Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 5354

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

5354. 'And the name of the second he called Ephraim' means a new area of understanding within the natural, and the essential nature of it. This is clear from the meaning of 'the name' and 'calling the name' as the essential nature, dealt with in 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421; and from the representation of 'Ephraim' as the area of understanding within the natural, dealt with below. What the new area of understanding and what the new area of will are, meant by 'Ephraim and Manasseh', must be stated first. It is indeed well known in the Church that a person must be born again, that is, be regenerated, so that he may enter the kingdom of God. This is well known because the Lord has declared it quite explicitly in John 3:3, 5; yet What being born again implies is still known to only a few. And the reason for this is that few know what good and evil are. The reason people do not know what good and evil are is that they do not know what charity towards the neighbour is. If they did know what this was they would also know what good was, and from good what evil was; for everything is good that springs out of genuine charity towards the neighbour.

(Odkazy: Arcana Coelestia 144-145)


[2] But with no one can this good have its origin in the person himself, for it is something utterly heavenly flowing into him from the Lord. This heavenly good is flowing in constantly, but evils and falsities stand in the way and prevent the reception of it. So that it may be received therefore it is necessary for the person to remove the evils and, so far as he possibly can do so, the falsities too, and thereby bring himself into a condition to receive that good flowing in. When, after evils have been removed, he accepts the inflow of good he acquires a new will and a new understanding. The new will enables him to feel a sense of delight in doing good to his neighbour without any selfish end in view, and the new understanding enables him to take delight in learning what goodness and truth are for their own sakes and for the sake of the life he should lead. Because this new understanding and new will are brought into being by what flows in from the Lord, the person who has been regenerated therefore acknowledges and believes that the goodness and truth for which he feels an affection do not originate in himself but in the Lord, and also that what does originate in himself or is properly his own is nothing but evil.

[3] From all this one may see what is meant by being born again, and also what is meant by a new will and a new understanding. But regeneration, which brings the new will and the new understanding into being, does not take place in a single instant. Rather, it is taking place from earliest childhood through to the final phase of life, and after that for ever in the next life; and it is accomplished by Divine means that are countless and beyond description. In himself the human being is nothing but evil which is constantly radiating from him as if from a furnace and is constantly trying to smother good while it is still being born. The removal of that kind of evil and the firm implantation of good in its place cannot be effected except through the whole course of a person's life; nor can it be effected except by Divine means which are countless and beyond description. At the present time scarcely anything is known about these means, for the reason that people do not allow themselves to be regenerated. Nor do they believe that regeneration is anything, because they do not believe in a life after death. The process by which regeneration takes place, a process involving things beyond description, constitutes the major part of angelic wisdom; and that process is of such a nature that no angel can ever completely exhaust all there is to know about it. This is the reason why in the internal sense of the Word it is the chief matter that is dealt with.

[4] It is evident from very many places in the Word that 'Ephraim' means a new understanding within the natural, above all in the prophet Hosea, who makes many references to Ephraim, the following among them,

I know Ephraim, and Israel is not hidden from Me, that you have altogether committed whoredom, O Ephraim; Israel has been defiled. Israel and Ephraim will collapse through their iniquity; Judah also will collapse with them. Ephraim will become a lonely place on the day of reproach. 1 And I will be like a moth to Ephraim, and like a worm to the house of Joseph. And Ephraim saw his sickness, and Judah his wound; and Ephraim went to Assyria and sent to King Jareb, and he could not cure you. Hosea 9:3, 5, 9, 11-13.

After this in the same prophet,

When I healed Israel the iniquity of Ephraim was revealed, and the evils of Samaria; for they practised a lie, and a thief came, a band spread itself outside. And Ephraim was like a silly dove with no heart; they called on Egypt, they went away to Assyria. When they go I will stretch My net over them. Hosea 7:1, 11-12 and following verses.

(Odkazy: Hosea 5:12-13, Hosea 7:12)


[5] And further on in the same prophet,

Israel has been swallowed up, now they are going to be among the gentiles, like a vessel in which there is no desire. When they went up to Assyria [they were like] a wild ass alone by himself; Ephraim procures lovers 2 with a prostitute's hire. Hosea 8:8-9.

Israel will not dwell in Jehovah's land, but Ephraim will return to Egypt, and in Assyria they will eat what is unclean. Hosea 9:3.

Ephraim has encompassed Me with a lie, and the house of Israel with deceit; and Judah will have dominion still with God and with the saints of the Faithful One. 3 Ephraim feeds the wind, and pursues the east wind. All the day long he multiplies lies and devastation and they make a covenant with the Assyrian, and oil is carried down into Egypt. Hosea 11:11; 12:1.

(Odkazy: Hosea 4:17-19, 5:11-14, Hosea 11:12)


[6] Ephraim is referred to by this prophet in many other places besides these, such as Hosea 4:16-18; 5:3, 5, 9, 11-13; 7:8-9; 9:8, 11, 13, 16; 10:6, 11; 11:3, 8-9; 12:8, 14; 13:1, 12; 14:8. In all these places 'Ephraim' is used to mean the area of understanding within the Church, Israel' the spiritual area within it, and 'Judah' the celestial area. Also, since the area of understanding within the Church is meant by 'Ephraim', frequent reference is therefore made to Ephraim going away into Egypt or into Assyria. This is because 'Egypt' means factual knowledge and 'Assyria' reasonings based on this; and factual knowledge and reasonings are things associated with the understanding. For the meaning of Egypt' as factual knowledge, see 1164, 1165, 1186, 1462, 2588, 3325, 4749, 4964, 4966; and for that of 'Asshur' or 'Assyria' as reason or reasoning, 119, 1186.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1164-1165)


[7] The understanding area of the Church is meant in a similar way by 'Ephraim' in the following places: In Zechariah,

Exult greatly, O daughter of Zion! Make a noise, O daughter of Jerusalem! Behold, your king comes to you. I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and I will cut off the battle bow; on the other hand he will speak peace to the nations. And his dominion will be from sea to sea, and from the river even to the ends of the earth. I will bend Judah for Me, I will fill Ephraim with the bow; and I will rouse your sons, O Zion, together with your sons, O Javan. Zechariah 9:9-10, 13.

This refers to the Lord's Coming, also to the Church among the gentiles. 'Cutting off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem' stands for the entire understanding which the Church possesses. 'Filling Ephraim with the bow' stands for imparting a new understanding. For 'the chariot' means doctrinal teaching, see 5321; 'the horse' means the power of understanding, 2760-2762, 3217, 5321; and 'the bow' too means doctrinal teaching, 2685, 2686, 2709. Doctrinal teaching is dependent on the power of understanding, for to the extent that a person understands it, he believes it; his understanding of doctrinal teaching determines what his faith is like.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2685-2686)


[8] For this reason the children of Ephraim are called 'archers' in David,

The children of Ephraim who were armed (they were archers) turned back on the day of battle. Psalms 78:9.

In Ezekiel,

Son of man, take a stick and write on it, For Judah and for the children of Israel, his companions. Then take another stick and write on it, Joseph's - the stick of Ephraim and of the whole house of Israel, his companions. After that join them together, one to the other into one stick for you, that both may be one in your 4 hand. Behold, I am about to take the stick of Joseph which is in the hands of Ephraim and of the tribes of Israel his companions, and I will add them who are on it to the stick of Judah, and will make them into one stick, that they may be one stick in My hand. Ezekiel 37:16-17, 19.

Here also 'Judah' is used to mean the celestial area within the Church, 'Israel' the spiritual area within it, and 'Ephraim' the understanding area. The idea that these will be made one through the good of charity is meant by the promise that one stick will be made out of two. For 'a stick' means good which is the good of charity and of works motivated by charity, see 1110, 2784, 2812, 3720, 4943.

[9] In Jeremiah,

It is a day [when] the watchmen will cry from mount Ephraim, Arise, let us go up to Zion, to Jehovah our God. I will be a father to Israel, and Ephraim will be My firstborn. Jeremiah 31:6, 9.

In the same prophet,

I have surely heard Ephraim bewailing, You have chastised me and I was chastised, like an unruly calf. Direct me, that I may be directed. Is not Ephraim a precious son to Me? Is he not a delightful child? For after I have spoken against him I will surely remember him again. Jeremiah 31:18, 20.

In the same prophet,

I will bring back Israel to his own habitation so that he may feed on Carmel and Bashan; and on mount Ephraim and in Gilead his soul will be satisfied. Jeremiah 50:19

In Isaiah,

Woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim, to the falling flower and the glory of its beauty, which is on the head of a valley of fat ones confused by wine. Isaiah 28:1.

[10] In all these places too 'Ephraim' means the area of understanding within the Church. The area of understanding within the Church is that understanding which members of the Church have about truth and goodness, that is, about matters of doctrine regarding faith and charity. Thus it is the notions, conceptions, or ideas which they possess about these matters. Truth forms the spiritual area of the Church, and good the celestial area. But one member's understanding of truth and goodness is different from another's, and therefore the nature of each member's understanding of truth determines the kind of truth known to him. And the same is so with each person's understanding of goodness.

[11] What the Church's area of will, meant by 'Manasseh', is exactly can be recognized from the area of understanding, which is 'Ephraim'. The nature of the Church's will is similar to that of its understanding in that it varies from one member to another. 'Manasseh' means that area of will in Isaiah,

Through the wrath of Jehovah Zebaoth the earth has been darkened, and the people have become as fuel for the fire; a man will not spare his brother. A man will eat the flesh of his own arm; Manasseh [will consume] Ephraim, and Ephraim Manasseh, and together they are against Judah.

'A man will eat the flesh of his own arm, Manasseh [will consume] Ephraim, and Ephraim Manasseh' stands for the member of the Church when his will acts in opposition to the activity of his understanding, and his understanding acts in opposition to the activity of his will.

(Odkazy: Isaiah 9:19-21)


[12] In David,

God has spoken by means of His holiness, I will exalt, I will divide up Shechem and portion out the valley of Succoth. Gilead is Mine, and Manasseh is Mine; and Ephraim is the strength of My head. Psalms 60:6-7.

In the same author,

Turn Your ear, O Shepherd of Israel, You who lead 5 Joseph like a flock; You who are seated upon the cherubim, shine forth. Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up Your power. Psalms 80:1-2.

Here also 'Ephraim' stands for the area of understanding within the Church and 'Manasseh' for the area of will there. The same meaning is also evident from the blessing of Ephraim and Manasseh by Jacob before he died, and in addition from the fact that Jacob accepted Ephraim in place of Reuben, and Manasseh in place of Simeon, Genesis 48:3, 5. For Reuben had represented the Church's area of understanding, which is faith in the understanding, or doctrine, 3861, 3866. Also, Simeon had represented faith in action - or obedience and the will to put truth into practice - from which charity springs and through which charity expresses itself; thus he represented truth realized in action, which is good belonging to the new will, 3869-3872.

(Odkazy: Genesis 48:1)


[13] The reason why Jacob, who by then was Israel, blessed Ephraim more fully than Manasseh, by placing his right hand on the former and his left on the latter, Genesis 48:13-20, was the same as the one involved in Jacob's procurement for himself of Esau's birthright. It was also the same as what was involved in the birth of Perez and Zerah, Judah's sons by Tamar; though he was the firstborn, Zerah nevertheless came out after Perez, Genesis 38:18-30. The reason this happened was that the truth of faith, which belongs to the understanding, seems to occupy the first place while a person is being regenerated, and the good of charity, which belongs to the will, seems to occupy the second. But in actual fact good occupies the first place, as is plain to see once the person has been regenerated. On this subject, see 3314, 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3701, 4243, 4244, 4247, 4337, 4925, 4926.

-----
Footnotes:

1. Reading correptionis (reproach), which Swedenborg has in another place, for correctionis (correction)

2. literally, loves

3. The Latin means Israel, but the Hebrew means the Faithful One.

4. The Latin means My, but the Hebrew means your.

5. The Latin means He who leads, but the Hebrew means You who lead.

-----

(Odkazy: Arcana Coelestia 3324-3539, 4243-4244, 4925-4926, 4928, 4930, 4977, Genesis 38:28-30, 38:29, 41:52; Hosea 7:12)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 5356, 6222, 6236, 6237, 6241, 6249, 6264, 6265, 6267, 6377, 6583, 6584, 7679, 8932, 9325, 9340, 9396, 9553, 9780, 10227, 10283

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 39, 193, 222, 236, 316, 336, 355, 376, 386, 440

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: