Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 9229

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

9229. 'And men of holiness shall you be to Me' means a state of life then composed of good. This is clear from the meaning of 'men of holiness' as those who are led by the Lord, for the Divine which emanates from the Lord is holiness itself, 6788, 7499, 8127 (end), 8302, 8806. Consequently those who receive that emanation in faith and also in love are called holy ones. Anyone who imagines that a person is holy from any other source, or that anything present with a person is holy apart from that which comes and is received from the Lord is very much mistaken; for that which is the person's own, and is called his proprium, is evil.

The human proprium is nothing but evil, see 210, 215, 694, 874-876, 987, 1047, 4328, 5660, 5786, 8480, 8944.

To the extent that a person can be withheld from his proprium, the Lord can be present with him, and therefore to the same extent holiness resides with him, 1023, 1044, 1581, 2256, 2388, 2406, 2411, 8206, 8393, 8988 (end), 9014.

[2] The truth that the Lord is the Only Holy One, and that nothing is holy except that which emanates from the Lord, and so that which a person receives from the Lord, is evident from everywhere in the Word, as in John,

I make Myself holy, that they also may be made holy in the truth. John 17:19.

'Making Himself holy' means making Himself Divine by His own power. Consequently those who receive Divine Truth emanating from the Lord in faith and life are said to be 'made holy in the truth'.

[3] This also explains why after the Resurrection, when the Lord spoke to the disciples, He breathed on them and said to them, Receive the Holy Spirit, John 20:22. 'Breathing on (or into)' was a sign that represented the imparting of life through faith and love, as also in Genesis,

Jehovah breathed into his nostrils the breath of life, and man (homo) became a living soul. Genesis 2:7.

Other examples like this may be seen elsewhere, such as Psalms 33:6; 104:29-30; Job 32:8; 33:4; John 3:8. Therefore also the Word is said to be inspired because it comes from the Lord, and those who wrote the Word have been called 'inspired'. Breathing, and so breathing on or inspiring, corresponds to the life of faith, see 97, 1119, 1120, 3883-3896. This explains why the term spirit in the Word is derived from the word for wind, and holiness from the Lord is called Jehovah's wind, 8286, and why the Holy Spirit is the holiness emanating from the Lord, 3704, 4673 (end), 5307, 6788, 6982, 6993, 8127 (end), 8302, 9199.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1119-1120; Psalms 104:20, 104:30)


[4] So also it says in John 1:33 that the Lord baptizes with the Holy Spirit, and in Luke 3:16 that He baptizes with the Holy Spirit and with fire. 'Baptizing' in the internal sense means regenerating, 4255, 5120 (end), 9088; 'baptizing with the Holy Spirit' means regenerating by means of the good of faith; and 'baptizing with fire' means regenerating by means of the good of love, 'fire' being the good of love, see 934, 4906, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324. In John,

Who is not going to fear You, O Lord, and glorify Your name? For You alone are holy. Revelation 15:4.

In Luke the angel telling Mary about the Lord said,

That which is holy will be born from you. Luke 1:35.

And in Daniel,

I saw in the visions of my head while on my bed, and behold, a vigilant and holy one came down from heaven. Daniel 4:13.

In these places 'that which is holy' and 'a holy one' stand for the Lord.

[5] Because the Lord alone is holy He is called in the Old Testament the Holy One of Israel, the Redeemer, the Saviour, and the Regenerator, as in Isaiah 1:4; 5:19, 24; 10:20; 12:6; 17:7; 29:19; 30:11-12, 15; 31:1; 37:23; 41:14, 16, 20; 43:3, 14; 45:11; 47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5; 60:9, 14; Jeremiah 50:29; 51:5; Ezekiel 39:7; Psalms 71:22; 78:41; 89:18. This is why the Lord in heaven, and consequently heaven itself, is called the dwelling-place of holiness, Jeremiah 25:30; 31:23; 1 Isaiah 63:15; the sanctuary, 2 Ezekiel 11:16; 24:21; and also the mountain of holiness, Psalms 3:4. It is also why the middle of the tent [of meeting], where the ark containing the law was, was called The Holy of Holies, Exodus 26:33-34; for the law in the ark in the middle of the tent [of meeting], represented the Lord in respect of the Word. For the law is the Word, 6752, 7463.

[6] All this shows why it is that the angels are called holy in Matthew 25:31; Mark 8:38; Luke 9:26; Psalms 149:1; Daniel 8:13; also the prophets, Luke 1:70; and the apostles too, Revelation 18:20. Not that they are holy by their own virtue but that the Lord, who alone is holy and the only source of holiness, makes them so. For truths are meant by 'the angels', because they are those who receive truth from the Lord, 1925, 4085, 4295, 4402, 7268, 7873, 8192, 8301; teachings which present the truth that comes through the Word from the Lord are meant by 'the prophets', 2534, 7269; and all the truths and forms of the good of faith in their entirety which come from the Lord are meant by 'the apostles', 3488, 3858 (end), 6397.

[7] Consecrations 3 among the Israelite and Jewish people took place in order that the Lord who alone was holy might be represented, and in order that holiness, which He alone is the source of, might be represented. This is the reason for the consecration of Aaron and his sons, Exodus 29:1ff; Leviticus 8:10-11, 13, 30; the consecration of their garments, Exodus 29:21ff; the consecration of the altar in order that it might be most holy, 4 Exodus 29:37ff; the consecration of the tent of meeting, the ark of the Testimony, the table, all the vessels, the altar of incense, the altar of burnt offering and its vessels, and the laver and its base, Exodus 30:26ff.

(Odkazy: Exodus 29:1-35, 29:21-22, 29:36-37, 29:44, Exodus 30:26-29; Leviticus 8:20)


[8] The truth that the Lord is the real Holiness that was represented is evident also from the Lord's words in Matthew when they are seen in the internal sense,

Fools and blind! Which of the two is greater, the gold or the temple that makes the gold holy? And which of the two is greater, the gift or the altar that makes the gift holy? Matthew 23:17-19.

'The temple' represented the Lord Himself, and so did 'the altar', while 'the gold' was a sign of the good that comes from the Lord, and 'the gift' or a sacrifice was a sign of things constituting faith and charity that come from the Lord.

The Lord was represented by 'the temple', see 2777, 3720, and by 'the altar', 2777, 2811, 4489, 8935, 8940. 'Gold' was a sign of good that comes from the Lord, 1551, 1552, 5658, and 'a sacrifice' a sign of worship springing from faith and charity that come from the Lord, 922, 923, 2805, 2807, 2830, 6905, 8680, 8682, 8936.

(Odkazy: Arcana Coelestia 922-923, Arcana Coelestia 1551-1552; Matthew 23:17, 23:19)


[9] From all this it is now evident why it is that the children of Israel were called a holy people in Deuteronomy 26:19 and elsewhere, or as in the present verse men of holiness. That is to say, they were so called because every single aspect of their worship represented Divine realities that are the Lord's, and celestial and spiritual things of His kingdom and Church. On this account they were called holy in a representative sense; they themselves were not holy on that account, because representatives had regard to the holy things that were represented, not to the person who represented them, see 665, 1097 (end), 1361, 3147, 3881 (end), 4208, 4281, 4288, 4293, 4307, 4444, 4500, 6304, 7048, 7439, 8588, 8788, 8806.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4292)


[10] On that account also was Jerusalem called holy, and Zion the mountain of holiness in Zechariah 8:3 and elsewhere, as well as in Matthew,

And the tombs were opened, and many bodies of dead holy ones were raised; and coming out of their tombs after the Lord's resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Matthew 27:52-53.

Here Jerusalem is called 'the holy city', when in fact, quite to the contrary, it was unholy because the Lord was crucified there at that time, for which reason it is called 'Sodom and Egypt' in John,

Their bodies will lie in the street of the great city which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. Revelation 11:8.

Yet it is called holy, because it means the Lord's kingdom and the Church, 402, 2117, 3654. The appearance of 'dead holy ones' there, an event witnessed by some in vision, was a sign of the salvation of people who belonged to the spiritual Church, and of the raising of those people to the Holy Jerusalem, which is heaven - the people who had been kept up to that time on the lower earth, spoken of in 6854, 6914, 7091, 7828, 7932, 8049, 8054, 8159, 8321.

-----
Footnotes:

1Jeremiah 31:23 refers to a dwelling-place of righteousness [and] mountain of holiness, to be exact

2. i.e. an especially holy place

3. i.e. dedicating persons or things to holy functions or purposes

4. literally, the holiness of holinesses

-----

(Odkazy: Arcana Coelestia 7090; Exodus 22:31, 29:1-37, Exodus 29:44, 30:26-29)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 9264, 9281, 9300, 9377, 9479, 9506, 9594, 9680, 9806, 9818, 9820, 9930, 9932, 9956, 10069, 10098, 10111, 10128, 10129, 10149, 10240, 10267, 10276, 10302, 10306, 10351, 10359

Heaven and Hell 86

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 219, 306


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 108, 130, 223, 443, 946


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: