Bible

 

Esekiel 16

Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så:

2 Menneskesønn! Forehold Jerusalem dets vederstyggeligheter

3 og si: Så sier Herren, Israels Gud, til Jerusalem: Ditt ophav og din avstamning er fra kana'anittenes land; en amoritt var din far, og en hetittkvinne din mor.

4 Og med din fødsel gikk det således til: Den dag du blev født, blev din navlestreng ikke avskåret, og du blev ikke tvettet ren med vann og ikke inngnidd med salt og ikke svøpt i svøp.

5 Intet øie ynkedes over dig, så de gjorde noget sådant med dig og forbarmet sig over dig; men du blev kastet ut på marken den dag du blev født, fordi de ikke ønsket at du skulde leve.

6 Da gikk jeg forbi dig og så dig sprelle i ditt blod, og jeg sa til dig: Du som ligger der i ditt blod, lev! Ja, jeg sa til dig: Du som ligger der i ditt blod, lev!

7 Jeg gjorde dig til mange tusen som vekstene på marken, og du vokste og blev stor og nådde den høieste skjønnhet; brystene blev faste, og ditt hår vokste. Men du var naken og bar.

8 Da gikk jeg forbi dig og så dig, og se, din tid var kommet, elskovens tid, og jeg bredte min kappe over dig og skjulte din blusel, og jeg tilsvor dig troskap og gjorde pakt med dig, sier Herren, Israels Gud, og du blev min.

9 Og jeg tvettet dig med vann og skylte blodet av dig og salvet dig med olje.

10 Jeg klædde dig med utsydde klær og hadde på dig sko av takas-skinn, og jeg bandt fint lin om dig og hyllet dig i silke.

11 Jeg prydet dig med smykker, og jeg la armbånd om dine hender og en kjede om din hals.

12 Jeg satte en ring i din nese og ørenringer i dine ører og en prektig krone på ditt hode.

13 Så smykket du dig med gull og sølv, og din klædning var av fint lin og silke og utsydd tøi; fint mel og honning og olje åt du, og du blev overmåte fager og vel skikket til kongedømme.

14 Og ditt navn kom ut blandt folkene for din skjønnhets skyld; for den var fullkommen på grunn av de herlige prydelser som jeg hadde klædd dig i, sier Herren, Israels Gud.

15 Men du stolte på din skjønnhet og drev hor i tillit til ditt navn, og du utøste ditt hor over hver den som gikk forbi; han fikk nyte din skjønnhet.

16 Du tok dine klær og gjorde dig brokete telt på offerhaugene og drev hor der; sådant må ikke hende og ikke skje.

17 Du tok dine prektige smykker, mitt gull og mitt sølv, som jeg hadde gitt dig, og gjorde dig mannfolkebilleder og drev hor med dem.

18 Du tok dine utsydde klær og dekket dem med, og min olje og min røkelse satte du frem for dem.

19 Mitt brød, som jeg hadde gitt dig, det fine mel og oljen og honningen som jeg gav dig å ete, det satte du frem for dem til en velbehagelig duft; så vidt gikk det, sier Herren, Israels Gud.

20 Du tok dine sønner og dine døtre, som du hadde født mig, og ofret dem til mat for dem. Var det ikke nok at du drev hor,

21 siden du slaktet mine barn og gav dem bort - lot dem gå igjennem ilden for dem?

22 Og ved alle dine vederstyggeligheter og ditt hor kom du ikke din ungdoms dager i hu, da du var naken og bar og lå og sprelte i ditt blod.

23 Og efter all denne din ondskap - ve, ve dig! sier Herren, Israels Gud

24 bygget du dig en hvelving* og gjorde dig en offerhaug i hver gate**. / {* til utukt.} / {** 2K 28, 24.}

25 Ved hvert veiskjell bygget du din offerhaug og vanæret din skjønnhet og bredte dine føtter ut for hver den som gikk forbi, og du drev stadig hor.

26 Du drev hor med Egyptens sønner, dine kjøttfulle naboer, og du drev stadig hor, så du vakte min harme.

27 Og se, jeg rakte ut min hånd mot dig og avknappet det som var tiltenkt dig, og jeg lot dem som hatet dig, få gjøre med dig som de lystet - filistrenes døtre, som bluedes ved din skammelige ferd.

28 Og du drev hor med Assurs sønner, fordi du ikke var mett; du drev hor med dem og blev enda ikke mett.

29 Og du drev stadig hor, helt bort til kremmerlandet Kaldea; men heller ikke da blev du mett.

30 Hvor ditt hjerte var vissent, sier Herren, Israels Gud, da du gjorde alt dette, slikt som bare en skamløs skjøge gjør,

31 da du bygget din hvelving ved hvert veiskjell og din offerhaug i hver gate. Men du var ikke som andre skjøger, for du foraktet skjøgelønn.

32 Du horkvinne, som i stedet for din mann tar imot fremmede!

33 Alle skjøger gir de lønn, men du gav alle dine elskere dine gaver og kjøpte dem til å komme til dig fra alle kanter og drive hor med dig.

34 Og med dig skjedde det omvendte av det som skjer med andre kvinner: Du drev hor uten at nogen løp efter dig, og du gav horelønn uten selv å få det; således blev du det omvendte av andre.

35 Hør derfor Herrens ord, du horkvinne!

36 sier Herren, Israels Gud: Fordi du har ødslet med ditt kobber* og avdekket din blusel, når du drev hor med dine elskere, og for alle dine vederstyggelige avguders skyld og for dine barns blods skyld, som du gav dem**, / {* kanskje din uedle, urene kjærlighet; sml. ESK 22, 18; 24, 11. JE 6, 28.} / {** ESK 16, 20.}

37 se, derfor samler jeg alle dine elskere, som likte dig så godt, og alle dem du elsket, og likeså alle dem du hatet - jeg vil samle dem mot dig fra alle kanter og avdekke din blusel for dem, så de får se hele din blusel.

38 Jeg vil dømme dig likesom de kvinner dømmes som driver hor og utøser blod, og jeg vil gjøre dig til bare blod ved min harme og nidkjærhet.

39 Jeg vil gi dig i deres hånd, og de skal rive din hvelving og bryte ned dine offerhauger og dra dine klær av dig og ta dine prektige smykker og la dig ligge der naken og bar.

40 Og de skal føre en folkeskare frem mot dig og stene dig og hugge dig i stykker med sine sverd.

41 De skal brenne op dine hus med ild og holde dom over dig for mange kvinners øine; og jeg vil gjøre ende på ditt horeliv, og du skal ikke mere kunne gi horelønn.

42 Således vil jeg stille min harme på dig, og så skal min nidkjærhet vike fra dig, og jeg vil holde mig rolig og ikke vredes mere.

43 Fordi du ikke kom din ungdoms dager i hu, men krenket mig ved alt dette, se, derfor vil også jeg la dine gjerninger komme over ditt eget hode, sier Herren, Israels Gud; for har du ikke lagt skjensel til alle dine vederstyggeligheter?

44 Se, alle som lager ordsprog, skal bruke dette ordsprog om dig: Som moren, så datteren.

45 Du er din mors datter, hun som foraktet sin mann og sine barn, og du er dine søstres søster, de som foraktet sine menn og sine barn; en hetittkvinne er eders mor, og en amoritt eders far.

46 Din større søster er Samaria med sine døtre, hun som bor ved din venstre side, og din mindre søster, som bor ved din høire side, er Sodoma og hennes døtre.

47 Du gikk ikke på deres veier og gjorde ikke efter deres vederstyggeligheter; men bare en liten stund - så gjorde du det verre enn de, på alle dine veier.

48 Så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, Sodoma, din søster, med sine døtre har ikke gjort som du og dine døtre har gjort.

49 Se, dette var Sodomas, din søsters misgjerning: overmot; overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre; men den elendige og fattige hjalp hun ikke;

50 de ophøiet sig og gjorde det som var vederstyggelig for mitt åsyn, og jeg ryddet dem bort da jeg så det.

51 Heller ikke Samaria har syndet halvt så meget som du; du gjorde mange flere vederstyggeligheter enn de, og du rettferdiggjorde dine søstre ved alle de vederstyggeligheter som du gjorde.

52 Bær da også du din skam, du som har dømt til beste for dine søstre! For dine synders skyld, hvormed du har båret dig mere vederstyggelig at enn de, er de rettferdigere enn du; så skam dig da, også du, og bær din skjensel, idet du rettferdiggjør dine søstre!

53 Men jeg vil gjøre ende på deres fangenskap, Sodomas og hennes døtres fangenskap og Samarias og hennes døtres fangenskap og dine fangnes fangenskap midt iblandt dem,

54 forat du skal bære din skam og bli skamfull over alt det du har gjort, idet du trøster dem.

55 Og dine søstre, Sodoma og hennes døtre, skal komme tilbake til sin tidligere tilstand, og Samaria og hennes døtre skal komme tilbake til sin tidligere tilstand, og du og dine døtre, I skal komme tilbake til eders tidligere tilstand.

56 Og var ikke Sodoma, din søster, et omkvede i din munn på ditt overmots dag,

57 før din ondskap kom for dagen, likesom på den tid du blev hånet av Syrias døtre og alle dem som bodde rundt omkring det, og av filistrenes døtre, som foraktet dig rundt omkring?

58 Din utukt og dine vederstyggeligheter skal du bære straffen for, sier Herren.

59 For så sier Herren, Israels Gud: Jeg vil gjøre mot dig efter det du har gjort, du som foraktet eden og brøt pakten.

60 Og så vil jeg komme i hu min pakt med dig i din ungdoms dager, og jeg vil oprette en evig pakt med dig.

61 Og du skal komme din ferd i hu og skamme dig, når du tar imot dine søstre, både dem som er større enn du, og dem som er mindre enn du, og jeg gir dig dem til døtre, enda de ikke hører med til din pakt.

62 Jeg vil oprette min pakt med dig, og du skal kjenne at jeg er Herren,

63 forat du skal komme din ferd i hu og blues og ikke mere oplate din munn for din skams skyld, når jeg forlater dig alt det du har gjort, sier Herren, Israels Gud.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 1029

Apocalypse Revealed 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 64

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 139


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 93, 213, 289, 297, 374, 622, 666, ...

Apocalypse Revealed 134, 166, 189, 209, 213, 216, 245, ...

Conjugial Love 119

Doctrine of the Lord 28

Life 79

Heaven and Hell 180

True Christianity 306, 314, 583, 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 126, 141, 195, 238, 240, 242, 272, ...

Spiritual Experiences 246, 5160

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

1 Mosebok 24:22, 38:16

2 Mosebok 15:16, 24:8

3 Mosebok 26:30

4 Mosebok 35:16, 17, 18, 21, 31

5 Mosebok 1:10, 11, 22:22, 24, 29:24, 32:13, 32, 43

1 Kongebok 12:28, 14:23

2 Krønikebok 21:11, 28:3, 5, 18, 25, 36:17

Esters 9:27

Jobs 29:6, 34:26

Job 40:4

Salmenes 45:15, 78:37, 85:3, 106:38, 41, 45, 147:14

Proverbs 7:19

Song of Solomon 1:10, 11

Esaias 3:11, 19, 21, 10:11, 14:1, 24:5, 33:24, 43:1, 27, 44:22, 47:8, 55:3, 57:5, 9, 58:1, 61:8

Jeremias 1:16, 2:2, 10, 18, 20, 24, 3:1, 11, 20, 24, 11:10, 13:26, 27, 19:5, 23:40, 25:9, 31:32, 46:27, 52:13

Klagesangene 2:15

Esekiel 5:6, 8, 12, 13, 15, 7:3, 8, 20, 9:10, 16:3, 20, 22, 27, 36, 43, 45, 57, 58, 17:19, 18:7, 20:4, 26, 28, 29, 43, 22:2, 23:1, 3, 23, 25, 36:18, 22, 25, 32, 37:26, 43:10

Daniel 9:13, 14

Hoseas 1:2, 2:5, 10, 20, 4:18, 8:9, 10, 9:1, 11:1, 14:1

Mika 1:5, 5:12, 13

Lukas 1:72, 15:22, 22:20

Johannes 10:3

Romerne 2:1, 3:19, 6:21, 9:4

Efeserne 5:26

1 Peters 3:20

1 Johannes 5:6

Apenbaring 17:16

Word/Phrase Explanations

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

jerusalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

si
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

herren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

far
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

fødsel
'Nativity,' as in Genesis 10:32, signifies reformation. Out of thy nativity and out of thy father's house,' as in Genesis 12:1, signifies corporeal and worldly...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

vann
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

blod
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

til
‘To grow’ signifies to be perfected.

hår
The hair is the very outermost part of the body, and "hair" in the Bible represents the outermost expression of whatever the body represents. In...

Se
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

tid
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

olje
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

klær
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

silke
'Silk' signifies intermediate celestial good and truth. It means good because it is soft, and truth because it shines. 'Silk,' like 'fine linen,' denotes genuine...

armbånd
Bracelets (Gen. 25:22) signify truth, and in this passage divine truth, because the Lord is treated of.

nese
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

hode
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

gull
'Money' relates to truth.

sølv
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

mel
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

honning
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

Navn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

skjønnhet
Beauty of his ornament (Ezek. 7:20) signifies the church and its doctrine.

dekket
The "high mountains being covered " (Gen. 7:19) signifies that all the good things of charity were extin­guished.

brød
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

duft
Sweet' signifies delightful things from the good of truth and the truth of good. Everything sweet in the natural world corresponds to delightful and pleasant...

sønner
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

født
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

hu
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

ondskap
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

bygget
wrought (also entwined or entwisted) is predicated of the natural scientific principle, and in Isaiah 45:13, of divine natural truth.

føtter
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

egyptens
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

hånd
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

hatet
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

Kaldea
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

skjøger
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

mann
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

fremmede
In Ezekiel 28:7, 'strangers' signify falsities which destroy truths, and 'the terrible of the nations,' evils which destroy good.

gir
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

elskere
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

komme
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

kvinner
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

hør
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

kobber
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

avdekket
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

samle
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

dømme
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

sverd
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

mange
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

stille
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

mors
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

datter
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

søster
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

større
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

Samaria
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

gikk
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

veier
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

sodomas
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

skam
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

rettferdiggjør
'To justify,' as in Isaiah 5:3, 11, signifies saving by means of divine good.

fangenskap
Captivity and spoil (Daniel 11:33) signifies the deprivation of every truth and good.

tilbake
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

munn
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

foraktet
We tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning...

evig
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 10540

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

10540. 'And now, take off your finery' means the nature of their external which is such that it is without anything Divine. This is clear from the meaning of 'finery', when the Church is the subject, as holy truth or that which is Divine in external things, dealt with above in 10536; and from the meaning of 'taking it off' as shedding it, thus being without it. The fact that that which is Divine in external things or holy truth is meant by 'finery' is clear from the following places: In Ezekiel,

I clothed you with embroidered cloth, and shod you with badger; and I swathed you in fine linen and covered you with silk. And I adorned you with finery, and put bracelets onto your hands and a chain onto your neck. And I put a jewel onto your nose, and earrings on your ears, and a crown of glory onto your head. Thus were you adorned with gold and silver; and your garments were fine linen, and silk, and embroidered cloth. You ate fine flour, [honey,] and oil; therefore you became extremely beautiful, and attained to a kingdom. For this reason your fame 1 went out among the nations, regarding your beauty; for this was made perfect by My finery which I had put on you. Ezekiel 16:10-14.

[2] This refers to Jerusalem and means the Church which had been established by the Lord after the Flood and was succeeded by the Israelite and Jewish Church. The character of the latter is also described in the same chapter; but the character of that previous Ancient Church is described in the verses just quoted, its holy truths being described by the adornments spoken of there. Anyone may see that things such as have to do with the Church are meant by those specifically mentioned, and that each one means something particular. What other purpose does such a description of Jerusalem serve?

[3] Yet which aspect of the Church is meant by each one becomes clear solely from the internal sense. For this sense shows what exactly in the spiritual world corresponds to each item in the description. The following is made clear by that sense,

'Embroidered cloth' means true factual knowledge, 9688.

'Fine linen' means intellectual truth from the Divine, 5319, 9469, 9596, 9744.

'Bracelets' means the power of truths, 3103, 3105.

'A neck-chain' means the flowing in of truth derived from good, and the consequent joining together of interior things and exterior ones, 5320.

'A nose-jewel' means the perception of truth, and 'earrings' obedience to truths, 4551, 10402.

'A crown of glory' means spiritual good, or the good of truth, good being meant by 'a crown', 9930, and that which is spiritual by 'glory', 9815.

'Gold and silver' means goodness and truth in general, 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9874.

'Fine flour, honey, and oil' means truths and forms of good, external and internal ones, truth from good being meant by 'fine flour', 9995, external good by 'honey', 10530, and internal good by 'oil', 886, 4582, 4638, 9474, 9780, 10254, 10261.

'Beauty' means the outward form taken by truth derived from good, 3080, 3821, 4985, 5199.

And 'Jerusalem', about which those things are said, means the Church, see 402, 2117, 3654. From all this it is evident what 'finery' means, namely holy truth in its entirety.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1551-1552)


[4] All the finery of the daughters of Zion which is itemized in Isaiah has a like meaning,

On that day the Lord will take away the finery of the anklets, and of the networks, and of the crescents, and of the perfume containers 2 , and of the chainlets, and of the bracts 3 , and the tiaras, and the garters, and the sashes, and the perfume boxes 4 , and the charms; the rings, and the nose-jewels, the changes of clothes, and the robes, and the veils, and the pin-cases, the mirrors, and the muslin, and the turbans, and the linen garments. And it will happen, that instead of fragrance there will be rottenness, and instead of a girdle, a falling apart, and instead of well-set hair 5 , baldness, and instead of a robe, a girding of sackcloth, burning instead of beauty. Your people will fall by the sword, and [so will] your strength in war. Isaiah 3:18-25.

Those who confine themselves to the literal sense inevitably think that all these items with which the daughters of Zion are said to be adorned must be understood literally, and that it was because of that finery and the pride and arrogance it would create that the people of that kingdom would perish, since it says, your people will fall by the sword, and your strength in war. But those who raise their minds to some extent above the literal statement can see that such things should not be understood literally.

[5] From various places in the Word they can see that 'the daughters of Zion' should not be taken to mean the daughters of Zion but such things as are aspects of the Church, which are also meant by the daughters of Jerusalem, the daughters of Israel, the daughters of Judah, and many other daughters. Regarding 'daughters', that they mean the Church and aspects of the Church, see 6729, 9055(end). Since therefore the Church and aspects of the Church are meant by 'the daughters of Zion' it follows that all their finery itemized in this chapter of Isaiah mean the Church's truths and forms of good, and that each item means some specific truth or form of good. For nothing that appears in the Word, not even one small expression, is devoid of meaning.

[6] And because that Church will be bereaved of its truths and forms of good, meant by all that finery, the prophecy goes on to say that instead of fragrance there will be rottenness, instead of a girdle a falling apart, instead of well-set hair baldness, instead of a robe a girding of sackcloth, burning instead of beauty, and also that the people will fall by the sword, as will [their] strength in war. For 'fragrance' or 'spice' means the perception of Divine Truth, 10199, 10291, and 'rottenness' the deprivation of it; 'a girdle' means a bond holding truths and forms of good in connection with one another, 9341(end), 9828, 9837, 'a falling apart instead of it' the disintegration and diffusion of them; 'well-set hair' means true factual knowledge, 2831 6 , 'baldness' being deprived of an intelligent understanding of truth and of a wise discernment of good, 9960; 'burning' means the destruction of these by the evils of self-love, 1297, 2446, 7852, 9055, 9141, 'beauty' the outward form that truth springing from good takes within the Church, thus the perfection of it, 3080, 3821, 4985, 5199; and 'the sword' by which the people will fall means falsity destroying truth and good, 2799, 4499, 6353, 7102, 8294. Having no 'strength in war' means having no resistance to evil and falsity, for 'war' is spiritual conflict, and temptation, 1659, 1664, 2686, 8273, 8295, 10455.

From all this it is now evident that 'finery' in general means the Divine Truth which the Church possesses.

[7] The like is meant by 'finery' in the second Book of Samuel,

O daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in twice-dyed pleasantly 7 , who put gold finery on your clothing. 2 Samuel 1:24.

These words appear in David's lamentation over Saul, which he entitled in verse 18 of that chapter, To teach the children of Judah the bow. 'The bow' in this verse means doctrine consisting of truth engaged in conflict against falsities of evil, 2686, 2709, 6422. This being so, 'daughters of Israel' means the Church's affections for truth, 2362, 3963, 6729, 6775, 6788, 8994; 'being clothed in twice-dyed pleasantly' means being endued with the Church's interior truths, which spring from good, 4922, 9468; 'putting gold finery on clothing' means giving truths that spring from good a beautiful appearance, good being meant by 'gold', see in the places referred to in 9874, and truth in general by 'clothing' or 'garment', in the places referred to above in 10536(end). The reason why David's lamentation over Saul has to do with doctrine consisting of truth, meant by 'the bow', engaged in conflict against falsity of evil is that 'the king' or the royal office held by Saul means Divine Truth in respect of protection and of judgement, 1672, 2015, 2069, 3009, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148.

(Odkazy: 2 Samuel 1:18)


[8] The like is meant by 'finery' in other places: In David,

Give to Jehovah the glory of His name; bow down to Jehovah in the finery of holiness. Psalms 29:2.

'In the finery of holiness' means with the authentic truths of the Church. Similarly in Isaiah,

Your sons will make haste. Lift up your eyes round about, and see; they all gather together. I am the Living One, said Jehovah; you will put them all on as finery, and gird them round yourself like a bride. Isaiah 49:17-18.

These words too refer to Zion, by which the celestial Church is meant, 'sons' who 'will make haste' meaning this Church's truths. (For the meaning of 'sons' as truths, see 489, 491, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704, 4257, 9807.) This explains why it says that Zion will put them all on as finery and gird them round herself like a bride; such can be said of the Church's truths, but not of the sons of Zion.

[9] Since almost everything in the Word also has a contrary meaning, so do those objects constituting finery. In the contrary sense they mean truths that have been falsified, as in Jeremiah,

You who have been laid waste, what will you do? If you clothe yourself in twice-dyed, if you adorn yourself with gold finery, if you widen your eyes with stibium 8 , in vain will you make yourself beautiful. Jeremiah 4:29, 30.

And in Hosea,

I will visit on her 9 the days of the baals to whom she burned incense, and put on her nose-jewel and her finery, and went after her lovers and forgot Me. Hosea 2:13.

And in other places.

-----
Footnotes:

1. literally, name

2. Probably worn around the neck

3. i.e. thin metal plates worn as jewelry

4. literally, houses of the soul

5. literally, instead of the work of plaited [hair]

6. The Latin here rendered literally the work of plaited [hair] and idiomatically well-set hair is opus implexum. In 2831 the second of these words applies to the branches of trees and is consequently rendered entangled.

7. literally, with pleasant things

8. literally, break open the eyes with stibium. Stibium was a cosmetic used for blackening the eyelids and eyebrows, thereby making the eyes look brighter or more open.

9. i.e. I will punish her for

-----

(Odkazy: Exodus 33:5)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 10536, 10542

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 248


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 126, 242, 433


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: