Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 567

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

567. REVELATION: CHAPTER 13

1. And I saw a beast rising up out of the sea, having seven heads and ten horns, and on its horns ten jewels, 1 and on its heads a blasphemous name.

2. Now the beast which I saw was like a leopard, whose feet were like those of a bear, and its mouth like the mouth of a lion. And the dragon gave it its power, its throne, and great authority.

3. And I saw one of its heads appearing as though fatally wounded, and its mortal injury was healed. And all the earth went marveling after the beast.

4. Then they worshiped the dragon which gave authority to the beast; and they worshiped the beast, saying, "Who is like the beast? Who can fight against it?"

5. And it was given a mouth speaking great and blasphemous things, and it was given authority to do so for forty-two months.

6. Then it opened its mouth in blasphemy against God, to blaspheme His name, and against His tabernacle, and those who dwell in heaven.

7. It was granted it to make war with the saints and overcome them. And it was given authority over every tribe, tongue, and nation.

8. All who dwell on the earth will worship it, all whose names have not been written in the Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world.

9. If anyone has an ear, let him hear.

10. Anyone who leads into captivity shall go into captivity; anyone who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints.

11. Then I saw another beast coming up out of the earth, and it had two horns like a lamb and spoke like a dragon.

12. And it exercises all the authority of the first beast in its presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose mortal injury was healed.

13. It also performs great signs, so as to even make fire come down from heaven to earth in the sight of men,

14. and to lead astray those who dwell on the earth, because of the signs which it was granted to do in the presence of the beast, telling those dwelling upon the earth to make an image of the beast that was injured by the sword and lived.

15. It was also granted it to give breath to the image of the beast, that the image of the beast might speak and cause whoever does not worship the image of the beast to be killed.

16. And it causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive from it a mark on their right hand and on their foreheads,

17. so that no one can buy or sell if he does not have the mark or the name of the beast, or the number of its name.

18. Here is wisdom: let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and its number is 666.

THE SPIRITUAL MEANING

The Contents of the Whole Chapter

The dragon continues to be the subject in this chapter, which describes the doctrine and faith meant by the dragon. The character of that doctrine and faith among the laity, and then its character among the clergy. The beast rising up out of the sea describes the doctrine and faith among the laity (verses 1-10), and the beast coming up out of the earth the doctrine and faith among the clergy (verses 11-17).

Lastly it describes the clergy's falsification of the Word's truth (verse 18).

The Contents of the Individual Verses:

Verse ContentsSpiritual Meaning
1. And I saw a beast rising up out of the sea,The laity in the Protestant Reformed churches who are caught up in the doctrine and faith of the dragon regarding God and salvation.
having seven headsThe irrationality resulting from their absolute falsities.
and ten horns,Their great power.
and on its horns ten jewels, 2 Their power to falsify many of the Word's truths.
and on its heads a blasphemous name.Their denial of the Lord's Divine humanity and affirmation of their church's doctrine, drawn not from the Word but from their own intelligence.
2. Now the beast which I saw was like a leopard,Their heresy destructive of the church, being founded on the Word's truths falsified,
whose feet were like those of a bear,full of misconceptions taken from the literal sense of the Word, read but not understood.
and its mouth like the mouth of a lion.Their reasonings based on falsities as though on truths.
And the dragon gave it its power, its throne, and great authority.This heresy prevails and reigns as a result of its acceptance by the laity.
3. And I saw one of its heads appearing as though fatally wounded,Their doctrine of faith alone does not accord with the Word, in which works are so often commanded.
and its mortal injury was healed.A remedy for this explained.
And all the earth went marveling after the beast.That doctrine and faith then accepted with joy.
4. Then they worshiped the dragon which gave authority to the beast;Their acknowledgment that the doctrine is such as declared by the leaders of the church and its teachers, who have caused the doctrine to prevail as a result of its acceptance by the general populace.
and they worshiped the beast,An acknowledgment by the general populace that the doctrine is a sacred truth.
saying, "Who is like the beast? Who can fight against it?"The preeminence of that doctrine because no one can dispute it.
5. And it was given a mouth speaking great and blasphemous things,It teaches evils and falsities.
and it was given authority to do so for forty-two months.The scope to teach and practice the evils and falsities accompanying that doctrine even to the end of that church, until the beginning of a new one.
6. Then it opened its mouth in blasphemies against God and His name,Their assertions, which are scandalous, against the Divine itself and the Lord's Divine humanity, and at the same time against everything that the church has from the Word by which the Lord is worshiped.
and against His tabernacle, and those who dwell in heaven.Scandalous assertions against the Lord's celestial church and against heaven.
7. It was granted it to make war with the saints and overcome them.They attacked the Word's Divine truths and overturned them.
And it was given authority over every tribe, tongue, and nation.Their consequent dominion over everything connected with the church, over everything pertaining to its doctrine and over everything pertaining to its life.
8. All who dwell on the earth will worship it, all whose names have not been written in the Book of Life of the LambThey all acknowledged that heresy as a sacred tenet of the church, all but those who believed in the Lord.
slain from the foundation of the world.The Lord's Divine humanity unacknowledged from the inception of the church.
9. If anyone has an ear, let him hear.Let people who wish to be wise pay attention to this.
10. Anyone who leads into captivity shall go into captivity;Someone who uses that heresy to draw others away from believing rightly and living rightly is drawn by his own falsities and evils into hell.
anyone who kills with the sword must be killed with the sword.Someone who uses falsities to destroy another's soul is destroyed by falsities and perishes.
Here is the patience and the faith of the saints.Through the temptations or trials occasioned by these falsities a person of the Lord's New Church is examined to discover his character in respect to his life and faith.
11. Then I saw another beast coming up out of the earth,The clergy who are caught up in the dragon's doctrine and faith regarding God and salvation.
and it had two horns like a lamb and spoke like a dragon.They quote the Word in speaking, teaching and writing as though it were the Lord's Divine truth, and yet it is truth falsified.
12. And it exercises all the authority of the first beast in its presence,They have defended the dogmas, and the dogmas prevail in consequence of it.
and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose mortal injury was healed.By supporting arguments they have established that what the general populace has accepted be acknowledged as a sacred tenet of the church.
13. It also performs great signs,Testifications that their teachings are true, even though they are false.
so as to even make fire come down from heaven to earth in the sight of men,Assertions that their falsities are true.
14. and to lead astray those who dwell on the earth, because of the signs which it was granted to do in the presence of the beast,Through their testifications and assertions they lead people in the church into errors.
telling those dwelling upon the earth to make an image of the beast that was injured by the sword and lived.They induce people in the church to accept as doctrine that faith is the only means of salvation, for the reason stated.
15. It was also granted it to give breath to the image of the beast, that the image of the beast might speakThey were permitted to use the Word to defend the doctrine, so as to cause the doctrine to be seemingly animated by it.
and cause whoever does not worship the image of the beast to be killed.They pronounce damnation on people who do not acknowledge their doctrine of faith as a sacred doctrine of the church.
16. And it causes all, both small and great, rich and poor, free and slave,All the people in Protestant Reformed church, of whatever condition, degree of education, or degree of intelligence.
to receive from it a mark on their right hand and on their foreheads,No one is acknowledged as a Protestant Reformed Christian but one who accepts that doctrine in faith and love.
17. so that no one can buy or sell if he does not have the mark or the name of the beast, or the number of its name.No one allowed to teach from the Word but one who acknowledges that doctrine and swears to a belief in it and love for it, and to such as is in conformity with it.
18. Here is wisdom:From what we have said and explained in this chapter, it is the part of a wise person to see and understand the nature of the doctrine and faith among the clergy regarding God and salvation.
let him who has understanding calculate the number of the beast,One who is enlightened by the Lord can discern the character of the arguments the clergy use from the Word in defense of that doctrine and faith.
for it is the number of a man,The character of the Word and so of the church.
and its number is 666.Their character being this, that by them all the Word's truth has been falsified.THE EXPOSITION

13:1

And I saw a beast rising up out of the sea. This symbolizes the laity in the Protestant Reformed churches who are caught up in the doctrine and faith of the dragon regarding God and salvation.

The nature and character of the faith of the dragon may be seen in no. 537. The same faith continues to be the subject in this chapter, and the beast here that John saw rising up out of the sea means that faith among the laity, whereas the beast from the earth, described in verse 11, means that faith among the clergy.

That the dragon continues to be the subject here is apparent from the following statements in this chapter: that the dragon gave to the beast rising up out of the sea its power, its throne, and great authority (verse 2); that they worshiped the dragon which gave authority to the beast (verse 4); and, concerning the beast coming up out of the earth, that it spoke like a dragon (verse 11); and that it exercised all the authority of the first beast in the presence of the dragon (verse 12).

The laity are the people meant by the beast from the sea, and the clergy those meant by the beast from the earth, because the sea symbolizes the outer aspect of the church, and the land its inner aspect (no. 398 and elsewhere); and the laity are concerned with the external elements of the church's doctrine, while the clergy are concerned with its internal elements. That is why the beast from the earth is later called a false prophet. 3

That they are people in the Protestant Reformed churches is because the Protestant Reformed are the subject to the end of chapter 16, while Roman Catholics are the subject in chapters 17, 18. Then the subject after that is the Last Judgment and finally the New Church.

(Odkazy: Revelation 4, 6, Revelation 13:1-10, 13:2, 13:3, 13:4, 13:5, 13:6, 13:7, 13:8, 13:9, 13:10, 13:11-12, 13:11-17, 13:12, 13:13, 13:14, 13:15, 13:16, 13:17, 13:18)


[2] These people were seen as beasts because the dragon is a beast, and because a beast in the Word symbolizes a person in respect to his affections - harmless and useful beasts a person in respect to good affections, and harmful and useless ones a person in respect to evil affections. People of the church are in general called sheep, therefore, and a company of them a flock, and one who teaches is called a shepherd.

That is also why the Word in respect to its power, affection, understanding and wisdom is described above in chapter four by four living creatures - a lion, a calf, an eagle and a human being - and an understanding of the Word by horses in chapter six.

The reason is that in the spiritual world a person's affections look at a distance like animals, as we have often said before; and regarded in themselves, animals are no more than embodiments of natural affections, while people are embodiments not only of natural affections, but also at the same time of spiritual affections.

(Odkazy: Revelation 4, Revelation 6)


[3] That animals mean people in respect to their affections can be seen from the following passages:

You... will cause to fall a kindly rain. You will confirm Your inheritance... The beast, Your congregation, 4 shall dwell in it. (Psalms 68:9-10)

...every wild beast of the forest is Mine, the beasts on a thousand mountains. I know every bird of the mountains; the beast of My fields is with Me. (Psalms 50:10-11)

...Assyria was a cedar in Lebanon... ...its height was exalted... All the birds of the heavens made their nests in its boughs, and under its branches all the beasts of the field brought forth their young, and in its shade all great nations made their home. (Ezekiel 31:3-6, cf. 31:10, 31:13, Daniel 4:10-16)

In that day I will make a covenant for them with the beast of the field, and with the bird of the heavens... And I will betroth you to Me forever. (Hosea 2:18-19)

Rejoice and be glad! ...Do not be afraid, you beasts of My fields, for the habitations of the wilderness have become grassy meadows. (Joel 2:21-23)

In that day there shall be a great tumult... Judah... will fight against Jerusalem... And such also shall be the plague on the horse, the mule, the camel, and the donkey, and every beast... And it shall come to pass that the remnant... shall go up (to Jerusalem). (Zechariah 14:13-16)

Birds shall abominate him, and every beast of the earth shall disdain him. (Isaiah 18:6)

...you, son of man..., "Say to every winged bird and to every beast of the field, '...Gather together... to My sacrifice... on the mountains of Israel... (Thus) I will set My glory among the nations.'" (Ezekiel 39:17-21)

(Jehovah) gathers the outcasts of Israel... Every beast of My fields, come... (Isaiah 56:8-9)

(Jehovah) will destroy Assyria... There shall lie down in her midst every wild beast of the nation, both the desert owl and the screech owl in her pomegranates... (Zephaniah 2:13-14)

(The sheep) were scattered without a shepherd, and they became food for every wild beast of the field... (Ezekiel 34:5, cf. 34:8)

I will cast you out on the face of the field, and cause to dwell on you every bird of the heavens. And with you I will satiate the wild beasts of the whole earth. (Ezekiel 32:4; see also 5:17; 29:5; 33:27; 39:4, Jeremiah 15:3; 16:4; 19:7; 27:5-6)

An enemy reproaches Jehovah... Do not deliver the life of (the) turtledove to the beast! (Psalms 74:18-19)

"I saw in... vision... four... beasts coming up from the sea... The first was like a lion, and had eagle's wings... ...a second, like a bear... ...(a third) like a leopard... ...and a fourth..., dreadful... (Daniel 7:2-7)

...the Spirit drove (Jesus) out into the wilderness. And He was... with the beasts; and the angels ministered to Him. (Mark 1:12-13)

(Odkazy: Daniel 4:7-13; Ezekiel 39:17-22; Joel 2:21-22; Psalms 50:10)


[4] He was not with beasts, but with devils, who are here meant by beasts.

So also in other places where beasts and wild beasts are mentioned, such as Isaiah 35:9; 43:20; Jeremiah 12:4, 8-10; Ezekiel 8:10; 34:23, 25, 28; 38:18-20; Hosea 4:2-3; 13:8; Exodus 23:28-30; Leviticus 26:6; Deuteronomy 7:22; 32:24. Beasts in these places symbolize people in respect to their affections.

(Odkazy: Daniel 2:37-38; Habakkuk 2:17; Joel 1:16, 1:18, 1:20; Psalms 8:6-8, Psalms 80:13, 104:10-11, 104:14, 104:20, 104:25, 148:7, 148:10)


[5] Man and beast mentioned together in the following passages symbolize a person in respect to his spiritual affection and in respect to his natural affection: Jeremiah 7:20; 21:6; 27:5; 31:27; 32:43; 33:10-12; 36:29; 50:3; Psalms 36:6; Numbers 18:15.

All the animals that were sacrificed symbolized good affections. So, too, animals that were eaten. And the converse animals that were not to be eaten (Leviticus 20:25-26).

-----
Footnotes:

12. The word translated as "jewels" here means diadems or crowns in the original Greek and Latin, but the writer's definitions of the term elsewhere make plain that he regularly and consistently interpreted it to mean jewels or gems.

3Revelation 16:13; 19:20; 20:104. The beast, Your congregation, reflects the Latin translation of the Bible by Sebastian Schmidt, which includes the phrase translated as Your congregation in parentheses as an alternate reading. This is actually the preferred reading, but "the beast" accords with Roman Catholic tradition.

-----

(Odkazy: Ezekiel 14:13, 14:17, 14:19, 25:13, 32:13, 36:11, 39:17-22; Jonah 3:7-8; Revelation 6; Zechariah 2:3-4, 2:4, 8:9-10; Zephaniah 1:2-3)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 323, 572, 575, 579, 594, 600, 606, 694, 701, 723, 833, 869

A Brief Exposition of New Church Doctrine 88


References from Swedenborg's unpublished works:

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3


Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: