Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 3654

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

3654. In the internal sense of the Word 'Judea' does not mean Judea, any more than 'Jerusalem' means Jerusalem. This becomes clear from many places in the Word. In the Word Judea is mentioned less frequently than the land of Judah, which, like the land of Canaan, means the Lord's kingdom, and therefore the Church also since the Church is the Lord's kingdom on earth. And Judea has this meaning because Judah or the Jewish nation represented the Lord's celestial kingdom, and Israel or the Israelitish people His spiritual kingdom. And because His kingdom was represented by them, therefore when that nation or people is mentioned in the Word, nothing else is meant in its internal sense.

[2] The truth of this will be evident from those things which in the Lord's Divine mercy will be stated later on regarding Judah and the land of Judah. For the present it will be evident from the following few examples in the Prophets: In Isaiah,

My beloved had a vineyard on a very fertile hill. 1 He surrounded it [with an enclosure] and gathered out the stones, and planted it with the choicest vine and built a tower in the midst of it, and also hewed out a winepress in it. And he looked for it to yield grapes, but it yielded wild grapes. And now, O inhabitant of Jerusalem and man of Judah, judge, I pray you, between Me and My vineyard. I will make it a desolation, for the vineyard of Jehovah Zebaoth is the house of Israel, and the man of Judah His pleasant plant. 2 And He looked for judgement, but behold, festering; for righteousness, but behold, a cry. Isaiah 5:1-3, 6-7.

Here the subject in the sense of the letter is the perverted state of the

Israelites and Jews, but in the internal sense it is the perverted state of the Church represented by Israel and Judah. 'Inhabitant of Jerusalem' is the Church's good - 'inhabitant' meaning good, or what amounts to the same, those with whom good is present, see 2268, 2451, 2712, 3613, and 'Jerusalem' the Church, 402, 2117. 'The house of Israel' has a similar meaning - 'house' meaning good, 710, 1708, 2233, 2331, 3142, 3538, and 'Israel' the Church, 3305. 'The man of Judah' also is very similar, for 'a man' means truth, 265, 749, 1007, 3134, 3310, 3459, and Judah good. The difference however is that 'the man of Judah' means truth grounded in the good of love to the Lord, which is called celestial truth, that is, those governed by that kind of truth are meant.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2233-2234)


[3] In the same prophet,

He will raise an ensign for the nations, and will gather the outcasts of Israel, and will assemble the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Then the rivalry of Ephraim will depart, and the enemies of Judah be cut off. Ephraim will not vie with Judah, and Judah will not harass Ephraim. Jehovah will utterly destroy the tongue of the sea of Egypt, and will shake His hand over the River with the might of His spirit. Then there will be a highway for the remnant of His people which will remain from Asshur. Isaiah 11:12-13, 15-16.

Here the subject in the sense of the letter is the bringing back of the Israelites and Jews from captivity, but in the internal sense it is a new Church in general and with each person in particular who is being regenerated or becoming the Church. 'The outcasts of Israel' stands for their truths, 'the dispersed of Judah' for their goods. 'Ephraim' stands for the understanding part of their minds, which will no longer offer any resistance. 'Egypt' stands for facts, and 'Asshur' for reasoning based on these, which they have perverted. 'The outcasts', 'the dispersed', 'the remnant', and 'those who remain' stand for truths and goods which survive. For 'Ephraim' means the understanding part of the mind, as will be shown elsewhere, while 'Egypt' means factual knowledge, see 1164, 1165, 1186, 1462, 2588, 3325, 'Asshur' reasoning, 119, 1186, and 'remnant' the goods and truths that the Lord has stored away in the interior man, 468, 530, 560, 561, 660, 661, 798, 1050, 1738, 1906, 2284.

(Odkazy: Arcana Coelestia 560-561, 660-661, Arcana Coelestia 1164-1165)


[4] In the same prophet,

Hear this, O house of Jacob, who are called by the name of Israel and who came out of the waters of Judah. For they are called after the city of holiness, and upon the God of Israel they place their reliance. Isaiah 48:1-2.

'The waters of Judah' stands for truths which spring from the good of love to the Lord. The truths from that source are actually the goods of charity, which are called spiritual goods and constitute the spiritual Church, the internal of this Church being meant by 'Israel' and the external by 'the house of Jacob'. This shows what is meant by 'the house of Jacob, who are called by the name of Israel and who came out of the waters of Judah'.

[5] In the same prophet,

I will bring forth seed from Jacob, and from Judah the heir of My mountains, and My chosen ones will possess it, and My servants will dwell there. Isaiah 65:9.

'From Judah the heir of mountains' stands in the highest sense for the Lord, and in the representative sense for those in whom love to Him is present and so the good of love to Him and the good of love towards the neighbour. As regards 'mountains' meaning these forms of good, this has been shown above in 3652.

[6] In Moses,

A lion's whelp is Judah; from the prey you have gone up, my son. He crouched, he lay down like a lion, and like an old lion; who will rouse him up? Genesis 49:9.

Here it is quite evident that in the highest sense 'Judah' is used to mean the Lord, and in the representative sense those with whom the good of love to Him is present. In David,

When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a foreign people, Judah became His sanctuary, Israel His dominions. Psalms 114:1-2.

Here also 'Judah' stands for celestial good, which is the good of love to the Lord, while 'Israel' stands for celestial truth, which is spiritual good.

[7] In Jeremiah,

Behold, the days are coming, says Jehovah, and I will raise up for David a righteous branch, who will reign as king, and will prosper, and execute judgement and righteousness in the land. In His days Judah will be saved, and Israel will dwell securely. And this is His name which they will call Him, Jehovah our Righteousness. Jeremiah 23:5-6; 33:15-16.

This refers to the Coming of the Lord. 'Judah' stands for those with whom the good of love to the Lord is present, 'Israel' for those with whom the truth that goes with that good is present. For 'Judah' is not used to mean Judah, nor 'Israel' to mean Israel, as may be seen from the fact that neither Judah nor Israel was actually preserved any longer. Similarly in the same prophet,

I will bring back the captivity of Judah, and the captivity of Israel, and build them as they were previously. Jeremiah 33:7.

The like may be seen here also. In the same prophet,

In those days and at that time, says Jehovah, the children of Israel will come, they and the children of Judah together, weeping as they come; and they will seek Jehovah their God; and they will seek Zion on the way, their faces towards it. Jeremiah 50:4-5.

In the same prophet,

At that time they will call Jerusalem the throne of Jehovah, and all the nations will be gathered to it, to Jerusalem, because of the name of Jehovah; and they will go no more after the stubbornness of their own evil heart. In those days the house of Judah will go to the house of Israel, and together they will come over the land out of the land of the north. Jeremiah 3:17-18.

[8] In the same prophet,

Behold, the days are coming, said Jehovah, in which I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed of man and the seed of beast; and I will make with the house of Israel and with the house of Judah a new covenant. This is the covenant which I will make with the house of Israel after those days: I will put My law in the midst of them, and will write it on their heart. Jeremiah 31:27, 31, 33.

This shows plainly that Israel or the house of Israel was not meant, for once dispersed among the gentiles they were never brought back from captivity. Nor consequently was Judah or the house of Judah meant. Instead Israel and Judah meant in the internal sense members of the Lord's spiritual and celestial kingdoms. It is with these people that the new covenant is made, and in whose hearts the law is written. 'The new covenant' stands for being joined to the Lord by means of good, 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 2037. 'The law written in their heart' stands for a perception of good and of truth springing from that good, and also for conscience.

(Odkazy: Arcana Coelestia 665-666)


[9] In Joel,

It will happen on that day that the mountains will drip new wine, and the hills will flow with milk, and all the streams of Judah will flow with water; and a spring will come forth from the house of Jehovah and will water the river of Shittim. Egypt will become a waste, and Edom a desolate wilderness, 3 on account of the violence done to the children of Judah whose innocent blood they have shed in their land. And Judah will abide for ever, and Jerusalem from generation to generation. Joel 3:18-20.

From every detail here also it is evident that 'Judah' is not used to mean Judah, nor 'Jerusalem' to mean Jerusalem, but those in whom the holiness of love and charity dwells, for they are 'to abide for ever' and 'from generation to generation'.

(Odkazy: Joel 3:18, 3:20)


[10] In Malachi,

Behold, I am sending My angel, who will prepare the way before Me; and suddenly there will come to His temple the Lord whom you are seeking, and the angel of the covenant in whom you delight. Then the minchah 4 of Judah and Jerusalem will be acceptable to Jehovah, as in the days of eternity, and as in former years. Malachi 3:1, 4.

This refers to the Coming of the Lord, at which time, it is clear, the minchah of Judah and Jerusalem was not acceptable to Jehovah. From this it is evident that Judah and Jerusalem mean such things as constitute the Lord's Church. The same applies wherever else Judah, Israel, and Jerusalem are mentioned in the Word. From this one may now see what is meant in Matthew by 'Judea', namely the Lord's Church, in that case when vastated.

-----
Footnotes:

1. literally, on a horn of a son of oil

2. literally, the young plant of His delights

3. literally, the wilderness of a waste

4. Generally rendered 'offering' in English versions of the Scriptures. It is a Hebrew word. The 'ch' in it has a hard or guttural pronunciation, as in German buch or Scottish loch.

-----

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 3880, 3969, 4229, 4255, 4422, 4434, 4750, 4815, 4925, 5044, 5113, 5321, 5443, 5480, 5583, 5595, 5599, 5678, 5782, 5801, 5819, 5825, 6047, 6499, 6528, 6637, 9164, 9166, 9229, 9274, 9293, 9296, 9396, 9468, 9780, 9954, 10248, 10283, ...

The Last Judgment 35

True Christian Religion 757

The White Horse 12

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 1, 121, 186, 246, 248


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 5, 195, 205, 208, 222, 223, 242, 253, 278, 310, 400, 433

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: