Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

True Christianity # 188

True Christianity (Rose translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 853  

← Předchozí   Další →

188. The fourth memorable occurrence. Since the Lord has allowed me to see amazing things in the heavens and below them, I have been commanded and am obligated to pass on what I have seen.

I saw a magnificent palace that had a chapel in its center. In the middle of the chapel there was a golden table that had the Word on it. Two angels were standing next to the table. Around the table there were three rows of chairs. The chairs in the first row were covered in pure silk of a purple color, the chairs in the second row in pure silk of a sky blue color, and the chairs in the third row in white cloth. High above the table a canopy was suspended beneath the ceiling. It gleamed so brightly with precious stones that it created an effect like a glowing rainbow [that appears] when the sky begins to clear after a rain shower.

Suddenly members of the clergy appeared, occupying all the chairs. They were all wearing the robes of their priestly ministry.

To one side there was a cabinet with an angel guard standing nearby. Inside the cabinet there were shining pieces of clothing laid out in a beautiful array.

[2] It was a council that had been called by the Lord. I heard a voice from heaven that said, "Discuss. "

The participants said, "About what?"

"About the Lord the Savior and about the Holy Spirit," the voice said.

When they began thinking about these topics they had no enlightenment, so they prayed. Then a light flowed down from heaven that first lit up the backs of their heads, then their temples, and finally their faces.

Then they began. They started where they had been told to, with the first topic, the Lord the Savior. The first issue to be discussed was, "Who took on a human manifestation in the Virgin Mary?"

An angel standing next to the table that had the Word on it read to them the following words in Luke:

The angel said to Mary, "Behold, you will conceive in your womb and will bear a Son, and you will call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest. " And Mary said to the angel, "How will this take place, since I have not had intercourse?" The angel replied and said to her, "The Holy Spirit will descend upon you, and the power of the Highest will cover you; therefore the Holy One that is born from you will be called the Son of God. " (Luke 1:31-32, 34-35)

Then the angel read these words in Matthew:

In a dream an angel told Joseph, "Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary as your bride, for the Child that has been conceived in her is from the Holy Spirit. " And Joseph did not have intercourse with her until she gave birth to her firstborn Son and called his name Jesus. (Matthew 1:20, 25)

In addition to these passages, the angel read many things from the Gospels, such as Matthew 3:17; 17:5; John 1:18; 3:16; 20:31; and many other passages where the Lord in his human manifestation is referred to as the Son of God, and where from his human manifestation he calls Jehovah his Father. The angel also read from the Prophets where it is foretold that Jehovah himself is going to come into the world. Two of the latter passages were the following from Isaiah:

It will be said in that day, "Behold, this is our God. We have waited for him to free us. This is Jehovah whom we have waited for. Let us rejoice and be glad in his salvation. " (Isaiah 25:9)

The voice of one crying in the desert, "Prepare a way for Jehovah; make a level pathway in the solitude for our God. For the glory of Jehovah will be revealed, and all flesh will see it together. Behold, the Lord Jehovih is coming with strength; like a shepherd he will feed his flock. " (Isaiah 40:3, 5, 10-11)

[3] The angel said, "Since Jehovah himself came into the world and took on a human manifestation, therefore in the Prophets Jehovah is called the Savior and the Redeemer. "

Then the angel read them the following passages:

"The only God is among you; there is no other God. " Surely you are the God who was hidden, O God the Savior of Israel. (Isaiah 45:14-15)

Am not I Jehovah? There is no other God except me. I am a just God, and there is no Savior except me. (Isaiah 45:21-22)

I am Jehovah, and there is no Savior except me. (Isaiah 43:11)

I am Jehovah your God, and you are not to acknowledge a God except me. There is no Savior except me. (Hosea 13:4)

So that all flesh may know that I, Jehovah, am your Savior and your Redeemer. (Isaiah 49:26; 60:16)

As for our Redeemer, Jehovah Sabaoth is his name. (Isaiah 47:4)

Their Redeemer is strong; Jehovah Sabaoth is his name. (Jeremiah 50:34)

Jehovah, my rock and my Redeemer. (Psalms 19:14)

Thus says Jehovah, your Redeemer, the Holy One of Israel: "I am Jehovah, your God. " (Isaiah 48:17; 43:14; 49:7; 54:8)

You, Jehovah, are our Father; our Redeemer from everlasting is your name. (Isaiah 63:16)

Thus said Jehovah, your Redeemer: "I, Jehovah, am the maker of all things. I alone [stretch out the heavens. I extend the earth] by myself. " (Isaiah 44:24)

Thus said Jehovah, the King of Israel and its Redeemer, Jehovah Sabaoth: "I am the First and the Last, and there is no God except me. " (Isaiah 44:6)

Jehovah Sabaoth is his name, and your Redeemer, the Holy One of Israel. He will be called God of all the earth. (Isaiah 54:5)

Behold, the days are coming when I will raise up for David a righteous offshoot who will reign as king. And this is his name: Jehovah is our Justice. (Jeremiah 23:5-6; 33:15-16)

In that day, Jehovah will be king over the whole earth; in that day there will be one Jehovah, and his name will be one. (Zechariah 14:9)

[4] With the support of all these passages, the clergy sitting in the chairs unanimously stated that it was Jehovah himself who took on the human manifestation, and that he did so in order to redeem and save humankind.

At that point, though, we heard a voice from Roman Catholics who had hidden behind the altar. The voice said, "How could Jehovah God become human? He is the Creator of the universe!"

One of the clergy sitting in the second row of chairs said, "Who then was the human manifestation?"

The man who had been behind the altar before, but was now standing beside it, said, The Son from eternity.

He received this reply: "In your confession the eternally begotten Son is the same as the Creator of the universe. What is a Son and an eternally begotten God? How could the divine essence, which is one indivisible thing, be separated? How could one part of it come down and not the whole essence at once?"

[5] The second issue for discussion related to the Lord: "Surely then the Father and he are one as the soul and the body are one. "

They said that this would follow, because his soul was from the Father.

Then one of the clergy sitting in the third row of chairs read the following words from the statement of faith known as the Athanasian Creed: "Our Lord Jesus Christ, the Son of God, is both God and a human being. Yet still he is one Christ, not two. In fact, he is completely one; he is one person. As a soul and a body make one human being, so God and a human being is one Christ. "

The reader said, "The creed that contains these words has been accepted by the entire Christian world including the Roman Catholics. "

The participants said, "What more do we need? God the Father and he are one as the soul and the body are one. "

They added, "Because this is so, we see that the Lord's human manifestation is divine because it is the human manifestation of Jehovah. We also see that we must seek help from the Lord's divine-human manifestation. Only in this way, not in any other, can we have access to the divine nature that is called the Father. "

The angel supported their conclusion with more passages from the Word, among which were the following: "A Child is born to us; a Son is given to us. His name will be called Wonderful, Counselor, God, Hero, Father of Eternity, Prince of Peace" (Isaiah 9:6). "Abraham did not know us and Israel did not acknowledge us. You, Jehovah, are our Father; our Redeemer from everlasting is your name" (Isaiah 63:16). And in John, "Jesus said, Those who believe in me believe in the One who sent me. Those who see me see the One who sent me" (John 12:44-45). "Philip said to Jesus, 'Show us the Father. ' Jesus said to him, 'Those who see me see the Father. Why then are you saying, Show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? Believe me that I am in the Father and the Father is in me'" (). "Jesus said, 'I and my Father are one'" (John 10:30). Also, "Everything the Father has is mine and everything I have is my Father's" (John 16:15; 17:10). And finally, "Jesus said, 'I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me'" (John 14:6).

[6] The angel reading these quotations added that the same things the Lord says here about himself and his Father we could also say about ourselves and our soul.

When the participants had heard this they all said with one voice and one heart, "The Lord's human manifestation is divine. For us to gain access to the Father we have to go to his human manifestation, since this is how Jehovah God put himself in the world and made himself visible to human eyes. Through this he became accessible. Jehovah God also made himself visible and therefore accessible in a human form to the ancients; but back then he used an angel. Because that human form was symbolic of the Lord who was to come, everything related to the church among the ancients was symbolic. "

(Odkazy: John 14:8-11)


[7] The next discussion focused on the Holy Spirit. First there was a disclosure of the way many people picture God the Father, the Son, and the Holy Spirit. They picture God the Father sitting on high with the Son at his right hand. Both of them send out the Holy Spirit to enlighten people, teach them, justify them, and sanctify them.

Then a voice was heard out of heaven saying, "We do not support these mental images. Jehovah God is omnipresent. If we know and acknowledge this, we also acknowledge that Jehovah God is the one who enlightens us, teaches us, justifies us, and sanctifies us. There is no mediating God who is distinct from him like two separate people, let alone a God who is distinct from two other gods. That earlier meaningless picture needs to be removed and this proper picture needs to be accepted. Then you will see this point clearly. "

[8] Then we heard a voice from the Roman Catholics. They were standing next to the altar in the chapel. The voice said, "What then is the Holy Spirit mentioned in the Word by the Gospel writers and Paul, by which so many learned clergy say they are led, especially in our denomination? Surely no one in the Christian world nowadays denies the existence of the Holy Spirit and its actions. "

One of the clergy in the second row of chairs turned and said, "You are saying that the Holy Spirit is a person on its own and a God on its own; but what is a 'person' going out and emanating from a person if not an influence going out and emanating? A person cannot go out and emanate from another person, but an influence can. To put it another way, a god going out and emanating from a god is actually a divine influence going out and emanating. One god cannot go out and emanate from another through yet another, but a divine influence can go out and emanate from the one God. "

[9] After hearing that, the clergy sitting in the chairs unanimously concluded that the Holy Spirit is not a person on its own or a god on its own; it is the holy divine influence that goes out and emanates from the unique and omnipresent God, who is the Lord.

The angels who were standing by the golden table that held the Word responded to that by saying, "Good! Nowhere in the Old Covenant does it say that the prophets spoke the Word of the Holy Spirit. They spoke the Word of Jehovah. When the New Covenant speaks of the Holy Spirit, it means the divine influence that goes forth enlightening people, teaching them, bringing them to life, reforming them, and regenerating them. "

[10] After that another issue related to the Holy Spirit came up: "From whom does the divine influence meant by the Holy Spirit emanate? From the Father or from the Lord?"

While they were discussing this a light shone down on them from heaven. In that light they saw that the holy divine influence meant by the Holy Spirit does not emanate from the Father through the Lord; it emanates from the Lord on behalf of the Father. It is comparable to the situation with human beings. Our actions do not emanate from our souls through our bodies; they emanate from our bodies on behalf of our souls.

An angel who was standing by the table supported this point with the following passages from the Word: "The One whom the Father sent speaks the words of God. Not in a measured way has he given him the spirit. The Father loves the Son and has given all things into his hand" (John 3:34-35). "A branch will come out of the trunk of Jesse. The spirit of Jehovah will rest upon him, the spirit of wisdom and intelligence, the spirit of counsel and strength" (Isaiah 11:1-2). "The spirit of Jehovah has been granted to him and it is in him" (Isaiah 42:1; 59:19-20; 61:1; Luke 4:18). "When the Holy Spirit comes whom I am going to send you from the Father" (John 15:26). "He will glorify me because he will take from what is mine and will make it known to you. Everything the Father has is mine. This is why I said that he will take from what is mine and will make it known to you" (John 16:14-15). "If I go away, I will send the Comforter to you" (John 16:7). "The Comforter is the Holy Spirit" (John 14:26). "The Holy Spirit was not yet in existence, because Jesus was not glorified yet' (John 7:39). After he was glorified, Jesus breathed on his disciples and said, "Receive the Holy Spirit" (John 20:22). And in the Book of Revelation, "Who will not glorify your name, O Lord? For you alone are holy" (Revelation 15:4).

(Odkazy: John 8:39)


[11] The angel continued, "Since the Holy Spirit means the Lord's divine influence that results from his divine omnipresence, when he told his disciples about the Holy Spirit that he was going to send to them from the Father he also said, 'I will not leave you orphans. I am going away and coming [back] to you; and in that day you will recognize that I am in my Father and you are in me and I am in you' (John 14:18, 20, 28). And just before he left the world he said, 'Behold I am with you every day, even to the close of the age' (Matthew 28:20). "

After reading these passages the angel said, "It is clear from these passages and many others in the Word that the divine influence called the Holy Spirit emanates from the Lord on behalf of the Father. "

In response the clergy sitting in the chairs said, "This is divine truth!"

[12] At the end the participants produced the following declaration: "From the discussions in this council, we have come to see clearly and to acknowledge as the sacred truth that the divine Trinity exists in the Lord God the Savior Jesus Christ. The Trinity is made up of the divine nature as an origin called 'the Father,' the divine-human manifestation called 'the Son,' and the emanating divine influence called 'the Holy Spirit. ' We proclaim then that 'all the fullness of divinity dwells physically in Christ' (Colossians 2:9). Therefore there is one God in the church. "

[13] After the events of this magnificent council came to an end, the participants stood up. The angel guarding the cabinet came over and brought shining clothing to each one of those who had been sitting in the chairs. The clothing was interwoven here and there with golden threads. The angel said, "Please accept these wedding garments. "

The participants were led in glory to the new Christian heaven, which is going to be connected to the church of the Lord on earth, which is the New Jerusalem.

Přejděte do sekce / 853  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Nine Questions 7


   Parallel Passages:

Apocalypse Revealed 962

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120


Thanks to the Swedenborg Foundation for the permission to use this translation.


Přeložit: