Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 6435

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

6435. 'Even as far as the desire of the everlasting hills' means as far as celestial mutual love. This is clear from the meaning of 'the everlasting hills' as aspects of mutual love, dealt with below; for the vision that the spiritual Church may arrive at that love is meant by 'even as far as the desire of the everlasting hills'. Before other places in the Word are introduced to show that mutual love is meant by 'the everlasting hills' something must be said first about what one means by mutual love, a goal which the member of the spiritual Church represented by 'Joseph' has more than enough to do to reach. What has often been stated and shown already shows that there are two kingdoms constituting heaven - the celestial kingdom and the spiritual kingdom. The difference between those two kingdoms is that the internal good of the celestial kingdom is the good of love to the Lord, while its external good is the good of mutual love. Members of that kingdom are governed by the good of love, not by truth that is called the truth of faith; for such truth is so integrated into the good of that kingdom that it cannot be seen in isolation from good. This being so, members of that kingdom cannot even utter the word faith, 202, 103, 4448; for with them the good of mutual love stands in place of the truth of faith. But in the spiritual kingdom the good of charity towards the neighbour constitutes the internal aspect of it and the truth of faith the external aspect.

(Odkazy: Arcana Coelestia 202-203)


[2] From all this one may see what the difference is between the two kingdoms, and also that they meet each other, in that the external aspect of the celestial kingdom coincides with the internal of the spiritual kingdom through an intermediary called the celestial of the spiritual. For as stated above, the external of the celestial kingdom is the good of mutual love, and the internal of the spiritual kingdom is the good of charity towards the neighbour. But the good of mutual love is more internal than the good of charity towards the neighbour, because the former springs from the rational, the latter from the natural. But although the good of mutual love, which is the external of the celestial Church, is more internal, while the good of charity towards the neighbour is more external, the Lord nevertheless joins the two kinds of good together through, as has just been stated, an intermediary, and in that way joins the two kingdoms together.

[3] To distinguish between the external good of the celestial Church and the internal good of the spiritual Church, let the former kind of good be called in what follows below the good of mutual love and let the latter kind be called the good of charity towards the neighbour - a difference that has not been observed in previous sections. Once these things are known, what is meant by 'even as far as the desire of the everlasting hills', one of Israel's blessings regarding this spiritual Church, can be stated, which is the vision that the spiritual kingdom may rise above the good of charity and reach even as far as the good of mutual love which belongs to the celestial kingdom, and thus the two kingdoms may be joined together at a very deep level. These are the things that are meant by those words.

[4] Very many places in the prophetical part of the Word mention mountains and hills, by which forms of the good of love are meant in the internal sense. 'Mountains' means the good of love to the Lord, which is the internal of the celestial kingdom, while 'hills' means the good of mutual love, which is the external of the same kingdom. But when the spiritual kingdom is the subject 'mountains' means the good of charity towards the neighbour, which is the internal of that kingdom, while 'hills' means the truth of faith, which is its external. It should be recognized that every one of the Lord's Churches is internal and external; and so too are both His kingdoms.

[5] This meaning of 'hills' becomes clear from the following places: In Isaiah,

In the latter days it will be, that the mountain of Jehovah will be on the top of the mountains, and raised above the hills. Isaiah 2:2; Micah 4:1.

'The mountain of Jehovah', which is Zion, stands for the Lord's celestial kingdom, thus for the good of that kingdom, which is the good of love to the Lord, and so in the highest sense is the Lord Himself since all love and all good in the celestial kingdom are the Lord's.

[6] 'Mount Zion' has the same meaning in other places in the Word; and by 'its hill' is meant the good of mutual love, as in Isaiah,

Jehovah Zebaoth will come down to fight on Mount Zion and on its hill. Isaiah 31:4.

Here 'hill' stands for the good of mutual love; and since 'hill' means the good of mutual love, and 'mountain' the good of celestial love, which is that of love to the Lord, it says 'Jehovah will come down to fight on that mountain'. Jehovah does not fight actually on Mount Zion and its hill; rather, where the good of love exists, that is what the Lord, meant here by Jehovah, fights for, that is, He fights for those with whom that good exists. If He ever did fight for Zion and Jerusalem, it was because they represented the celestial Church. This also explains why Mount Zion was called holy, and so also why Jerusalem was termed holy, when in fact it was unclean, as is evident in the Prophets where its abominations are referred to.

[7] In David,

The mountains will bring peace, and the hills, in righteousness. Psalms 72:3.

In the same author,

Praise Jehovah, mountains and all hills. Psalms 148:9.

In the same author,

The mountains skipped like rams, the hills like lambs. 1 Psalms 104:4, 6.

In the same author,

A mountain of God is the mountain of Bashan; a mountain of hills is the mountain of Bashan. Why do you leap up, O mountains, hills of mountains? God desires to inhabit it; yes, Jehovah will inhabit it perpetually. Psalms 68:15-16.

In these places 'mountains' stands for celestial love, and 'hills' for spiritual love. Mountains are obviously not what is meant, nor hills, nor even those who were on mountains and hills.

(Odkazy: Psalms 114:4, 114:6)


[8] In Isaiah,

It will be that on every high mountain, and on every lofty hill, there will be brooks, streams of water. Isaiah 30:25.

'Streams of water' stands for cognitions of good and truth, which are said to be 'on every high mountain, and on every lofty hill', for those cognitions flow from forms of the good of celestial and spiritual love.

[9] In Habakkuk,

Jehovah stood and measured the earth; He looked and scattered the nations, because the eternal mountains were dissolved, the everlasting hills sank down. Habakkuk 3:6.

'The eternal mountains' stands for the good of love that existed with the Most Ancient Church, which was celestial, and 'the everlasting hills' for the good of mutual love that existed with that Church - the former good being its internal, the latter its external. When that Church is what is meant in the Word, there is frequently added, because it was the Most Ancient Church, the word 'eternal', as in the expression 'the eternal mountains' used here, and in the expression 'eternal days' or 'days of eternity' used elsewhere, 6239. Also added was the word 'everlasting', as in the expression 'the everlasting hills' used here, as well as 'as far as the desire of the everlasting hills' appearing in Israel's prophetic utterances. From this one may see that 'the everlasting hills' means forms of the good of mutual love belonging to the celestial Church or the Lord's celestial kingdom.

[10] Something similar occurs in Moses' prophetic utterance concerning Joseph,

. . . in regard to the first fruits of the mountains of the east, and to the precious things of the eternal hills . . . Let them come upon the head of Joseph. Deuteronomy 33:15-16.

In Isaiah,

The mountains and the hills will resound with song, and all the trees of the field will clap their hands. Isaiah 55:12.

In Joel,

On that day the mountains will drip new wine, and the hills will flow with milk, and all the streams of Judah will flow with water. Joel 3:18; Amos 9:13.

In Ezekiel,

My sheep wander in all the mountains and on every high hill, and over all the face of the earth they were dispersed. I will give them and the places around My hill a blessing, and I will send down the rain in its season. Ezekiel 34:6, 26.

In Jeremiah,

On all the hills in the wilderness those who cause devastation have come, for the sword of Jehovah is devouring. Jeremiah 11:12.

In these places forms of the good of celestial love are meant by 'the mountains', and much the same, but in a lower degree, by 'the hills'.

(Odkazy: Jeremiah 12:12)


[11] Because mountains and hills were signs that meant things such as these, Divine worship as well took place in the Ancient Church on mountains and hills. And later still the Hebrew nation set up altars on mountains and hills, offering sacrifice and incense there; or where there were no hills they built high places. But that worship became idolatrous, owing to the fact that they considered the actual mountains and hills to be holy and gave no thought at all to the holy things that they were signs of; and because that worship had become idolatrous the Israelite and Jewish people were forbidden to practise it, for those people were extremely prone, more than all others, to engage in idolatrous worship. But so as to retain that representative feature of mountains and hills which had existed in ancient times, Mount Zion was selected, which in the highest sense represented the Divine Good of the Lord's Divine Love, and in the relative sense the Divine Celestial and Divine Spiritual in His kingdom.

[12] Since mountains and hills were signs meaning such things, Abraham was commanded to sacrifice his son on one of the mountains in the land of Moriah. it was also on a mountain that the Lord appeared to Moses, and from upon a mountain that the Law was proclaimed; for He appeared to Moses on Mount Horeb, and the Law was proclaimed on Mount Sinai. And in addition the temple in Jerusalem was built on a mountain.

[13] The fact that it was an age-old religious practice that led those people to celebrate sacred worship on mountains and hills, and that subsequently led the gentiles, also idolatrous Israelites and Jews, to offer sacrifice and incense on them, is evident in Jeremiah,

Your adulterous acts and your neighings, the wickedness of your whoredom committed on the hills, in the field - I have seen your abominations. Jeremiah 13:27.

This refers to Jerusalem. In Ezekiel,

When their slain will be in the midst of their idols, around their altars on every high hill, on all the mountain tops, and under every green tree, and under every entangled oak. Ezekiel 6:13.

In Jeremiah,

On every high hill, and under every green tree, you are a sinful prostitute. Jeremiah 2:20; 3:6.

And there are other places besides these - 1 Kings 14:23; 2 Kings 16:4; 17:10.

[14] Because idolatrous worship was performed on mountains and hills, the evils of self-love are meant by them in the contrary sense, as in Jeremiah,

[I saw] the mountains; and behold, they are shaken, and all the hills are overturned. I looked, and behold, there was no man, and every bird of the air had flown away. Jeremiah 4:24-25.

In Isaiah,

Every valley will be lifted up, and every mountain and hill made low. Isaiah 40:4.

In the same prophet,

Behold, I have made you into a new threshing-sledge 2 provided with sharp points. You are to thresh the mountains and crush them, and you are to make the hills like chaff. Isaiah 41:15.

In the same prophet,

I will lay waste mountains and hills, and dry up every plant on them. Isaiah 42:15.

In Micah,

Hear now what Jehovah is saying, Arise, contend with the mountains, and let the hills hear your voice. Micah 6:1.

In Jeremiah,

Lost sheep have My people been, their shepherds have led them astray, O rebellious mountains. They have gone from mountain onto hill, they have forgotten their resting-place. 3 Jeremiah 50:6.

And there are other places besides these, such as Jeremiah 16:16; Nahum 1:5-6.

(Odkazy: Jeremiah 16:6)


[15] The reason why 'mountains and hills meant forms of the good of celestial and spiritual love was that they were places that rose up above the earth, and places that rose up high meant things belonging to heaven, and in the highest sense those belonging to the Lord. For 'the land of Canaan' meant the Lord's heavenly kingdom, 1607, 3038, 3481, 3705, 4240, 4447; consequently everything in that land had a spiritual meaning, its mountains and hills meaning the kinds of things that are 'high'. For when the most ancient people, who belonged to the celestial Church, went up a mountain, the idea of height came to mind, and from height the idea of what was holy, for the reason that Jehovah or the Lord was said to live in the most high places, and also for the reason that 'height' in the spiritual sense was the good of love, 650.

-----
Footnotes:

1. literally, sons of the flock

2. literally, threshing-sledge of a recent threshing-sledge

3. literally, bed

-----

(Odkazy: Genesis 49:26)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 6829, 6872, 8327, 8598, 8658, 8795, 8904, 8945, 9139, 9277, 9388, 9404, 9420, 9643, 9670, 9684, 9780, 9841, 10129, 10132, 10227, 10248, 10438

The White Horse 9

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 258


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 322, 340, 355, 365, 375, 376, 391, 577

Other New Christian Commentary
Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 The Reign of Asa
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: