Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 3875

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

3875. 'And she said, Now this time my husband will cling to me' means in the highest sense love and mercy, in the internal sense charity, in the external sense a joining together - spiritual love being meant here. This is clear from the meaning of 'clinging to'. As regards 'clinging' in the external sense, or inner sense nearest to the literal, meaning a joining together, this may be seen without explanation; and as regards 'clinging' in the internal sense meaning charity, this is evident from the consideration that charity, or what amounts to the same, mutual love, is a spiritual joining together. For mutual love is a joining together of affections belonging to the will and a consequent agreement of thoughts belonging to the understanding, and so is a joining of minds as to both parts. That 'clinging' in the highest sense means love and mercy is evident from this, for when the description 'infinite and eternal' is applied to charity or spiritual love the attribute of mercy is meant, mercy being Divine love directed towards the human race engulfed in such great miseries. For man of himself is nothing but evil, and what is within him, insofar as this has its origin in himself, is altogether from hell. Yet the Lord beholds him with Divine Love, and therefore the raising up of him from the hell in which of himself he dwells and his deliverance from it is called mercy. And because that mercy is an attribute of Divine Love, 'clinging' in the highest sense therefore means both love and mercy.

[2] As regards 'clinging' in the internal sense meaning spiritual love, or what amounts to the same, charity towards the neighbour, this may also be seen from other places in the Word, as in Isaiah,

Do not let the son of the foreigner who has clung to Jehovah say, Jehovah surely separates me from being with His people. The sons of the foreigner who cling to Jehovah, to minister to Him and to delight in the name of Jehovah, will be His servants. Isaiah 56:3, 6.

'Clinging to Jehovah' stands for keeping His commandments, which is an act of spiritual love, for no one at heart keeps God's commandments except him in whom good that flows from charity towards the neighbour is present. In Jeremiah,

In those days the children of Israel will come, they and the children of Judah weeping as they come; and they will seek Jehovah their God. They will ask Zion concerning the way, their faces towards it, [saying,] Come and let us cling to Jehovah in an everlasting covenant that is not forgotten. Jeremiah 50:4-5.

'Clinging to Jehovah' in like manner stands for keeping His commandments at heart, that is, doing so from good that flows from charity.

[3] In Zechariah,

Many nations will cling to Jehovah on that day and will be My people. Zechariah 2:11.

Here the meaning is similar. In Isaiah,

Jehovah will have compassion on Jacob, and will again choose Israel, and will set them on their own land. And the sojourner will cling to them, and they will join themselves to the house of Jacob. Isaiah 14:1.

'The sojourner clinging to them' stands for having a similar allegiance to the law. 'Joining themselves to the house of Jacob' stands for the good that flows from charity, which is present in those meant by 'the house of Jacob'. In Matthew,

No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other or he will cling to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Matthew 6:24.

Here the celestial form of love is meant by 'loving', the spiritual form by 'clinging to'. Both of these expressions are used because those two forms of love are distinct and separate. Otherwise one expression would have been sufficient.

[4] People who are stirred by spiritual love are therefore called 'the sons of Levi', as in Malachi,

Who can endure the day of His coming, and who will stand when He appears? He will sit as a refiner and purifier of silver, and He will purify the sons of Levi and purge them like gold, and like silver. Malachi 3:2-3.

In the highest sense the Lord is meant by 'Levi' by virtue of Divine love and of mercy towards those in whom spiritual love is present. This may be seen in the same prophet,

That you may know that I have sent this command to you, to be My covenant with Levi, said Jehovah Zebaoth. My covenant with him will be [a covenant] of life and peace. You have turned back from the way; you have caused many to stumble at the law, you have corrupted the covenant of Levi; therefore I have made you despised. Malachi 2:4-5, 8-9.

And because in the highest sense the Lord's Divine Love or His Mercy was meant by 'Levi', and in the internal sense spiritual love, the tribe of Levi was therefore established as the priesthood; for in the internal sense of the Word 'the priesthood' is nothing other than the holiness of love and 'kingship' the holiness of faith, 1728, 2015 (end), 3670.

[5] Because the expression 'cringing to' from which Levi received his name means spiritual love, which is the same as mutual love, the same expression in the original language is used to mean lending and borrowing. 1 And these two - lending and borrowing - in the Jewish Church represented mutual love, a representation which will in the Lord's Divine mercy be dealt with elsewhere. Mutual love is different from friendship inasmuch as mutual love has a person's good in view, and in directing itself towards that good is directed towards the person in whom good is present. Friendship however has the person in view, which is also mutual love when it looks at that person from the point of view of, that is, on account of, that good. But when it does not look at him from the point of view of good or on account of that good but on account of self which it calls good, friendship is not in that case mutual love but something close to the love of self. And insofar as it is close to this it is opposed to mutual love. In itself mutual love is nothing else than charity towards the neighbour, for in the internal sense 'the neighbour' means nothing else than good, and in the highest sense the Lord because all good originates in Him and He is Good itself, see 2425, 3419. This mutual love or charity towards the neighbour is what is understood by spiritual love and meant by 'Levi'. What is more, in the Word celestial love, and also conjugial love, is expressed in the sense of the letter as 'clinging to', but this is derived from a different expression in the original language from that from which the name Levi is obtained.

[6] This other expression means an even closer joining together, as in the following places: In Moses,

You shall fear Jehovah your God: you shall serve Him and cling to Him. Deuteronomy 10:20.

You shall go after Jehovah your God, and fear Him, and keep His commandments, and hear His voice, and serve Him, and cling to Him. Deuteronomy 13:4.

To love Jehovah your God, to go in all His ways, and to cling to Him. Deuteronomy 11:22.

To love Jehovah your God, to obey His voice, and to cling to Him, for He is your life. Deuteronomy 30:20.

In Joshua,

Take good care to carry out the commandment and the law which Moses the servant of Jehovah commanded you, to love Jehovah your God, and to walk in all His ways, and to keep His commandments, and to cling to Him, and to serve Him with all your heart and with all your soul. Joshua 22:5.

In the second Book of Kings,

King Hezekiah trusted in Jehovah the God of Israel. He clung to Jehovah; he did not turn back from going after Him, and he kept His commandments which

Jehovah had commanded Moses. 2 Kings 18:5-6.

In Jeremiah,

As a waistcloth clings to the loins of a man, so I made the whole house of Israel and the whole house of Judah to cling to Me, to be for Me a people, a name, a praise, and a glory; but they were not obedient. Jeremiah 13:11.

[7] The fact that conjugial love as well is expressed by 'clinging to' is evident from the following,

Therefore a man will leave his father and his mother and will cling to his wife, and they will be one flesh. Genesis 2:24.

On account of your hardness of heart Moses wrote this commandment, but from the beginning of creation God made them male and female. For this reason a man (homo) will leave his father and mother and cling to his wife, and the two will be one flesh. What therefore God has joined together man (homo) must not put asunder. Mark 10:5-9; Matthew 19:5.

The soul of Shechem clung to Dinah, Jacob's daughter. He loved the girl, and spoke to the girl's heart. Genesis 34:3.

Solomon loved many foreign women. Solomon clung to these in love. 1 Kings 11:1-2.

These quotations show then that 'clinging to' is an expression descriptive of love which was adopted in ancient times by Churches in which meaningful signs were prominent, and that it means nothing else in the internal sense than a spiritual joining together, which is charity and love.

-----
Footnotes:

1. literally, mutually giving and receiving

-----

(Odkazy: Genesis 29:34; Matthew 19:4-6, 19:8)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 3877, 4060, 4497, 4606, 5042, 5622, 6352, 6716, 7231, 8080, 8159, 9293, 10485

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 28, 39, 229, 365, 444

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: