Bible

 

Esekiel 16

Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så:

2 Menneskesønn! Forehold Jerusalem dets vederstyggeligheter

3 og si: Så sier Herren, Israels Gud, til Jerusalem: Ditt ophav og din avstamning er fra kana'anittenes land; en amoritt var din far, og en hetittkvinne din mor.

4 Og med din fødsel gikk det således til: Den dag du blev født, blev din navlestreng ikke avskåret, og du blev ikke tvettet ren med vann og ikke inngnidd med salt og ikke svøpt i svøp.

5 Intet øie ynkedes over dig, så de gjorde noget sådant med dig og forbarmet sig over dig; men du blev kastet ut på marken den dag du blev født, fordi de ikke ønsket at du skulde leve.

6 Da gikk jeg forbi dig og så dig sprelle i ditt blod, og jeg sa til dig: Du som ligger der i ditt blod, lev! Ja, jeg sa til dig: Du som ligger der i ditt blod, lev!

7 Jeg gjorde dig til mange tusen som vekstene på marken, og du vokste og blev stor og nådde den høieste skjønnhet; brystene blev faste, og ditt hår vokste. Men du var naken og bar.

8 Da gikk jeg forbi dig og så dig, og se, din tid var kommet, elskovens tid, og jeg bredte min kappe over dig og skjulte din blusel, og jeg tilsvor dig troskap og gjorde pakt med dig, sier Herren, Israels Gud, og du blev min.

9 Og jeg tvettet dig med vann og skylte blodet av dig og salvet dig med olje.

10 Jeg klædde dig med utsydde klær og hadde på dig sko av takas-skinn, og jeg bandt fint lin om dig og hyllet dig i silke.

11 Jeg prydet dig med smykker, og jeg la armbånd om dine hender og en kjede om din hals.

12 Jeg satte en ring i din nese og ørenringer i dine ører og en prektig krone på ditt hode.

13 Så smykket du dig med gull og sølv, og din klædning var av fint lin og silke og utsydd tøi; fint mel og honning og olje åt du, og du blev overmåte fager og vel skikket til kongedømme.

14 Og ditt navn kom ut blandt folkene for din skjønnhets skyld; for den var fullkommen på grunn av de herlige prydelser som jeg hadde klædd dig i, sier Herren, Israels Gud.

15 Men du stolte på din skjønnhet og drev hor i tillit til ditt navn, og du utøste ditt hor over hver den som gikk forbi; han fikk nyte din skjønnhet.

16 Du tok dine klær og gjorde dig brokete telt på offerhaugene og drev hor der; sådant må ikke hende og ikke skje.

17 Du tok dine prektige smykker, mitt gull og mitt sølv, som jeg hadde gitt dig, og gjorde dig mannfolkebilleder og drev hor med dem.

18 Du tok dine utsydde klær og dekket dem med, og min olje og min røkelse satte du frem for dem.

19 Mitt brød, som jeg hadde gitt dig, det fine mel og oljen og honningen som jeg gav dig å ete, det satte du frem for dem til en velbehagelig duft; så vidt gikk det, sier Herren, Israels Gud.

20 Du tok dine sønner og dine døtre, som du hadde født mig, og ofret dem til mat for dem. Var det ikke nok at du drev hor,

21 siden du slaktet mine barn og gav dem bort - lot dem gå igjennem ilden for dem?

22 Og ved alle dine vederstyggeligheter og ditt hor kom du ikke din ungdoms dager i hu, da du var naken og bar og lå og sprelte i ditt blod.

23 Og efter all denne din ondskap - ve, ve dig! sier Herren, Israels Gud

24 bygget du dig en hvelving* og gjorde dig en offerhaug i hver gate**. / {* til utukt.} / {** 2K 28, 24.}

25 Ved hvert veiskjell bygget du din offerhaug og vanæret din skjønnhet og bredte dine føtter ut for hver den som gikk forbi, og du drev stadig hor.

26 Du drev hor med Egyptens sønner, dine kjøttfulle naboer, og du drev stadig hor, så du vakte min harme.

27 Og se, jeg rakte ut min hånd mot dig og avknappet det som var tiltenkt dig, og jeg lot dem som hatet dig, få gjøre med dig som de lystet - filistrenes døtre, som bluedes ved din skammelige ferd.

28 Og du drev hor med Assurs sønner, fordi du ikke var mett; du drev hor med dem og blev enda ikke mett.

29 Og du drev stadig hor, helt bort til kremmerlandet Kaldea; men heller ikke da blev du mett.

30 Hvor ditt hjerte var vissent, sier Herren, Israels Gud, da du gjorde alt dette, slikt som bare en skamløs skjøge gjør,

31 da du bygget din hvelving ved hvert veiskjell og din offerhaug i hver gate. Men du var ikke som andre skjøger, for du foraktet skjøgelønn.

32 Du horkvinne, som i stedet for din mann tar imot fremmede!

33 Alle skjøger gir de lønn, men du gav alle dine elskere dine gaver og kjøpte dem til å komme til dig fra alle kanter og drive hor med dig.

34 Og med dig skjedde det omvendte av det som skjer med andre kvinner: Du drev hor uten at nogen løp efter dig, og du gav horelønn uten selv å få det; således blev du det omvendte av andre.

35 Hør derfor Herrens ord, du horkvinne!

36 sier Herren, Israels Gud: Fordi du har ødslet med ditt kobber* og avdekket din blusel, når du drev hor med dine elskere, og for alle dine vederstyggelige avguders skyld og for dine barns blods skyld, som du gav dem**, / {* kanskje din uedle, urene kjærlighet; sml. ESK 22, 18; 24, 11. JE 6, 28.} / {** ESK 16, 20.}

37 se, derfor samler jeg alle dine elskere, som likte dig så godt, og alle dem du elsket, og likeså alle dem du hatet - jeg vil samle dem mot dig fra alle kanter og avdekke din blusel for dem, så de får se hele din blusel.

38 Jeg vil dømme dig likesom de kvinner dømmes som driver hor og utøser blod, og jeg vil gjøre dig til bare blod ved min harme og nidkjærhet.

39 Jeg vil gi dig i deres hånd, og de skal rive din hvelving og bryte ned dine offerhauger og dra dine klær av dig og ta dine prektige smykker og la dig ligge der naken og bar.

40 Og de skal føre en folkeskare frem mot dig og stene dig og hugge dig i stykker med sine sverd.

41 De skal brenne op dine hus med ild og holde dom over dig for mange kvinners øine; og jeg vil gjøre ende på ditt horeliv, og du skal ikke mere kunne gi horelønn.

42 Således vil jeg stille min harme på dig, og så skal min nidkjærhet vike fra dig, og jeg vil holde mig rolig og ikke vredes mere.

43 Fordi du ikke kom din ungdoms dager i hu, men krenket mig ved alt dette, se, derfor vil også jeg la dine gjerninger komme over ditt eget hode, sier Herren, Israels Gud; for har du ikke lagt skjensel til alle dine vederstyggeligheter?

44 Se, alle som lager ordsprog, skal bruke dette ordsprog om dig: Som moren, så datteren.

45 Du er din mors datter, hun som foraktet sin mann og sine barn, og du er dine søstres søster, de som foraktet sine menn og sine barn; en hetittkvinne er eders mor, og en amoritt eders far.

46 Din større søster er Samaria med sine døtre, hun som bor ved din venstre side, og din mindre søster, som bor ved din høire side, er Sodoma og hennes døtre.

47 Du gikk ikke på deres veier og gjorde ikke efter deres vederstyggeligheter; men bare en liten stund - så gjorde du det verre enn de, på alle dine veier.

48 Så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, Sodoma, din søster, med sine døtre har ikke gjort som du og dine døtre har gjort.

49 Se, dette var Sodomas, din søsters misgjerning: overmot; overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre; men den elendige og fattige hjalp hun ikke;

50 de ophøiet sig og gjorde det som var vederstyggelig for mitt åsyn, og jeg ryddet dem bort da jeg så det.

51 Heller ikke Samaria har syndet halvt så meget som du; du gjorde mange flere vederstyggeligheter enn de, og du rettferdiggjorde dine søstre ved alle de vederstyggeligheter som du gjorde.

52 Bær da også du din skam, du som har dømt til beste for dine søstre! For dine synders skyld, hvormed du har båret dig mere vederstyggelig at enn de, er de rettferdigere enn du; så skam dig da, også du, og bær din skjensel, idet du rettferdiggjør dine søstre!

53 Men jeg vil gjøre ende på deres fangenskap, Sodomas og hennes døtres fangenskap og Samarias og hennes døtres fangenskap og dine fangnes fangenskap midt iblandt dem,

54 forat du skal bære din skam og bli skamfull over alt det du har gjort, idet du trøster dem.

55 Og dine søstre, Sodoma og hennes døtre, skal komme tilbake til sin tidligere tilstand, og Samaria og hennes døtre skal komme tilbake til sin tidligere tilstand, og du og dine døtre, I skal komme tilbake til eders tidligere tilstand.

56 Og var ikke Sodoma, din søster, et omkvede i din munn på ditt overmots dag,

57 før din ondskap kom for dagen, likesom på den tid du blev hånet av Syrias døtre og alle dem som bodde rundt omkring det, og av filistrenes døtre, som foraktet dig rundt omkring?

58 Din utukt og dine vederstyggeligheter skal du bære straffen for, sier Herren.

59 For så sier Herren, Israels Gud: Jeg vil gjøre mot dig efter det du har gjort, du som foraktet eden og brøt pakten.

60 Og så vil jeg komme i hu min pakt med dig i din ungdoms dager, og jeg vil oprette en evig pakt med dig.

61 Og du skal komme din ferd i hu og skamme dig, når du tar imot dine søstre, både dem som er større enn du, og dem som er mindre enn du, og jeg gir dig dem til døtre, enda de ikke hører med til din pakt.

62 Jeg vil oprette min pakt med dig, og du skal kjenne at jeg er Herren,

63 forat du skal komme din ferd i hu og blues og ikke mere oplate din munn for din skams skyld, når jeg forlater dig alt det du har gjort, sier Herren, Israels Gud.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 1029

Apocalypse Revealed 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 64

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 139


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 93, 213, 289, 297, 374, 622, 666, ...

Apocalypse Revealed 134, 166, 189, 209, 213, 216, 245, ...

Conjugial Love 119

Doctrine of the Lord 28

Life 79

Heaven and Hell 180

True Christianity 306, 314, 583, 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 126, 141, 195, 238, 240, 242, 272, ...

Spiritual Experiences 246, 5160

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

1 Mosebok 24:22, 38:16

2 Mosebok 15:16, 24:8

3 Mosebok 26:30

4 Mosebok 35:16, 17, 18, 21, 31

5 Mosebok 1:10, 11, 22:22, 24, 29:24, 32:13, 32, 43

1 Kongebok 12:28, 14:23

2 Krønikebok 21:11, 28:3, 5, 18, 25, 36:17

Esters 9:27

Jobs 29:6, 34:26

Job 40:4

Salmenes 45:15, 78:37, 85:3, 106:38, 41, 45, 147:14

Proverbs 7:19

Song of Solomon 1:10, 11

Esaias 3:11, 19, 21, 10:11, 14:1, 24:5, 33:24, 43:1, 27, 44:22, 47:8, 55:3, 57:5, 9, 58:1, 61:8

Jeremias 1:16, 2:2, 10, 18, 20, 24, 3:1, 11, 20, 24, 11:10, 13:26, 27, 19:5, 23:40, 25:9, 31:32, 46:27, 52:13

Klagesangene 2:15

Esekiel 5:6, 8, 12, 13, 15, 7:3, 8, 20, 9:10, 16:3, 20, 22, 27, 36, 43, 45, 57, 58, 17:19, 18:7, 20:4, 26, 28, 29, 43, 22:2, 23:1, 3, 23, 25, 36:18, 22, 25, 32, 37:26, 43:10

Daniel 9:13, 14

Hoseas 1:2, 2:5, 10, 20, 4:18, 8:9, 10, 9:1, 11:1, 14:1

Mika 1:5, 5:12, 13

Lukas 1:72, 15:22, 22:20

Johannes 10:3

Romerne 2:1, 3:19, 6:21, 9:4

Efeserne 5:26

1 Peters 3:20

1 Johannes 5:6

Apenbaring 17:16

Word/Phrase Explanations

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

jerusalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

si
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

herren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

far
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

fødsel
'Nativity,' as in Genesis 10:32, signifies reformation. Out of thy nativity and out of thy father's house,' as in Genesis 12:1, signifies corporeal and worldly...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

vann
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

blod
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

til
‘To grow’ signifies to be perfected.

hår
The hair is the very outermost part of the body, and "hair" in the Bible represents the outermost expression of whatever the body represents. In...

Se
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

tid
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

olje
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

klær
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

silke
'Silk' signifies intermediate celestial good and truth. It means good because it is soft, and truth because it shines. 'Silk,' like 'fine linen,' denotes genuine...

armbånd
Bracelets (Gen. 25:22) signify truth, and in this passage divine truth, because the Lord is treated of.

nese
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

hode
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

gull
'Money' relates to truth.

sølv
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

mel
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

honning
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

Navn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

skjønnhet
Beauty of his ornament (Ezek. 7:20) signifies the church and its doctrine.

dekket
The "high mountains being covered " (Gen. 7:19) signifies that all the good things of charity were extin­guished.

brød
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

duft
Sweet' signifies delightful things from the good of truth and the truth of good. Everything sweet in the natural world corresponds to delightful and pleasant...

sønner
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

født
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

hu
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

ondskap
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

bygget
wrought (also entwined or entwisted) is predicated of the natural scientific principle, and in Isaiah 45:13, of divine natural truth.

føtter
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

egyptens
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

hånd
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

hatet
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

Kaldea
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

skjøger
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

mann
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

fremmede
In Ezekiel 28:7, 'strangers' signify falsities which destroy truths, and 'the terrible of the nations,' evils which destroy good.

gir
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

elskere
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

komme
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

kvinner
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

hør
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

kobber
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

avdekket
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

samle
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

dømme
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

sverd
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

mange
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

stille
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

mors
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

datter
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

søster
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

større
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

Samaria
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

gikk
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

veier
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

sodomas
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

skam
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

rettferdiggjør
'To justify,' as in Isaiah 5:3, 11, signifies saving by means of divine good.

fangenskap
Captivity and spoil (Daniel 11:33) signifies the deprivation of every truth and good.

tilbake
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

munn
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

foraktet
We tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning...

evig
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 3703

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

3703. 'And He said, I am Jehovah, the God of Abraham your father' means the Lord in whom that good originated. This becomes clear from the fact that Jehovah is the Divine Being (Esse) itself of the Lord, who is called 'the God of Abraham' by virtue of Divine Good - 'Abraham' representing the Lord as regards Divine Good, see 2172, 2198. And because Divine Good is the source of all celestial and spiritual goods, and consequently of all truths also, the phrase 'your (that is, Jacob's) father Abraham' is used, when in fact Isaac was his father. The reason why 'father' in the internal sense means good is that good is the source of every single thing that has being and truth the means by which it is brought into being. Thus every single thing is born from a marriage of good and truth. Heaven itself, which consists of nothing else at all but the Divine marriage of Good and Truth, derives from the Divine Marriage of Good and Truth and of Truth and Good within the Lord.

[2] The whole natural order also in every single part has reference to what is good and what is true. In it, that is, the natural order, the celestial and spiritual goods and truths that belong to heaven are represented, and in heaven Divine Goods and Truths that are the Lord's are represented. From this it becomes clear that good is like the father and truth is like the mother, and that therefore 'father' in the internal sense of the Word means good, and 'mother' truth. Indeed they mean the goodness and truth in which lower or derived goods and truths originate, which in relation to them are as daughters and sons, and are also consequently called daughters and sons in the Word, 489-491, 2362. They are also in relation to that good and truth as brothers and sisters, as grandchildren and great grandchildren, as sons-in-law, fathers-in-law, and daughters-in-law; in short they are as every degree of blood relationship and relationship by marriage. And all these relationships stem from the marriage of good, which is the father, to truth, which is the mother. For all things - every single one - in heaven exist as in blood relationships of love to and faith in the Lord, or what amounts to the same, of good and truth, see 685, 917, 2739, 3612, and the most ancient people therefore compared all these things to marriages, 54, 55. See also 718, 747, 1432, 2508, 2516, 2524, 2556.

(Odkazy: Arcana Coelestia 54-55)


[3] That 'father' in the internal sense of the Word means good may be seen from very many places, as from the following: In Isaiah,

Pay attention to Me, you who are pursuing righteousness, who are seeking Jehovah; look to the rock from which you were hewn; and to the hole of the pit from which you were dug; look to Abraham your father and to Sarah who bore you, for when he was but one I called him; and I blessed him, and I will multiply him. For Jehovah will comfort Zion, He will comfort all her waste places, and will make her wilderness like Eden and her desert like the garden of Jehovah. Isaiah 51:1-3.

This refers to the Lord and His Coming, as is evident from every detail. As regards Divine Truth He is called 'a rock' and 'a pit', and as regards Divine Good 'Abraham your father'. And because the Divine marriage of Good and Truth is represented by Abraham and Sarah, see 1468, 1901, 1965, 1989, 2011, 2063, 2065, 2172, 2173, 2198, 2507, 2833, 2836, 2904, 3245, 3251, 3305 (end), the expressions 'Abraham your father' and 'Sarah who bore you' are used. This explains why it is said that they were to look to the rock and to the pit, and to Abraham their father and to Sarah. It also explains why the promises follow immediately after, declaring that 'Jehovah will comfort Zion', which is the celestial Church, see 2362, and that 'He will comfort her waste places, and will make her wilderness like Eden and her desert like the garden of Jehovah'.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2172-2173)


[4] Abraham has a similar meaning when elsewhere in the Word he is called 'father', as in John,

Jesus said, I speak what I have seen with My Father, and you also do what you have seen with your father. They answered and said to Him, Our father is Abraham. Jesus said to them, If you were Abraham's sons, you would do the works of Abraham. You do the works of your father. John 8:38-39, 41.

And in Matthew,

Do not presume to say within yourselves, We have Abraham as our father. I tell you that God is able from these stones to raise up children to Abraham. Even now the axe is laid to the root of the trees; every tree not bearing good fruit will be cut down and cast into the fire. Matthew 3:9-10.

And in Luke,

When the poor man Lazarus died he was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried; and when he was in hell he raised his eyes and saw Abraham far off, and Lazarus in his bosom. Calling out he said, Father Abraham, have mercy on me. I ask you, father, to send him to my father's house. Luke 16:19-end.

In these places it is evident that Abraham was not meant but the Lord as regards Divine Good. For Abraham is unknown in heaven, and when his name is used in the Word the Lord is meant, see 1834, 1876, 1989, 3305 (end).

(Odkazy: John 8:30, 8:38; Luke 16:19-31, 16:22-24, 16:27)


[5] That 'father' means good in the internal sense becomes clear from the following places: In Moses,

Honour your father and your mother, that your days may be prolonged on the land which Jehovah your God gives you. Exodus 20:12; Deuteronomy 5:16.

This commandment, like the rest of the Ten Commandments, is true in both senses - in the internal sense 'honouring father and mother' is loving what is good and true, and in what is good and true loving the Lord, see 2609, 3690. 'Days on the land' means resulting states of good within the Lord's kingdom, as is clear from the meaning of 'days' as states, 23, 487, 488, 493, 893, 2788, and from the meaning of Canaan, to which 'the land' refers here, as the Lord's kingdom, 1607, 3038, 3481, and from 'being prolonged' haying reference to good, 1613.

(Odkazy: Arcana Coelestia 487-488)


[6] Since 'father and mother' had these meanings many laws were therefore laid down in the Jewish representative Church relating to parents and sons. In every case good and truth were meant in the internal sense, and in the highest sense the Lord as regards Divine Good and Divine Truth, as in Moses,

Whoever strikes his father and his mother shall surely die. If anyone curses his father or his mother he shall surely die. Exodus 21:15, 17.

In the same author,

Any man who curses his father or his mother shall surely be put to death; he who curses his father and his mother, his blood shall be on him. Leviticus 20:9.

Cursed is he who treats his father and his mother with contempt; and all the people shall say, Amen. Deuteronomy 27:16, 17.

In Ezekiel,

Behold, the princes of Israel, every one according to his power, 1 have in you been intent on shedding blood; in you they have treated father and mother with contempt. Ezekiel 22:6-7.

In Moses,

When a man has a stubborn and rebellious son, in no way obeying the voice of his father or the voice of his mother, and though they correct him he still does not obey them, his father and his mother shall take hold of him and bring him to the elders of the city, and to the gateway of their place. And all the men of that city shall stone him with stones so that he dies. Deuteronomy 21:18-19, 21.

[7] In all these places 'father and mother' in the sense of the letter is used to mean father and mother, but in the internal sense good and truth are meant, and in the highest sense the Lord as regards Divine Good and Divine Truth. This is also the Lord's own teaching in Matthew,

Jesus stretching out His hand over His disciples said, Beyond My mother and My brothers; whoever does the will of My Father who is in heaven is My brother, and sister, and mother. Matthew 12:49-50.

And in the same gospel,

Refuse to be called master, for one is your Master, Christ; but all you are brothers. And call nobody your father on earth, for one is your Father who is in heaven. Matthew 23:8-9.

It is not being called master or being called father on earth that is forbidden here, but acknowledging in the heart any other father than the Lord. That is, when the names master and father are used one should understand the Lord whom in the highest sense they represent, in the same way, as stated just above in 3702, as anything perceived on earth by the most ancient people who were celestial was to them the means for thought concerning the Lord.

(Odkazy: Matthew 12:49)


[8] Much the same is embodied in what the Lord told one of the disciples who said,

Lord, let me first go away and bury my father. Jesus said to him, Follow Me; leave the dead to bury the dead. Matthew 8:21-22.

Indeed the relationship of father on earth to Father in heaven, who is the Lord, is as one who is dead to one who is living, even as the law itself about honouring parents is so to speak dead unless it holds honour, worship, and love to the Lord within it. For that law about honouring parents comes down from the latter Divine law. And because it comes down from the latter, the living element which exists within the law about honouring parents is received from this Divine law. This is why the Lord said, 'Follow Me, leave the dead to bury the dead'. What Elijah told Elisha is also similar in meaning,

Elijah passed beside Elisha and cast his mantle over him, and he left the oxen and ran after Elijah, and said, Let me kiss, I beg you, my father and mother; then I will go after you. He therefore said to him, Go away; go back again; for what have I done to you? 1 Kings 19:19-20.

Elijah represented the Lord - see Preface to Chapter 18, and 2762.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2135)


[9] In Malachi,

Lo, I am sending you Elijah the prophet before the great and terrible day of Jehovah comes. And he will turn the heart of the fathers to the sons, and the heart of the sons to their fathers lest I come and smite the earth with a ban. Malachi 4:5-6.

And in Luke where the angel addresses Zechariah regarding his son John,

He will go before the Lord in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children. Luke 1:17.

From these places it is evident that 'fathers' and 'sons' are not used to mean fathers and sons but the goods and truths of the Church which the Lord is going to restore.

[10] In Malachi,

May Jehovah be magnified upon the border of Israel! A son should honour his father, and a servant his lord. If I am a Father, where is My honour? If I am a Lord, where is the fear of Me? Malachi 1:5-6.

'A son' stands for those who are governed by the good of the Church, 'a servant' those who are governed by its truth. Here 'a Father' clearly stands for the Lord as regards Divine Good, and 'a Lord' as regards Divine Truth.

[11] In David,

My father and my mother have forsaken me, and Jehovah welcomes me. Psalms 27:10.

'Father and mother' stands for good and truth which are said to have forsaken a person when it is realized that of himself he is unable to perform anything good or to know anything true. For the meaning, it is evident, is not that David's mother and father forsook him.

[12] In the same author,

You are more beautiful by far than the sons of men. All glorious is the king's daughter within, in her clothing with gold interweavings. Instead of your fathers will be your sons; you will make them into princes in all the earth. Psalms 45:2, 13, 16.

This refers to the Lord. 'Instead of your fathers will be your sons' stands for Divine Truths becoming as Divine Goods. 'The king's daughter' stands for the love of truth; 'clothing with gold interweavings' for the nature of that truth grounded in good. Since the subject is the Lord and His Divine Human, as is evident from this Psalm as a whole and in every part, every single phrase clearly has reference to one and the same thing. So the phrase 'the king's daughter' is not used to mean the daughter of the king, nor are the phrases 'clothing with gold interweavings', 'instead of your fathers will be your sons', and 'their being made into princes in all the earth' to be taken literally, but each phrase means Divine celestial and spiritual things. 'A daughter' means affection or love, see 490, 491, 2362; 'the king' Divine Truth, 1672, 1728, 2015, 2069, 3009; 'gold' good, 113, 1551, 1552. 'That which is interwoven' has reference to natural knowledge, 2831, in this case therefore to Divine natural truth. 'Clothing' means such truths as clothe good, 297, 2576; 'sons instead of fathers' truths begotten from good, in this case Divine Truths being as Divine Goods, 264, 489, 491, 533, 1147, 1729, 1733, 2159, 2623, 2803, 2813. 'Princes in all the earth' are the first and foremost things of the Lord's kingdom and Church - 'princes' being the things that are first and foremost, 1482, 2089, 'the earth' the Lord's kingdom and Church, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118 (end), 3355.

(Odkazy: Arcana Coelestia 490-491, 1551-1552, 2117-2118)


[13] In Moses,

Your fathers Jehovah delighted to love, and He chose their seed after them, even you out of all peoples, as at this day. Therefore circumcise the foreskin of your heart and be stiff-necked no longer. Deuteronomy 10:15-16.

'Fathers' here in the internal sense stands for the Ancient and Most Ancient Churches, whose members were so called by virtue of the love they had of good and truth - the most ancient people, who were celestial, by virtue of their love of good, the ancients, who were spiritual, by virtue of their love of truth. The goods and truths existing in the Church are referred to as 'the seed Jehovah chose'. Clearly Abraham, Isaac, and Jacob and the latter's twelve sons are not meant by the fathers referred to here, nor the Israelite and Jewish people by 'the seed'. Rather the statement is made regarding them and addressed to them in order that the internal sense may be given some external form and so be intelligible to men.

[14] In Isaiah,

The boy will uplift himself against the old man, and the base fellow against the honourable; for a man will take hold of his brother in his father's house, [saying,] You have clothing, you will be leader for us. He will say, In my house there is neither bread [nor clothing]. Do not make me a leader 2 of the people. Isaiah 3:5-7.

This refers in the internal sense to a perverted state of the Church when truth is no longer acknowledged as truth, and it is not known what good is. 'A man will take hold of his brother in his father's house' stands for acknowledging everything as good. 'Clothing' stands for truth, 1073, 2576, 'a leader (or prince)' for a first and foremost matter of doctrine drawn from truth, 1482, 2089. 'In the house there is neither bread nor clothing' stands for neither good nor truth - 'bread' meaning good, 276, 680, 3478, and 'clothing' truth, 297, 2576.

[15] Because father and mother, and also daughters and sons, represented goodness and truth in the representative Churches many laws existed which possessed from those representatives that which was Divine within them, such as the following,

If a priest's daughter has acted profanely by committing whoredom, she is profaning her father; she shall be burnt with fire. Leviticus 21:9.

'A priest's daughter' stands for the affection for good, 'father' for the good from which that affection springs. 'Committing whoredom' stands for profaning what is good. What 'committing whoredom' is, see 2466, 2729, 3399, and what 'acting profanely', 1008, 1010, 1059, 2051, 3398, 3399. Also,

If a priest's daughter has been made a widow or divorced and has no seed she shall return to her father's house, as in her youth; she shall eat of her father's bread. No stranger shall eat of it. Leviticus 22:13.

(Odkazy: Arcana Coelestia 3398-3399)


[16] And this law also,

If you see among the captives a wife with a beautiful form and you desire her to take her for yourself as wife you shall bring her inside your home; and she shall shave her head and pare her nails; and she shall take off the clothing of her captivity born upon her, and shall sit in your house and lament her father and her mother a hill month; and after that you shall go in to her and know her, and she shall be your wife. Deuteronomy 21:11-13.

Every single detail in this law is representative of natural truth, which is adopted by good once it has been purified from falsities. Such truth is meant by 'a wife beautiful in form among the captives'; purification from falsities by 'bringing her inside your home', and by her 'shaving her head, paring her nails, taking off the clothing of her captivity, and lamenting her father and mother'; and adoption by 'after that going in to her, knowing her, and taking her as a wife'.

[17] The Marriage Laws requiring marriages to be contracted within the tribe and the family, and also the Inheritance Laws forbidding the transfer of inheritances from one tribe to another, which are written in the Word, also had the same origins, that is to say, in the celestial and spiritual marriage in the Lord's kingdom, or the marriage of good and truth, which are meant by 'father and mother'. The same applies to the laws laid down relating to the permissible and the forbidden degrees of affinity. Each law in the Word concerning those matters has reference inwardly to the law of the affiliation and joining together of good and truth in heaven, and to the affiliations of evil and falsity in hell, which are separated from the former. For laws to do with permissible and forbidden degrees, see Leviticus 20; for laws forbidding the transfer of inheritances from one tribe to another, and for those requiring marriages to be contracted within the tribe, see Numbers 27:7-9, and elsewhere. In heaven the position of every single thing is fixed according to blood relationships of good and truth and to relationships of them through marriage, see 685, 917, 2739, 3612.

(Odkazy: Numbers 27:7-11)


[18] Since the Israelitish people represented the Lord's kingdom in heaven and so the heavenly order existing there, the command was also given for them to be singled out according to tribes, according to families, and according to the houses of their fathers, see Numbers 26:1-end. In addition to this they were required to pitch camp around the tent of meeting in conformity with that heavenly order, and also to journey in conformity with it, as stated in Moses,

Each one of the children of Israel shall pitch camp beneath his own standard, by the ensigns of his father's house, at a distance around the tent of meeting. And in the same formations they also set out. Numbers 2:2, 34.

This was why, when Balaam saw Israel dwelling according to their tribes, the Spirit of God came upon him and he delivered this utterance, How good your tabernacles are, O Jacob, your dwelling-places, O Israel? They are like valleys that are planted, like gardens beside a river, etc., etc. Numbers 24:2, 5-6, and following verses.

From every word used here it is evident that not Jacob or Israel were meant but the Lord's kingdom in heaven and His Church on earth, which were represented by that order in which he saw them spread out at that time.

(Odkazy: Numbers 24:2-3)


[19] From these examples one may also know what is meant in the internal sense of the Word by orphans! that is, the fatherless, namely people whose state is a state of innocence and charity and who wish to know and put into effect what is good but are not able to do so. Such a state exists in particular with those outside the Church whom the Lord cares about and adopts in the next life as His sons. And since those people are meant by 'orphans', when these are mentioned in the Word, sojourners and widows are in many instances mentioned too. For 'sojourners' means those who are receiving instruction in goods and truths, 1463, and 'widows' those whose state is one of good but not so much of truth, or those whose state is one of truth but not so much of good, and who yet desire what they lack. Since these three - orphans, sojourners, and widows - belong to a very similar line of meaning, therefore all three are in most places mentioned together, as has been stated, see Deuteronomy 14:29; 16:11, 14; 24:17, 19; Jeremiah 7:6; 22:3; Ezekiel 22:6-7; Zechariah 7:10; Psalms 94:6; 146:9. From these considerations one may now see what 'father' means in the genuine sense, namely good, and in the highest sense the Lord.

(Odkazy: Ezekiel 22:7)


[20] Now because most things in the Word also have a contrary sense, so has the word 'father'. In that sense it means evil. Equally so 'mother', which in the genuine sense means truth, in the contrary sense means falsity. The contrary meanings may be seen from the following places: In David,

The iniquity of his fathers will be remembered before Jehovah, and the sin of his mother will not be wiped out. Psalms 109:14.

In the same author,

They drew back and acted treacherously like their fathers; they turned about like a deceitful bow. Psalms 78:57.

In Moses,

Until the remainder of you waste away in their iniquity in the lands of your enemies: and they will also waste away in their fathers' iniquities with them. Leviticus 26:39. In Isaiah,

Prepare slaughter for his sons because of the iniquity of their fathers, and let them not rise up again and possess the earth, and fill the face of the earth with cities. Isaiah 14:21.

In the same prophet, I will repay your iniquities, and the iniquities of your fathers together. Isaiah 65:7.

(Odkazy: Isaiah 65:6-7)


[21] In Jeremiah,

The house of Israel is ashamed, they, their kings, their princes, and their priests, and their prophets, who say to wood, You are my father, and to a stone, You gave birth to me. For they have turned their neck to Me and not their face. Jeremiah 2:26-27.

In the same prophet,

Behold, I am laying before this people stumbling-blocks, and fathers and sons together will stumble against them, neighbour and his friend, and they will perish. Jeremiah 6:21.

In the same prophet,

The sons gather pieces of wood, and the fathers kindle fire, and the women knead dough to make cakes for Melecheth. 3 Jeremiah 7:18.

In Ezekiel,

I will do in you that which I have not done, and such things as I will not do any longer, because of your abominations. Therefore fathers will eat their sons, and sons will eat their fathers; and I will execute judgements on you, and I will scatter the whole remnant of you to every wind. Ezekiel 5:9-10.

This refers to the profanation of what is holy. In the same prophet,

Thus said the Lord Jehovih to Jerusalem, Your tracings and your births are of the land of the Canaanite. Your father was an Amorite and your mother a Hittite. Ezekiel 16:3.

[22] In Matthew,

Brother will deliver up brother to death, and father the son; and children will rise up against parents and put them to death. And so you will be hated by everyone for My name's sake. I have come to set a man (homo) against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law; and a man's (homo) foes will be those in his own household. Whoever loves father and mother more than Me is not worthy of Me, and whoever loves son and daughter more than Me is not worthy of Me. Matthew 10:21-22, 35-37; Luke 12:49, 52-53.

In the same gospel,

Everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for My name's sake will receive a hundredfold and will be allotted the inheritance of eternal life. Matthew 19:29; Luke 18:29-30; Mark 10:29-30.

In Luke,

If anyone comes to Me and does not hate his father and his mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own soul, he cannot be My disciple. Luke 14:26.

[23] In Mark,

Brother will deliver up brother to death, and the father his children, and children will rise up together against parents and will kill them; for you will be hated by all for My name's sake. Mark 13:12-13; Luke 21:16-17.

This refers to the close of the age and is describing the state of the Church when perverted as regards good and truth, that is to say, when evil rises up against truth, and falsity against good. The meaning of 'father' in the contrary sense as evil is evident from the places just quoted and also from the following in John,

Jesus said, If God were your father you would love Me, for from God I went forth and now come. You are of your father the devil, and your will is to do your father's desire. He was a murderer from the beginning and took no stand on the truth because the truth is not in him. When he speaks a lie he speaks from what are his own, for he is the teller of a lie and the father of it. John 8:42, 44.

-----
Footnotes:

1. literally, arm

2. or a prince

3. melecheth is a Hebrew word for a queen.

-----

(Odkazy: Genesis 28:13; John 8:41-42; Luke 21:17, 21:18; Numbers 24:2-3)


Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 3704, 3794, 3803, 4069, 4111, 4145, 4159, 4207, 4334, 4576, 4615, 4674, 5506, 5515, 5902, 6041, 6050, 6075, 6098, 6276, 6432, 6458, 6549, 8876, 8897, 9185, 9226, 10623

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121, 122, 246


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 9, 118, 200, 240, 254, 376, 721, 821, 966


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: