Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Sacred Scripture # 51

Sacred Scripture (Dole translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 118  

← Předchozí   Další →

51. 1. The Word is not understandable without a body of teaching. This is because in its literal meaning the Word is entirely made up of correspondences, to allow spiritual and heavenly matters to be gathered within it in such a way that each word can be their container and support. That is why in many passages the literal meaning is not made up of bare truths but of clothed truths, which we may call semblances of truth. Many of them are adapted to the comprehension of ordinary people who do not raise their thoughts above what they can see with their eyes. There are other passages where there seem to be contradictions, though there are no contradictions in the Word when it is seen in its own light. Then too, there are places in the prophets where we find collections of personal names and place-names that make no sense to us - see the examples in §15 above.

Since that is what the literal meaning of the Word is like, it stands to reason that it cannot be understood without a body of teaching.

[2] Some examples may serve to illustrate this. It says that Jehovah repents (Exodus 32:12, 14; Jonah 3:9; 4:2). It also says that Jehovah does not repent (Numbers 23:19; 1 Samuel 15:29). Without a body of teaching, these statements do not agree.

It says that Jehovah visits the iniquities of the parents on the children to the third and fourth generation (Numbers 14:18), and it says that parents will not be put to death for their children and children will not be put to death for their parents, but each will die in his or her own sin (Deuteronomy 24:16). Seen in the light of a body of teaching, these statements do not disagree but agree.

[3] Jesus said,

Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. Everyone who asks receives, those who seek find, and to those who knock it will be opened. (Matthew 7:7-8; 21:21-22)

In the absence of a body of teaching, people would believe that everyone’s request is granted, but a body of teaching yields the belief that we are given whatever we ask if we ask it not on our own behalf but on the Lord’s. That is in fact what the Lord tells us:

If you abide in me and my words abide in you, you will ask for whatever you want and it will be done for you. (John 15:7)

(Odkazy: Matthew 21:22)


[4] The Lord says “Blessed are the poor, because theirs is the kingdom of God” (Luke 6:20). Without a body of teaching, we might think that heaven belongs to the poor and not to the rich. A body of teaching instructs us, though, that this means those who are poor in spirit, for the Lord said,

Blessed are the poor in spirit, because theirs is the kingdom of the heavens. (Matthew 5:3)

[5] The Lord says,

Do not judge, or you will be judged; with the same judgment you pass [on others] you yourself will be judged. (Matthew 7:1-2; Luke 6:37)

In the absence of a body of teaching, this could be used to support the assertion that we should not say that an evil act is evil or judge that an evil person is evil. A body of teaching, though, tells us that it is permissible to pass judgment if we do so in an upright, righteous way. In fact, the Lord says,

Judge with righteous judgment. (John 7:24)

[6] Jesus says,

Do not be called teacher, because one is your Teacher: Christ. You should not call anyone on earth your father, because you have one Father, and he is in the heavens. You should not be called masters, because one is your Master: Christ. (Matthew 23:8-10)

In the absence of a body of teaching, it would turn out that it was wrong to call anyone a teacher or a father or a master; but from a body of teaching we come to know that this is permissible in an earthly sense but not in a spiritual sense.

[7] Jesus said to the disciples,

When the Son of Humanity sits on the throne of his glory, you will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. (Matthew 19:28)

These words could lead us to believe that the Lord’s disciples will be passing judgment, when quite the contrary, they cannot judge anyone. So a body of teaching unveils this mystery by explaining that only the Lord, who is omniscient and knows the hearts of all, will judge and can judge, and that his twelve disciples mean the church in the sense of all the true and good principles that it has received from the Lord through the Word. A body of teaching leads us to the conclusion that these principles will judge everyone, which follows from what the Lord says in John 3:17-18; 12:47-48.

[8] People who read the Word without the aid of a body of teaching do not know how to make sense out of what it says in the prophets about the Jewish nation and Jerusalem, namely, that the church will abide in that nation and that its seat will be in that city forever. Take the following statements, for example.

Jehovah will visit his flock, the house of Judah, and transform them into a glorious war horse; from Judah will come the cornerstone, from Judah the tent peg, from Judah the battle bow. (Zechariah 10:3-4)

Behold, I am coming to dwell in your midst. Jehovah will make Judah his inheritance and will again choose Jerusalem. (Zechariah 2:10-12)

On that day it will happen that the mountains will drip with new wine and the hills will flow with milk; and Judah will abide forever, and Jerusalem from generation to generation. (Joel 3:18, 20)

Behold, the days are coming in which I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed of humankind, and in which I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. This will be the covenant: I will put my law in their midst and I will write it on their heart, and I will become their God and they will become my people. (Jeremiah 31:27, 31, 33)

On that day ten men from every language of the nations will take hold of the hem of a man of Judah and say, “We will go with you, because we have heard that God is with you.” (Zechariah 8:23)

There are other passages of the same nature, such as Isaiah 44:24, 26; 49:22-23; 65:18; 66:20, 22; Jeremiah 3:18; 23:5; 50:19-20; Nahum 1:15; Malachi 3:4. In these passages the subject is the Lord’s Coming and what will happen at that time.

(Odkazy: Isaiah 44:21, 44:24-26, 65:9; Joel 3:18-20; Zechariah 2:10, 2:12, 10:6-7)


[9] However, it says something very different in any number of other passages, of which I will cite only the following:

I will hide my face from them. I will see what their posterity is, for they are a perverse generation, children in whom there is no faithfulness. I have said, “I will cast them into the most remote corners, I will make them cease from human memory, ” for they are a nation devoid of counsel, and they have no understanding. Their vine is from the vine of Sodom and the fields of Gomorrah. Their grapes are grapes of gall; their clusters are bitter. Their wine is the venom of dragons and the cruel gall of poisonous snakes. All this is hidden with me, locked away in my treasuries. Vengeance and retribution belong to me. (Deuteronomy 32:20-35)

These words were spoken about that nation, and there are similar statements elsewhere, as in Isaiah 3:1-2, 8; 5:3-6; Deuteronomy 9:5-6; Matthew 12:39; 23:27-28; John 8:44; and all through Jeremiah and Ezekiel. All the same, these statements that seem to contradict each other turn out to be in agreement in the light of a body of teaching, which tells us that Israel and Judah in the Word do not mean Israel and Judah but the church in each of two senses - one in which it lies in ruins and the other in which it is to be restored by the Lord. There are other contrasts like this in the Word that enable us to see that the Word cannot be understood apart from a body of teaching.

(Odkazy: Isaiah 5:3, 5:6)

Přejděte do sekce / 118  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 96, 902

Divine Love and Wisdom 221, 377

Divine Providence 172, 256

Sacred Scripture 76

The Last Judgment (Continuation) 82


   Parallel Passages:

True Christian Religion 226


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: