Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 6367

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

6367. 'A lion's cub is Judah' means innocence with innate strength. This is clear from the meaning of 'a lion' as the good of love and the truth from that good in their power, dealt with below, so that 'a lion's cub' is innocence with strength. The reason why with innate strength is meant is that here 'Judah' represents the celestial element of love, and the celestial element of love resides in the will part of the mind, 895, 917, 4493, 5117, and thus possesses innate strength. For a person is born into things that belong to the will part. That being so, members of the Most Ancient Church, which was celestial, were born into the good of love, in the measure that good was present in their will. This then is why the strength is said to be innate. The reason 'a lion's cub' means innocence is that 'a lion' is the good of celestial love, and 'a cub', being so to speak its young child, accordingly means innocence.

(Odkazy: Arcana Coelestia 927, 5113)


[2] 'A lion' means the good of celestial love and the truth from that love in their power, and also in the contrary sense the evil of self-love in its power, as is clear from places in the Word where 'a lion' is mentioned. The good of celestial love is meant in John,

Behold, the Lion which is from the Tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to loose its seven seals. Revelation 5:5.

Here the Lord is called 'the Lion' by virtue of the almighty power which His Divine Love and Divine Truth from that Love possess. There are also other places in the Word where Jehovah or the Lord is compared to a lion, as in Hosea,

They will go after Jehovah; He will roar like a lion, for He will roar, and respectfully [His] sons from the west 1 will draw near. Hosea 11:10.

[3] Also in Isaiah,

Thus said Jehovah to me, As a lion roars, and a young lion over its prey, when there come up against him a full number of shepherds, by whose voice he is not dismayed, and by whose tumult he is not distressed, so Jehovah Zebaoth will come down to fight on Mount Zion and on its hill. Isaiah 31:4.

Here the almighty power of Divine Good is compared to 'a lion', and the almighty power of Divine Truth from that Good is compared to 'a young lion'. For it says that 'Jehovah Zebaoth will come down to fight on Mount Zion and on its hill', and 'Mount Zion' means the Good of Divine Love and 'its hill' the Divine Truth from that Good, 795, 796, 1430, 4210.

(Odkazy: Arcana Coelestia 795-796)


[4] For the same reason the four living creatures in Ezekiel and in John, meaning cherubs, had the faces of a human being, lion, ox, and eagle: In Ezekiel,

The likeness of the faces of the four living creatures - [each of] the four had the face of a human being, and the face of a lion on the right side, and [each of] the four had the face of an ox on the left side, and [each of] the four had the face of an eagle. Ezekiel 1:10; 10:14.

And in John,

Around 2 the throne were four living creatures full of eyes in front and behind. And the first living creature was like a lion; the second living creature was like a calf; the third living creature had a face like a human being; the fourth living creature was like a flying eagle. Revelation 4:6-7.

The fact that the living creatures were cherubs is stated in Ezekiel to, which fact is also evident from the description of them in John, in which he says that they had 'eyes in front and behind'. The Lord's foresight and providence are meant by 'the cherubs', 308; and they had the face of a lion by virtue of the almighty power belonging to providence that Divine Truth from Divine Good possesses. So also with the cherubs around the new temple in Ezekiel 41:19.

(Odkazy: Ezekiel 10:1)


[5] Celestial people in possession of the power supplied by the good and the truth from good which come from the Lord are meant by 'lions', as is evident in David,

There is no want to those fearing Jehovah. The young lions will lack and suffer hunger, but those seeking Jehovah will not lack any good thing. Psalms 34:9-10.

In the same author,

The [young] lions are roaring for plunder, and to seek from God their food. The sun rises, they are gathered together, and lie down in their dwelling-places. Psalms 104:21-22.

In Balaam's prophetic utterance,

At that time it will be said to Jacob and to Israel, What has God been doing? See, a people will rise up like an old lion, and like a young lion will lift itself up. He will not rest until he has devoured the prey. Numbers 23:23-24.

(Odkazy: Numbers 13:23-24)


[6] And further on,

When Balaam saw Israel dwelling according to their tribes, he said, He crouches, he lies down like a lion, and like an old lion; who will rouse him? Numbers 24:2, 9.

The celestial is what is described here because celestial order is what the tribes represented by their encampments and was what Balaam saw in the spirit when he saw Israel dwelling according to their tribes, 6335. That order originates in Divine Good coming through Divine Truth from the Lord; and within that order resides all power, meant here by a crouching and recumbent lion.

[7] In Micah,

The remnant of Jacob will be with the nations, in the midst of many peoples, like a lion among the beasts of the forest, like a young lion among flocks of sheep, who, if he passes through, will tread down and tear in pieces, 3 and there is no deliverer. Your hand will be lifted up over your enemies, and all your adversaries will be cut off. Micah 5:8-9.

Here 'a lion' and a young lion stand for celestial good and celestial truth, which are 'the remnant of Jacob'. They also stand for that good and truth in Isaiah 21:8; Jeremiah 25:38; Ezekiel 38:13; Zechariah 11:3. And that same good and truth were also represented by the lions at Solomon's ivory throne, two next to the armrests 4 and twelve on the six steps, 1 Kings 10:18-20, and by the lions on the panels of the ten pedestals made of bronze, 1 Kings 7:29, 36.

[8] In the contrary sense 'a lion' means the evil of self-love in its power, as is evident from the following places: In Isaiah,

There will not be any lion there, and the savage of the wild animals will not go up on it; it will not be found there. But they will go free; thus the redeemed of Jehovah will return, and will come to Zion with song. Isaiah 35:9-10.

In Jeremiah,

Why has Israel become plunder? The young lions roar at him, they sound their voice; they turn his land into a waste. Jeremiah 2:14-15.

In the same prophet,

A lion has risen up from his thicket, and a destroyer of nations has set out; he has come from his place to turn the land into a waste. Jeremiah 4:7.

In the same prophet,

They did not know the way of Jehovah, the judgement of their God, therefore a lion from the forest has struck them down, and a wolf of the plains will devastate them. Jeremiah 5:4, 6.

In Nahum,

Where is the dwelling-place of lions, and the feeding-place 5 of the young lions, where the lion walked, the old lion, the lion's cub, and there is no one making them afraid? The lion tears in pieces enough for the cubs, and strangles for his old lionesses, and fills his caves with plunder, and his dwelling places with what he has pounced on. Behold, I am against you, said Jehovah Zebaoth, and I will burn her chariot in the smoke; but the sword will devour your young lions, and I will cut off your plunder from the earth. Nahum 2:11-17.

This refers to Nineveh.

In all these places 'a lion' stands for the power that the evil of self-love possesses, when it destroys and lays waste. 'A lion' has a like meaning in Jeremiah 12:8; 49:19; 50:17, 44; 51:38; Ezekiel 19:2-9; 32:2; Joel 1:6; Zephaniah 3:3; Psalms 57:4; 58:6; 91:13; Revelation 13:2.

-----
Footnotes:

1. literally, sons from the sea

2. The Latin means Before but the Greek means Around, which Swedenborg has in other places where he quotes this verse.

3. Reading discerpet (will tear to pieces), which Swedenborg has in his rough draft, for disperget (will scatter)

4. literally, the hands of the throne

5. literally, pasture or grazing ground

-----

(Odkazy: Ezekiel 19:2-11, 33:2; Genesis 49:8-12; Nahum 2:11-13; Psalms 57:5)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 6369, 6441, 8945, 9052, 9348, 9391, 9818, 10236

The White Horse 9

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121, 139, 258


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 433, 447

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: