Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 962

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   

962. The second account:

Since the Lord has granted me to see marvels that exist in the heavens and beneath the heavens, I am obliged by command to relate something I saw:

I saw a magnificent palace and at its center a large chapel. In the middle of the chapel there was a table of gold on which lay the Word, with two angels standing beside it.

Placed around the table were three rows of chairs. The chairs in the first row were covered with a purple-colored silk cloth, the chairs in the second row with a blue-colored silk cloth, and the chairs in the third row with a white cloth.

Hanging high up over the table from the ceiling I saw a canopy glistening with precious stones, whose radiance shone like that of a rainbow when the sky grows calm after a rain.

Suddenly then I saw, sitting on the chairs, as many of the clergy as there were seats, all attired in the vestments of their priestly office.

On one side there was a vestry where an angel custodian stood, and in it lay a beautiful array of shining vestments.

(Odkazy: Revelation 15:5)


[2] It was a council convened by the Lord, and I heard a voice from heaven saying, "Deliberate!"

However, they said, "About what?"

They were told, "About the Lord and the Holy Spirit."

But when they began to consider these, they found themselves without enlightenment and therefore prayed for it. And light then shone down from heaven, which illumined first the backs of their heads, next their temples, and finally their faces. With that they began, and as they were commanded, they considered first the Lord.

The first question proposed and discussed was who assumed the humanity in the virgin Mary.

One of the angels standing beside the table on which lay the Word read to them the following verses in Luke:

(The angel said to Mary,) "Behold, you will conceive in your womb and bring forth a Son, and shall call His name JESUS. He will be great, and will be called the Son of the Highest?." Then Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know a man?" And the angel answered and said..., "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you; therefore... that Holy One who is to be born (from you) will be called the Son of God." (Luke 1:31-32, 34-35)

The angel also read the verses found in Matthew 1:20-25, and with emphasis what is said there in verse 25. 1

He read in addition more verses from the Gospels, where in respect to His humanity the Lord is called the Son of God, and where from the perspective of His humanity He calls Jehovah His Father. And from the Prophets as well, where it is foretold that Jehovah Himself would come into the world, including among others the following two passages in Isaiah:

It will be said in that day: "Behold, this is our God... This is Jehovah; we have waited for Him; we will exult and rejoice in His salvation." (Isaiah 25:9)

The voice of one crying in the wilderness: "Prepare the way of Jehovah; make straight in the desert a highway for our God... (For) the glory of Jehovah shall be revealed, and all flesh shall see it together... Behold, the Lord Jehovih shall come with might... He will feed His flock like a shepherd. (Isaiah 40:3, 5, 10-11)

[3] The angel said moreover, "Since Jehovah Himself came into the world and assumed human form and by it saved and redeemed men, therefore in the Prophets He is called a Savior and Redeemer." And He read to them then the following passages:

Surely God is in you, and there is no other (God).... Truly You are God, who hide Yourself, O God of Israel, the Savior! (Isaiah 45:14-15)

Am I not Jehovah? And there is no other God besides Me. There is no just God and Savior besides Me. (Isaiah 45:21-22)

...I am Jehovah, and besides Me there is no savior. (Isaiah 43:11)

I am Jehovah your God..., and you shall acknowledge no God but Me; there is also no Savior besides Me. (Hosea 13:4)

...that all flesh may know that I, Jehovah, am your Savior and your Redeemer... (Isaiah 49:26, cf. 60:16)

As for our Redeemer, Jehovah Zebaoth is His name... (Isaiah 47:4)

Their Redeemer is strong; Jehovah Zebaoth is His name. (Jeremiah 50:34)

...O Jehovah, my rock and my Redeemer. (Psalms 19:14)

Thus said Jehovah, your Redeemer, the Holy One of Israel: "I am Jehovah your God...." (Isaiah 48:17, cf. 43:14; 49:7; 54:8)

You, Jehovah, are our Father; our Redeemer from Eternity is Your name. (Isaiah 63:16)

Thus said Jehovah, your Redeemer...: "I am Jehovah, who makes all things, ...all alone, ...by Myself." (Isaiah 44:24)

Thus said Jehovah, the King of Israel, and his Redeemer, Jehovah Zebaoth: "I am the First and I am the Last; besides Me there is no God." (Isaiah 44:6)

Jehovah Zebaoth is His name; and your Redeemer is the Holy One of Israel; He shall be called God of the whole earth. (Isaiah 54:5)

Behold, the days are coming... when I will raise to David a righteous Branch, who shall reign a King... And this is His name...: JEHOVAH OUR RIGHTEOUSNESS. (Jeremiah 23:5-6, cf. 33:15-16)

In that day... Jehovah shall become King over all the earth. In that day there shall be one Jehovah and His name one. (Zechariah 14:8-9)

(Odkazy: Zechariah 14:9)


[4] Having been convinced by all these passages, the clergymen sitting on the chairs unanimously said that Jehovah Himself assumed human form in order to save and redeem men.

But at that a voice was heard from a group of Roman Catholics who had hidden themselves in a corner of the chapel, saying, "How can Jehovah, the Father, become a man? Is He not the Creator of the universe?"

Then one of the clergymen sitting on the chairs in the second row turned and said, "Who assumed human form then?"

And from the corner the Roman Catholic responded, "The Son from eternity."

But he received the reply, "Is not the Son from eternity, according to your belief, also the Creator of the universe? And what is a Son or God born from eternity? How can the Divine essence, which is a single entity and indivisible, be divided, and one part of it descend and take on human form, and not at the same time the whole of it?"

[5] A second discussion regarding the Lord considered whether God the Father and the Lord were not thus one, as soul and body are one. The clergymen said that it followed as a consequence, because the father is the origin of the soul. And then one of those who were sitting on the chairs in the third row recited the following from the statement of faith called the Athanasian Creed:

But although (our Lord Jesus Christ, the Son of God) is God and man, nevertheless there are not two Christs but one...; indeed, being completely one... by the unity of His person. For as the soul and the body are one person, so God and man are one Christ.

The clergyman reciting this said that this is the accepted faith throughout the Christian world, accepted also by Roman Catholics. And they all said then, "What need is there of more? God the Father and the Lord are one, as soul and body are one."

Then they said, "This being the case, we see that the Lord's humanity is Divine, because it is Jehovah's humanity. And we see that one must turn to the Lord in His Divine humanity, this being the only way that one can approach the Divine called the Father."

[6] The angel confirmed this conclusion of theirs with still more passages from the Word, which included the following in Isaiah:

...unto us a Child is born, unto us a Son is given... whose name (is) Wonderful, Counselor, God, Hero, Father of Eternity, Prince of Peace. (Isaiah 9:6)

Also in Isaiah:

...You are our Father; ...Abraham was ignorant of us, and Israel does not acknowledge us. You, Jehovah, are our Father; Our Redeemer from Everlasting is Your name. (Isaiah 63:16)

And in John:

Jesus... said, "He who believes in Me, believes... in Him who sent Me. And he who sees Me sees Him who sent Me." (John 12:44-45)

Philip said to (Jesus), ."..show us the Father...." Jesus says to him, ."..He who has seen Me has seen the Father; how then can you say, 'Show us the Father'... Do you not believe that I am in the Father, and the Father in Me? ...Believe Me that I am in the Father and the Father in Me...." (John 14:8-11)

And finally the following:

Jesus said..., "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me." (John 14:6)

When they heard these passages, the clergymen all said with one heart and mouth that the Lord's humanity is Divine, and that one must turn to Him in order to go to the Father, since Jehovah God, who is the Lord from eternity, by means of that humanity introduced Himself into the world and made Himself visible to the eyes of men and accessible. In like manner He made Himself visible and so accessible in human form to people in ancient times, but did so then by means of an angel.

[7] Following this they next took up a deliberation regarding the Holy Spirit. And they began by determining the idea many of them had of God the Father, Son, and Holy Spirit, namely of God the Father sitting on high, so to speak, having the Son at His right hand, and the two sending out the Holy Spirit to enlighten and instruct mankind.

But then a voice was heard from heaven, saying, "We cannot abide that mental image! Who does not know that Jehovah God is omnipresent? Anyone who knows and acknowledges this must also acknowledge that it is He who enlightens and instructs, and that there is no intermediate God, distinct from Him, and still less distinct from two others, as one person is from another. Rid yourselves, therefore, of your earlier idea, which is an idle one, and accept this one, which is the right one, and you will see the matter clearly."

[8] However, a voice was again heard then from the group of Roman Catholics who had hidden themselves in a corner of the chapel, saying, "What then is the Holy Spirit, which is mentioned in the Word by the Gospels and Paul, by which so many of the learned in the clergy say they are led, especially in our clergy? Who today in the Christian world denies the reality of the Holy Spirit and its operation?"

At that one of the clergymen sitting on the chairs in the second row turned and said, "The Holy Spirit is the Divinity emanating from the Lord Jehovah. You say that the Holy Spirit is a distinct person and a distinct God, yet what is a person that originates and emanates from a person but an operation that originates and emanates? One person cannot originate or emanate from another one by means of another, but an operation can. Or what is a God that originates and emanates from God but a Divinity that originates and emanates? One God cannot originate and emanate from another one by means of another, but a Divinity can. Is not the Divine essence one and indivisible? And because the Divine essence or Divine being is God, is not God one and indivisible?"

[9] Hearing this, the clergymen sitting on the chairs unanimously concluded that the Holy Spirit is not a distinct person or a distinct God, but that it is the holy Divinity originating and emanating from the one and only omnipresent God, who is the Lord.

At that the angels standing beside the golden table on which lay the Word said, "Good! You do not read anywhere in the Old Testament that the prophets were inspired by the Holy Spirit to speak the Word, but that they were inspired by the Lord Jehovah. And where the Holy Spirit is mentioned in the New Testament, it means the emanating Divinity, which is the Divinity that enlightens, instructs, vivifies, reforms and regenerates."

[10] After this the clergymen took up a second discussion of the Holy Spirit, asking from whom the Divinity called the Holy Spirit emanated, whether it did so from the Divine called the Father, or from the Divine human called the Son. And as they were discussing this, a light shone from heaven which enabled them to see that the holy Divinity meant by the Holy Spirit emanates from the Divinity in the Lord by means of His glorified humanity, which is His Divine humanity, comparatively as every activity in the case of a person emanates from the soul by means of the body.

This conclusion one of the angels standing beside the table confirmed from the Word by the following verses:

...He whom (the Father) has sent speaks the words of God, ...God does not give (Him) the Spirit by measure. The Father loves the Son, and has given all things into His hand. (John 3:34-35)

There shall come forth a Rod from the stem of Jesse... The Spirit of Jehovah shall rest upon Him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might... (Isaiah 11:1-2)

Also verses saying that Jehovah put His spirit upon Him, and that the spirit of Jehovah was in Him (Isaiah 42:1; 59:19-20; 61:1, Luke 4:18).

When the (Holy Spirit) comes, whom I shall send to you from the Father... (John 15:26)

He will glorify Me, for He will take of what is Mine and declare it to you. All things that the Father has are Mine. Therefore I said that He will take of Mine and declare it to you. (John 16:14-15)

...if I depart, I will send (the Counselor) to you. (John 16:7)

The Counselor is the Holy Spirit (John 14:26).

...the Holy Spirit was not yet, because Jesus was not yet glorified. (John 7:39)

After His glorification Jesus breathed on His disciples and said to them, "Receive the Holy Spirit" (John 20:22).

[11] Since the Lord's Divine operation and His Divine omnipresence are meant by the Holy Spirit, therefore when He spoke to His disciples about the Holy Spirit whom God the Father would send, He also said:

I will not leave you orphans... I am going away and coming back to you. (John 14:18, 28)

And:

At that day you will know that I am in My Father, and you in Me, and I in you. (John 14:20)

And just before He departed from the world He said:

Lo, I am with you always, even to the culmination of the age. (Matthew 28:20)

After he read these verses to them, the angel said, "From these and many other passages in the Word, it is apparent that the Divinity called the Holy Spirit emanates from the Divinity in the Lord by means of His Divine humanity."

At that the clergymen sitting on the chairs said, "It is the Divine truth."

[12] Lastly the clergymen formed this declaration, that "from the

deliberations in this council we have clearly seen and so acknowledge as a sacred truth that there is a trinity in our Lord Jesus Christ, namely, an originating Divine called the Father, a Divine humanity that is the Son, and an emanating Divinity that is the Holy Spirit. Thus there is in the church but one God."

[13] After these proceedings in that grand council were concluded, the clergymen stood up, and the angel custodian came from the vestry, bringing for each of those sitting on the chairs shining vestments, which were interwoven here and there with gold threads. And the angel said, "Take these wedding garments."

Then the clergymen were conveyed gloriously into the New Christian Heaven, the heaven with which the Lord's church on earth, the New Jerusalem, will be conjoined.

Revelation 22:21

The grace of our Lord Jesus Christ be with you all.

Amen.

-----
Footnotes:

1. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, "Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a Son, and you shall call His name JESUS, for He will save His people from their sins." So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying: "Behold, the virgin shall be with child, and bear a Son, and they shall call His name Immanuel," which is translated, "God with us." Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him and took to him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn Son. And he called His name JESUS. (Matthew 1:20-25)

-----

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 21, 839


   Parallel Passages:

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

True Christian Religion 188

Other New Christian Commentary

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: