Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 2799

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

2799. 'And he took in his hand the fire and the knife' means the good of love and the truth of faith. This is clear from the meaning of 'the fire' as the good of love, dealt with in 934, and from the meaning of 'the knife' as the truth of faith. As regards 'the knife' used on the victims in sacrifices meaning the truth of faith, this may be seen from the meaning of 'a sword' or 'a small sword' in the Word, for the expression 'small sword' is used instead of 'knife'. Both have the same meaning, the only difference being that 'a knife' which was used on sacrificial victims meant the truth of faith, whereas 'a sword' meant truth engaged in conflict. Now since the word 'knife' occurs but rarely in the Word, for a hidden reason given below, 1 let the meaning of 'a sword' be shown. In the internal sense 'a sword' means the truth of faith engaged in conflict, and also the vastation of truth; and in the contrary sense it means falsity engaged in conflict and the punishment of falsity.

[2] A sword means the truth of faith engaged in conflict This becomes clear from the following places: In David,

Gird Your sword on Your thigh, O Mighty One; prosper in Your glory and honour, ride on the word of truth, and Your right hand will teach You marvellous things. Psalms 45:3-4.

This refers to the Lord. 'Sword' stands for truth engaged in conflict. In the same author,

The merciful will exalt in glory, they will sing on their beds. The high praises of God will be in their throats and an extremely sharp sword in their hand. Psalms 149:5-6.

In Isaiah,

Jehovah called Me from the womb, from My mother's body 2 He made mention of My name, and made My mouth like a sharp sword, and made Me into a polished arrow. Isaiah 49:1-2.

'A sharp sword' stands for truth engaged in conflict, 'a polished arrow' for the truth of doctrine, see 2686, 2709. In the same prophet,

Asshur will fall by a sword, not of man (vir); a sword, not of man (homo), will devour him; and he will flee before the sword, and his young men will become tributary. Isaiah 31:8.

'Asshur' stands for reasoning in Divine things, 119, 1186, 'a sword, not of man (vir)' and 'not of man (homo)' stand for falsity, 'the sword before which he will flee' stands for truth engaged in conflict.

[3] In Zechariah,

Turn to the stronghold, O prisoners of hope; even today I declare I will render double to you - I who have bent for Myself Judah as a bow, I have filled Ephraim, and have roused your sons, O Zion, against your sons, O Javan; and I will set you as the sword of one who is mighty, and Jehovah will appear over them, and His arrow will go forth like lightning. Zechariah 9:12-14.

'The sword of one who is mighty' stands for truth engaged in conflict. In John,

In the midst of the seven lampstands one like the Son of Man was holding in His right hand seven stars; out of His mouth a sharp two-edged sword was going forth, and His countenance was like the sun shining in full strength. Revelation 1:13, 16.

And further on,

These things says He who has the sharp two-edged sword, I will come to you quickly and engage in conflict with them with the sword of My mouth. Revelation 2:12, 16.

'A sharp two-edged sword' plainly stands for truth engaged in conflict, which was therefore represented as 'a sword going out of His mouth'.

[4] In the same book,

Out of the mouth of Him who sat on the white horse went forth a sharp sword, and with it He is to smite the nations. And they were slain by the sword of Him sitting on the horse, which went out of His mouth. Revelation 19:15, 21.

Here it is plain that 'a sword going out of His mouth' means truth engaged in conflict. The one 'sitting on the white horse' is the Word, and thus the Lord who is the Word; see above 2760-2763. This explains what the Lord says in Matthew,

Do not think that I have come to bring peace on to the earth; I have not come to bring peace, but a sword. Matthew 10:34.

And in Luke,

Now he who has a purse, let him take it, and likewise a bag. But he who has none, let him sell his garments and buy a sword. They said to Him, Behold, Lord, here are two swords. And Jesus said, It is enough. Luke 22:36-38.

'A sword' here is used to mean nothing else than the truth, from which and for which they were to engage in conflict.

[5] In Hosea,

I will make for them a covenant on that day with the wild animals of the field, and with the birds of the air, and the creeping things of the ground. And I will abolish 3 the bow, and the sword, and war from the land, and I will make them lie down in safety. Hosea 2:18.

Here the subject is the Lord's kingdom. 'Abolishing the bow, the sword, and war' means the absence of any conflict there over doctrine and truth. In Joshua,

Joshua lifted up his eyes and saw, and behold, a man was standing before him, with a sword drawn in his hand. He said to Joshua, I am the Prince of the army of Jehovah; and Joshua fell on his face to the earth. Joshua 5:13-14.

These words, which refer to the time when Joshua together with the children of Israel entered the land of Canaan, are used to mean the entry - of those who have faith - into the Lord's kingdom. Truth engaged in conflict, which is the Church's, is 'the sword drawn in the hand of the Prince of the army of Jehovah'.

[6] But as for 'small swords' or 'knives' meaning the truth of faith, this becomes clear from the fact that they were used not only in sacrifices but also in circumcision. Those used in circumcision were made of flint and were called 'small swords of flint', as is evident in Joshua,

Jehovah said to Joshua, Make small swords of flint for yourself; and again, circumcise the children of Israel a second time. And Joshua made small swords of flint for himself, and circumcised the children of Israel on the hill of the foreskins. Joshua 5:2-3.

'Circumcision' was a representative of purification from self-love and love of the world, see 2039, 2632. And because such purification is achieved by means of the truths of faith, 'small swords of flint' were therefore used, 2039 (end), 2046 (end).

[7] II A sword means the vastation of truth This is clear from the following places: In Isaiah,

These two will happen to you; who is to condole with you? Vastation and demolition, and famine and sword; who is to comfort you? Your sons fainted, they lay at the head of every street. Isaiah 51:19-20.

'Famine' stands for vastation of good, and 'sword' for vastation of truth. 'Lying at the head of every street' stands for being deprived of all truth. 'Street' means truth, 2336; and for what vastation is, see 301-304, 407, 408, 410, 411. In the same prophet,

I will destine 4 you for the sword, and all of you will bow down to the slaughter, because I called but you did not answer, I spoke but you did not listen. Isaiah 65:12.

(Odkazy: Arcana Coelestia 407-408, 410-411)


[8] In the same prophet,

By fire Jehovah will judge, and by sword, all flesh; and the slain of Jehovah will be many. Isaiah 66:16.

'The slain of Jehovah' stands for those who have undergone vastation. In Jeremiah,

On all the hills in the wilderness those who cause devastation have come, for the sword of Jehovah is devouring from one end of the land even to the other end of the land. There is no peace for any flesh. They have sown wheat and reaped thorns. Jeremiah 12:12-13.

'The sword of Jehovah' plainly stands for the vastation of truth. In the same prophet,

They have lied against Jehovah and said, It is not He; and no evil will come upon us; neither shall we see sword and famine. And the prophets will become wind, and there is no utterance in them. Jeremiah 5:12-13.

[9] In the same prophet,

I am visiting them; the young men will die by the sword; their sons and their daughters will die by famine. Jeremiah 11:22.

In the same prophet,

When they offer burnt offering and minchah I will not accept them, for I am consuming them by sword and by famine and by pestilence. And I said, Ah, Lord Jehovih, behold, the prophets say to them, You will not see the sword, nor will you have famine. Jeremiah 14:12-13.

In the same prophet,

The city has been given into the hand of the Chaldeans fighting against it, in face of the sword, and famine, and pestilence. Jeremiah 32:24, 36.

In the same prophet,

I will send sword, famine, and pestilence upon them, until they are consumed from the ground which I gave to them and their fathers. Jeremiah 24:10.

[10] In these places vastation is described as 'sword, famine, and pestilence'. 'Sword' describes the vastation of truth, 'famine' the vastation of good, and 'pestilence' preying upon even to destruction. In Ezekiel,

Son of man, Take a sharp sword, use it as a barber's razor and pass it over your head and over your beard. And you are to take balances and you are to divide the hair. A third part you are to burn with fire in the midst of the city; a third part you are to strike with the sword round about it; and a third part you are to scatter to the wind, and I will unsheathe the sword after them. A third part will die of pestilence, and be consumed with famine in the midst [of you], and a third part will fall by the sword round about [you], and a third part I will scatter to every wind; and I will unsheathe the sword after them. Ezekiel 5:1-2, 12, 17.

This refers to the vastation of natural truth, which is described in this fashion. In the same prophet,

The sword is without, and pestilence and famine within; he that is in the field will die by the sword, and him that is in the city famine and pestilence will devour. Ezekiel 7:15.

[11] In the same prophet,

Say to the land of Israel, Thus said Jehovah, Behold, I am against you, and will draw My sword out of its sheath, and will cut off from you the righteous and the wicked. Because I will cut off from you the righteous and the wicked, therefore My sword will go out of its sheath against all flesh from south to north; and all flesh will know that I Jehovah have drawn My sword out of its sheath, and it will not return any more. The word of Jehovah came to me, saying, Son of man, prophesy and say, Thus said Jehovah, Say: A sword, a sword has been sharpened and also polished, sharpened, for great slaughter, so that it is polished to flash like lightning! Son of man, prophesy and say, Thus said the Lord Jehovih against the children of Ammon, and against their reproach, Say: A sword, a sword is bared for the slaughter, and polished to consume because [polished to shine like] lightning - while they see vanity for you, while they divine a lie for you. Ezekiel 21:3-5, 8-20, 28-29.

Here 'a sword' means nothing other than vastation, as is evident in the internal sense from each detail included here.

(Odkazy: Ezekiel 21:8-10)


[12] In the same prophet,

The king of Babel will destroy your towers with his swords. By reason of the abundance of horses their dust will cover you; by reason of the noise of horsemen, and wheels, and chariots, your walls will be shaken. With the hoofs of his horses he will trample all your streets. Ezekiel 26:9-11.

What 'Babel' is, see 1326, and that it causes vastation, 1327. In David, If he does not turn back God will whet His sword, bend His bow, and make it ready. Psalms 7:12.

In Jeremiah,

I said, Ah, Lord, truly You have utterly deceived this people and Jerusalem, saying, You will have peace; but the sword has reached even to the soul. Jeremiah 4:10.

[13] In the same prophet,

Declare in Egypt, and cause it to be heard in Migdol, Stand up and prepare yourself, for the sword will devour round about you. Jeremiah 46:14.

In the same prophet,

A sword over the Chaldeans and against the inhabitants of Babel, and against her rulers, and against her wise men! A sword against the boasters, and they will become insane! A sword against her mighty men, and they will be dismayed! A sword against her horses, and against her chariots, and against the whole mingled crowd in her midst, and they will become as women! A sword against her treasures, and they will be plundered! A drought on her waters, and they will dry up! Jeremiah 50:35-38.

'A sword' plainly stands for the vastation of truth, for it is said to be 'a sword against the wise men, against the boasters, against the mighty men, against the horses and chariots, against the treasures', and that there will be 'a drought on the waters and they will dry up'.

[14] In the same prophet,

We have given the hand to Egypt, to Asshur to be satisfied with bread. Slaves have had dominion over us; there is nobody to free us from their hand. In [peril of] our souls we acquired our bread, in face of the sword of the wilderness. Lamentations 5:6, 8-9.

In Hosea,

He will not return to the land of Egypt, and Asshur will be his king, because they have refused to return to Me. And the sword will come down on his cities, and consume his bars, and devour because of their counsels. Hosea 11:5-6.

In Amos.

I have sent the pestilence upon you in the way of Egypt, I have slain your young men with the sword, along with your captured horses. 5 Amos 4:10.

'In the way of Egypt' stands for the facts which cause vastation when, on the basis of these, people reason in Divine things. 'Captured horses' stands for the understanding when stripped of its own inherent qualities.

[15] III A sword in the contrary sense means falsity engaged in conflict. This becomes clear in David,

As to my soul, I lie in the midst of lions setting on fire the children of men; their teeth are spear and arrows, and their tongues a sharp sword. Psalms 57:4.

In the same author,

Behold, they belch out with their mouths, swords are in their lips - for who hears? Psalms 59:7.

In Isaiah,

You are cast out from your sepulchre like an abominable stock, a garment of the slain pierced by the sword, who go down to the stones of the pit like a dead body trodden underfoot. Isaiah 14:19

This refers to Lucifer. In Jeremiah,

In vain have I smitten your sons, they took no correction Your own sword is devouring your prophets, like a ravaging lion. O generation, observe the Word of Jehovah, Have I been a wilderness to Israel? Jeremiah 2:30-31.

[16] In the same prophet,

Do not go out into the field, and do not walk on the road, for the enemy has a sword, terror is all around. Jeremiah 6:25-26.

In the same prophet,

Take the cup of the wine of wrath and make all the nations to which I send you drink it. And they will drink and reel, and go mad in face of the sword which I am sending among them. Drink and get drunk, and vomit, and fall, and do not get up again in face of the sword. Jeremiah 25:15-16, 27.

In the same prophet,

Go up, O horses; rage, O chariots; let the mighty men go forth, Cush and Put, that handle the shield, and the Ludim that handle and bend the bow. And that day is to the Lord Jehovih of hosts a day of vengeance. And the sword will devour, and be sated, and become drunk on their blood. Jeremiah 46:9-10.

[17] In Ezekiel,

They will strip you of your garments, and take the jewels 6 of your glory, and leave you naked and bare. And they will bring up an assembly upon you, and they will stone you with stones; they will run you through with their swords. Ezekiel 16:39-40.

This refers to the abominations of Jerusalem. In Zechariah,

Woe to the worthless shepherd, the deserter of the flock! The sword will fall upon his arm and upon his right eye. His arm will be wholly withered, and his right eye utterly darkened. Zechariah 11:17.

In Hosea,

They thought what was evil against Me. Their princes will fall by the sword for the rage of their tongue. This will be their derision in the land of Egypt. Hosea 7:15-16.

[18] In Luke,

There will be great distress over the earth, and wrath on that people; for they will fall by the edge of the sword, and will be led captive among all the gentiles; 7 at length Jerusalem will be trodden down by the gentiles. 7 Luke 21:23-24.

Here the Lord was referring to the close of the age - in the sense of the letter to the dispersion of the Jews and the destruction of Jerusalem, but in the internal sense to the final state of the Church. 'Falling by the edge of the sword' means that there was no truth any longer, but merely falsity. 'All the gentiles' means every kind of evil among which 'they will be led captive'. 'The gentiles' - or 'the nations' - means evils, see 1259, 1260, 1849, 1868, and 'Jerusalem' means the Church, 2117, which will be so 'trodden down' by them.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1259-1260)


[19] IV A sword also means the punishment of falsity

This is clear in Isaiah,

On that day Jehovah will make a visitation with His hard and great and strong sword upon Leviathan the full-length serpent, 8 and upon Leviathan the twisting serpent, and He will slay the monsters that are in the sea. Isaiah 27:1.

This refers to those who by means of reasonings based on sensory evidence and factual knowledge enter into the mysteries of faith. 'The hard, great, and strong sword' stands for the punishments of the falsity that results from those reasonings.

[20] When one reads about people being put to, and being slain by, the edge of the sword, sometimes including 'both men and women, young people and old, oxen, sheep, and asses', the meaning in the internal sense is punishment consisting in the condemnation of falsity, as in Joshua 6:21; 8:24-25; 10:28, 30, 37, 39; 11:10-12, 14; 13:22; 19:47; Judges 1:8, 25; 4:15-16; 18:27; 20:37; 1 Samuel 15:8; 2 Kings 10:25; and elsewhere. This also explains why it was commanded to put to the sword any city which worshipped other gods, and to destroy it utterly and to burn it with fire, and to let it remain a heap for ever, Deuteronomy 13:12-18. 'The sword' stands for the punishment of falsity, 'fire' for the punishment of evil. The angel of Jehovah with a drawn sword who stood in the path against Balaam, Numbers 22:22, 31, meant the truth which stood in the way of the falsity which possessed Balaam. For that reason also he was slain with a sword, Numbers 31:8.

(Odkazy: 1 Samuel 15:11; Deuteronomy 13:12-17, 13:12-16, 13:13, 13:15-17; Numbers 31:1-8)


[21] The meaning of 'a sword' in the genuine sense as truth engaged in conflict, and in the contrary sense as falsity engaged in it, also the vastation of truth and the punishment of falsity, has its origin in the representatives that occur in the next life. For in that life, when anyone utters that which he knows to be false, daggers so to speak instantly come down over his head and strike terror, while truth engaged in conflict is represented there as well by objects which have sharp points like the tips of swords; for such is the nature of truth if it is devoid of good, but if it exists together with good it is rounded and gentle. Such being the origin of the meaning of a sword, therefore with angels, whenever a knife, spear, small sword, or sword is mentioned in the Word, truth engaged in conflict comes to mind.

[22] The reason why a knife is hardly mentioned at all in the Word is that in the next life there are evil spirits who are called 'knifers'. They seem to have knives hanging by their sides, and the reason for this is that they possess so brutal a nature that they wish to cut everyone's throat with their knife. This is why knives are not mentioned, but small swords and swords, for the latter being implements normally used in battle give rise to the idea of war and so of truth engaged in conflict.

[23] Because it was well known to the ancients that a small sword, a lance, and a knife meant truth, the gentiles, who received the practice through tradition, were therefore accustomed during sacrifices to stab and slash themselves, even until they bled, with small swords, lances, or knives, as one reads of the priests of Baal,

The priests of Baal cried out with a loud voice and cut themselves after their custom with swords and lances, until blood gushed out. 1 Kings 18:28.

As regards all weapons of war in the Word meaning things that have to do with spiritual conflict, each one having some specific meaning, see 2686.

-----
Footnotes:

1. i.e. in subsection 22 of this passage.

2. literally, viscera.

3. literally, break

4. literally, Number

5. literally, the captivity of your horses

6. literally, the vessels

7. or the nations

8. i.e. a serpent that is on the move and not coiled up

-----

(Odkazy: Deuteronomy 13:12-17; Genesis 22:6)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 2817, 3021, 3601, 3696, 3727, 3941, 4135, 4496, 4499, 4843, 5044, 5120, 5694, 6306, 6353, 6767, 7044, 7102, 7162, 7225, 7456, 7918, 8185, 8294, 8593, 8595, 8617, 8653, 8813, 8902, 9050, 9088, 9164, 9182, 9193, 9205, 9231, 9327, ...

Apocalypse Revealed 161

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 22, 24, 186


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 73, 235, 240, 701

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: