Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 3305

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

3305. 'And he called his name Jacob' means the doctrine of natural truth. This is clear from the meaning of 'calling the name' or calling by name as the essential nature, dealt with just above in 3302. The essential nature represented by 'Jacob' is the doctrine of natural truth, as becomes clear from the representation of Esau as good constituting the life of natural truth, 3300, and from very many places in the Word where he is mentioned. There are two elements which constitute the natural, as there are two which constitute the rational, and indeed which constitute the whole person - the first being that of life, the second that of doctrine. The element of life belongs to the will, that of doctrine to the understanding. The former is called good, but the latter truth. It is that good which is represented by Esau, but this truth by Jacob; or what amounts to the same, it is good constituting the life of natural truth that is represented by Esau, and the doctrine of natural truth that is represented by Jacob. Whether you speak of the good constituting the life of natural truth and of the doctrine of natural truth, or of those in whom such doctrine and life are present, it amounts to the same, for the good constituting the life and the doctrine of truth cannot exist apart from their subject. Without their subject they are mere abstractions, yet they nevertheless have regard to the person in whom they exist. Consequently Jacob here means people who possess the doctrine of natural truth.

(Odkazy: Psalms 8:3-4, 76:5-6, Psalms 89:17-18)


[2] Those who confine themselves to the sense of the letter suppose that in the Word Jacob is used to mean every one of those people descended from Jacob, and for that reason they apply to those people everything that has been stated about Jacob either as history or as prophecy. But the Word is Divine in that first and foremost every single thing within it has regard not just to one particular nation or people but to the whole human race, namely to everyone present, past, and future. More than that, it has reference to the Lord's kingdom in heaven; and in the highest sense to the Lord Himself. This is what makes it a Divine Word. If it were concerned with merely one particular nation it would be human only and would have nothing more of the Divine within it than the existence among that nation of holy worship. The fact that such worship did not exist among the people called 'Jacob' may be known to anyone. For this reason also it is evident that 'Jacob' is not used in the Word to mean Jacob, nor 'Israel' to mean Israel - for almost everywhere in prophetical parts, when Jacob is referred to, Israel is mentioned too. And no one can know what is meant specifically by the first or what by the second except from that sense which lies more deeply and conceals the arcana of heaven within itself.

[3] In the internal sense therefore 'Jacob' means the doctrine of natural truth, or what amounts to the same, people who possess that doctrine, no matter what nation they belong to; and in the highest sense 'Jacob' is used to mean the Lord, as becomes clear from the following places: In Luke,

The angel said to Mary, You will conceive in your womb and bear a Son, and you shall call His name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Most High; and the Lord God will give to Him the throne of His father David, so that He will reign over the house of Jacob for ever, and of His kingdom there will be no end. Luke 1:31-33.

Everyone recognizes that here 'the house of Jacob' was not used to mean the Jewish nation or people, for the Lord's kingdom included not merely that people but all throughout the world who have faith in Him, and from faith have charity. From this it is clear that when the angel used the name Jacob he did not mean the people of Jacob. Nor consequently are those people meant anywhere else. Nor are the references to the seed of Jacob, the sons of Jacob, the land of Jacob, the inheritance of Jacob, the king of Jacob, and the God of Jacob, which occur so many times in the Old Testament Word, meant literally.

(Odkazy: Luke 1:30-33)


[4] It is similar with the name Israel, as in Matthew,

The angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Rise, take the Boy and His mother, and flee into Egypt, and be there until I tell you. He rose and took the Boy and His mother by night, and departed into Egypt, so that what had been said by the prophet might be fulfilled, when he said, Out of Egypt have I called My Son. Matthew 2:13-15.

In the prophet this promise is stated as follows,

When Israel was a boy I loved him, and out of Egypt I called my son. Hosea 11:1.

Here it is quite evident that 'Israel' is the Lord. From the sense of the letter however nothing more may be known beyond the fact that 'the boy Israel' means the immediate descendants of Jacob who came into Egypt and at a later time were summoned from there. It is similar in other places where the names Jacob and Israel occur, although it is not apparent from the sense of the letter, as in Isaiah,

Hear, O Jacob my servant, and Israel whom I have chosen, Thus said Jehovah who made you and formed you from the womb, who helps you, Fear not, O my servant Jacob, and Jeshurun whom I have chosen, for I will pour out waters upon thirsty land, and rivers upon the dry. I will pour out My spirit upon your seed, and My blessing upon your sons. This one will say, I am Jehovah's, and another will call himself by the name of Jacob, and he will write with his hand, Jehovah's, and surname himself by the name of Israel. Isaiah 44:1-3, 5.

Here 'Jacob' and 'Israel' plainly stand for the Lord, and 'the seed' and 'the sons of Jacob' for those having faith in Him.

(Odkazy: Matthew 2:13, 2:15)


[5] In the prophecy concerning Israel's sons, in Moses,

Joseph will sit in the strength of his bow, and the arms of his hands will be made strong by the hands of the mighty Jacob; from there is the Shepherd, the Stone of Israel. Genesis 49:24.

Here also 'the mighty Jacob' and 'the Stone of Israel' plainly stand for the Lord. In Isaiah,

My glory will I not give to another. Hearken to Me, O Jacob, and O Israel whom I called: I am the same; I am the first; I am also the last. Isaiah 48:11-12.

Here again 'Jacob' and 'Israel' are the Lord. In Ezekiel,

I will take the stick of Joseph which is in the hand of Ephraim and of the tribes of Israel his companions, and I will add them to it, to the stick of Judah, and make them into one stick, that they may be one in My hand. I will take the children of Israel from among the nations where they have gone, and will gather them from all around and bring them on to their own land. And I will make them into one nation in the land, on the mountains of Israel; and one king will be king to them all, and they will no longer be two nations, nor will they ever be divided into two kingdoms again. My servant David will be king over them, and they will all have one shepherd. At that time they will dwell in the land which I gave to Jacob my servant, in which your fathers dwelt. They will dwell in it, they, and their sons, and their sons' sons even for ever. David My servant will be their prince for ever. I will make with them a covenant of peace; it will be an eternal covenant with them. I will bless 1 them, and multiply them, and I will set My sanctuary in their midst for evermore. Thus will My dwelling-place be with them, and I will be their God. and they will be My people, so that the nations may know that I Jehovah sanctify Israel, to be My sanctuary in their midst for evermore. Ezekiel 37:19, 21-22, 24-28.

Here again it is quite clear that 'Joseph', 'Ephraim', 'Judah', 'Israel', 'Jacob', and 'David' are not used to mean those persons, but in the highest sense Divine spiritual things within the Lord and which exist in the Lord's kingdom and in His Church. Anyone may know that David will not be, as is said, their king and prince for ever, but that 'David' is used to mean the Lord, 1888. Anyone may also know that Israel will not be gathered together from where they have been scattered, or that they will be sanctified, or, as is said, that the sanctuary will be set in their midst, but that, as is well known, 'Israel' in the representative sense means all those who have faith.

[6] In Micah,

I will surely gather Jacob, all of you, I will surely assemble the remnant of Israel; I will put them together, like the sheep of Bozrah. Micah 2:12.

Here the meaning is similar. In Isaiah,

Those who are to come Jacob will cause to take root. Israel will blossom and flower, and the face of the earth will be filled with produce. Isaiah 27:6.

Here also the meaning is similar. In the same prophet,

Thus said Jehovah, who redeemed Abraham, to the house of Jacob, Jacob will no more be ashamed, and no more will his face grow pale. For when he sees his male children, the work of My hands, in his midst they will sanctify My name, and they will sanctify the Holy One of Jacob, and will fear the God of Israel. And those who err in spirit will know understanding. Isaiah 29:22-24.

In the same prophet,

Jehovah said to His anointed, to Cyrus, whose right hand I have grasped, to subdue nations before him, and I will ungird the loins of kings, to open doors before him, and gates may not be closed: I will go before you and make straight the crooked places; I will break in pieces the doors of bronze and cut asunder the bars of iron, I will give you the treasures of concealed places, and the secret wealth of hoarded objects, that you may know that it is I, Jehovah, who called you by your name, the God of Israel. For the sake of My servant Jacob, and of Israel My chosen, I have called you by your name. I have surnamed you when you did not know Me. Isaiah 45:1-4.

This also clearly refers to the Lord. In Micah,

In the latter days the mountain of the house of Jehovah will be established at the head of the mountains. Many nations will come and say, Come and let us go up to the mountain of Jehovah, and to the house of the God of Jacob, that He may teach us about His ways, and we will go in His paths. For out of Zion will go forth teaching, and the word of Jehovah from Jerusalem. Micah 4:1-2.

In David,

Jehovah loves the gates of Zion more than all the dwelling-places of Jacob. Glorious things are spoken in you, O city of God. Psalms 87:1-3.

In Jeremiah,

They will serve Jehovah their God and David their king, whom I will raise up for them. And do not fear, O My servant Jacob, and do not be dismayed, O Israel, for behold, I am saving you from afar. Jeremiah 30:9-10.

In Isaiah,

Listen to Me, O islands, and hearken, O peoples from afar. Jehovah called me from the womb, from my mother's body 2 He remembered my name. And He said to me, You are My servant Israel in whom I will be rendered glorious. Isaiah 49:1, 3.

In the same prophet,

Then will you take delight in Jehovah and I will convey you over the high places of the earth, and I will feed you with the heritage of Jacob. Isaiah 58:14.

In the same prophet,

I will bring forth seed from Jacob, and from Judah the heir of My mountain, so mat My chosen ones may possess it, and My servants may dwell there. Isaiah 65:9.

(Odkazy: Psalms 87:2-3)


[7] In all these places 'Jacob' and 'Israel' are used in the highest sense to mean the Lord, and in the representative sense the Lord's spiritual kingdom, and the Church which is the Church by virtue of the doctrine of truth and the life of good - 'Jacob' meaning those who are in the external aspects of that Church, and 'Israel' those who are in the internal. These and very many other places show that nowhere is 'Jacob' used to mean Jacob, or 'Israel' to mean Israel, any more than when the names 'Isaac' and 'Abraham' are used Isaac or Abraham is meant, as in Matthew,

Many will come from the east and from the west and will recline with Abraham, and Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Matthew 8:11.

In Luke,

You will see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God. Luke 13:28.

And in the same gospel,

Lazarus was carried by the angels into Abraham's bosom. Luke 16:22.

For in heaven angels have no knowledge at all of Abraham, Isaac, and Jacob. Angels there perceive nothing else from those words when read by man than the Lord as regards the Divine and the Divine Human. When man reads about reclining with Abraham, Isaac, and Jacob they perceive nothing else than being with the Lord; and when about being in Abraham's bosom nothing else than resting in the Lord. Such wording has been used however because mankind at that time was so far removed from things of an internal nature that it neither knew nor wished to know anything other than this, that everything in the Word was to be taken literally. And when the Lord spoke to them in that literal manner He did so in order that they might receive faith, and also at the same time in order that the internal sense might be contained within what He said, by means of which mankind was joined to Himself. This being so one may see what is meant in the Old Testament Word by 'the God of Jacob' and by 'the Holy One of Israel', namely the Lord Himself. For places where 'the God of Jacob' means the Lord, see 2 Samuel 23:1; Isaiah 2:3; 41:21; Micah 4:2; Psalms 20:1; 46:7; 75:9; 76:6; 81:1, 4; 84:8; 94:7; 114:7; 132:2; 146:5; and for places where 'the Holy One of Israel' means the Lord, Isaiah 1:4; 5:19, 24; 10:20; 12:6; 17:7; 29:19; 30:11-12, 15; 31:1; 37:23; 41:14, 16, 20; 43:3, 14; 45:11; 47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5; 60:9, 14; Jeremiah 50:29; Ezekiel 39:7; Psalms 71:22; 78:41; 89:18.

-----
Footnotes:

1. literally, give

2. literally, viscera

-----

(Odkazy: Genesis 25:26; Luke 16:20)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 3311, 3314, 3316, 3319, 3322, 3324, 3325, 3332, 3412, 3439, 3509, 3525, 3527, 3546, 3654, 3659, 3703, 3704, 3708, 3880, 3969, 4290, 4428, 4520, 4538, 4667, 5348, 5401, 5595, 5603, 5611, 5632, 5663, 5965, 6001, 6012, 6019, 6089, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 118, 721


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: