skammelige ferd.

28 Og du drev hor med Assurs sønner, fordi du ikke var mett; du drev hor med dem og blev enda ikke mett.

29 Og du drev stadig hor, helt bort til kremmerlandet Kaldea; men heller ikke da blev du mett.

30 Hvor ditt hjerte var vissent, sier Herren, Israels Gud, da du gjorde alt dette, slikt som bare en skamløs skjøge gjør,

31 da du bygget din hvelving ved hvert veiskjell og din offerhaug i hver gate. Men du var ikke som andre skjøger, for du foraktet skjøgelønn.

32 Du horkvinne, som i stedet for din mann tar imot fremmede!

33 Alle skjøger gir de lønn, men du gav alle dine elskere dine gaver og kjøpte dem til å komme til dig fra alle kanter og drive hor med dig.

34 Og med dig skjedde det omvendte av det som skjer med andre kvinner: Du drev hor uten at nogen løp efter dig, og du gav horelønn uten selv å få det; således blev du det omvendte av andre.

35 Hør derfor Herrens ord, du horkvinne!

36 sier Herren, Israels Gud: Fordi du har ødslet med ditt kobber* og avdekket din blusel, når du drev hor med dine elskere, og for alle dine vederstyggelige avguders skyld og for dine barns blods skyld, som du gav dem**, / {* kanskje din uedle, urene kjærlighet; sml. ESK 22, 18; 24, 11. JE 6, 28.} / {** ESK 16, 20.}

37 se, derfor samler jeg alle dine elskere, som likte dig så godt, og alle dem du elsket, og likeså alle dem du hatet - jeg vil samle dem mot dig fra alle kanter og avdekke din blusel for dem, så de får se hele din blusel.

38 Jeg vil dømme dig likesom de kvinner dømmes som driver hor og utøser blod, og jeg vil gjøre dig til bare blod ved min harme og nidkjærhet.

39 Jeg vil gi dig i deres hånd, og de skal rive din hvelving og bryte ned dine offerhauger og dra dine klær av dig og ta dine prektige smykker og la dig ligge der naken og bar.

40 Og de skal føre en folkeskare frem mot dig og stene dig og hugge dig i stykker med sine sverd.

41 De skal brenne op dine hus med ild og holde dom over dig for mange kvinners øine; og jeg vil gjøre ende på ditt horeliv, og du skal ikke mere kunne gi horelønn.

42 Således vil jeg stille min harme på dig, og så skal min nidkjærhet vike fra dig, og jeg vil holde mig rolig og ikke vredes mere.

43 Fordi du ikke kom din ungdoms dager i hu, men krenket mig ved alt dette, se, derfor vil også jeg la dine gjerninger komme over ditt eget hode, sier Herren, Israels Gud; for har du ikke lagt skjensel til alle dine vederstyggeligheter?

44 Se, alle som lager ordsprog, skal bruke dette ordsprog om dig: Som moren, så datteren.

45 Du er din mors datter, hun som foraktet sin mann og sine barn, og du er dine søstres søster, de som foraktet sine menn og sine barn; en hetittkvinne er eders mor, og en amoritt eders far.

46 Din større søster er Samaria med sine døtre, hun som bor ved din venstre side, og din mindre søster, som bor ved din høire side, er Sodoma og hennes døtre.

47 Du gikk ikke på deres veier og gjorde ikke efter deres vederstyggeligheter; men bare en liten stund - så gjorde du det verre enn de, på alle dine veier.

48 Så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, Sodoma, din søster, med sine døtre har ikke gjort som du og dine døtre har gjort.

49 Se, dette var Sodomas, din søsters misgjerning: overmot; overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre; men den elendige og fattige hjalp hun ikke;

50 de ophøiet sig og gjorde det som var vederstyggelig for mitt åsyn, og jeg ryddet dem bort da jeg så det.

51 Heller ikke Samaria har syndet halvt så meget som du; du gjorde mange flere vederstyggeligheter enn de, og du rettferdiggjorde dine søstre ved alle de vederstyggeligheter som du gjorde.

52 Bær da også du din skam, du som har dømt til beste for dine søstre! For dine synders skyld, hvormed du har båret dig mere vederstyggelig at enn de, er de rettferdigere enn du; så skam dig da, også du, og bær din skjensel, idet du rettferdiggjør dine søstre!

53 Men jeg vil gjøre ende på deres fangenskap, Sodomas og hennes døtres fangenskap og Samarias og hennes døtres fangenskap og dine fangnes fangenskap midt iblandt dem,

54 forat du skal bære din skam og bli skamfull over alt det du har gjort, idet du trøster dem.

55 Og dine søstre, Sodoma og hennes døtre, skal komme tilbake til sin tidligere tilstand, og Samaria og hennes døtre skal komme tilbake til sin tidligere tilstand, og du og dine døtre, I skal komme tilbake til eders tidligere tilstand.

56 Og var ikke Sodoma, din søster, et omkvede i din munn på ditt overmots dag,

57 før din ondskap kom for dagen, likesom på den tid du blev hånet av Syrias døtre og alle dem som bodde rundt omkring det, og av filistrenes døtre, som foraktet dig rundt omkring?

58 Din utukt og dine vederstyggeligheter skal du bære straffen for, sier Herren.

59 For så sier Herren, Israels Gud: Jeg vil gjøre mot dig efter det du har gjort, du som foraktet eden og brøt pakten.

60 Og så vil jeg komme i hu min pakt med dig i din ungdoms dager, og jeg vil oprette en evig pakt med dig.

61 Og du skal komme din ferd i hu og skamme dig, når du tar imot dine søstre, både dem som er større enn du, og dem som er mindre enn du, og jeg gir dig dem til døtre, enda de ikke hører med til din pakt.

62 Jeg vil oprette min pakt med dig, og du skal kjenne at jeg er Herren,

63 forat du skal komme din ferd i hu og blues og ikke mere oplate din munn for din skams skyld, når jeg forlater dig alt det du har gjort, sier Herren, Israels Gud.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 1029

Apocalypse Revealed 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 64

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 139


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 93, 213, 289, 297, 374, 622, 666, ...

Apocalypse Revealed 134, 166, 189, 209, 213, 216, 245, ...

Conjugial Love 119

Doctrine of the Lord 28

Life 79

Heaven and Hell 180

True Christianity 306, 314, 583, 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 126, 141, 195, 238, 240, 242, 272, ...

Spiritual Experiences 246, 5160

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

1 Mosebok 24:22, 38:16

2 Mosebok 15:16, 24:8

3 Mosebok 26:30

4 Mosebok 35:16, 17, 18, 21, 31

5 Mosebok 1:10, 11, 22:22, 24, 29:24, 32:13, 32, 43

1 Kongebok 12:28, 14:23

2 Krønikebok 21:11, 28:3, 5, 18, 25, 36:17

Esters 9:27

Jobs 29:6, 34:26

Job 40:4

Salmenes 45:15, 78:37, 85:3, 106:38, 41, 45, 147:14

Proverbs 7:19

Song of Solomon 1:10, 11

Esaias 3:11, 19, 21, 10:11, 14:1, 24:5, 33:24, 43:1, 27, 44:22, 47:8, 55:3, 57:5, 9, 58:1, 61:8

Jeremias 1:16, 2:2, 10, 18, 20, 24, 3:1, 11, 20, 24, 11:10, 13:26, 27, 19:5, 23:40, 25:9, 31:32, 46:27, 52:13

Klagesangene 2:15

Esekiel 5:6, 8, 12, 13, 15, 7:3, 8, 20, 9:10, 16:3, 20, 22, 27, 36, 43, 45, 57, 58, 17:19, 18:7, 20:4, 26, 28, 29, 43, 22:2, 23:1, 3, 23, 25, 36:18, 22, 25, 32, 37:26, 43:10

Daniel 9:13, 14

Hoseas 1:2, 2:5, 10, 20, 4:18, 8:9, 10, 9:1, 11:1, 14:1

Mika 1:5, 5:12, 13

Lukas 1:72, 15:22, 22:20

Johannes 10:3

Romerne 2:1, 3:19, 6:21, 9:4

Efeserne 5:26

1 Peters 3:20

1 Johannes 5:6

Apenbaring 17:16

Word/Phrase Explanations

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

jerusalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

si
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

herren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

far
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

fødsel
'Nativity,' as in Genesis 10:32, signifies reformation. Out of thy nativity and out of thy father's house,' as in Genesis 12:1, signifies corporeal and worldly...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

vann
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

blod
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

til
‘To grow’ signifies to be perfected.

hår
The hair is the very outermost part of the body, and "hair" in the Bible represents the outermost expression of whatever the body represents. In...

Se
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

tid
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

olje
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

klær
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

silke
'Silk' signifies intermediate celestial good and truth. It means good because it is soft, and truth because it shines. 'Silk,' like 'fine linen,' denotes genuine...

armbånd
Bracelets (Gen. 25:22) signify truth, and in this passage divine truth, because the Lord is treated of.

nese
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

hode
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

gull
'Money' relates to truth.

sølv
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

mel
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

honning
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

Navn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

skjønnhet
Beauty of his ornament (Ezek. 7:20) signifies the church and its doctrine.

dekket
The "high mountains being covered " (Gen. 7:19) signifies that all the good things of charity were extin­guished.

brød
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

duft
Sweet' signifies delightful things from the good of truth and the truth of good. Everything sweet in the natural world corresponds to delightful and pleasant...

sønner
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

født
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

hu
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

ondskap
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

bygget
wrought (also entwined or entwisted) is predicated of the natural scientific principle, and in Isaiah 45:13, of divine natural truth.

føtter
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

egyptens
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

hånd
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

hatet
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

Kaldea
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

skjøger
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

mann
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

fremmede
In Ezekiel 28:7, 'strangers' signify falsities which destroy truths, and 'the terrible of the nations,' evils which destroy good.

gir
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

elskere
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

komme
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

kvinner
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

hør
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

kobber
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

avdekket
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

samle
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

dømme
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

sverd
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

mange
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

stille
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

mors
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

datter
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

søster
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

større
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

Samaria
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

gikk
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

veier
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

sodomas
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

skam
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

rettferdiggjør
'To justify,' as in Isaiah 5:3, 11, signifies saving by means of divine good.

fangenskap
Captivity and spoil (Daniel 11:33) signifies the deprivation of every truth and good.

tilbake
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

munn
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

foraktet
We tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning...

evig
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 9780

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

9780. 'And let them bring to you olive oil' means the good of charity and faith. This is clear from the meaning of 'olive oil' as the good of celestial love, dealt with in 886, but in the present verse the good of spiritual love, which is the good of charity towards the neighbour and the good of faith. The reason why the good of charity and faith is meant here by 'olive oil' is that it was for the light or lampstand, and 'the lampstand' means the spiritual heaven, 9548, the spiritual heaven on earth being the spiritual Church. 'Oil' and 'the olive tree' mean in the Word both celestial good and spiritual good, celestial good when the celestial kingdom or Church is the subject, and spiritual good when the spiritual kingdom or Church is the subject. What makes these kingdoms or Churches different from each other is the types of good. The celestial kingdom or Church's types of good are the good of love to the Lord and the good of mutual love, and the spiritual kingdom or Church's types of good are the good of charity towards the neighbour and the good of faith, 9741. These types of good and the types of truth that spring from them are the subject throughout the Word; for the Word consists wholly of teachings about good. It does so because it consists wholly of teachings about love to the Lord and love towards the neighbour, Matthew 22:35-40, and all good is an attribute of love, including the good of faith since this comes into being from the good of love and does not exist without it.

(Odkazy: Matthew 22:34-40)


[2] Since the Word consists of teachings about good, people need to know what good is if they are to have any understanding of the Word. But no one can know what good is unless he tries to lead a good life in accordance with the Word. For when someone tries to lead a good life in accordance with the Word the Lord instills good into that person's life. The person then comes to perceive that good and has a feeling for it, and as a result recognizes the essential nature of it. In no other circumstances does it appear, because it does not come to be perceived. All this makes clear what the condition is of those who merely know the things contained in the Word, convince themselves that they are true, yet fail to act on them. They are people with no real awareness of good, nor consequently of truth, for truth is known from good, and never exists without good except as some piece of lifeless knowledge which passes away in the next life.

[3] The fact that 'oil' and 'olive' mean good is clear from places in the Word where they are mentioned, as in Zechariah,

I saw a lampstand of gold, two olive trees beside it, one on the right of the bowl and one to the left of it. These are the two sons of oil, standing beside the Lord of the whole earth. Zechariah 4:2-3, 14.

'Two olive trees' and 'the two sons of oil' are the good of love to the Lord, which is on His right, and the good of charity towards the neighbour, which is to His left. Something similar occurs in John,

The two witnesses prophesied one thousand two hundred and sixty days. These are the two olive trees and the two lampstands standing before the God of the earth. Revelation 11:3-4.

'The two olive trees and the two lampstands' are the same two types of good, which, since they come from the Lord, are called 'the two witnesses'.

(Odkazy: Zechariah 4:11)


[4] In the same book,

I heard a voice in the midst of the four living creatures, saying, Do no harm to oil and wine. Revelation 6:6.

'Oil' stands for the good of love and charity, 'wine' for the good and truth of faith. In Isaiah,

I will plant 1 in the wilderness the cedar of shittah, and the myrtle, and the oil tree. 2 Isaiah 41:19.

In Jeremiah,

They will come and sing on the height of Zion, and converge towards the goodness of Jehovah, towards wheat, and towards new wine, and towards oil. Jeremiah 31:12.

In Joel,

The field has been devastated, the land has been mourning because the grain has been laid waste, the new wine has failed, the oil languishes. Joel 1:10.

In the same prophet,

The threshing-floors are full of clean grain, and the presses overflow with new wine and oil. Joel 2:24.

In Moses,

I will give the rain for your land in its season, that you may gather your grain, your new wine, and your oil. Deuteronomy 11:14.

[5] This verse speaks of grain, new wine, and oil, but it becomes clear to anyone who stops to consider the matter that it is not these actual products that are meant. For being Divine the Word is spiritual, not worldly, so that what it says does not have to do with grain, new wine, or oil of the land, inasmuch as they serve the body as forms of food, only inasmuch as they serve the soul. For all forms of food in the world mean, when mentioned in the Word, heavenly kinds of food, as also the bread and wine in the Holy Supper do. What it is that 'grain' and 'new wine' mean in the places quoted above, see 3580, 5295, 5410, 5959, from which it is evident what 'oil' means.

[6] The same applies to all those things spoken by the Lord when He was in the world, such as those regarding the Samaritan - that he went near the one wounded by the robbers, bound his wounds, and poured in oil and wine, Luke 10:33-34. In this instance oil and wine are not what is meant but the good of love and charity, the good of love by 'oil' and the good of charity and faith by 'wine'. For the subject is the neighbour, thus charity towards him. As regards this meaning of 'wine', see 6377.

[7] The same applies to the things spoken by the Lord regarding the ten virgins, five of whom took their lamps without at the same time any oil, and five who took theirs with oil as well - that the latter five were admitted into heaven, whereas the former five were turned away, Matthew 25:3-4ff. 'Oil in the lamps' is the good of love and charity within the truths of faith; 'the virgins who took lamps but no oil' are those who hear the Word, read it, and say that they are believers, yet do not on that account perform any good deed at all, or who if they do, are not moved by a love of good or of truth but by selfish and worldly love.

(Odkazy: Matthew 25:3-13)


[8] Since oil was a sign of the good of charity the sick were also anointed with oil and healed, as it says about the Lord's disciples, that when they went out they cast out demons, and anointed many sick people with oil and healed them, Mark 6:13. In David,

You will make my head fat with oil, my cup will overflow. Psalms 23:5.

'Making the head fat with oil' stands for endowing with heavenly good. In Moses,

Jehovah fed [the people] with the produce of the fields; He caused them to suck honey out of the crag and oil out of the stony rock. Deuteronomy 32:13.

This refers to the Ancient Church. 'Sucking oil out of the stony rock' stands for being imbued with good through the truths of faith.

[9] In Habakkuk,

The fig tree will not blossom, neither will there be any produce on the vines; the olive crop will fail, 3 and the fields will not yield food. Habakkuk 3:17.

Neither the fig tree, vines, olives, nor fields should be understood here but the heavenly sources of food to which they correspond. This is also something which all who acknowledge that the Word has to do with such things as belong to heaven and the Church, and so to the soul, can recognize for themselves. But people who have no thought of anything other than worldly, earthly, and bodily things do not see it, indeed have no wish to see it. They say to themselves, What are spiritual things? What are heavenly realities? and so say, What are heavenly sources of food? They indeed know, when they are told, that these are the kinds of things which contribute to intelligence and wisdom, but they have no wish to know that they are what contribute to faith and love. They have no wish to know because they do not let such things enter into their life and as a result do not go far enough to attain intelligence and wisdom in heavenly truths and forms of goodness.

[10] In Ezekiel,

I washed you with water, and washed away the blood 4 from upon you, and anointed you with oil. I clothed you with embroidered cloth. Your garments were fine linen, silk, and embroidered cloth. You ate fine flour, and honey, and oil. But you took your embroidered garments and covered the images, and you set My oil and My incense before them. Ezekiel 16:9-10, 13, 18.

Is there anyone who cannot see that garments made of embroidered cloth, fine linen, or silk are not meant here, nor oil, honey, or fine flour, but Divine things belonging to heaven and the Church? For these words refer to Jerusalem, by which the Church is meant, and therefore the matters that are mentioned mean such things as have to do with the Church. Each detail clearly means something specific about the Church, for in the Word, which is Divine, not a single word is devoid of meaning. For the meaning of Jerusalem as the Church, see 3654; and as regards what anything further means, for 'embroidered cloth', 9688; 'fine linen', 5319, 9469; 'fine flour', 2177; 'honey', 5620, 6857; 'washing with water', 3147, 5954 (end), 9088; and 'washing away the blood', 4735, 9127.

[11] In Hosea,

Ephraim feeds the wind; they make a covenant with the Assyrian, and oil is carried down into Egypt. Hosea 12:1.

These words are altogether unintelligible unless one knows what is meant by 'Ephraim', 'the Assyrian', and 'Egypt'. They describe the understanding part in the mind of a member of the Church when that part is perverted by means of mere reasonings based on factual knowledge. For 'Ephraim' is that understanding part, 3969, 5354, 6222, 6238, 6267; 'the Assyrian' reasoning, 1186; and 'Egypt' factual knowledge, 9391. Consequently 'carrying oil down into Egypt' means defiling the Church's good in that manner.

[12] The reason why the Lord went so often up to the Mount of Olives, Luke 21:37; 22:39, was that 'oil' and 'olive' were signs of the good of love, as also was 'a mountain', 6435, 8758. This was so because while the Lord was in the world all things in Him were representative of heaven; through them the whole of heaven was linked to Him. Therefore whatever He did and whatever He spoke was Divine and heavenly, and the last and lowest things were representative. The Mount of Olives represented heaven in respect of the good of love and charity, as also becomes clear in Zechariah,

Jehovah will go out and fight against the nations; His feet will stand on that day upon the Mount of Olives, which faces 5 Jerusalem. And the Mount of Olives will be split, that part of it [may lean] towards the east and towards the sea, 6 with a large valley; and part of the mountain will move away towards the north, and part of it towards the south. Zechariah 14:3-4.

[13] This refers to the Lord and His Coming. 'The Mount of Olives' means the good of love and charity, and so means the Church, for those forms of good make the Church. The fact that the Church would depart from the Jewish nation and be established among gentile nations is meant by the description that this mountain would be split towards the east, towards the sea, and towards the north and south. Something similar is meant by the Lord's words in Luke,

You yourselves will be thrown out of doors. On the other hand people will come from the east and the west, and from the north and the south, and sit at table in the kingdom of God. Luke 13:28-29.

The overall meaning of the statement that Jehovah will go out and fight against the nations, and His feet will stand upon the Mount of Olives, which faces Jerusalem, is that the Lord would fight from Divine Love against the hells; for evils springing from the hells are meant by 'the nations', 1868, 6306, and Divine Love by 'the Mount of Olives' on which His feet will stand.

-----
Footnotes:

1. literally, give

2. literally, the wood of oil

3. literally, the work of the olive will lie (i.e. prove false)

4. literally, your bloods

5. literally, which is before the face of

6. i.e. the west

-----

(Odkazy: Exodus 27:20; Matthew 25:3-13; Zechariah 4:11)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 9806, 9873, 9954, 10068, 10136, 10137, 10182, 10261, 10402, 10540


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 31, 146, 211, 277

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: