Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 717

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

717. REVELATION: CHAPTER 17

1. Then one of the seven angels who had the seven bowls came and spoke with me, saying to me, "Come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters, 2 with whom the kings of the earth committed whoredom, and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her licentiousness." 3 So he carried me away in the spirit into the wilderness. And I saw a woman sitting on a scarlet beast which was full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns. 4 The woman was arrayed in purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abominations and the filthiness of her licentiousness. 5 And on her forehead a name was written: Mystery, Babylon the Great, the Mother of the Whoredoms and Abominations of the Earth.

6. And I saw the woman, drunk with the blood of the saints and with the blood of the witnesses of Jesus. And when I saw her, I wondered with great wonder.

7. But the angel said to me, "Why do you wonder? I will tell you the mystery of the woman and of the beast that carries her, which has the seven heads and the ten horns. 8 The beast that you saw was, and is not, and will ascend out of the abyss and go to destruction. And those who dwell on the earth will marvel, those whose names have not been written in the Lamb's Book of Life from the foundation of the world, when they see the beast that was, and is not, and yet is. 9 This is the mind which has wisdom: The seven heads are seven mountains on which the woman sits. 10 They are also seven kings. Five have fallen, one is, and the other has not yet come. And when he comes, he must remain a short time. 11 And the beast that was, and is not, is itself the eighth, and is of the seven, and is going to destruction. 12 The ten horns which you saw are ten kings that have not yet received a kingdom, but receive authority as kings for one hour with the beast. 13 These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. 14 These will do battle with the Lamb, but the Lamb will overcome them, for He is Lord of lords and King of kings; and those who are with Him are called, chosen, and faithful." 15 Then he said to me, "The waters that you saw, where the harlot sits, are peoples and multitudes, nations and tongues. 16 And the ten horns which you saw on the beast, these will hate the harlot, make her desolate and naked, eat her flesh and burn her with fire. 17 For God has put it into their hearts to carry out His purpose, and to be of one mind and give their kingdom to the beast, until the words of God are fulfilled. 18 And the woman whom you saw is the great city which holds sway over the kings of the earth."

THE SPIRITUAL MEANING

The Contents of the Whole Chapter

The subject is the Roman Catholic religion. Described is the way in which it falsified the Word and so perverted all the church's truths (verses 1-7). How it falsified these and perverted them among peoples subject to its dominion (verses 8-11), but less among peoples who had not so subjected themselves to its dominion (verses 12-15).

Regarding the Protestant Reformed, that they had withdrawn themselves from the yoke of its domination (verse 16, 17). Its continuing domination anyway (verse 18).

The Contents of the Individual Verses:

Verse ContentsSpiritual Meaning
1. Then one of the seven angels who had the seven bowls came and spoke with me,Influx now and a revelation from the Lord from the inmost of heaven about the Roman Catholic religion,
saying to me, "Come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters,a revelation about that religion as regards its profanations and adulterations of the Word's truths,
2. with whom the kings of the earth committed whoredom,that it adulterated the church's goods and truths that it had from the Word.
and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her licentiousness."Its insanity in spiritual matters owing to the adulteration of the Word among those immersed in that religion.
3. So he carried me away in the spirit into the wilderness.John's being carried away in a spiritual state to people in whom everything of the church had been destroyed.
And I saw a woman sitting on a scarlet beast which was full of names of blasphemy,That religion resting on the Word that they profaned.
having seven heads and ten horns.Their intelligence gained from the Word, at first reverent, later abandoned, and at last irrational, and their continued great power drawn from the Word.
4. The woman was arrayed in purple and scarlet,The celestial Divine good and truth contained in the Word among them.
and adorned with gold and precious stonesThe spiritual Divine good and truth contained in the Word among them.
and pearls,The concepts of goodness and truth contained in the Word among them.
having in her hand a golden cup full of abominations and the filthiness of her licentiousness.That religion derived from the sacred contents of the Word profaned, and from its goods and truths defiled by dreadful falsities.
5. And on her forehead a name was written: Mystery, Babylon the Great, the Mother of the Whoredoms and Abominations of the Earth.The Roman Catholic religion such as it is interiorly, which is concealed, that from its origin, springing from a love of exercising dominion from a love of self over the sanctities of the church and over heaven, thus over everything connected with the Lord and His Word, it defiled and profaned things having to do with the Word and so with the church.
6. And I saw the woman, drunk with the blood of the saints and with the blood of the witnesses of Jesus.That religion irrational because of its adulterating and profaning the Divine truths and goods of the Lord, of the Word, and so of the church.
And when I saw her, I wondered with great wonder.Astonishment that that religion is of such a character interiorly, when indeed it appears otherwise outwardly.
7. But the angel said to me, "Why do you wonder? I will tell you the mystery of the woman and of the beast that carries her, which has the seven heads and the ten horns.A disclosure of the symbolic meaning of the preceding events and scenes.
8. The beast that you saw was, and is not,The Word among them acknowledged as holy, and yet really not acknowledged.
and will ascend out of the abyss and go to destruction.The laity's and common people's being given the Word and reading it deliberated several times in the papal Consistory, but rejected.
And those who dwell on the earth will marvel, those whose names have not been written in the Lamb's Book of Life from the foundation of the world, when they see the beast that was, and is not, and yet is.The astonishment of those who belong to that religion, of all those who from its commencement strove for dominion over heaven and earth, that even though the Word had been thus rejected, still it endures.
9. This is the mind which has wisdom:This is the interpretation in the natural sense, but intended for people who have the spiritual meaning from the Lord.
The seven heads are seven mountains on which the woman sits. 10 They are also seven kings.The Divine goods and truths in the Word on which that religion was founded, in time destroyed and finally profaned.
Five have fallen, one is, and the other has not yet come. And when he comes, he must remain a short time.The Word's Divine truths have all been destroyed but this one, that the Lord was given all authority in heaven and on earth, and a second one, which has not yet been called into question, and when it is, will not survive, namely, that the Lord's humanity is Divine.
11. And the beast that was, and is not, is itself the eighth, and is of the seven, and is going to destruction.The Word, as mentioned previously, is Divine good itself and Divine truth, and it has been taken from the laity and common people to keep the Roman Catholic hierarchy's profanations and adulterations of it from appearing, and the people's turning away on that account.
12. The ten horns which you saw are ten kings that have not yet received a kingdom,The Word as to the power it has from Divine truths among Roman Catholics who live in France and are not so much under the yoke of papal dominion, who nevertheless have not yet formed among them therefore a church separate from the Roman Catholic religion.
but receive authority as kings for one hour with the beast.The Word has force with them, and through the Word they prevail, as though they possessed its Divine truths.
13. These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast.They unanimously acknowledge that the only means of government and dominion over the church is through the Word.
14. These will do battle with the Lamb, but the Lamb will overcome them, for He is Lord of lords and King of kings;The Lord's battle with them over an acknowledgment of His Divine humanity, because the Lord in that humanity is God of heaven and earth and also the Word.
and those who are with Him are called, chosen, and faithful."People who turn to the Lord and worship Him alone are those who go to heaven, both those concerned with the external elements of the church and those concerned with its internal and inmost elements.
15. Then he said to me, "The waters that you saw, where the harlot sits, are peoples and multitudes, nations and tongues.Under papal dominion, but caught up in various ways in that religion's adulterated and profaned truths of the Word, are peoples of a varying doctrine and discipline, and of a varying religion and confession of it.
16. And the ten horns which you saw on the beast, these will hate the harlot,The Word as to the power it has from Divine truths among Protestants, who have thrown off entirely the yoke of papal dominion.
make her desolate and naked,They will rid themselves of its falsities and evils.
eat her flesh and burn her with fire.They will with hatred condemn and destroy in themselves the evils and falsities inherent in that religion, and will renounce the religion itself and expunge it in themselves.
17. For God has put it into their hearts to carry out His purpose, and to be of one mind and give their kingdom to the beast,A judgment among them from the Lord that they should utterly repudiate and renounce the Roman Catholic religion and expunge and eradicate it in themselves, and a unanimous judgment that they should acknowledge the Word and found the church on it.
until the words of God are fulfilled.Until all the things foretold about them have been fulfilled.
18. And the woman whom you saw is the great city which holds sway over the kings of the earth."The Roman Catholic religion will reign as to doctrine in the Christian world, and to some extent still also among the Protestant Reformed, even though the latter are not under papal dominion.THE EXPOSITION

The Protestant Reformed were the subject before this in chapters 7-16. The subject now in this chapter and the next is Roman Catholics, and those among them who claim for themselves the power of opening and closing heaven are meant by Babylon. We must first say here, therefore, what Babylon means specifically.

Babylon or Babel means a love of ruling over the sanctities of the church stemming from a love of self, and because this love increases to the degree it is given free rein, and the sanctities of the church are also the sanctities of heaven, therefore Babylon or Babel symbolizes dominion over heaven as well.

Moreover, because this love thus plays the part of the devil, who aspires to similar ends, it cannot help but profane sacred things by adulterating the Word's goods and truths. Consequently Babylon or Babel also symbolizes the profanation of what is sacred and the adulteration of the Word's goodness and truth.

These are the symbolic meanings of Babylon here in the book of Revelation, and of Babel in the following places in the prophetic and historical Word:

(Regarding) Babel... Behold, the day of Jehovah is coming, cruel...., ...the stars of heaven and their constellations do not give their light; the sun has been darkened in its rising, and the moon does not cause its light to shine....

"I will halt the arrogance of the proud, and will lay low the haughtiness of the violent...."

Babel, the glory of kingdoms..., will be as God's overthrowing of Sodom and Gomorrah... Ziyyim 1 will lie down there, their houses will be full of 'ochim, 2 and the offspring of owls will dwell there, and satyrs will caper there. 'Iyyim 3 will reply in her palaces, and dragons in her pleasant palaces. (Isaiah 13:1, 9-11, 19, 21-22)

(Odkazy: Apocalypse Revealed 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750; Daniel 4:4-37, Daniel 6:8-28; Jeremiah 51:1, 51:26; Revelation 17:1, 17:1-7, 17:2, 17:3, 17:4, 17:5, 17:6, 17:7, 17:8-11, 17:8, 17:9, 17:10, 17:11, 17:12, 17:12-15, 17:13, 17:14, 17:15, 17:16, 17:16-17, 17:17, 17:18)


[2] Not to mention many other declarations throughout that chapter.

...you will take up this parable regarding the king of Babel...:

"Your magnificence has been brought down into hell....

."..you are fallen from heaven, O Lucifer... ...you have said in your heart, "I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God...; I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High." Yet you shall be brought down to Sheol....

...I will rise up against them... and cut off from Babel the name and remnant...." (Isaiah 14:4, 11-15, 22)

[3] Not to mention many other declarations throughout that chapter.

...Jehovah spoke against Babel...: "Your mother was deeply ashamed; she who bore you was ashamed. Behold, the last of the nations shall be a wilderness, a dry land and a solitude....

"Put yourselves in array against Babel all around..., shoot at her, spare no arrows....

"How Babel has become a desolation among the nations!

."..she has behaved insolently against Jehovah, against the Holy One of Israel....

"A drought is against her waters, so that they are dried up. For it is the land of carved images, and glories in shocking things.

"Therefore ziyyim shall dwell there with 'iyyim, and the offspring of owls shall dwell in it..., as in God's overthrowing Sodom and Gomorrah...." (Jeremiah 50:1, 12, 14, 23, 29, 31, 38-40)

[4] Not to mention may other declarations regarding Babel in that chapter.

"Babel was a golden cup in Jehovah's hand, that made all the earth drunk. The nations drank of her wine; therefore (they) are demented....

"Forsake her..., for her judgment reaches to heaven and rises up to the clouds....

"Behold, I am against you, O destroying mountain, that destroys all the earth... I will... roll you down from the rocks, and make you a burnt mountain....

"I will visit judgment on b123 in Babel, I will take the chewed food out of his mouth, so that the nations do not stream to him anymore. The wall of Babel also shall fall....

."..behold, the days are coming when I will visit judgment on the carved images of Babel, so that her whole land is ashamed....

"If Babel were to mount up to heaven, and if she were to fortify the height of her strength, yet from Me would come destroyers....

"Indeed, I will make drunk her princes and wise men, her leaders and her prefects..., so that they sleep the sleep of an age and do not awake...." (Jeremiah 51:7, 9, 25, 44, 47, 53, 57)

[5] Not to mention many other declarations throughout that chapter regarding Babel.

"Come down and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon; sit on the ground, without a throne... Take a millstone and grind meal... Uncover the thigh, pass through the rivers. Your nakedness shall be uncovered..., your shame will be seen....

"You said, 'I shall be a lady forever,' ...you did not remember the end....

"You trusted in your wickedness; you said, 'No one sees me.' Your wisdom and your knowledge led you astray, when you said in your heart, 'I am, and there is no one else besides me'....

"Ruin shall come upon you suddenly, without your knowing.

"Persist... in your enchantments, in the multitude of your sorceries, in which you have labored from your youth. Perhaps they will possibly be of some use, perhaps you will become fearsome." (Isaiah 47:1-3, 7, 10-12)

Not to mentioned many other declarations regarding Babel in that chapter.

[6] Similar qualities are symbolically meant by the city in Genesis 11:1-9 and by the tower whose top was in heaven, which the people coming from the east into the valley of Shinar began to build, people whose languages Jehovah, descending from heaven, confused, because of which the place was named Babel (confusion).

[7] Similar qualities are symbolically meant by the following things in Daniel:

By the statue that Nebuchadnezzar, king of Babel, saw, whose feet were partly of iron and partly of clay, which the stone cut without hands struck and broke in pieces, and all the pieces of the statue became like chaff on the threshing floors, and the stone became a great rock (Daniel 2:31-47).

By the great statue that Nebuchadnezzar, king of Babel, made, and commanded that people fall down before it and worship it, and that whoever did not do so would be cast into the fiery furnace (Daniel 3:1-7ff.).

By the tree growing until its height reached heaven and it was visible to the end of the earth, which a watcher and holy one, coming down from heaven, ordered to be chopped down, stripped, cut up, and scattered; and because it represented the king of Babel, it came to pass that he was driven from mankind, dwelled with beasts, and ate grass like an ox (Daniel 4).

By Belshazzar, king of Babel, in company with his lords, wives and concubines, and his drinking wine from the gold and silver vessels of the temple in Jerusalem and praising the gods of gold, silver, bronze, iron and stone, on which account the writing appeared on the wall and on that very day the king himself was slain (Daniel 5).

By the edict of Darius the Mede, king of Babel, that for thirty days no one petition anything from God or man, but from the king alone, or else be cast into a den of lions (Daniel 6:7-28).

And by the four beasts that Daniel saw come up from the sea, the fourth of which was dreadful and strong, and having huge iron teeth, it devoured and broke in pieces, and trampled the residue with its feet; and judgment was set then, and the books were opened, and the beast was slain and its body given to the burning flame; and then one like the Son of Man was seen, coming with the clouds of heaven, to whom was given dominion and glory and a kingdom, and all people, nations and tongues will worship Him, His dominion being an everlasting dominion, which shall not pass away, and His kingdom one which shall not be destroyed (Daniel 7:1-14).

-----
Footnotes:

1. A Hebrew word (צִיִּים), appearing six times in the Old Testament (Psalms 72:9; 74:14). It seems to refer to desert dwellers, and in contexts suggesting animals, to desert creatures, but the actual identity is unknown. It may not be a precise term.

2. Another Hebrew word (אֹחִים), appearing only once in the Old Testament (Isaiah 13:21:4 identifies them as birds of the night.

3. Another Hebrew word (אִיִּים), appearing only three times in the Old Testament (Isaiah 13:22; 34:14

-----

(Odkazy: Daniel 4:4-37)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 729, 730, 737, 748

Other New Christian Commentary

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: