Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 5044

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

5044. 'And the governor of the prison-house gave' means the truth governing in a state of temptations. This is clear from the meaning of 'the governor (or the prince)' as the primary and so governing truth, dealt with below; and from the meaning of 'the prison-house' as the laying waste of falsity, and therefore temptation, dealt with above in 5038, 5039, 5043. What the truth governing in a state of temptations is must first be discussed. With all who are undergoing temptations truth from the Lord is flowing in, and this truth rules and governs their thoughts, uplifting them every time they are given to doubt and also to feelings of despair. This truth is what that governing truth is, and it is the kind of truth which they have learned from the Word and from doctrine and which they themselves have confirmed. Other kinds of truth may also be called on at such times, but these do not govern those persons interiorly. Sometimes the truth governing them does not make itself clearly visible in their understanding but lies obscured, yet continues to govern. For the Lord's Divine flows into that governing truth and in so doing keeps the interior parts of the mind within its domain, so that when it comes out into the light the person undergoing temptation receives comfort from it and is uplifted by it.

(Odkazy: Arcana Coelestia 5038-5039)


[2] Not the actual truth but an affection for it is what the Lord uses to govern those undergoing temptations; for the Divine does not flow into anything except that which is regarded with affection. Truth that has been implanted and become rooted in a person interiorly has been implanted and become rooted there through affection. Absolutely nothing grows there without affection. Truth that has been implanted and become rooted through affection sticks in the mind, and it is recollected through an affection for it. Furthermore when that truth is recollected it also manifests the affection attached to it, an affection which in that person is a reciprocal one. This being what goes on in a person who undergoes temptations, no one is therefore allowed to experience any spiritual temptation until he reaches adult years and so has acquired some truth by means of which he may be governed. Without that truth he goes under, in which case his latter state is worse than his former one. From all this one may see what is implied by the truth governing in a state of temptations, meant by 'the governor of the prison-house'.

[3] The reason 'a prince (or a governor)' means a primary truth is that 'a king' in the internal sense means the truth itself, 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4789, 4966, and consequently because 'princes' are the king's chief subjects the primary features of that truth are meant by them. For this meaning of 'princes', see 1482, 2089; yet because those two paragraphs have not shown that meaning from other places in the Word, let some be introduced here: In Isaiah,

To us a boy is born, to us a son is given, on whose shoulder will be the government 1 - the prince of peace, increasing government 2 and peace [to which] there will be no end. Isaiah 9:6-7.

This refers to the Lord. 'The government upon his shoulder' means all Divine Truth in the heavens originating in Him, for the heavens are distinguished into separate principalities in keeping with the varieties of truth derived from good, which also explains why angels are called principalities. 'Peace' means the state of bliss in the heavens which inmostly affects what is good and true, 3780. This is why the Lord is called 'the prince of peace' and why it speaks of Him 'increasing government and peace to which there will be no end'.

[4] In the same prophet,

The princes of Zoan are foolish, the wise counsellors of Pharaoh. How do you say to Pharaoh, I am a son of the wise, a son of the kings of old? The princes of Zoan have become fools, the princes of Noph deluded, and they have led Egypt astray, the corner-stone of the tribes. Isaiah 19:11, 13.

This refers to Egypt, by which the Church's factual knowledge is meant, 4749, and so natural truth, which is the last and lowest degree of order. For the same reason Egypt is here called 'the corner-stone of the tribes', for by 'the tribes' are meant all aspects of truth in their entirety, 3858, 3862, 3926, 3939, 4060. Here however 'Egypt' is factual knowledge that perverts the truths known to the Church, and so is truths in the lowest degree of order that have been falsified, meant by 'the princes of Zoan and the princes of Noph'. The reason Egypt calls itself 'a son of the kings of old' is that the factual knowledge which existed in that land had its origin in the truths known to the Ancient Church. Actual truths are meant by 'kings', as shown above, and the truths known to the Ancient Church by 'the kings of old'.

[5] In the same prophet,

Asshur does not think what is right and his heart does not consider what is right, for his heart is to destroy, and to cut off nations not a few, for he says, Are not my princes kings? Isaiah 10:7-8.

'Asshur' stands for reasoning about Divine truths which gives rise to falsities, and so stands for perverted reason, 1186. Truths falsified in this way, that is, falsities, which are the product of reasoning and look altogether like truths, are meant when Asshur says 'Are not my princes kings?' As long as a person's mind is fixed on the historical sense of the letter he cannot see or consequently believe that 'Asshur' means reasoning, and that 'princes who are kings' means major falsities which are regarded as supreme truths. Still less can he believe this if he refuses to entertain the idea that there is something holier and more universal within the Divine Word than that which is seen in the literal sense. Yet in the internal sense 'Asshur' is used to mean in the Word nothing else than reason and reasoning, and 'kings' to mean actual truths, 'princes' the primary features of truth. Also, those in heaven have no knowledge as to what or who 'Asshur' may be, besides which angels put away from themselves the idea of a king or a prince; and when they detect this idea residing with man they transfer it to the Lord and then perceive that which goes forth from the Lord and which is the Lord's in heaven, namely His Divine Truth going forth from His Divine Good.

[6] In the same prophet,

Asshur will fall by the sword, not of man (vir), and a sword, not of man (homo), will devour him. Also his rock will pass away by reason of terror, and his princes will be dismayed by the ensign. Isaiah 31:8-9.

This too refers to Egypt, by which the Church's factual knowledge once it has been perverted is meant. Reasoning based on known facts regarding Divine truths which leads to perversion and falsification is meant by 'Asshur', those perverted and falsified truths being 'his princes'. 'The sword by which Asshur will fall' is falsity engaged in conflict with truth and bringing about the devastation of it, 2799, 4499.

In the same prophet,

The strength of Pharaoh will become shame for you, and trust in the shadow of Egypt ignominy, when his princes will be in Zoan. Isaiah 30:3-4.

'Princes in Zoan' stands for truths that have been falsified, and so stands for falsities, as above.

[7] In the same prophet,

The spoon-bill and the duck will possess it, and the owl and the raven will dwell in it; and he will stretch over it the line of emptiness, and the plumb-line of a waste place. Let them call its nobles who are not there a kingdom, and all its princes will be nothing. Isaiah 34:11-12.

'The spoon-bill', 'the duck', 'the owl', 'the raven' stand for varieties of falsity which arise when Divine truths in the Word are rendered valueless. The desolation and laying waste of truth is meant by 'the line of emptiness and the plumb-line of a waste', while the falsities, which are primary truths so far as the people described here are concerned, are meant by 'its princes'. In the same prophet,

I will render the princes of holiness profane, and I will give Jacob to utter destruction and Israel to reproaches. Isaiah 43:28.

'Rendering the princes of holiness profane' refers to holy truths. The annihilation of the truth known to the Church - the internal Church and the external - is meant by 'giving Jacob to utter destruction and Israel to reproaches', 'Jacob' being the external Church and 'Israel' the internal, see 4286.

[8] In Jeremiah,

There will enter through the gates of this city kings and princes seated on the throne of David, riding in chariots and on horses, they and their princes. Jeremiah 17:25.

Anyone who understands the Word at this point according to its historical sense cannot know that anything deeper and holier lies hidden within these words than the idea that kings and princes will enter through the gates of the city in chariots and on horses, from which he gathers that the duration of the kingdom is meant. But one who is aware of what is meant by 'city' in the internal sense, and what is meant by 'kings', 'princes', 'the throne of David', and 'riding in chariots and on horses' sees deeper and holier matters in this description. For 'the city', which is Jerusalem, means the Lord's spiritual kingdom, 2117, 3654; 'kings' Divine Truths, as shown above; 'princes' the primary features of truth; 'the throne of David' the Lord's heaven, 1888; and 'riding in chariots and on horses' the existence in the Church of a spiritual understanding, 2760, 2761, 3217.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2760-2761)


[9] In the same prophet,

O sword against the Chaldeans and against the inhabitants of Babel, and against its princes and against its wise men! O sword against the liars! O sword against its horses and against its chariots! Jeremiah 50:35-37.

'Sword' stands for truth engaged in conflict with falsity, and for falsity in conflict with truth and laying it waste, 2799, 4499. 'The Chaldeans' stands for those who profane truths, and 'the inhabitants of Babel' for those who profane good, 1182, 1283, 1295, 1304, 1307, 1308, 1321, 1322, 1326, 1327 (end). 'Princes' stands for falsities, which to such people are primary truths. 'Horses' stands for the Church's possession of understanding, and 'chariots' for its doctrinal teaching, the laying waste of these being meant by 'a sword against its horses and against its chariots'.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1307-1308, 1321-1322, 1326-1327)


[10] In the same prophet,

How in His anger the Lord covers the daughter of Zion with a cloud! The Lord has swallowed up - He has not spared - all the dwelling-places of Jacob. He has destroyed in His wrath the strongholds of the daughter of Judah; He has cast them down to the ground; He has profaned the kingdom and her princes. The gates have sunk into the ground; He has broken in pieces her bars; her king and princes are among the nations. Lamentations 1:1, 2, 9.

'The daughter of Zion and Judah' stands for the celestial Church, in this case for that Church when it has been destroyed. 'The kingdom' stands for the truths of doctrine there, 2547, 4691, 'king' for truth itself, and 'princes' for the primary features of this truth.

(Odkazy: Lamentations 2:1-2, 2:9)


[11] In the same prophet,

Our skins have been blackened like an oven because of the storms of famine; they have ravished women in Zion, virgins in the cities of Judah. Princes have been hung up by their hands. Lamentations 5:10-12.

'Princes hung up by their hands' stands for the fact that truths have been made profane, for being hung up represented the damnation brought about by profanation. And because being hung up represented that profanation the command was also given that when the people went whoring after Baalpeor and worshipped their gods, the princes were to be hung up before the sun, Numbers 25:1-4, since 'to go whoring after Baalpeor and to worship their gods' was to make worship profane.

In Ezekiel,

The king will mourn, and the prince will be wrapped in stupidity, and the hands of the people of the land will be all atremble; I will deal with them in their way. Ezekiel 7:27.

Here likewise 'the king' stands for truth in general, and 'the prince' for the primary features of it.

[12] In the same prophet,

The prince who is in the midst of them will be carried on the shoulder under darkness and will go forth; they will dig through the wall to lead out through it; he will cover his face, so that with the eye he does not see the earth. Ezekiel 12:12.

Here it is quite evident that 'the prince' does not mean a prince but truth known to the Church. When the words 'will be carried on the shoulder under darkness' are used in reference to it, the meaning is that total power is used to bear away among falsities, 'darkness' meaning falsities. 'Covering the face' means that truth is completely out of sight; 'so that with the eye he does not see the earth' means that nothing of the Church is visible, 'earth' or 'land' meaning the Church, see 661, 1066, 1067, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 4535. In Hosea,

The children of Israel will sit many days with no king and no prince, and no sacrifice, and no pillar, and no ephod, and no teraphim. Hosea 3:4.

(Odkazy: Arcana Coelestia 662, 1068, Arcana Coelestia 2117-2118, Arcana Coelestia 2928, 3355, 4447)


[13] And in David,

All glorious is the king's daughter within, in her clothing with gold interweavings; in embroidered robes she will be led to the king. Instead of your fathers will be your sons; you will set them as princes in the whole earth. Psalms 45:13-14, 16.

'The king's daughter' means the Lord's spiritual kingdom. It is called His spiritual kingdom by virtue of the Lord's Divine truth, which in this instance is described by means of 'clothing consisting of gold interweavings and of embroidered robes'. 'Sons' are the truths of that kingdom which are derived from the Lord's Divine, which are going to be 'the princes', that is, the primary features of it.

'The prince' who is described - he and his possession in the New Jerusalem and in the new land - in Ezekiel 44:3; 45:7-8, 17; 46:8, 10, 12, 16, 18; 48:21, means, in general, truth that is derived from the Lord's Divine. For 'the New Jerusalem' in these places, 'the New Temple', and 'the new land' are used to mean the Lord's kingdom in heaven and on earth, which kingdom is described here in Ezekiel by means of representatives such as figure elsewhere in the Word.


-----
Footnotes:

1. literally, principality or princely rule

2. literally, multiplying the principality or princely rule

-----

(Odkazy: Genesis 39:22; Psalms 45:13-16)


Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 5043, 5047, 5082, 5236, 5290, 5313, 5321, 5323, 5619, 5922, 6015, 6087, 6125, 6148, 6410, 6413, 6432, 6508, 6524, 6651, 6659, 6742, 6745, 6766, 7351, 7524, 8142, 8314, 8330, 8491, 8712, 8904, 9093, 9139, 9144, 9146, 9212, 9222, ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 1, 121, 148, 200


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 27, 29, 63, 236, 365


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Bible

 

Isaiah 53:6

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

6 Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu. Bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 53


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 9937

Apocalypse Revealed 829

The Lord 6, 15, 16

True Christian Religion 130


References from Swedenborg's unpublished works:

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Scriptural Confirmations 2, 19

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Judges 21:25

Psalms 119:176

Isaiah 66:3

Jeremiah 50:6

Matthew 18:12

Romans 3:12

1 Peter 2:25

Word/Phrase Explanations

avys
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Easter Prophecies
The crucifixion was prophesied and the very words Jesus said are in a Psalm from a thousand years before: “My God, My God, why have You forsaken Me?” During temptations, we too might wonder if the Lord is really with us. Remember that Jesus overcame temptations by praying, by recalling the words of the Old Testament, and by calling out to God. Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 6, for ages 11-12.
Religion Lesson | Ages 11 - 12

 Return to Love
Worship Talk | Ages over 18

 Trial and Crucifixion
Jesus' trial and crucifixion were His final battles against the forces of hell during His life on earth. In overcoming the forces of hell He opened a new pathway to heaven for our salvation and made His human Divine.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Přeložit: