Bible

 

2 Mosebok 11

Study

           

1 Herren hadde sagt til Moses: Ennu én plage vil jeg la komme over Farao og over Egypten, så skal han la eder fare herfra; ja, når han lar eder fare, skal han endog drive eder herfra med alt det I har.

2 Si nu så folket hører det at hver mann skal be sin granne og hver kvinne sin grannekvinne om smykker av sølv og gull.

3 Og Herren gav folket yndest hos egypterne; og så var også Moses en meget stor mann i Egypten, både for Faraos tjenere og for folket.

4 Og Moses sa: Så sier Herren: Ved midnatts tid vil jeg gå midt gjennem Egypten.

5 og alle førstefødte i Egyptens land skal , fra den førstefødte sønn av Farao, som sitter på sin trone, til den førstefødte sønn av trælkvinnen, som står bak håndkvernen, og alt førstefødt blandt buskapen.

6 Og det skal i hele Egyptens land bli et stort skrik som det ikke har vært maken til og heller ikke mere skal bli.

7 Men ikke en hund skal gjø mot nogen av Israels barn, hverken mot folk eller fe, så I skal kjenne at Herren gjør forskjell på egypterne og Israel.

8 Da skal alle disse dine tjenere komme ned til mig og bøie sig for mig og si: Dra ut, både du og hele det folk som følger dig! Og så skal jeg dra ut. Og han gikk bort fra Farao i brennende harme.

9 Som Herren hadde sagt til Moses og Aron: Farao skal ikke høre på eder, så jeg kan få gjort mange under i Egyptens land,

10 så gjorde Moses og Aron alle disse under for Farao; men Herren forherdet Faraos hjerte, så han ikke lot Israels barn dra bort fra sitt land.

  

    Studovat vnitřní smysl

Komentář

 

Exploring the Meaning of Exodus 11

     

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 7763. The subject treated of in this chapter in the internal sense is the damnation of faith separate from charity, which is signified by the firstborn of Egypt that were given up to death at midnight; and also the memory-knowledges of truth and good that were to be transferred to those who are of the spiritual church, which knowledges are signified by the vessels of silver and of gold that the sons of Israel were to ask from the Egyptians.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 7763

Prostudujte si tuto pasáž

        
/ 10837  
  

7763. Exodus 11

1. And Jehovah said to Moses, One more plague I will bring onto Pharaoh and onto Egypt; afterwards he will send you away from here. When he sends everything away he will surely drive you out from here.

2. Say now in the ears of the people, and let them ask, a man from his companion and a woman from her companion, vessels of silver and vessels of gold.

3. And Jehovah gave the people favour 1 in the eyes of the Egyptians. Also the man Moses was exceedingly great in the land of Egypt, in the eyes of Pharaoh's servants and in the eyes of the people.

4. And Moses said, Thus said Jehovah, About midnight I will go out into the midst of Egypt;

5. And all the firstborn in the land of Egypt will die, from Pharaoh's firstborn who is to sit on his throne, even to the firstborn of the servant-girl who is behind the mill, and all the firstborn of the beasts.

6. And there will be a great cry in the whole land of Egypt, the like of which has never been, and the like of which will not be again.

7. And against all the children of Israel not a dog will move its tongue, against man (vir) and even against beast, so that you may know that Jehovah makes a distinction between the Egyptians and Israel.

8. And all these your servants will come down to me, and bow down to me, saying, Go out, you, and all the people at your feet! 2 And after that I will go out. And he went out from Pharaoh in wrath and anger. 3

9. And Jehovah said to Moses, Pharaoh will not hear 4 you, so that My wonders may be multiplied in the land of Egypt.

10. And Moses and Aaron performed all these wonders before Pharaoh; and Jehovah made Pharaoh's heart unyielding, and he did not send the children of Israel away from his land.

CONTENTS

This chapter deals in the internal sense with the damnation of faith separated from charity, which is meant by the killing at midnight of the firstborn of Egypt. In addition it deals with the known facts about what is true and good which were to be passed over to those belonging to the spiritual Church, meant by the vessels of silver and gold which the children of Israel were to borrow from the Egyptians.

Footnotes:

1. literally, grace

2. i.e. and all who follow you

3. literally, the wrath of anger

4. literally, hear towards

(Odkazy: Exodus 11:1)

  
/ 10837  
  

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: