Bible

 

Daniel 11

Greek OT: LXX [A] Accented         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ πρώτῳ κύρου τοῦ βασιλέως εἶπέν μοι ἐνισχῦσαι καὶ ἀνδρίζεσθαι

2 καὶ νῦν ἦλθον τὴν ἀλήθειαν ὑποδεῖξαί σοι ἰδοὺ τρεῖς βασιλεῖς ἀνθεστήκασιν ἐν τῇ περσίδι καὶ ὁ τέταρτος πλουτήσει πλοῦτον μέγαν παρὰ πάντας καὶ ἐν τῷ κατισχῦσαι αὐτὸν ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναστήσεται παντὶ βασιλεῖ ἑλλήνων

3 καὶ στήσεται βασιλεὺς δυνατὸς καὶ κυριεύσει κυριείας πολλῆς καὶ ποιήσει καθὼς ἂν βούληται

4 καὶ ἐν τῷ ἀναστῆναι αὐτὸν συντριβήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ καὶ μερισθήσεται εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ οὐ κατὰ τὴν ἀλκὴν αὐτοῦ οὐδὲ κατὰ τὴν κυριείαν αὐτοῦ ἣν ἐδυνάστευσε ὅτι ἀποσταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ καὶ ἑτέρους διδάξει ταῦτα

5 καὶ ἐνισχύσει βασιλείαν αἰγύπτου καὶ εἷς ἐκ τῶν δυναστῶν κατισχύσει αὐτὸν καὶ δυναστεύσει δυναστεία μεγάλη ἡ δυναστεία αὐτοῦ

6 καὶ εἰς συντέλειαν ἐνιαυτῶν ἄξει αὐτούς καὶ εἰσελεύσεται βασιλεὺς αἰγύπτου εἰς τὴν βασιλείαν τὴν βορρᾶ ποιήσασθαι συνθήκας καὶ οὐ μὴ κατισχύσῃ ὅτι ὁ βραχίων αὐτοῦ οὐ στήσει ἰσχύν καὶ ὁ βραχίων αὐτοῦ ναρκήσει καὶ τῶν συμπορευομένων μετ' αὐτοῦ καὶ μενεῖ εἰς ὥρας

7 καὶ ἀναστήσεται φυτὸν ἐκ τῆς ῥίζης αὐτοῦ καθ' ἑαυτόν καὶ ἥξει ἐπὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν ἰσχύι αὐτοῦ βασιλεὺς βορρᾶ καὶ ποιήσει ταραχὴν καὶ κατισχύσει

8 καὶ τοὺς θεοὺς αὐτῶν καταστρέψει μετὰ τῶν χωνευτῶν αὐτῶν καὶ τοὺς ὄχλους αὐτῶν μετὰ τῶν σκευῶν τῶν ἐπιθυμημάτων αὐτῶν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἀποίσουσιν εἰς αἴγυπτον καὶ ἔσται ἔτος βασιλεῖ βορρᾶ

9 καὶ εἰσελεύσεται εἰς βασιλείαν αἰγύπτου ἡμέρας καὶ ἐπιστρέψει ἐπὶ τὴν γῆν αὐτοῦ

10 καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ καὶ ἐρεθισθήσεται καὶ συνάξει συναγωγὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ εἰσελεύσεται κατ' αὐτὴν κατασύρων παρελεύσεται καὶ ἐπιστρέψει καὶ παροξυνθήσεται ἐπὶ πολύ

11 καὶ ὀργισθήσεται βασιλεὺς αἰγύπτου καὶ πολεμήσει μετὰ βασιλέως βορρᾶ καὶ παραδοθήσεται ἡ συναγωγὴ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ

12 καὶ λήψεται τὴν συναγωγήν καὶ ὑψωθήσεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ ταράξει πολλοὺς καὶ οὐ μὴ φοβηθῇ

13 καὶ ἐπιστρέψει βασιλεὺς βορρᾶ καὶ συνάξει πόλεως συναγωγὴν μείζονα παρὰ τὴν πρώτην κατὰ συντέλειαν καιροῦ ἐνιαυτοῦ καὶ εἰσελεύσεται εἰς αὐτὴν ἐπ' αὐτὸν ἐν ὄχλῳ πολλῷ καὶ ἐν χρήμασι πολλοῖς

14 καὶ ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις διάνοιαι ἀναστήσονται ἐπὶ τὸν βασιλέα αἰγύπτου καὶ ἀνοικοδομήσει τὰ πεπτωκότα τοῦ ἔθνους σου καὶ ἀναστήσεται εἰς τὸ ἀναστῆσαι τὴν προφητείαν καὶ προσκόψουσι

15 καὶ ἐπελεύσεται βασιλεὺς βορρᾶ καὶ ἐπιστρέψει τὰ δόρατα αὐτοῦ καὶ λήψεται τὴν πόλιν τὴν ὀχυράν καὶ οἱ βραχίονες βασιλέως αἰγύπτου στήσονται μετὰ τῶν δυναστῶν αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔσται αὐτῷ ἰσχὺς εἰς τὸ ἀντιστῆναι αὐτῷ

16 καὶ ποιήσει ὁ εἰσπορευόμενος ἐπ' αὐτὸν κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀνθεστηκὼς ἐναντίον αὐτοῦ καὶ στήσεται ἐν τῇ χώρᾳ καὶ ἐπιτελεσθήσεται πάντα ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ

17 καὶ δώσει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπελθεῖν βίᾳ πᾶν τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ συνθήκας μετ' αὐτοῦ ποιήσεται καὶ θυγατέρα ἀνθρώπου δώσει αὐτῷ εἰς τὸ φθεῖραι αὐτήν καὶ οὐ πείσεται καὶ οὐκ ἔσται

18 καὶ δώσει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν καὶ λήψεται πολλοὺς καὶ ἐπιστρέψει ὀργὴν ὀνειδισμοῦ αὐτῶν ἐν ὅρκῳ κατὰ τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ

19 ἐπιστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὸ κατισχῦσαι τὴν χώραν αὐτοῦ καὶ προσκόψει καὶ πεσεῖται καὶ οὐχ εὑρεθήσεται

20 καὶ ἀναστήσεται ἐκ τῆς ῥίζης αὐτοῦ φυτὸν βασιλείας εἰς ἀνάστασιν ἀνὴρ τύπτων δόξαν βασιλέως καὶ ἐν ἡμέραις ἐσχάταις συντριβήσεται καὶ οὐκ ἐν ὀργῇ οὐδὲ ἐν πολέμῳ

21 καὶ ἀναστήσεται ἐπὶ τὸν τόπον αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος καὶ οὐ δοθήσεται ἐπ' αὐτὸν δόξα βασιλέως καὶ ἥξει ἐξάπινα κατισχύσει βασιλεὺς ἐν κληροδοσίᾳ αὐτοῦ

22 καὶ τοὺς βραχίονας τοὺς συντριβέντας συντρίψει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ

23 καὶ μετὰ τῆς διαθήκης καὶ δήμου συνταγέντος μετ' αὐτοῦ ποιήσει ψεῦδος καὶ ἐπὶ ἔθνος ἰσχυρὸν ἐν ὀλιγοστῷ ἔθνει

24 ἐξάπινα ἐρημώσει πόλιν καὶ ποιήσει ὅσα οὐκ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ οὐδὲ οἱ πατέρες τῶν πατέρων αὐτοῦ προνομὴν καὶ σκῦλα καὶ χρήματα αὐτοῖς δώσει καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἰσχυρὰν διανοηθήσεται καὶ οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ εἰς μάτην

25 καὶ ἐγερθήσεται ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπὶ τὸν βασιλέα αἰγύπτου ἐν ὄχλῳ πολλῷ καὶ ὁ βασιλεὺς αἰγύπτου ἐρεθισθήσεται εἰς πόλεμον ἐν ὄχλῳ ἰσχυρῷ σφόδρα λίαν καὶ οὐ στήσεται ὅτι διανοηθήσεται ἐπ' αὐτὸν διανοίᾳ

26 καὶ καταναλώσουσιν αὐτὸν μέριμναι αὐτοῦ καὶ ἀποστρέψουσιν αὐτόν καὶ παρελεύσεται καὶ κατασυριεῖ καὶ πεσοῦνται τραυματίαι πολλοί

27 καὶ δύο βασιλεῖς μόνοι δειπνήσουσιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ μιᾶς τραπέζης φάγονται καὶ ψευδολογήσουσι καὶ οὐκ εὐοδωθήσονται ἔτι γὰρ συντέλεια εἰς καιρόν

28 καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ ἐν χρήμασι πολλοῖς καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπὶ τὴν διαθήκην τοῦ ἁγίου ποιήσει καὶ ἐπιστρέψει ἐπὶ τὴν χώραν αὐτοῦ

29 εἰς καιρόν καὶ εἰσελεύσεται εἰς αἴγυπτον καὶ οὐκ ἔσται ὡς ἡ πρώτη καὶ ἡ ἐσχάτη

30 καὶ ἥξουσι ῥωμαῖοι καὶ ἐξώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμβριμήσονται αὐτῷ καὶ ἐπιστρέψει καὶ ὀργισθήσεται ἐπὶ τὴν διαθήκην τοῦ ἁγίου καὶ ποιήσει καὶ ἐπιστρέψει καὶ διανοηθήσεται ἐπ' αὐτούς ἀνθ' ὧν ἐγκατέλιπον τὴν διαθήκην τοῦ ἁγίου

31 καὶ βραχίονες παρ' αὐτοῦ στήσονται καὶ μιανοῦσι τὸ ἅγιον τοῦ φόβου καὶ ἀποστήσουσι τὴν θυσίαν καὶ δώσουσι βδέλυγμα ἐρημώσεως

32 καὶ ἐν ἁμαρτίαις διαθήκης μιανοῦσιν ἐν σκληρῷ λαῷ καὶ ὁ δῆμος ὁ γινώσκων ταῦτα κατισχύσουσι καὶ ποιήσουσι

33 καὶ ἐννοούμενοι τοῦ ἔθνους συνήσουσιν εἰς πολλούς καὶ προσκόψουσι ῥομφαίᾳ καὶ παλαιωθήσονται ἐν αὐτῇ καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ ἐν προνομῇ ἡμερῶν κηλιδωθήσονται

34 καὶ ὅταν συντρίβωνται συνάξουσιν ἰσχὺν βραχεῖαν καὶ ἐπισυναχθήσονται ἐπ' αὐτοὺς πολλοὶ ἐπὶ πόλεως καὶ πολλοὶ ὡς ἐν κληροδοσίᾳ

35 καὶ ἐκ τῶν συνιέντων διανοηθήσονται εἰς τὸ καθαρίσαι ἑαυτοὺς καὶ εἰς τὸ ἐκλεγῆναι καὶ εἰς τὸ καθαρισθῆναι ἕως καιροῦ συντελείας ἔτι γὰρ καιρὸς εἰς ὥρας

36 καὶ ποιήσει κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς καὶ παροργισθήσεται καὶ ὑψωθήσεται ἐπὶ πάντα θεὸν καὶ ἐπὶ τὸν θεὸν τῶν θεῶν ἔξαλλα λαλήσει καὶ εὐοδωθήσεται ἕως ἂν συντελεσθῇ ἡ ὀργή εἰς αὐτὸν γὰρ συντέλεια γίνεται

37 καὶ ἐπὶ τοὺς θεοὺς τῶν πατέρων αὐτοῦ οὐ μὴ προνοηθῇ καὶ ἐν ἐπιθυμίᾳ γυναικὸς οὐ μὴ προνοηθῇ ὅτι ἐν παντὶ ὑψωθήσεται καὶ ὑποταγήσεται αὐτῷ ἔθνη ἰσχυρά

38 ἐπὶ τὸν τόπον αὐτοῦ κινήσει καὶ θεόν ὃν οὐκ ἔγνωσαν οἱ πατέρες αὐτοῦ τιμήσει ἐν χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ καὶ λίθῳ πολυτελεῖ καὶ ἐν ἐπιθυμήμασι

39 ποιήσει πόλεων καὶ εἰς ὀχύρωμα ἰσχυρὸν ἥξει μετὰ θεοῦ ἀλλοτρίου οὗ ἐὰν ἐπιγνῷ πληθυνεῖ δόξαν καὶ κατακυριεύσει αὐτοῦ ἐπὶ πολὺ καὶ χώραν ἀπομεριεῖ εἰς δωρεάν

40 καὶ καθ' ὥραν συντελείας συγκερατισθήσεται αὐτῷ ὁ βασιλεὺς αἰγύπτου καὶ ἐποργισθήσεται αὐτῷ βασιλεὺς βορρᾶ ἐν ἅρμασι καὶ ἐν ἵπποις πολλοῖς καὶ ἐν πλοίοις πολλοῖς καὶ εἰσελεύσεται εἰς χώραν αἰγύπτου

41 καὶ ἐπελεύσεται εἰς τὴν χώραν μου

42 καὶ ἐν χώρᾳ αἰγύπτου οὐκ ἔσται ἐν αὐτῇ διασῳζόμενος

43 καὶ κρατήσει τοῦ τόπου τοῦ χρυσίου καὶ τοῦ τόπου τοῦ ἀργυρίου καὶ πάσης τῆς ἐπιθυμίας αἰγύπτου καὶ λίβυες καὶ αἰθίοπες ἔσονται ἐν τῷ ὄχλῳ αὐτοῦ

44 καὶ ἀκοὴ ταράξει αὐτὸν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ βορρᾶ καὶ ἐξελεύσεται ἐν θυμῷ ἰσχυρῷ καὶ ῥομφαίᾳ ἀφανίσαι καὶ ἀποκτεῖναι πολλούς

45 καὶ στήσει αὐτοῦ τὴν σκηνὴν τότε ἀνὰ μέσον τῶν θαλασσῶν καὶ τοῦ ὄρους τῆς θελήσεως τοῦ ἁγίου καὶ ἥξει ὥρα τῆς συντελείας αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔσται ὁ βοηθῶν αὐτῷ

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1664, 2015, 3708, 9642, 10455

Apocalypse Explained 31

Apocalypse Revealed 500, 548, 720

Heaven and Hell 171

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 182


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 117, 1164, 1166, 1462, 2468, 2547, 2838, ...

Apocalypse Revealed 20, 34, 437, 447, 492, 503

The Lord 4


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 50, 355, 405, 418, 514, 573, 654, ...

Scriptural Confirmations 4, 38

Jiný komentář

  Příběhy:

  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 10:4

Numbers 24:24, 34:5

2 Samuel 5:21, 15:2, 6

Ezra 4:6, 7, 24

Nehemiah 14

Esther 1:1

Job 34:24

Psalms 37:35, 48:2, 103:20

Proverbs 12:20

Isaiah 10:5, 12, 23, 25, 11:14, 14:14, 30:33, 46:1, 57:9

Ezekiel 27:6, 28:2, 38:9

Daniel 6:1, 7:8, 26, 8:4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 25, 9:26, 27, 10:21, 11:16, 41, 45, 12:3, 10

Zechariah 6:6, 11:16, 13:9

Matthew 24:15

2 Thessalonians 2:4, 8

Revelation 7:14, 13:5

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 734

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

734. Verse 7. And there was war in heaven, signifies the combat of falsity against truth and of truth against falsity. This is evident from the signification [of "war," as being spiritual war, that is, 1 ] of falsity against truth and of truth against falsity (of which presently). The falsity here meant is falsity from evil, and the truth truth from good; for there exist many kinds of falsities, but those falsities only that are from evil fight against truths from good, since evil is opposed to good, and all truth is of good. All those are in the falsities of evil who in their life have given no thought to heaven and the Lord, but have thought only of self and the world. To think of heaven and the Lord in the life is to think that this or that must be done because the Word so teaches and commands; those who do this, since they live from the Word, live from the Lord and heaven. But to think only of self and the world is to think that this or that must be done because of the laws of the country, and for the sake of reputation, honor and gain; such do not live for the Lord and heaven, but for self and the world. These in respect to life are in evil, and from evil in falsities; and those who are in falsities from this origin fight against truths. But these do not fight against the Word, for they call it holy and Divine, but they fight against the genuine truths of the Word, for they confirm their falsities from the Word, but only from the sense of its letter, which in some passages is such that it may be drawn to confirm the most heretical principles, for the reason that the Word in that sense is adapted to the apprehension of children and the simple, who for the most part are sensual, and they receive only such things as are apparent to the eyes; and as the Word is such in the letter, therefore those who are in falsities from evil of life confirm their falsities from the Word, and thus falsify the Word. Yea, they who separate faith from charity so falsify the Word that wherever mention is made of doing or of deeds and works, such passages, of which there are thousands, are explained as if nothing of doing or of deeds or works were meant, but only believing and faith; and so in other cases. This has been said to make known who are meant by those who are in falsities from evil, who "made war with Michael and his angels," as described in the following article.

(Odkazy: Revelation 12:7)


[2] That "war" signifies in the Word spiritual war, which is the war of falsity from evil against truth from good, and of truth from good against falsity from evil, or what is the same, which is carried on by those who are in falsities from evil against those who are in truths from good, is evident from many passages in the Word, of which the following only need be cited. In Isaiah:

Many peoples shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of Jehovah, to the house of the God of Jacob, and He will teach us of His ways that we may go in His paths; for out of Zion shall go forth the law, and the Word of Jehovah from Jerusalem; that He may judge between the nations, and reprove peoples; and they shall beat their swords into hoes, and their spears into pruning hooks; nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. O house of Jacob, come ye, and we will go in the light of Jehovah (Isaiah 2:3-5; Mic. Micah 4:2-3).

This treats of the Lord's coming, and that those who will be of His New Church are to be instructed in truths, by which they will be led to heaven. "The mountain of Jehovah" and "the house of Jacob" signify the church in which is love to the Lord and worship from that love; a summoning to that church, and thus to the Lord, is signified by "Many peoples shall go and say, Come ye, and let us go up to that mountain;" that they will be instructed in truths by which they will be led is signified by "He will teach us of His ways that we may go in His paths," "ways" meaning truths and "paths" the precepts of life; that they will be led by the doctrine of the good of love and by the doctrine of truth from that good, which are for the church out of heaven from the Lord, is signified by "out of Zion shall go forth the law, and the Word from Jerusalem," "the law" meaning the doctrine of the good of love, and "the Word" truth from that good; that evils of life and falsities of doctrine will then be dissipated is signified by "He will judge between the nations and reprove the peoples," "nations" signifying those who are in evils, and "peoples" those who are in falsities, thus in an abstract sense evils of life and falsities of doctrine.

(Odkazy: Micah 4:3)


[3] That by the consent of all, combats will then cease is signified by "they shall beat their swords into hoes and their spears into pruning hooks," "sword" and "spear" meaning falsities from evil fighting against truths from good, and truths from good against falsities from evil; "hoes" meaning the goods of the church which are cultivated by truths, for "a field that is tilled by the hoe" means the church in respect to the good of life; and "pruning hooks" mean truths of doctrine, because trees in gardens signify the perceptions and knowledges of truths. Like things are signified by "nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore," "war" signifying combats in the whole complex. That they will live a life of wisdom is signified by "Come ye, and we will go in the light of Jehovah," "the light of Jehovah" meaning Divine truth, and "to go in it" meaning to live according to it, thus in a life of wisdom. That "war" here signifies spiritual war, which is that of falsities against truths and goods, and conversely, and that "swords and spears," which are arms of war, signify such things as are used in spiritual combats, is clearly evident, for the Lord and the church to be established by Him and doctrine for that church are here treated of, and it is said, "He will teach us of His ways that we may go in His paths;" also "Come ye, and we will go in the light of Jehovah."

[4] In Hosea:

In that day I will make a covenant for them with the wild beast of the field, and with the bird of the heavens, and with the creeping thing of the earth; and I will break the bow, and the sword, and the war, from the earth; and I will make them to lie down securely (Hosea 2:18).

The signification of "the wild beast of the field, the bird of the heavens, and the creeping thing of the earth," with which Jehovah in that day will make a covenant, may be seen above (n. 388, 701), also that "breaking the bow, the sword, and the war," signifies to cease from all combat between falsity and truth; therefore it is added, "and I will make them to lie down securely," which means security from the infestations from evils and falsities that are from hell.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 388, The Apocalypse Explained 701)


[5] In Zechariah:

I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and the bow of war shall be cut off; but he shall speak peace to the nations (Zechariah 9:10).

This, too, may be seen explained above (n. 355, 357), from which it is evident that "the bow of war" signifies the doctrine of truth fighting against falsities, for this is said of the Lord. In David:

Jehovah who setteth waste places in the earth, who maketh wars to cease even to the end of the earth; He breaketh the bow and cutteth the spear asunder, He burneth up the chariots with fire (Psalms 46:8, 9).

Here also "Jehovah maketh wars to cease even to the end of the earth" signifies that He makes combats, understood in the spiritual sense, to cease, which are the combats of falsities against the truths and goods of the church (see above, n. 357.

(Odkazy: Psalms 46:8-9; The Apocalypse Explained 355, 357)


[6] In the same:

God breaketh the flashes of the bow, the shield, and the sword, and the war (Psalms 76:3).

This has a like signification, see above, n. 357, 365).

In Isaiah:

Before the swords shall they wander, before the drawn sword and before the bended bow, because of the grievousness of the war (Isaiah 21:15).

What this signifies may be seen above (n. 131, 357), also that the "grievousness of war" signifies because of the strong assault of falsities against the knowledges of good, which are here signified by "Arabia" or "Kedar."

In David:

Jehovah who teacheth my hands war, that a bow of brass may be let down upon his arms 2 (Psalms 18:34).

"To teach the hands war" does not mean war against enemies in this world, but against enemies in hell, which is carried on by the combats of truth against falsities and against evils. The appearance is that such a war is there meant as David waged against his enemies, and thus that Jehovah taught him such war, and how to let down a bow of brass upon the arms; nevertheless spiritual war is meant, also a spiritual bow, which is the doctrine of truth, and "the bow of brass" means the doctrine of the good of life, and this because the Word regarded in its essence is spiritual. But on these words also see above n. 357.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 131, The Apocalypse Explained 357, 365)


[7] In the same:

Strive, O Jehovah, with them that strive with me, fight against them that fight against me, take hold of shield and buckler and rise up for mine help, draw out the spear, and stop the way against my pursuers; say unto my soul, I am thy salvation (Psalms 35:1-3).

Here "to fight," "to take hold of shield and buckler," and "to draw out the spear," does not mean to grasp these arms of war, since this is said of Jehovah, but it is so said because all arms of war signify such things as pertain to spiritual war. A "shield," because it protects the head, signifies protection against the falsities that destroy the understanding of truth; a "buckler," because it protects the breast, signifies protection against the falsities that destroy charity, which is the will of good; and a "spear," because it protects all parts of the body, signifies protection in general. Because such things are signified it is added, "say unto my soul, I am thy salvation. "

[8] Because Jehovah, that is, the Lord, protects man from the hells, that is, from the evils and falsities that continually rise up out of the hells, therefore He is called "Jehovah Zebaoth," that is, Jehovah of Hosts, and "hosts" signify the truths and goods of heaven, and thus of the church in the whole complex, by which the Lord removes the hells in general, and with each one individually; this is why it is attributed to Jehovah that He fights and wages war as a hero and man of war in battles, as can be seen from the following passages. In Isaiah:

Jehovah of Hosts shall come down to fight upon Mount Zion, and upon the hill thereof (Isaiah 31:4).

In Zechariah:

Jehovah shall go forth and fight against the nations, as on the day of His fighting in the day of battle (Zechariah 14:3).

In Isaiah:

Jehovah shall go forth as a hero, He shall stir up zeal like a man of wars, He shall prevail over his enemies (Isaiah 42:13).

In Moses:

Jehovah hath war against Amalek from generation to generation (Exodus 17:16).

This is said because "Amalek" signifies those falsities of evil that continually infest the truths and goods of the church.

[9] Moreover, the wars that are described in the historicals of the Word, both in the books of Moses and in the books of Joshua, Judges, Samuel, and Kings, signify spiritual wars; as the wars against the Assyrians, Syrians, Egyptians, Philistines, and, in the beginning, against the idolatrous nations in the land of Canaan beyond and on this side Jordan. What these wars signify becomes evident when it is known what and of what kind are the evil and falsity signified by "the Assyrians," "the Babylonians and the Chaldeans," also by "the Egyptians," "the Syrians," "the Philistines," and the rest; for all nations and peoples that waged war with the sons of Israel represented the hells, which were desirous of doing violence to the church represented by the sons of Israel. Nevertheless, the wars actually took place as they are described, yet they represented and thence signified spiritual wars, since nothing is said in the Word that is not inwardly spiritual, for the Word is Divine, and what proceeds from the Divine is spiritual, and is terminated in what is natural.

(Odkazy: Exodus 1:1; Judges 1:1)


[10] That the ancient people also had a Word, both prophetical and historical, that is now lost, is evident from Moses (Numbers 21), where its prophecies are referred to, and are there called "Enunciations;" also the historical books, which are called "The Wars of Jehovah" (verses 1 Numbers 21:14 and 27). Those historical books are called "The Wars of Jehovah" because they signify the wars of the Lord with the hells, as also do the wars in the historical books of our Word. This, then, is why "adversaries," "enemies," "assailants," "pursuers," "those that rise up," as also all the arms of war, as the spear, the buckler, the shield, the sword, the bow, arrows, the chariot, signify in the Word such things as pertain to combats with the hells and protection against them.

[11] In Moses:

When thou goest forth to war against thine enemies and seest the horse and the chariot, a people more than thou, thou shalt not be afraid of them, for Jehovah thy God is with thee. The priest shall say to them when they draw near to battle, Ye draw nigh this day unto battle against your enemies; let not your heart soften, neither fear ye, nor tremble, nor be terrified before them, for Jehovah your God goeth with you to fight for you against your enemies, to save you (Deuteronomy 20:1-4).

He who does not know that there is a spiritual sense in every particular of the Word might believe that nothing more interior is here meant than what is meant in the letter; and yet "war" here as elsewhere signifies spiritual war, and therefore "horse," "chariot," and "much people" signify the falsities of religion in which they trust, and from which they fight against the truths of the church, "horse" meaning the falsities of the understanding and reasonings therefrom, "chariot" falsities of doctrine, and "much people" falsities in general. Whether you say falsities or those who are in falsities it amounts to the same. They were not to be afraid of these nor tremble because they were in the truths of the church from the Lord and because the Lord is in these truths with man, and thus from them fights for man against the hells, which are the enemies in the spiritual sense; therefore it is said, "for Jehovah God is with you, and goeth with you to fight for you against your enemies, to save you." These two senses, the natural and the spiritual, make one by the correspondences that exist between all things of the world and all things of heaven; consequently there is a conjunction of heaven with man by means of the Word. But the spiritual sense that lies hidden in the historical books of the Word is less easily seen than that in the prophetical things, because the historical facts keep the mind fixed in themselves, and thus prevent its thinking anything except what appears in the letter; and still all the historical facts of the Word are representative of heavenly things, and the words are significative.

[12] That all those who were in the truths of doctrine, and thus had become men of the church, and not those that had not yet so become, were to fight, is signified by the following words in the same chapter:

Afterwards the officers shall speak unto the people, saying, What man is there that hath built a new house and hath not dedicated it, let him go and return unto his house, lest he die in the war and another man dedicate it. Or what man is there that hath planted a vineyard and hath not completed and gathered the fruits of it, let him go and return unto his house, lest he die in the war and another man complete and gather the fruits of it. Or what man is there that hath betrothed a wife and hath not taken her, let him go and return unto his house, lest he die in the war and another man take her. What man is fearful and soft in heart, let him go and return unto his house, lest the heart of his brethren melt as his heart (Deuteronomy 20:5-8).

That "those that had built new houses and had not yet dedicated them," and "those that had planted vineyards and had not yet gathered the fruits of them," and "those that had betrothed wives and had not yet taken them," should remain at home, lest they should die in the war and other men should dedicate their houses, gather the fruits of their vineyards, and take their wives, was commanded and sanctioned from causes in the spiritual world, which no one can see unless he knows what is signified by "building a house," "planting a vineyard," and "taking a wife," also by "dying in war." "To build a house" signifies to establish the church; the like is meant by "planting a vineyard," but a "house" signifies the church in respect to good, and a "vineyard" the church in respect to truth, for both good and truth must be implanted in man, that the church may be in him. The conjunction of these two, namely, of good and truth, is signified by "betrothing and taking a wife;" and "war" signifies spiritual war, which is combat against evils and falsities from hell; and "to die in the war" signifies to succumb before the church is implanted by these means; this is done also by means of temptations, which are also signified by "wars" in the Word.

[13] From this it can be concluded what these statutes signify in the spiritual sense, namely, that the men of the church, that is, the men in whom the church is, who are signified by "the sons of Israel going out to the war," are the ones to fight against enemies, which are the hells, and not those who have not yet become men of the church or men in whom the church is; therefore it is said that those "that have built houses and have not yet dedicated them," also those "that have planted vineyards and have not yet gathered the fruits of them," also those "that have betrothed wives and have not yet taken them," shall not go out to the war, for all these signify those in whom the church has not yet been implanted, thus who have not yet become men of the church; and it is said that such "should go and return to their house, lest they should die in the war," which means that such will not prevail over their enemies, but their enemies over them, since those only prevail over spiritual enemies who are in truths from good, or in whom truth is conjoined to good. It is also said, "lest another man dedicate the house," "gather the fruit of the vineyard," and "take the wife," which signifies lest falsities and evils conjoin themselves with good, or truth of another kind with the affection of good; for "another man" signifies falsity, and also other truth, thus truth that is not concordant. That "the fearful and soft of heart" should also return home signified such as were not yet in the truths and goods of the church and thereby in confidence in the Lord, for such fear the evil, and also cause others to fear them, which is signified by "lest they cause the heart of their brethren to melt." These then are the interior reasons, or reasons from the spiritual world, why these things were commanded.

[14] That "war" signifies spiritual war, which is against things infernal, is clearly evident from this, that the offices and ministries of the Levites about the Tent of meeting were called "military service," as is evident from these words of Moses:

It was commanded Moses that the Levites should be numbered from a son of thirty years to a son of fifty years, to do military service, to do the work in the Tent of meeting (Numbers 4:23, 35, 39, 43, 47).

And elsewhere:

This is the office of the Levites; from a son of twenty-five years and upward he shall come to do military service in the ministry of the Tent of meeting, but from a son of fifty years he shall cease from the military service of the ministry and shall minister no more (Numbers 8:24, 25).

The works and ministries of the Levites about the Tent of meeting are called "military service" because the Levites represented the truths of the church, and Aaron, to whom the Levites were given and assigned for service, represented the Lord in relation to the good of love and in reference to the work of salvation, and as the Lord from the good of love by means of truths from the Word regenerates and saves men, and also removes the evils and falsities that are from hell, against which He continually fights, therefore the functions and ministries of the Levites were called "military service." The same is evident from this also, that their ministries were called "military service" although the Levites did not war against the enemies of the land. This shows that the priesthood is a military service, but against falsities and evils. For the same reason the church at this day is called the church militant.

(Odkazy: Numbers 8:24-25)


[15] In Isaiah:

The voice of a multitude in the mountains, like as of a great people, the voice of a tumult of the kingdoms of the nations gathered together; Jehovah of Hosts numbereth the host of war (Isaiah 13:4).

This may be seen explained above n. 453; also that "to number the host of war" signifies to arrange the truths from good against the falsities from evil, which are signified by "the kingdoms of the nations gathered together." In the same:

In that day Jehovah shall be for a spirit of judgment to him that sitteth on judgment; and for might to those who turn back the war from the gate (Isaiah 28:5, 6).

This is said in reference to those who are in the pride of self-intelligence, who are meant in verse 1 by "the crown of pride, the drunkards of Ephraim." Of those who are not in that pride this is said; that they shall have intelligence from the Lord is signified by "Jehovah shall be for a spirit of judgment to him that sitteth on judgment;" "judgment" signifying the understanding of truth, thus intelligence; "Jehovah shall be for might to those who turn back the war from the gate" signifies that the Lord gives power to those who defend the Word and doctrine from the Word, and who prevent violence being done to them; a "city" meaning doctrine, and "gate" which gives entrance to it meaning natural truths. This was why the elders sat for judging in the gates of the city.

(Odkazy: Isaiah 28:1, 28:5-6; The Apocalypse Explained 453)


[16] In Jeremiah:

Sanctify ye the war against the daughter of Zion; arise and let us go up at noon, arise and let us go up in the night and let us destroy her palaces. Cast up a mound against Jerusalem. Behold a people cometh from the land of the north, cruel and they have no pity; their voice resoundeth like the sea; they ride upon horses prepared as a man for war, against thee, O daughter of Zion (Jeremiah 6:3-6, 22, 23).

This treats of the falsification of the Word by those who are in self-intelligence; such are meant by "a people coming from the land of the north," for such in the spiritual world dwell in the north, because they are in falsifications from which truths are not seen; but the church that is in genuine truths is meant by "the daughter of Zion. " The assault upon truth and the destruction of the church by such is signified by "Sanctify ye the war against the daughter of Zion, and cast up a mound against Jerusalem;" "Jerusalem" meaning the church in respect to doctrine, and thence the doctrine of the church. The effort to destroy truths openly is signified by "arise, let us go up at noon;" and the effort to destroy them secretly is signified by "arise, let us go up in the night;" the effort to destroy the understanding of truth is signified by "let us destroy her palaces;" that they are not at all in the love of truth, but in the love of falsity, is signified by "a cruel people, and they have no pity;" that they reason from knowledges [scientiae] and from self-intelligence is signified by "their voice resoundeth like the sea, they ride upon horses;" that they assault the truth is signified by "they are prepared as a man for war."

(Odkazy: Jeremiah 6:22-23)


[17] In David:

Free me from the evil man, and preserve me from the man of violences, who think evils in the heart; all the day they gather together for war; they have sharpened their tongue like serpents (Psalms 140:1-3).

"Evil man" and "man of violences" signify those who pervert the truths of the Word; he is called "a man of violences" who from a depraved intention offers violence to the truths of the Word by perverting them. The depraved intention is further described by "thinking evils in the heart;" and perverting the truths of the Word is meant by "gathering themselves together all the day for war;" the reasonings by which they prevail are signified by "wars," and therefore it is added, "they have sharpened their tongue like serpents."

[18] In Zechariah:

They shall be as the mighty ones treading down the mire of the streets in the war, and they shall fight because Jehovah is with them, and they that ride upon horses shall be ashamed (Zechariah 10:5).

This treats of the Lord's coming and of those who are in truths from good from Him; of these it is said that "they shall be as the mighty ones treading down the mire of the streets in the war," which signifies that they will dissipate and wholly destroy the falsities of doctrine; "the mire of the streets" signifying that falsity, because a "city" signifies doctrine, "the streets of a city" its truths, and the "mire" in them falsity from truth falsified; "and they shall fight because Jehovah is with them" signifies that from the Lord they will attack and overcome those falsities; "and they that ride upon horses shall be ashamed" signifies that everything of self-intelligence will succumb; "to be ashamed" means to succumb because it is said of those who are overcome, and "to ride upon horses" signifies to trust in self-intelligence.

[19] In Hosea:

I will have pity on the house of Judah, and will save them by Jehovah their God; and I will not save them by bow, nor by sword, nor by war, nor by horses, nor by horsemen (Hosea 1:7).

"The house of Judah" signifies the celestial church; "to have pity and to save them by Jehovah their God" signifies salvation from the Lord; "I will not save them by the bow, the sword, war, horses, and horsemen," signifies not by such things as are of self-intelligence; what "bow," "sword," "horses" and "horsemen" signify has been shown above in various places; "war" signifies combat from such things.

[20] In Ezekiel:

Ye have not gone up into the breaches, neither fenced with a fence for the house of Israel, that ye might stand in the war in the day of Jehovah (Ezekiel 13:5).

This was said of "the foolish prophets," that signify the falsities of doctrine from the Word falsified; that they were not able to correct the backslidings of the church, or amend anything of it, is signified by "Ye have not gone up into the breaches, neither fenced with a fence for the house of Israel;" "the breaches of the house of Israel" meaning the backslidings of the church, and its "fence" what wards off the invasion of falsity, and thus amends; "not to stand in the war in the day of Jehovah" signifies not to fight against the falsities of evil, which are from hell, in the day of the Last Judgment.

[21] In Jeremiah:

How is the city of glory not forsaken, the city of my joy? Therefore her young men shall fall in her streets, and all the men of war shall be cut off in that day (Jeremiah 49:25, 26; 50:30).

The doctrine of truth from the Word is meant by "the city of glory," and by "the city of the joy of Jehovah;" that this is turned into the doctrine of falsity by falsifications of truth is signified by "being forsaken or deserted;" that all understanding of truth and thus all intelligence would perish is signified by "therefore her young men shall fall in her streets;" "young men" meaning the understanding of truth, and the "streets of that city" the falsities of doctrine. That there will no longer remain any truths combating against falsities is signified by "all the men of war shall be cut off;" "the men of war" meaning those who are in truths and who fight from them against falsities, and in an abstract sense truths fighting against falsities.

(Odkazy: Jeremiah 49:25-26)


[22] In Isaiah:

Thy slain are not slain with the sword, neither are they killed in the war (Isaiah 22:2).

This is said of "the valley of vision," which signifies the sensual man that sees all things from the fallacies of the senses of the body; because it does not understand truths, and therefore seizes upon falsities instead, it is said "thy slain are not slain with the sword, neither are they killed in the war," which signifies that the truths have not been destroyed by reasonings from falsities, neither by any combats of falsity against truths, but from themselves, because from fallacies from which truths are not seen.

[23] In the same:

I will commingle Egypt against Egypt, that a man may fight against his brother, and a man against his companion, city against city, kingdom against kingdom (Isaiah 19:2).

This is said of the natural man separated from the spiritual; this is signified by "Egypt;" the crowd of falsities in the natural man reasoning and fighting against the truths and goods of the spiritual man is signified by "I will commingle Egypt against Egypt, that a man may fight against his brother and a man against his companion;" "man and brother" signifying truth and good, and in the contrary sense falsity and evil; and "man and companion" signifying truths among themselves, and in the contrary sense falsities among themselves; this division and combat take place when falsities prevail, since falsities continually contend with falsities, but truths do not contend with truths; that there will be like contentions of doctrines among themselves, that is, of the churches among themselves, is signified by "city shall fight against city, and kingdom against kingdom;" "city" meaning doctrine, and "kingdom" the church therefrom.

[24] From this the signification of the Lord's words in the Gospels can be seen:

Many shall come in My name, saying, I am Christ, and shall lead many astray. But ye shall hear of wars and rumors of wars; see that ye be not troubled; for nation shall be stirred up against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes (Matthew 24:5-7; Mark 13:6-8; Luke 21:8-11).

This was said by the Lord to the disciples respecting the consummation of the age, which signifies the state of the church at its end, which is described in these chapters; so, too, it means the successive perversion and falsification of the truth and good of the Word until there is nothing but falsity and the evil thence. Those who "shall come in His name and shall call themselves Christ, and shall lead many astray," signify those who will come and say that this is divine truth, when yet it is truth falsified, which in itself is falsity; "Christ" meaning the Lord in relation to Divine truth, but here in the contrary sense Divine truth falsified. "They shall hear of wars and rumors of wars" signifies that there shall be disputes and contentions about truths, and consequent falsifications; "nation shall be stirred up against nation, and kingdom against kingdom," signifies that evil will fight with evil and falsity with falsity, for evils never agree among themselves nor falsities among themselves; this is why churches are divided, and so many heresies have arisen; "nation" signifies those who are in evils, and "kingdom" those who are in falsities, of whom the church consists. "There shall be famines and pestilences and earthquakes" signifies that there will no longer be any knowledges of truth and good, and that the state of the church will be changed on account of the falsities that will corrupt it; "famine" meaning a deprivation of the knowledges of truth and good; "pestilences" corruptions by falsities, and "earthquakes" the changes of the church.

(Odkazy: Matthew 24:5-8)


[25] Since "wars" signify in the Word spiritual wars, which are the combats of falsity against truth and of truth against falsity, therefore these combats are described by "the war between the king of the north against the king of the south," and by "the battle of the he-goat against the ram," in Daniel; the war between the king of the north and the king of the south in chapter eleven, and the battle of the he-goat against the ram in chapter eight; and there "the king of the north" means those who are in falsities, and "the king of the south" those who are in truths; the "he-goat" signifies those who are in the falsities of doctrine because they are in the evil of life, and the "ram" those who are in the truths of doctrine because they are in the good of life.

(Odkazy: Daniel 8:1, 11:1)


[26] From this it is clear what is signified by "war" in other passages of Revelation, as in the following:

When the witnesses shall have finished their testimony the beast that cometh up out of the abyss shall make war with them, and overcome them and kill them (Revelation 11:7).

Again:

The spirits of demons doing signs to go forth unto the kings of the earth and of all the countries of the world, to gather them together unto the war of that great day of God Almighty (Revelation 16:14).

And elsewhere:

Satan shall go forth to lead astray the nations, Gog and Magog, to gather them together to war (Revelation 20:8).

In these passages also "war" signifies spiritual war, which is a war of falsity against truth and of truth against falsity. It is called a war of falsity against truth and of truth against falsity, but it is to be known that those who are in falsities fight against truths, but not so those who are in truths against falsities, for it is always those who are in falsities who attack, while those who are in truths only defend; but in reference to the Lord, He never even resists, but merely protects truths. But more elsewhere respecting this.

-----
Footnotes:

1.  The words in brackets are inserted from n. 734.

2.  The Latin has "my arms," as found in 357.

-----

(Odkazy: Deuteronomy 20:1-8; Matthew 24:5-8)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 733, 768, 802, 1003

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: