Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 3708

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

3708. 'And you will break forth towards the sea, and towards the east' means infinite extension of good, while 'towards the north, and towards the south' means infinite extension of truth - thus every state of good and truth. This is clear from the meaning of 'breaking forth' as extension, here infinite extension since it has reference to the Lord; from the meaning of 'the sea' or the west as good which is as yet obscure and so at only an initial stage; from the meaning of 'the east' as bright and so perfected good; from the meaning of 'the north' as truth which is still shrouded in obscurity; and from the meaning of 'the south' as truth bathed in light.

[2] Many references are made in the Word to the sea or west, the east, the north, and the south. But because nobody up to now has known that, as with every other single expression, these possessed an internal sense in which they did not mean things to do with the world, as they do in the sense of the letter, but spiritual and celestial things, and that in the highest sense those expressions meant Divine things belonging to the Lord Himself, what else could people have known therefore other than that west, east, north, and south are used in the Word simply to mean the four quarters? What else other than that 'breaking forth' towards those four quarters means a multiplying? But the fact that they do not mean the four quarters or the multiplying of any group of people, but states of good and truth, and the extension of these, may become clear from all the places in the Word, especially those in the Prophets, where reference is made to them. For what west, east, north, or south are is totally unknown in heaven. There the Sun, which is the Lord - unlike the sun of this world which rises and sets, reaching its highest point at midday and its lowest at night - is visible all the time, though how visible depends on the states of those receiving its light; for the light from it holds wisdom and intelligence within it, see 1619-1632, 2776, 3138, 3167, 3190, 3195, 3222, 3223, 3339, 3341, 3485, 3636, 3643. Consequently it is visible to each individual according to the wisdom and intelligence existing with him. Among those with whom good and truth are present - which are warmth and light, but of the celestial and spiritual kind - the sun is as it is when rising and at midday; but among those with whom good and truth are not present the sun is as it is when setting and at night. From this it is evident that in the internal sense of the Word 'east, south, west, and north' means states of good and truth.

(Odkazy: Arcana Coelestia 3222-3223)


[3] It should be recognized that the Word does not use only the four quarters, as indicated, to describe states of good and truth. It also uses both the annual seasons or states of spring, summer, autumn, and winter, and the daily times or states of morning, midday, evening, and night. These are used for a similar purpose; but when the subject is the extension of good and truth, the four quarters are employed to describe it. What each one means specifically however may be seen from the places where they are mentioned in the Word. 'East' means the Lord and also the good of love and charity, which comes from the Lord, as shown already in 101, 1250, 3249, and 'south' means the truth bathed in light, in 1458, 3195.

[4] But what 'west' and what 'north' mean in the genuine sense, and what they mean in the contrary sense, may be seen from the following places: In Isaiah,

Fear not, for I am with you; from the east I will bring your seed, and from the west I will gather you. I will say to the north, Give up; and to the south, Do not withhold. Bring My sons from afar and My daughters from the end of the earth. Isaiah 43:5-6

This refers to a new spiritual Church, meant here by Jacob and Israel. 'Bringing the seed from the east and gathering from the west' stands for people governed by good; 'saying to the north, Give up; and to the south, Do not withhold' stands for those governed by truth.

[5] In David,

The redeemed of Jehovah will speak, whom He has redeemed from the hand of the enemy and gathered together out of the lands, from the east and from the west, from the north and from the sea. They wandered in the wilderness, in a desolate way; they did not find an inhabited city. 1 Psalms 107:2-4.

This refers to people who are without knowledge of good and truth. 'From the east and from the west' stands for those without knowledge of good, 'from the north and from the sea' for those without knowledge of truth. Those without knowledge of good are referred to as 'wandering in the wilderness', and those without knowledge of truth as doing so 'in a desolate way'. And those without knowledge of both are referred to as their not finding an inhabited city - 'a city' meaning doctrinal teaching consisting of truth, see 402, 2449, 2943, 3216, and 'a habitation' being used in reference to good, 268, 2451, 2712.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2268)


[6] In Isaiah,

Behold, these will come from afar, and behold, those from the north and from the west, and those from the land of Sinim. Isaiah 49:12.

'The north' stands for people in obscurity as regards truth, 'the west' for those in obscurity as regards good. They are said 'to come from afar' because they are remote from the light which flows from the Lord.

[7] In Amos,

Behold, the days are going to come in which I will send a famine on the land. And they will wander from sea to sea, and from the north even to the east they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it. Amos 8:11-12.

'A famine' stands for a lack and absence of cognitions, 1460, 3364. 'Wandering from sea to sea' stands for searching for the place where cognitions may be found - 'seas' meaning cognitions in general, 28, 2850. 'Running to and fro from the north even to the east' stands for going from those cognitions that are in obscurity to cognitions that are in the light. As regards cognitions being meant, this is evident because the words 'to seek the Word of God and will not find it' are used.

[8] In Jeremiah,

Proclaim these words towards the north, and say, Return, backsliding Israel; I will not cause My face to fall upon you, for I am merciful. In those days the house of Judah will go to the house of Israel, and together they will come out of the north land over the land I gave as a heritage to your fathers. Jeremiah 3:12, 18.

This refers to the restoration of the Church from among the gentiles. 'The north' stands for people without knowledge of truth but who lead a good life. It is evident that neither the north nor the north land is meant here for the reason that Israel did not exist any longer.

[9] In the same prophet,

The living Jehovah who caused the children of Israel to come up out of the north land. Jeremiah 16:15.

'North' in a similar way stands for being without knowledge of truth. In the same prophet,

Behold, I am bringing them from the north land, and I will gather them from the furthest parts of the earth, among them the blind one and the lame. Jeremiah 31:8.

The 'north land' stands for no knowledge of good because of no knowledge of truth. Now because the land of Canaan represented the Lord's kingdom - and therefore also represented good, see above in 3705 - and places within that land, such as Zion and Jerusalem, represented inmost good to which truth was joined, the places which lay away from that land consequently represented obscurity so far as good and truth were concerned. Everything that lies in obscurity is called 'the north land' and also 'the furthest parts of the earth'.

[10] In addition to this, since all good that flows in with light from the Lord is confined within man's obscurity, the north is also called 'an assembly' as in Isaiah,

You said in your heart, I will go up the heavens, above the stars of God I will raise my throne, and I will sit on the mount of assembly, in the furthest parts of the north. Isaiah 14:13.

In the same prophet,

Wail, O gate; cry, O city; you have melted away, O Philistia, all of you, for smoke comes from the north, and not a solitary person in the assemblies. Isaiah 14:31.

In David,

Great is Jehovah and greatly to be praised in the city of our God, the mountain of His holiness - the joy of all the earth, Mount Zion, the furthest parts of the north, the city of the great King. Psalms 48:1-2.

And again in the same author,

The heavens are Yours, the earth also is Yours. The world and the fullness of it You have founded; the north and the right hand 2 You have created. Psalms 89:11-12.

'The north' here stands for those who are more remote from the light of good and truth, 'the right hand' for those who are closer to them. For the latter are on the Lord's right hand, see 1274, 1276.

[11] In Zechariah,

He saw four chariots coming out between two mountains of bronze. The horses coupled to them were reddish, black, white, and mottled - strong ones. The angel said, These are the four winds of heaven, which go forth from standing before the Lord of the whole earth, the black horses going into the north land; and the white have gone out after them, and the mottled have gone out into the south land. Those going towards the north land have caused My spirit to rest on the north land. Zechariah 6:1-8.

'Chariots coming out between two mountains of bronze' stands for matters of doctrine concerning good. For 'chariots' means matters of doctrine, as will be shown elsewhere, while 'a mountain' means love, see 795, 1430, 2722, and two mountains therefore two kinds of love - celestial love, which is love to the Lord, and spiritual love, which is love towards the neighbour. 'Bronze' is good originating in those loves as it exists within the natural, 425, 1551; 'horses' things of the understanding, and so an understanding of matters of doctrine concerning good, 2760-2762, 3217; 'the south land' stands for people who possess cognitions of good and truth, 1458, 3195, 'the north land' for those who are without knowledge of good and truth but who lead a good life, as upright gentiles do among whom, when a new Church is established, God's Spirit is said to rest.

[12] In Jeremiah,

Jehovah who brought up and led back the seed of the house of Israel out of the land towards the north and out of all the lands to where I have driven them, so that they might dwell on their own land. Jeremiah 23:8.

'Out of the land towards the north' stands for away from the obscurity that is due to a lack of knowledge about what is good and true. In the same prophet,

Can one break iron, iron from the north, and bronze? Jeremiah 15:12.

'Iron' stands for natural truth, 425, 426, 'bronze' for natural good, 425, 1551. These are said to come 'from the north' because they derive from the natural which, though lying in obscurity compared with other degrees, serves as the outer limit of these. It is evident without explanation that this prophetic utterance does not mean the use of iron and bronze from the north, for what would be Divine about that, indeed what connection would it have with what goes before and after if no more than iron and bronze from there were meant?

(Odkazy: Arcana Coelestia 425-426)


[13] In Matthew,

I tell you that many will come from the east and from the west and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob. Matthew 8:11; Luke 13:29.

'Many from the east and from the west' stands for those who possess cognitions and lead a good life, and also for those who are in obscurity and have no knowledge of such cognitions; and so it stands for people inside the Church and those outside it. It has been stated above that states of good are meant by the east and the west. 'Reclining with Abraham, Isaac, and Jacob' means being with the Lord, see 3305 (end). And the Prophets in a similar way speak of people coming from east and west who are going to be with the Lord in His kingdom or Church, as in Isaiah,

From the east I will bring your seed, and from the west I will gather you. Isaiah 43:5.

Elsewhere in the same prophet,

They will fear the name of Jehovah from the west, and His glory from the east. Isaiah 59:19.

Elsewhere in the same,

From the rising of the sun and from its setting they will know that there is none besides Me; I am Jehovah and there is no one else. Isaiah 45:6.

Elsewhere in the same,

I will stir up one from the north, and he will come; from the rising of the sun he will call on My name. Isaiah 41:25.

[14] In addition one may see that east, west, south, and north have these meanings from the following: The Construction of the Tabernacle; The Children of Israel when they were encamped and when they journeyed; The Description of the Land of Canaan; also, The Description of the New Temple, New Jerusalem, and New Land:

THE CONSTRUCTION OF THE TABERNACLE

Everything in it was positioned according to the four quarters, see Exodus 38 - what went on the east and west sides, and what on the south and north, is stated in Exodus 26:18, 20, 22, 27; 27:9, 12, 13; and the requirement that the lampstand was to be placed towards the south across from the table, the table itself being on the north side, Exodus 26:35; 40:22.

(Odkazy: Exodus 27:11-13, 27:14, Exodus 38:9-13)


[15] THE CHILDREN OF ISRAEL WHEN THEY WERE ENCAMPED AND WHEN THEY JOURNEYED

Here also positions were determined according to the four quarters. That is to say, they encamped around the Tent of Meeting, with the tribes of Judah, Issachar, and Zebulun towards the east; the tribes of Reuben, Simeon, and Gad towards the south; the tribes of Ephraim, Manasseh, and Benjamin towards the west; and the tribes of Dan, Asher, and Naphtali towards the north, Numbers 2:1- end. In addition to this, the Levites encamped with the Gershonites towards the west, the Kohathites towards the south, the Merarites towards the north; and Moses, Aaron and his sons in front of the Tabernacle towards the east, Numbers 3:23-38. In this way the heavenly order which in the Lord's kingdom exists in accordance with states of good and truth was represented. Towards the south side also they were to sound the call for them to begin their journeys, Numbers 10:6. And even as they took up specific positions when they encamped, so they did when they journeyed, Numbers 2:34.

(Odkazy: Numbers 2)


[16] THE DESCRIPTION OF THE LAND OF CANAAN

First Moses described its border lands - those indeed in the south, those in the west, those in the north, and those in the east, Numbers 34:2-12, as they were again described when the land had been apportioned to the tribes by lot, in Joshua 15 Chapters-19 of Joshua. From these circumstances, and also from the most ancient people who dwelt in the land of Canaan, all places in that land became representatives and meaningful signs determined by their position, distance, and boundaries in relation to the four quarters, 1607, 1866.

(Odkazy: Joshua 16:1, 17:1, 18:1)


[17] THE DESCRIPTION OF THE NEW TEMPLE, NEW JERUSALEM, AND NEW LAND

These also are described in Ezekiel in relation to the four quarters. The structure of the city, for example, started from the south. When dealing with the gateway to the building he says that its sides faced towards the east, towards the north, and towards the south, Ezekiel 40:2, 6, 19, 20-46. When dealing with the measurement of the Temple, he says that its doors looked towards the north and the south, Ezekiel 41:11, while the outer court looked towards the north, the east, the south, and the west, Ezekiel 42:1, 4, 11, 16-19. He also says that the glory of Jehovah the God of Israel came in from the way of the east, Ezekiel 43:1-2, 4. The gates to the outer court are dealt with in Ezekiel 44:1-2, 4; 46:1, 9, 10, 19, 20; and the boundaries of the Holy Land in Chapter 47 - towards the north in verses 15-17, towards the east in verse 18, towards the south in verse 19, towards the west in verse 20; while Chapter 48 specifies in relation to the four quarters the territories allotted to each tribe. And in the description of the Holy Jerusalem it is said that the gates were on the east, north, south, and west, Revelation 21:13. From these references it is quite evident that the four quarters of the world in relation to which those holy things, or representatives of what is holy, were arrayed do not mean in the internal sense the four quarters but states of good and truth within the Lord's kingdom.

(Odkazy: Ezekiel 40:19-46, 41:1-2, 41:4, 42:10-11, 42:17-20, 43:2, 44:1, 44:2, 44:9-10, 44:19-20, 47:5-17, 47:15-17, 47:18, 47:19, 47:20, 48:1)


[18] In the contrary sense 'the north' and 'the west' mean falsity and evil, as may be seen from the following places: In Jeremiah,

The word of Jehovah came to me a second time, saying, What do you see? I said, I am seeing an open pot with it's face towards the north. And Jehovah said, From the north evil will be opened over all the inhabitants of the land. Lo, I am calling all the families of the north to come. Jeremiah 1:13-15.

In the same prophet,

Set up a standard towards Zion; assemble, stay not, for I am bringing evil from the north, and a great destruction. Jeremiah 4:6.

In the same prophet,

The sound of crashing; behold, it is coming, and a great commotion out of the land of the north to reduce the cities of Judah into a waste. Jeremiah 10:22.

In the same prophet,

In Tekoa sound the trumpet, for evil stares from the north, and great destruction. Behold, a people coming from the land of the north, a mighty nation will be stirred up from the furthest parts of the earth. Jeremiah 6:1, 22.

In the same prophet,

I took the cup from Jehovah's hand and made all the nations drink it - Jerusalem and the cities of Judah, and its kings, Pharaoh king of Egypt, and the whole western crowd; all the kings of Arabia, and all the kings of the west, dwelling in the wilderness, and all the kings of the north, far and near. Jeremiah 25:17-26.

(Odkazy: Jeremiah 25:17-20, 25:24, 25:26)


[19] In the same prophet,

The swift will not flee away, nor the strong man escape. Northwards on the bank of the River Euphrates they have stumbled and fallen. Who is this coming up like a river? Egypt comes up like the river, for he said, I will go up, I will cover the earth, I will destroy the city and those who dwell in it. But that day is to the Lord Jehovih Zebaoth a day of vengeance - for the Lord Jehovih Zebaoth holds a sacrifice in the land of the north by the River Euphrates. A very beautiful heifer is Egypt, but destruction from the north has come. The daughter of Egypt has been put to shame; she has been delivered into the hand of a people from the north. Jeremiah 46:6-10, 20, 24.

In the same prophet,

Thus said Jehovah, Behold, waters rising out of the north which are like a deluging stream, and they will deluge the land and all that fills it, the city and those who dwell in it. Jeremiah 47:2.

(Odkazy: Jeremiah 46:6-8, 46:10)


[20] In the same prophet,

[The word which] Jehovah spoke against Babel: There will come up against her a nation from the north, which will make her land a desolation so that none may dwell in it. Jeremiah 50:1, 3.

In the same prophet,

Behold, I am stirring up and bringing up against Babel an assembly of great nations out of the north land, and they will array themselves against her; from there she will be taken. Behold, a people coming out of the north, a mighty nation, and many kings will be stirred up from the furthest parts of the earth. Jeremiah 50:9, 41.

In the same prophet,

Then the heavens and the earth, and all that is in them, will sing over Babel, because those who lay waste will come out of the north. Jeremiah 51:48.

In Ezekiel,

Say to Gog, You will come out of your place from the furthest parts of the north, you and many peoples with you. You will come up against My people Israel, like a cloud to cover the land. Ezekiel 38:14-16.

In the same prophet,

Behold, I am against you, O Gog, the prince. I will make you turn back and will split you into six, and make you come up from the furthest parts of the north and bring you onto the mountains of Israel. On the mountains of Israel you will fall. On the surface of the field you will fall. Ezekiel 39:1-2, 4-5.

In Zechariah,

Ho! Flee from the land of the north, says Jehovah, for like the four winds of the heavens I will spread you abroad. Ho, Zion! escape, you who dwell with the daughter of Babel. Zechariah 2:6-7.

[21] These quotations show what 'the north' means in the contrary sense, namely falsity which is the source of evil, or falsity which is the result of evil. Because falsity which is the source of evil originates in reasoning about Divine things and against Divine things, which reasoning is based on factual knowledge belonging to the natural man, it is called 'a people from the north out of Egypt' - 'Egypt' meaning such factual knowledge, see 1164, 1165, 2588 (end). And because falsity which is the result of evil originates in worship which to outward appearance is holy but interiorly is unholy, it is called 'a nation from the north out of Babel' - 'Babel' meaning such, see 1182, 1283, 1295, 1304, 1306-1308, 1321, 1322, 1326, as well as that which lays waste, 1327. Both types of falsity - that which is the source of evil, and that which is the result of evil - are said to come out of Gog, for 'Gog' is worship consisting in external observances devoid of anything internal, which is idolatrous worship, as at all times was that of the Jews. That 'Gog' means such worship, see 1151.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1164-1165, 1321-1322)


[22] Out of the obscurity in which the natural man dwells either truth can arise or falsity can do so. When anyone allows himself to be enlightened by means of the Word from the Lord his obscurity is turned into brightness, for the internal path is opened and so influx and communication from the Lord by way of heaven takes place. But when he does not allow himself to be enlightened by means of the Word from the Lord, but by his own intelligence, his obscurity is turned into darkness and so into falsity, for the internal path is closed and no influx and communication from the Lord by way of heaven takes place, apart from such as enables him to be seen outwardly to be human, when he thinks and so speaks from evil and falsity. This is why 'the north' means truth with those who allow themselves to be enlightened, falsity with those who do not. For the former come up from obscurity, that is, they are raised up to light, but the latter go down from obscurity, that is, remove themselves from light. The former are accordingly brought into [the light of] the south, the latter into [the gloom of] Tartarus.

[23] The fact that 'the north' means the thick darkness of falsity and 'the south' the light of truth is quite evident in Daniel where the ram and the he-goat are the subject, and also where the king of the south and the king of the north are. Referring to the ram and the he-goat it is said that the ram butted with his horns towards the west and towards the north and towards the south, so that none of the beasts could stand before him, and that a he-goat came from the west across the surface of the whole earth, and out of one of his horns there came forth a [little] horn which grew exceedingly towards the south, and towards the east, and towards the glorious [land], Daniel 8:4-5, 9. And referring to the king of the south and the king of the north in the place where 'the king of the south' means those possessing cognitions of truth, and 'the king of the north' those who are governed by falsity, it is said that

After some years they will make an alliance, as a result of which the daughter of the king of the south will come to the king of the north to negotiate equitable terms but her arm will not gain strength. One will rise from that stem who will enter into the fortress of the king of the north and will prevail and will carry [the gods] they have captured into Egypt. The king of the south will come into the kingdom and fight with the king of the north, and the king of the north will return and raise a multitude greater than the former. Many will stand up against the king of the south. The king of the north will come and take the fortified city and destroy much. The king of the south will be stirred up to battle with a great army, but he will not stand, for they will devise plots against him. After that he will return, but it will not be as previously. The people consisting of those who know their God will stand firm. At length, at the time of the end, the king of the south will clash with him; therefore the king of the north will rush upon him like a whirlwind, with chariots and horsemen. In the glorious land many will fall. But rumours will terrify him from the east and from the north, so that he goes forth with great fury. He will come to his end, with none to help him. Daniel 11:1-end.

The fact that 'the king of the south' means those who dwell in the light of truth, 'the king of the north' those who first dwell in shade and then in the thick darkness of falsity, may become clear from the details in that chapter. So it is a description of how the state of the Church is in course of time perverted. They are called kings of the south and of the north because 'kings' in the internal sense of the Word means truths, and in the contrary sense falsities, 1672, 2015, 2069, while 'kingdoms' means things that belong to truth, and in the contrary sense those that belong to falsity, 1672, 2547.

-----
Footnotes:

1. literally, city of habitation

2. i.e. the south

-----

(Odkazy: Daniel 11, 11:6-45; Exodus 38:9-13; Genesis 28:14)


Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 4060, 4769, 4818, 5215, 5643, 5672, 7679, 9042, 9340, 9341, 9648, 9653, 9684, 9685, 9758, 9760, 9927, 10061, 10105, 10134, 10179, 10189, 10227

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121, 246


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 31, 130, 179, 277

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: