Bible

 

പുറപ്പാടു് 26

Malayalam Bible     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 തിരുനിവാസത്തെ പിരിച്ച പഞ്ഞി നൂല്‍, നീല നൂല്‍, ധൂമ്രനൂല്‍, ചുവപ്പുനൂല്‍ എന്നിവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പത്തു മൂടുശീല കൊണ്ടു തീര്‍ക്കേണം, നെയ്ത്തുകാരന്റെ ചിത്രപ്പണിയായ കെരൂബുകള്‍ ഉള്ളവയായി അവയെ ഉണ്ടാക്കേണം.

2 ഔരോ മൂടുശിലെക്കു ഇരുപത്തെട്ടുമുഴം നീളവും ഔരോ മൂടുശീലെക്കു നാലു മുഴം വീതിയും ഇങ്ങനെ മൂടുശീലെക്കെല്ലാം ഒരു അളവു ആയിരിക്കേണം.

3 അഞ്ചു മൂടുശീല ഒന്നോടൊന്നു ഇണെച്ചിരിക്കേണം; മറ്റെ അഞ്ചു മൂടുശീലെയും ഒന്നോടൊന്നു ഇണെച്ചിരിക്കേണം.

4 ഇങ്ങനെ ഇണെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമത്തെ വിരിയുടെ അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലെയുടെ വിളുമ്പില്‍ നീലനൂല്‍കൊണ്ടു കണ്ണി ഉണ്ടാക്കേണം; രണ്ടാമത്തെ വിരിയുടെ പുറത്തെ മൂടുശീലയുടെ വിളുമ്പിലും അങ്ങനെ തന്നേ ഉണ്ടാക്കേണം.

5 ഒരു മൂടുശീലയില്‍ അമ്പതു കണ്ണി ഉണ്ടാക്കേണം; രണ്ടാമത്തെ വിരിയിലുള്ള മൂടുശീലയുടെ വിളുമ്പിലും അമ്പതു കണ്ണി ഉണ്ടാക്കേണം; കണ്ണി നേര്‍ക്കുംനേരെ ആയിരിക്കേണം.

6 പൊന്നുകൊണ്ടു അമ്പതു കൊളുത്തും ഉണ്ടാക്കേണം; തിരുനിവാസം ഒന്നായിരിപ്പാന്‍ തക്കവണ്ണം മൂടുശീലകളെ കൊളുത്തുകൊണ്ടു ഒന്നിച്ചു ഇണെക്കേണം.

7 തിരുനിവാസത്തിന്മേല്‍ മൂടുവിരിയായി കോലാട്ടുരോമം കൊണ്ടു മൂടുശീല ഉണ്ടാക്കേണം; പതിനൊന്നു മൂടുശീല വേണം.

8 ഔരോ മൂടുശീലെക്കു മുപ്പതുമുഴം നീളവും ഔരോ മൂടുശീലെക്കു നാലു മുഴം വീതിയും ഇങ്ങനെ മൂടുശീല പതിനൊന്നും ഒരു അളവു ആയിരിക്കേണം.

9 അഞ്ചു മൂടുശീല ഒന്നായും ആറു മൂടുശീല ഒന്നായും ഇണെച്ചു ആറാമത്തെ മൂടുശീല കൂടാരത്തിന്റെ മുന്‍ വശത്തു മടക്കി ഇടേണം.

10 ഇണെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമത്തെ വരിയുടെ അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലയുടെ വിളുമ്പില്‍ അമ്പതു കണ്ണിയും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ മൂടുശീലയുടെ വിളുമ്പില്‍ അമ്പതു കണ്ണിയും ഉണ്ടാക്കേണം.

11 താമ്രംകൊണ്ടു അമ്പതു കൊളുത്തും ഉണ്ടാക്കി കൊളുത്തു കണ്ണിയില്‍ ഇട്ടു കൂടാരം ഒന്നായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഇണെച്ചുകൊള്ളേണം.

12 മൂടുവിരിയുടെ മൂടുശീലയില്‍ മിച്ചമായി കവിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാതി മൂടുശീല തിരുനിവാസത്തിന്റെ പിന്‍ വശത്തു തൂങ്ങിക്കിടക്കേണം.

13 മൂടുവിരിയുടെ മൂടുശീല നീളത്തില്‍ ശേഷിപ്പുള്ളതു ഇപ്പുറത്തു ഒരു മുഴവും അപ്പുറത്തു ഒരു മുഴവും ഇങ്ങനെ തിരുനിവാസത്തെ മൂടേണ്ടുന്നതിന്നു അതിന്റെ രണ്ടു പാര്‍ശ്വങ്ങളിലും തൂങ്ങിക്കിടക്കേണം.

14 ചുവപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റന്തോല്‍കൊണ്ടു മൂടുവിരിക്കു ഒരു പുറമൂടിയും അതിന്റെ മീതെ തഹശൂതോല്‍കൊണ്ടു ഒരു പുറമൂടിയും ഉണ്ടാക്കേണം.

15 തിരുനിവാസത്തിന്നു ഖദിരമരംകൊണ്ടു നിവിരെ നിലക്കുന്ന പലകകളും ഉണ്ടാക്കേണം.

16 ഔരോ പലകെക്കു പത്തു മുഴം നീളവും ഒന്നര മുഴം വീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കേണം.

17 ഔരോ പലകെക്കു ഒന്നോടൊന്നു ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടു കുടുമ ഉണ്ടായിരിക്കേണം, തിരുനിവാസത്തിന്റെ പലകെക്കു ഒക്കെയും അങ്ങനെ തന്നേ ഉണ്ടാക്കേണം.

18 തിരുനിവാസത്തിന്നു പലകകള്‍ ഉണ്ടാക്കേണം; തെക്കു വശത്തേക്കു ഇരുപതു പലക.

19 ഇരുപതു പലകെക്കും താഴെ വെള്ളികൊണ്ടു നാല്പതു ചുവടു, ഒരു പലകയുടെ അടിയില്‍ രണ്ടു കുടുമെക്കു രണ്ടു ചുവടും മറ്റൊരു പലകയുടെ അടിയില്‍ രണ്ടു കുടുമെക്കു രണ്ടു ചുവടും ഇങ്ങനെ ഇരുപതു പലകയുടെയും അടിയില്‍ വെള്ളികൊണ്ടു നാല്പതു ചുവടു ഉണ്ടാക്കേണം.

20 തിരുനിവാസത്തിന്റെ മറുപുറത്തു വടക്കുവശത്തേക്കു ഇരുപതു പലകയും ഒരു പലകയുടെ താഴെ രണ്ടു ചുവടു,

21 മറ്റൊരു പലകയുടെ താഴെ രണ്ടു ചുവടു, ഇങ്ങനെ അവേക്കു നാല്പതു വെള്ളിച്ചുവടും ഉണ്ടാക്കേണം.

22 തിരുനിവാസത്തിന്റെ പിന്‍ വശത്തു പടിഞ്ഞാറോട്ടു ആറു പലക ഉണ്ടാക്കേണം.

23 തിരുനിവാസത്തിന്റെ രണ്ടു വശത്തുമുള്ള മൂലെക്കു ഈരണ്ടു പലക ഉണ്ടാക്കേണം.

24 ഇവ താഴെ ഇരട്ടിയായിരിക്കേണം; മേലറ്റത്തോ ഒന്നാം വളയംവരെ തമ്മില്‍ ചേര്‍ന്നു ഒറ്റയായിരിക്കേണം; രണ്ടിന്നും അങ്ങനെ തന്നേ വേണം; അവ രണ്ടു മൂലെക്കും ഇരിക്കേണം.

25 ഇങ്ങനെ എട്ടു പലകയും അവയുടെ വെള്ളിച്ചുവടു, ഒരു പലകയുടെ അടിയില്‍ രണ്ടു ചുവടു മറ്റൊരു പലകയുടെ അടിയില്‍ രണ്ടു ചുവടു ഇങ്ങനെ പതിനാറു വെള്ളിച്ചുവടും വേണം.

26 ഖദിരമരംകൊണ്ടു അന്താഴങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കേണം; തിരുനിവാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ പലകെക്കു അഞ്ചു അന്താഴം

27 തിരുനിവാസത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തെ പലകെക്കു അഞ്ചു അന്താഴം, തിരുനിവാസത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തു പിന്‍ വശത്തെ പലകെക്കു അഞ്ചു അന്താഴം.

28 നടുവിലത്തെ അന്താഴം പലകയുടെ നടുവില്‍ ഒരു അറ്റത്തുനിന്നു മറ്റെഅറ്റത്തോളം ചെല്ലുന്നതായിരിക്കേണം.

29 പലക പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതികയും അന്താഴം ചെലുത്തുവാനുള്ള അവയുടെ വളയങ്ങള്‍ പൊന്നുകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം; അന്താഴങ്ങള്‍ പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിയേണം.

30 അങ്ങനെ പര്‍വ്വതത്തില്‍വെച്ചു കാണിച്ചുതന്ന പ്രമാണപ്രകാരം നീ തിരുനിവാസം നിവിര്‍ത്തേണം.

31 നീലനൂല്‍, ധൂമ്രനൂല്‍, ചുവപ്പുനൂല്‍, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂല്‍ എന്നിവകൊണ്ടു ഒരു തിരശ്ശീല ഉണ്ടാക്കേണം; നെയ്ത്തുകാരന്റെ ചിത്രപ്പണിയായ കെരൂബുകളുള്ളതായി അതിനെ ഉണ്ടാക്കേണം.

32 പൊന്നു പൊതിഞ്ഞതും പൊന്‍ കൊളുത്തുള്ളതും വെള്ളികൊണ്ടുള്ള നാലു ചുവടിന്മേല്‍ നിലക്കുന്നതുമായ നാലു ഖദിരസ്തംഭങ്ങളിന്മേല്‍ അതു തൂക്കിയിടേണം.

33 കൊളുത്തുകളില്‍ തിരശ്ശീല തൂക്കി സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകം തിരശ്ശീലെക്കകത്തു കൊണ്ടുചെന്നു വെക്കേണം; തിരശ്ശില വിശുദ്ധസ്ഥലവും അതി വിശുദ്ധസ്ഥലവും തമ്മില്‍ വേര്‍തിരിക്കുന്നതായിരിക്കേണം.

34 അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തു സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകത്തിന്‍ മീതെ കൃപാസനം വെക്കേണം.

35 തിരശ്ശീലയുടെ പുറമെ മേശയും മേശകൂ എതിരെ തിരുനിവാസത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തു നിലവിളക്കും വെക്കേണം; മേശ വടക്കുഭാഗത്തു വെക്കേണം.

36 നീല നൂല്‍, ധൂമ്രനൂല്‍, ചുവപ്പുനൂല്‍, പരിച്ച പഞ്ഞിനൂല്‍ എന്നിവകൊണ്ടു ചിത്രത്തയ്യല്‍ പണിയായ ഒരു മറയും കൂടാരത്തിന്റെ വാതിലിന്നു ഉണ്ടാക്കേണം.

37 മറശ്ശീലെക്കു ഖദിരമരംകൊണ്ടു അഞ്ചു തൂണുണ്ടാക്കി പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിയേണം. അവയുടെ കൊളുത്തു പൊന്നുകൊണ്ടു ആയിരിക്കേണം; അവേക്കു താമ്രംകൊണ്ടു അഞ്ചു ചുവടും വാര്‍പ്പിക്കേണം.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 648, 9592, 9593, 9594, 9595, 9596, 9597, ...

Doctrine of Life 59


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 296, 308, 2576, 3300, 3519, 3540, 3708, ...

Apocalypse Revealed 239, 342, 450, 529, 585, 586, 725, ...

Conjugial Love 75

Sacred Scripture 46, 97

Life 61

True Christian Religion 220, 260, 284


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 208, 277, 364, 392, 417, 548, 576, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 37

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

പുറപ്പാടു് 25:21, 40, 27:16, 28:15, 31:7, 35:12, 36:8, 35, 38:27, 30, 40:4, 5, 21, 22, 28

സംഖ്യാപുസ്തകം 4:5, 25, 31

രാജാക്കന്മാർ 1 6:16, 20, 22, 29, 8:6

ദിനവൃത്താന്തം 1 17:1, 28:19

ദിനവൃത്താന്തം 2 3:14

Matthew 27:51

Hebrews 9:2, 3

Revelation 21:3

Vysvětlení slova/fráze

ഇരുപത്
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything or fullness, because it is ten twice. 'Twenty,' as in Genesis 18:31, like all numbers occurring in...

ആറാമത്
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

കൂടാരം
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

താഴെ
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

ഇരട്ട
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

മരം
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

വെള്ളി
'Money' relates to truth.

പെട്ടകം
A coffin (Gen. 1:26) signifies that wherein something is shut up or concealed.

മേശ
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

നീല
Blue and purple signify celestial goods and truths, and scarlet double-dyed and fine-twined linen, spiritual goods and truths. (Exod. 28:33.) Blue and purple from the...

താമ്രം
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Curtain for the Tabernacle
Project | Ages 4 - 10

 Exploring the Tabernacle
Use the beautiful color pictures of the Tabernacle Model (from the Glencairn Museum) to explore the furnishings of the Tabernacle. 
Activity | Ages 7 - 14

 The Holy of Holies (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Tabernacle
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Tabernacle (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Tabernacle (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Tabernacle and the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 9873

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

9873. All this now makes clear what the twelve precious stones in the breastplate of judgement served to mean, namely all the kinds of good and truth of heaven in their proper order. Heaven is divided into two kingdoms, the celestial and the spiritual. The good of the celestial kingdom was represented by the first two rows, which were on the right side of the breastplate, and the good of the spiritual kingdom by the next two rows, which were on the left side. The internal good of the celestial kingdom is the good of love to the Lord; this is the good that is meant by the celestial love of good. The external good of the celestial kingdom however is the good of mutual love; this is the good that is meant by the celestial love of truth. But the internal good of the spiritual kingdom is the good of charity towards the neighbour; this is the good that is meant by the spiritual love of good. And the external good of the spiritual kingdom is the good of faith; this is the good that is meant by the spiritual love of truth. These kinds of good and truth in this order constitute the heavens, see 9468, 9473, 9680, 9683, 9780.

[2] From this it is now evident what the twelve stones, which were called the Urim and Thummim, represented. But in what way the Divine Truths which were answers were made known by means of them will be stated below in 9905. The fact that the good of love occupied the first place there and the truth of faith the last is clear from the first stone's being a ruby and the last's being a jasper, thus from the first stone's being red in colour, and the last's being white, both of them translucent. For the meaning of 'red' as the good of love, see 3300, 9467; and for that of 'white' as the truth of faith, 3301, 3993, 4007, 5319.

[3] Much the same as is meant by the stones in the breastplate was also meant by the materials used in weaving the ephod. The ephod was woven from violet, purple, twice-dyed scarlet, and fine linen, as is evident from verse 6 of the present chapter, and 'violet' meant the truth of celestial love, 'purple' the good of celestial love, 'twice-dyed scarlet' the good of spiritual love, and 'fine linen' the truth of spiritual love, 9833. The reason why much the same was meant is that 'the ephod' meant heaven on last and outermost levels, in the same way as 'the breastplate' does, 9824. But the kinds of good and truth are listed in a different order there, because 'the ephod' meant the spiritual heaven, whereas 'the breastplate' means all heaven from first to last. And since the dwelling-place along with the tent also represented heaven, 9457, 9481, 9485, 9615, the material from which its curtains and veils were woven were likewise violet, purple, double-dyed scarlet, and fine twined linen, see the previous Chapters, Revelation 26:1, 26:31, 26:36; 27:16, and 9466-9469.

(Odkazy: Exodus 26:1, 26:31, 26:36, 27:16)


[4] In addition it should be recognized that in the general sense SAPPHIRE means the external part of the celestial kingdom and SHOHAM the external part of the spiritual kingdom. And because these two stones had this meaning they were the middle stones belonging to the secondary rows, that is to say, the sapphire was the middle stone in the second row, and the shoham the middle stone in the fourth row. The stones belonging to the second row meant the external good of the celestial kingdom, which has been called the celestial love of truth, and the stones belonging to the fourth row meant the external good of the spiritual kingdom, which has been called the spiritual love of truth, see what has been stated about them above in this paragraph 9873.

[5] The fact that 'sapphire' means the external part of the celestial kingdom is evident from places in the Word where it is mentioned, such as in the Book of Exodus,

Seventy of the elders saw the God of Israel, and under His feet there was so to speak a work of sapphire, and it was like the substance of the sky for clearness. Exodus 24:10.

The external part of the celestial kingdom is so described, because the words 'under His feet', meaning what is external, are used, and where 'the God of Israel', who is the Lord, is, there heaven is. In Isaiah,

O afflicted one and storm-tossed, and receiving no comfort! Behold, I am arranging your stones with antimony, and will lay your foundations in sapphires. Isaiah 54:11.

The subject in this chapter is the celestial kingdom. The foundations which will be laid in sapphires, are the external things there; for foundations lie underneath.

[6] In Jeremiah,

Her Nazirites were brighter than snow, they were whiter than milk. Their bones 1 were ruddier than pearls, 2 polished like sapphires. 3 Lamentations 4:7.

Nazirites represented the celestial man, which is why it says 'polished like sapphires', 'polished' referring to what is external. In Ezekiel,

Above the expanse that was above the heads of the cherubs, in appearance like a sapphire stone, there was the likeness of a throne, and above the likeness of a throne there was the appearance of a man (homo) sitting upon it. Ezekiel 1:26; 10:1.

Here also 'sapphire' is used to describe the external part of the celestial kingdom; for what is above the expanse or round about is outside, that which is inmost being the one 'sitting upon a throne'.

[7] Just as sapphire stone means the external part of the celestial kingdom, so shoham stone means the external part of the spiritual kingdom. Therefore also this was the stone which was placed on the two shoulder-pieces of the ephod with the names of the sons of Israel inscribed on them, which are dealt with in verses 9-14 of the present chapter; for the ephod represented the external part of the spiritual kingdom, 9824. Since shoham and sapphire in the general sense meant the external parts of two heavens, they were placed in the middle of the sets of three stones forming the second and fourth rows, as stated above. For the middle includes the whole, as is also true of the robe, which in the general sense has represented the spiritual kingdom, because it comes in the middle, as shown above in 9825. Because those two stones include everything meant by all the other stones in those rows, it says in Job,

Wisdom cannot be compared with the gold of Ophir, with the precious shoham and the sapphire. Job 28:16.

-----
Footnotes:

1. i.e. bodies

2. In other places Swedenborg has rubies or gem stones.

3. literally, sapphires their polishing

-----

(Odkazy: Acts of the Apostles 28:16; Exodus 28:20)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 9912, 9993, 10007, 10129, 10199, 10252, 10333

Apocalypse Revealed 915

The White Horse 1

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 26


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 39, 110, 242, 253, 268, 277, 330, 431

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: