Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

True Christian Religion # 188

True Christian Religion (Chadwick translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 853  

← Předchozí   Další →

188. The fourth experience 1 .

Since I have been allowed by the Lord to see the wonders in the heavens and in the regions below the heavens, my instructions impose on me the duty of relating what I have seen.

I saw a magnificent palace, and at its heart a church. In the middle of this was a table made of gold, on which was the Word, with two angels standing by it. Seats were arranged around it in three rows. The seats of the first row were covered in silk cloth of purple colour, those of the second row in silk cloth of blue colour, those of the third row in white cloth. Beneath the roof, high above the table, was to be seen a curtain drawn across, glittering with precious stones, from which shone a radiance resembling the rainbow to be seen when the sky clears after rain. Then suddenly there appeared clergy to the same number as the seats, all dressed in their priestly vestments. At one side was a strong-box guarded by an angel, in which lay splendid vestments arranged in beautiful order.

[2] It was a council summoned by the Lord; and I heard a voice from heaven saying: 'Debate.' 'But on what subject?' they said. They were told to debate about the Lord the Saviour and the Holy Spirit. When they began to think about these subjects, they had no enlightenment; so they prayed for it, and then light poured down from heaven, which first of all lit up the backs of their heads, then their temples, and finally their faces. Then they began, speaking first as instructed about the Lord the Saviour.

The first question proposed for discussion was: who was it that took upon himself human form in the Virgin Mary? The angel who stood by the table holding the Word read to them this passage from Luke:

The angel said to Mary, Behold, you will conceive in your womb, and will give birth to a son; and you are to call his name Jesus. He will be mighty, and will be called the Son of the Most High. And Mary said to the angel, How will this be, seeing I have no knowledge of a man? And the angel answered and said, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; hence what is born of you will be holy, and will be called the Son of god, Luke 1:31-32, 34-35.

He also read this passage in Matthew:

The angel said to Joseph in a dream, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your betrothed, for what is conceived in her is of the Holy Spirit. And Joseph did not know her, until she had given birth to her first-born son; and he called his name Jesus, Matthew 1:20, 25.

In addition he read many passages from the Gospels (such as Matthew 3:17; 17:5; John 1:18; 3:16; 20:31), and many other passages where the Lord in His Human is called the Son of God, and where He from His Human calls Jehovah His Father, for instance, the passages in the Prophets which predict the coming of Jehovah Himself into the world. Among these were the following two from Isaiah:

On that day it will be said, Behold, He is our God, whom we have awaited to free us. He is Jehovah, whom we have awaited, let us exult and rejoice in His salvation, Isaiah 25:9.

The voice of one crying in the wilderness, Prepare the way of Jehovah, make smooth in the desert a path for our God. For the glory of Jehovah will be revealed, and all flesh will see it together. Behold, the Lord Jehovih comes in might, like a shepherd will He feed His flock, Isaiah 40:3, 5, 10-11.

[3] The angel said: 'Since Jehovah Himself came into the world and took upon Himself human form, [and by this means saved and redeemed man] 2 therefore in the Prophets He is called the Saviour and the Redeemer.' Then he read to them the following passages:

Only among you is God, and there is no God besides. You surely are the hidden God, the God of Israel, the Saviour, Isaiah 45:14-15.

Am I not Jehovah, and there is no God besides me, there is no righteous God and Saviour beside me, Isaiah 45:21-22.

I am Jehovah, and there is no Saviour beside me, Isaiah 43:11.

I am Jehovah your God; and you are not to acknowledge any God beside me, and there is no Saviour beside me, Hosea 13:4.

That all flesh may know that I am Jehovah your Saviour and your Redeemer, Isaiah 49:26; 60:16.

As for our Redeemer, Jehovah Zebaoth is His name, Isaiah 47:4.

Their Redeemer, the mighty Jehovah Zebaoth is His name, Jeremiah 50:34.

Jehovah, my rock and my Redeemer, Psalms 19:14.

Thus spoke Jehovah your Redeemer, the Holy One of Israel, I am Jehovah your God, Isaiah 48:17; 43:3 3 ; Isaiah 49:7; 54:8.

You are Jehovah our Father, our Redeemer from eternity is your name, Isaiah 63:16.

Thus spoke Jehovah your Redeemer, I am Jehovah the maker of everything, and I alone by myself, Isaiah 44:24.

Thus spoke Jehovah, the King of Israel and his Redeemer, Jehovah Zebaoth; I am the first and the last and there is no God beside me, Isaiah 44:6.

Jehovah Zebaoth is His name, and your Redeemer is the Holy One of Israel; He will be called God of all the earth, Isaiah 54:5.

Behold, the days will come, when I shall raise up for David a righteous shoot, who will reign as King; and this is His name, Jehovah our righteousness, Jeremiah 23:5-6; 33:15-16, On that day Jehovah will be King over all the earth; on that day Jehovah will be one, and His name one, Zechariah 14:9.

(Odkazy: Isaiah 43:14)


[4] Both sets of passages were accepted as proofs by those who sat on the seats, and they said with one accord that Jehovah Himself took upon Himself human form to redeem and save mankind. But then a voice spoke up from the Roman Catholics, who had hidden behind the altar, saying: 'How can Jehovah God become man? Is He not the Creator of the universe?' One of those sitting in the second row of, seats turned round and said: 'Who did then?' The one who had been behind the altar stood up near it and replied: 'The Son from eternity.' But he received the reply: 'Is not the Son from eternity according to your creed also the Creator of the universe? And what is the Son but God born from eternity? How can the Divine essence, which is one and indivisible, be separated so that one part of it came down, and not the whole at once?'

[5] The second debate about the Lord was whether the Father and He are one, just as the soul and the body are one. They said that this followed because the soul is from the father. Then one of those sitting in the third row read the following words from the Creed known as Athanasian:

Although our Lord Jesus Christ, the Son of God, is God and man, still there are not two, but one Christ; indeed He is utterly one. He is one person. For as the soul and body make up one man, so God and man is one Christ.

The reader said that the Creed containing these words is accepted throughout the Christian world, including the Roman Catholics.

'What need,' they said, 'is there to go on? God the Father and the Lord are one, just as soul and body are one. Since this is so, we see that the Lord's Human is Divine, because it is the Human of Jehovah; and the Lord is to be approached in His Divine Human, because this is the only possible way to approach the Divine called the Father.'

[6] This conclusion of theirs was confirmed by the angel citing many passages from the Word, including:

A child is born for us, a son is given to us, whose name is Wonderful, Counsellor, God, Hero, the everlasting Father, the Prince of peace, Isaiah 9:6.

Also:

Abraham does not know us, and Israel does not acknowledge us. You, Jehovah, are our Father, our Redeemer from eternity is your name, Isaiah 63:16.

In John:

Jesus said, He who believes in me believes in Him who sent me, and he who sees me sees Him who sent me, John 12:44-45.

Philip said to Jesus, Show us the Father. Jesus said to him, He who has seen me has seen the Father. Why then do you say, Show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? Believe me, I am in the Father and the Father is in me, John 14:8-11. Jesus said, I and the Father are one, John 10:30.

Also:

All things which the Father has are mine, and all of mine are the Father's, John 16:15; 17:10.

Finally:

Jesus said, I am the way, truth and life; no one comes to the Father except through me, John 14:6.

The reader went on to say that similar statements to those made here by the Lord about Himself and His Father can also be made by a man about himself and his soul. On hearing this all declared with one heart and voice that the Lord's Human is Divine, and this must be approached in order to approach the Father, because by means of the Human Jehovah God brought Himself into the world and made Himself visible to human eyes, and thus accessible. Likewise He made Himself visible and accessible to the ancients in human form, but at that time by means of an angel. But because this form represented the Lord who was to come, among the ancients everything that concerned the church was representative.

[7] This was followed by a debate about the Holy Spirit. To begin it the popular idea about God the Father, the Son and the Holy Spirit was presented, namely, that God the Father sits on high, the Son at His right hand, and they send out from themselves the Holy Spirit, to enlighten, teach, justify and sanctify men. But a voice was then heard from heaven, saying. 'We find this mode of thought intolerable. Surely everyone knows that Jehovah God is omnipresent. A person who knows and acknowledges this will also acknowledge that it is He who enlightens, teaches, justifies and sanctifies, and that there is no mediating God separate from Himself, much less from two other Gods, as one person is separate from another. You must therefore rid yourselves of the first idea, seeing it is meaningless, and accept this, which is correct, and then you will see this plainly.'

[8] But at this point a voice was heard from the Roman Catholics who were standing near the altar of the church, saying: 'What then is the Holy Spirit who is mentioned in the Word, in the Gospels and Paul, and by which so many of the learned clergy, especially ours, allege they are guided? Is there any Christian to-day who denies the existence of the Holy Spirit and His activity?' On hearing this one of those sitting in the second row turned round and said: 'You claim that the Holy Spirit is a person by Himself and God by Himself. But what is the meaning of a person going forth and proceeding from a person, if it is not the activity which goes forth and proceeds? One person cannot go forth and proceed from another, but his activity can. What is meant by God going forth and proceeding from God, if not the Divine which goes forth and proceeds? One God cannot go forth and proceed from another by means of a third; but the Divine can from a single God.'

[9] On hearing this the assembly in session reached the unanimous conclusion that the Holy Spirit is not a person by Himself, so not God by Himself either, but the Holy Divine which goes forth and proceeds from the one omnipresent God, who is the Lord. The angels who were standing by the golden table on which the Word was placed said to this: 'Good. Nowhere in the Old Testament do we read that the prophets spoke the Word from the Holy Spirit, but from Jehovah; and where the Holy Spirit is mentioned in the New Testament, the Divine which proceeds is meant. This is the Divine which enlightens, teaches, quickens, reforms and regenerates.'

[10] This was followed by another debate about the Holy Spirit: from whom does the Divine meant by the Holy Spirit proceed, from the Father, or from the Lord? While they were discussing this, a light shone on them from heaven which allowed them to see that the Holy Divine, meant by the Holy Spirit, does not proceed from the Father by means of the Lord, but from the Lord acted upon by the Father; as for comparison in man, his activity does not proceed from the soul by means of the body, but from the body acted upon by the soul.

This was confirmed by the angel standing at the table by these passages in the Word:

He whom the Father has sent speaks the words of God; not by measure does God give him the Spirit. The Father loves the Son, and has given all things into his hand, John 3:34-35.

A shoot will come forth from the stock of Jesse; the Spirit of Jehovah will rest upon him, the spirit of wisdom and intelligence, the spirit of counsel and power, Isaiah 11:1-2.

The Spirit of Jehovah was put upon him, and was in him, Isaiah 42:1; 59:19-20; 61:1; Luke 4:18.

When the Holy Spirit comes, whom I shall send you from the Father, John 15:26.

He will glorify me, because He will take from what is mine and communicate it to you. All things that the Father has are mine. That is why I have said that He will take from what is mine and communicate it to you, John 16:14-15.

If I go away, I will send the Comforter to you, John 16:7.

The Comforter is the Holy Spirit, John 14:26.

The Holy Spirit was not yet, because Jesus was not yet glorified, John 7:39.

But after His glorification:

Jesus breathed upon the disciples and said to them, Receive the Holy Spirit, John 20:22.

And in Revelation:

Who will not glorify your name, Lord, since you alone are holy? Revelation 15:4.

(Odkazy: John 8:39)


[11] Since the Holy Spirit means the Lord's Divine activity from His Divine omnipresence, so when He spoke to the disciples about the Holy Spirit, which He was to send from the Father, He also said:

I will not leave you bereft; I go away and come to you; and on that day you will know that I am in my Father, and you are in me, and I in you, John 14:18, 20, 28.

Shortly before He left the world, He said:

Behold, I am with you always up to the ending of the age, Matthew 28:20.

After reading these passages to them the angel said: 'It is plain from these and many other passages in the Word that the Divine called the Holy Spirit proceeds from the Lord acted upon by the Father.' Those in session replied: 'This is Divine truth.'

[12] Finally the following resolution was passed: 'We have seen clearly from the deliberations in this council, and thus acknowledge as a holy truth, that in the Lord God the Saviour Jesus Christ there is a Divine Trinity, consisting of the originating Divine called the Father, the Human Divine called the Son, and the Divine which proceeds called the Holy Spirit.' And they cried out together that in Christ all the fulness of the Godhead dwells bodily (Colossians 2:9). 'Thus there is one God in the church.'

[13] When this magnificent council had reached these conclusions, its members rose; and the angel in charge came and brought from the strong-box for each of those who had taken part in the session splendid garments with here and there gold threads interwoven, and said: 'Accept these wedding garments.' Then they were taken in glory to the new Christian heaven, with which the Lord's church on earth, the New Jerusalem, is to be linked.

-----
Footnotes:

1. This section is repeated from Apocalypse Revealed 962.
2. Restored from the parallel passage in Apocalypse Revealed 962.
3. The original has .

-----

Přejděte do sekce / 853  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Nine Questions 7


   Parallel Passages:

Apocalypse Revealed 962

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: