Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 811

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

811. That "captivity" signifies in the Word spiritual captivity, which is a shutting out from Divine truths, that is, from the understanding of them in the Word, also destruction by the falsities of evil and by the evils of falsity, can be seen from passages in the Word where "captivity" is mentioned; as in the following. In Luke:

They shall fall by the edge of the sword, and shall be led captive among all nations; and Jerusalem shall finally be trampled down (Luke 21:24).

This chapter treats of the consummation of the age, which means the last time of the church, when there is no longer any truth remaining. "To fall by the edge of the sword" at that time signifies the destruction of truth by falsities; "sword" signifying the combat of falsity against truth, and also the destruction of truth by falsities. "They shall be led captive among all nations" signifies persuasions and thence obsessions by evils of every kind; for when truths have been destroyed not only do falsities succeed in their place, but evils also. "All nations" signify evils of every kind; "Jerusalem shall be trampled down" signifies a complete destruction and perversion of the doctrine of the church; "Jerusalem" signifying the church in respect to doctrine, and "to be trampled down" signifying to be wholly destroyed, which is done chiefly by falsifications and adulterations of the Word.

(Odkazy: Revelation 13:10)


[2] In Ezekiel:

They shall be led captive among the nations, and the altars shall be laid waste, and the idols shall be broken, and the slain shall fall in the midst of you (Ezekiel 6:1-10).

"The altars being laid waste" signifies that all worship from the good of love shall perish; "the idols becoming broken" signifies that all worship from the truths of that good shall perish; and "the slain shall fall in the midst of you" signifies that they shall perish by falsities, "to be slain by the sword" signifying this.

[3] In Lamentations:

Hear, all ye people, and behold my grief; my virgins and my young men have gone into captivity (Lamentations 1:18).

This is a lamentation over the devastation of all truth in the church; this lamentation is described by "Hear, all ye people, and behold my grief;" that all the affection of truth has been destroyed is signified by "my virgins have gone into captivity," a "virgin" signifying the affection of truth; and that all understanding of truth has been destroyed is signified by "my young men have gone into captivity," "young men" signifying the understanding of truth and intelligence.

[4] In Amos:

If they have gone into captivity before their adversaries, thence do I command the sword that it may slay them (Amos 9:4).

"If they have gone into captivity before their adversaries" signifies, if they have suffered evils to take possession of them; "adversaries" meaning evils, and "to go into captivity" meaning to be possessed by them. "Thence do I command the sword that it may slay them" signifies that falsities will shut them out from the understanding of truths, and will destroy them.

[5] In David:

God abandoned the habitation of Shiloh, the tent He inhabited among men; and He gave His strength into captivity, and His splendor into the hand of the adversary (Psalms 78:60, 61).

"The habitation of Shiloh" signifies the church that is in the good of love, and the "tent" signifies the church that is in the truths of doctrine; thence it is clear what is signified by "God abandoned the habitation of Shiloh, the tent He inhabited among men," namely, that the goods of love and the truths of doctrine have been destroyed. The "strength" that He gave into captivity signifies spiritual truth from celestial good; and "to give into captivity" signifies to shut out from an understanding of it, and thus destruction by falsities; and the "splendor that He gave into the hand of the adversary" signifies natural truth from spiritual; this is signified by "splendor;" and its destruction by evils is signified by "being given into the hand of the adversary."

(Odkazy: Psalms 78:60-61)


[6] In Ezekiel:

The prophet was commanded to remove out of the place, and to bring out the vessels of removal through the wall before their eyes, to bring them out in the darkness, and to cover his face that he see not the earth; and say, I am your prodigy; like as I have done, so shall it be done to them; they shall go into exile, into captivity (Ezekiel 12:1-12).

By this the prophet represented the state of the church at that time, that there were no longer any truths remaining that had not been destroyed by falsities. For all the prophets represented the church in respect to doctrine from the Word. "To remove out of the place," and "to bring out the vessels of removal through the wall in darkness, and to cover his face that he see not the earth," represented that all the truths of doctrine from the Word had been cast out; "to remove out of the place" signifies rejection; "vessels of removal" signify the truths of doctrine; the "wall" through which he brought them out signifies the ultimate, which encompasses and defends truths (the ultimate of doctrine being the sense of the letter of the Word, which is called a "wall" because it contains and includes the spiritual sense); the "darkness" in which he was to bring them out signifies falsities; "to cover his face that he see not the earth" signifies that truths of good are no longer seen in the church. Because the prophet represented these things it is said, "like as I have done, so shall it be done to them; they shall go into exile and into captivity." Thence it is clear that "to go into exile" signifies the dispersion of truth, and "to go into captivity" signifies to be possessed by falsities.

[7] In Habakkuk:

I will raise up the Chaldeans, a nation that marcheth into the breadths of the land; it shall gather captivity like the sand; it shall mock at kings and rulers shall be a derision unto it (Habakkuk 1:6, 9, 10).

"The Chaldeans" signify those who destroy the truths of the church; "the breadths of the land" signify the truths of the church; that they will destroy all truths by falsities is signified by "it shall gather captivity like the sand;" that the truths and goods of the Word will be derided and blasphemed is signified by "that nation shall mock at kings, and rulers shall be a derision unto it," "kings" signifying the truths of the Word, and "rulers" its goods.

(Odkazy: Habakkuk 1:9-10)


[8] In Jeremiah:

Nebuchadnezzar shall come and shall smite the land of Egypt, they who are for death to death, they who are for captivity to captivity, they who are for the sword to the sword; and I will kindle a fire in the houses of Egypt that he may burn them up, and carry them away captive; finally he shall array himself with the land of Egypt, as a shepherd arrayeth himself with his garment (Jeremiah 43:11, 12).

"Nebuchadnezzar," or "the king of Babylon," means in the Word those who destroy all things of the church by evils; and "the Chaldeans" those who destroy all things of the church by falsities; and in an abstract sense "the king of Babylon" signifies the evils that destroy, and "the Chaldeans" their falsities. "Nebuchadnezzar shall come and smite the land of Egypt" signifies the destruction of the natural man in respect to all goods and all truths thence from the Word; "they who are for death to death" signifies destruction by evils; "they who are for captivity to captivity" signifies destruction by shutting out from and deprivation of truth; "they who are for the sword to the sword" signifies destruction by falsities thence; "to kindle a fire in the houses of Egypt that he may burn them up, or carry them away captive," signifies that the loves of self and of the world will destroy all things of the natural man by evils and falsities; "fire" signifying those loves; "houses of Egypt" signify all things of the natural man; "to burn them up" signifies to destroy by evil loves, and "to carry them away captive" signifies to destroy by falsities thence. "Finally he shall array himself with the land of Egypt as a shepherd arrayeth himself with his garment" signifies that the falsities of evil and the evils of falsity will possess the whole natural man. This is compared to the garment of a shepherd, because a "garment" signifies truth clothing good, but here falsity clothing evil; for the natural man is like a garment to the spiritual man, for it encompasses and includes it.

(Odkazy: Jeremiah 43:10-12, 43:11-12)


[9] In Jeremiah:

They who are for death to death, they who are for famine to famine, and they who are for captivity to captivity (Jeremiah 15:2).

This describes the total vastation of good and truth in the church; for in the preceding verse it is said, "Though Moses and Samuel stood before Me, My soul could not be towards this people; cast them out before My face, that they may go forth;" therefore "they who are for death to death" signifies that those who reject goods perish by evils; "they who are for famine to famine" signifies that those who reject truths perish by falsities; "they who are for captivity to captivity" signifies that those who love evils and falsities are taken possession of by them.

[10] In Isaiah:

Like as My servant Isaiah hath gone naked and barefoot three years, so shall the king of Assyria lead the captivity of Egypt, and the crowd of Cush that is to be carried away, boys and old men, naked and barefoot, even the buttocks uncovered, the nakedness of Egypt (Isaiah 20:3, 4).

"The king of Assyria" signifies reasoning from the knowledges [scientifica] of the natural man; and "Egypt" signifies the natural man; so "the king of Assyria shall lead the captivity of Egypt" signifies that reasoning from falsities will destroy all the truths in the natural man, which are such as the truths of the sense of the letter of the Word. (The rest may be seen explained above, n. 532.)

(Odkazy: Isaiah 20:3-4; The Apocalypse Explained 532)


[11] In Daniel:

Also their gods with their princes, with their vessels of desire, silver and gold, shall he carry captive into Egypt; and he shall stand more years than the king of the north. The intelligent of the people shall instruct many; yet they shall fall together by the sword and by flame and by captivity and by depredation, for days (Daniel 11:8, 33).

This treats of the war between the king of the north and the king of the south, "the king of the north" signifying falsity ruling in the church, and "the king of the south" truth defending the church against falsity; that nevertheless falsities will predominate in the church in the latter end of days is here foretold and described. "Their gods and their princes, and vessels of desire, and silver and gold, that shall be carried captive into Egypt," signify that the defending truth will take away all truths and goods of the church from those who are in falsities; its spiritual truths are signified by "their gods and princes," natural truths by "their vessels of desire," and all truth and good in general by "silver and gold," and the taking away and defense of these is signified by "carrying captive into Egypt." "To fall together by sword and flame" signifies to perish by falsities and evils therefrom; and "to fall together by captivity and depredation" signifies the deprivation of all things of truth and good.

[12] In Jeremiah:

When the prophet was given over to the prison he prophesied that all Judah should be carried away into captivity to Babylon, and should there die and be buried (Jeremiah 20:1-6; 27).

This "prophet," like "prophet" in general, signifies the doctrine of the church from the Word; his being "given over to the prison" represented that the like was done in respect to the church and its doctrine, which is signified by all Judah being carried away into captivity to Babylon. The captivity of the tribe of Judah in Babylon seventy years represented the complete destruction of truth and devastation of the church.

[13] In the same:

The wind shall feed all thy shepherds, and thy lovers shall go into captivity; then shalt thou be ashamed and confounded for all thy wickedness (Jeremiah 22:22).

"Shepherds" in an abstract sense signify the goods of the church, and "lovers" its truths; the "wind" that shall feed the shepherds signifies the hollowness and emptiness of doctrine; the "captivity" into which the lovers shall go signifies a shutting out from all truths and from the understanding of them; "to be ashamed and confounded" signifies to be destitute of all good and truth; for thus, when they come among the angels, are they ashamed and confounded.

[14] In Moses:

I will make mine arrows drunk with blood, and my sword shall devour flesh, with the blood of the stain and of captivity, and the gall of the revenges of the adversary (Deuteronomy 32:42).

"To make arrows drunk with blood" signifies the delirium of mind from the Word falsified; "the sword shall devour flesh" signifies that falsities will destroy all things of good; "with the blood of the slain and of captivity" signifies the extinction and shutting out of all truth, "slain" meaning the extinction of truth by falsities, and "captivity" the shutting out of truth by falsities. "With the gall of the revenges of the adversary" signifies with the malice and cruelty of hell; "the gall of revenges" meaning malice and cruelty, and the "adversary" meaning hell.

[15] In Isaiah:

Bel hath bowed low, Nebo hath stooped, their idols are to the wild beast and to the beast; they have stooped and bowed low together, and their soul shall go into captivity (Isaiah 46:1, 2).

"Their idols to the wild beast and to the beast" signifies that their falsities are infernal falsities, and evils therefrom; "they have stooped and bowed low together" signifies that they will fall apart; "their soul shall go into captivity" signifies that they shall go into hell, where they will be shut out from all truth.

(Odkazy: Isaiah 46:1-2)


[16] In Obadiah:

In that day strangers led his strength captive, and aliens entered his gates and cast the lot upon Jerusalem (Obadiah 1:11).

This is said of Edom, which signifies the truth of the natural man, but here the falsity; "the strangers that led his strength captive" signify the falsities of the church destroying its truths, "strength" signifying truth, since all spiritual strength consists in truths; "the aliens who entered the gates" signify the falsities of doctrine destroying the truths through which entrance is given into interior truths; "Jerusalem, upon which they cast the lot," signifies the doctrine of the church from the Word, thus dispersed, "to cast the lot" meaning to disperse.

[17] In Jeremiah:

Woe to thee, Moab, the people of Chemosh have perished; for thy sons are taken into captivity, and thy daughters into captivity; yet I will bring back the captivity of Moab (Jeremiah 48:46, 47).

"Moab" means those who are in natural delight, and who therefore adulterate the goods of the Word; "the people of Chemosh" mean those who are in natural truth; "sons are taken into captivity and daughters into captivity" signifies that the truths and goods of their church are shut out by falsities and evils; "sons" meaning truths, and "daughters" goods; "I will bring back the captivity of Moab in the end of days" signifies that truths will be opened to those who are meant by "Moab," and they will be instructed in them, "the end of days" signifying the Lord's coming.

(Odkazy: Jeremiah 48:46-47)


[18] In many places in the Word it is said that "captives are to be brought back," and captives mean the Gentiles; and these are called "captives" because they are shut out from truths, which, however, will be opened to them by the Lord. As in Isaiah:

Jehovah hath anointed Me to proclaim good tidings unto the poor; He hath sent Me to bind up the broken in heart; to preach liberty to the captives, and to the bound, to the blind (Isaiah 60:1).

This is said of the Lord; and "the poor" to whom Jehovah hath anointed Him to preach good tidings signify those who are in few truths, and yet desire truths that their soul may be sustained by them; "the broken in heart" signify those who in consequence are in grief; "the captives" to whom He was to preach liberty signify those who are shut out from truths and thus from goods; and to these truths are to be opened, and by them they will be imbued with goods. The "bound" and the "blind" signify those to whom it is denied to see truths, meaning the Gentiles that afterwards received truths from the Lord.

(Odkazy: Isaiah 61:1)


[19] In the same:

I have raised him up in justice, and I will make straight all his ways; he shall build My city and he shall let go My captivity, not for price nor reward (Isaiah 45:13).

This, too, is said of the Lord; and the "justice" in which Jehovah hath raised him up signifies the good of love; and "his ways which He will make straight" signify the truths proceeding from good; the "city which he shall build" signifies the doctrine of the church; and the "captivity which he shall let go" signifies the opening and revelation of Divine truths with those who had heretofore been shut out from them. That the Lord will do these things freely is signified by "not for price nor reward."

[20] In Jeremiah:

The sons of Israel and the sons of Judah are oppressed together, and all that take them captive hold them fast, they refuse to let them go. Their Redeemer is strong; pleading He will plead their cause, and will give quiet to the land (Jeremiah 50:33, 34).

This also is said of the Lord, who is meant by "their Redeemer is strong;" "to plead their cause" signifies visitation and judgment upon those who oppress them by falsities, and consequent deliverance from them; "to give quiet to the land" signifies protection from falsities, "the sons of Israel and the sons of Judah," who are said to be oppressed, do not mean the sons of Israel and of Judah, but the Gentiles that are in truths and goods from the Lord; and as these are restrained by those who deceive them and shut out truths from them, it is said that "those that take them captive hold them fast, and refuse to let them go."

(Odkazy: Jeremiah 50:33-34)


[21] In David:

Thou hast ascended on high; Thou hast led captivity captive (Psalms 68:18).

This, again, is said of the Lord; and "to lead captivity captive" signifies to deliver from the falsities that have held them captive. In Isaiah:

Shall the prey be taken from the mighty, or shall the captivity of the just be delivered? For thus Jehovah hath said, Even the captivity of the mighty shall be taken, and the prey of the violent shall be delivered (Isaiah 49:24, 25).

This also is said of the Lord, and of the bringing back of the sons of Zion from captivity; and "the sons of Zion" mean those who are in love to the Lord and in truths therefrom. That they had been shut out from truths by those who eagerly confirmed falsities, and yet they were delivered by the Lord, is signified by "Shall the prey be taken from the mighty, and shall the captivity of the just be delivered?"

(Odkazy: Isaiah 49:24-25)


[22] In David:

Who will give out of Zion the salvation of Israel? When Jehovah shall bring back the captivity of His people Jacob shall exult, Israel shall be glad (Psalms 14:7; 53:6).

Here also "Zion" means those who are in the good of love from the Lord; deliverance from evils by the Lord and salvation are meant by "Who will give out of Zion the salvation of Israel?" "To bring back the captivity of His people" means deliverance from falsities and evils; "Jacob shall exult, Israel shall be glad," means the joy with those who are in the external church and of those who are in the internal church because of their deliverance, "Jacob" meaning those who are of the external church, and "Israel" those who are of the internal church; and both mean the Gentiles.

[23] In Jeremiah:

Fear not, My servant Jacob, and be not dismayed, O Israel; behold I will keep thee from afar, and thy seed from the land of thy captivity, so that Jacob may return, and be quiet and tranquil, and none shall make him afraid (Jeremiah 46:27; 30:10).

Here, too, "Jacob and Israel" mean the Gentiles, "Jacob" those who are of the external church, and "Israel" those who are of the internal church; "to keep them from afar" signifies to save them although they are far from salvation; "to keep from the land of captivity" signifies to deliver from the falsities by which they have been shut out from the truths and goods of heaven and the church; "to return and be quiet and tranquil, and none shall make afraid," signifies to be protected from falsities which are from hell.

[24] In the same:

All that devour thee shall be devoured; and all thine adversaries, all shall go into captivity; and they that plundered thee shall be for plunder; and all that preyed upon thee will I give for a prey. I will bring back the captivity of the tents of Jacob; and I will have compassion on his habitations, that the city may be built upon its own heap, and the palace shall be inhabited after its own manner (Jeremiah 30:16, 18).

"All that devour thee shall be devoured, all thine adversaries shall go into captivity, and they that plundered thee shall be for plunder, and all that preyed upon thee will I give for a prey," has a similar signification as the passage in Revelation here explained, namely, "if anyone shall lead into captivity he shall go into captivity; and if anyone shall kill with the sword he must be killed with the sword." (What the rest signifies has been explained above, n. 799.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 799)


[25] In the same:

I will be found of you, and I will bring back your captivity, and I will bring you together out of all nations, and I will bring you back to the place whence I caused you to depart (Jeremiah 29:14).

This, too, describes the deliverance of the Gentiles from spiritual captivity, which is a shutting out from the truths and goods of heaven and the church, whereby salvation is effected. In Zephaniah:

In that time I will bring you, and in time will bring you together unto Me, for I will give you for a name and a praise to all the peoples of the earth, when I bring back your captivity before your eyes (Zephaniah 3:20).

This, too, means the bringing back of the Gentiles from spiritual captivity. In Amos:

I will bring back the captivity of My people Israel, that they may build the waste cities and inhabit them, and plant vineyards and drink the wine thereof; and they shall make gardens and eat the fruit of them (Amos 9:14).

This may be seen explained above (n. 376, 405).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 376, 405)


[26] In Isaiah:

Put on thy strength, O Zion; put on the garments of thy splendor, O Jerusalem, the city of holiness; for there shall not add to come any more into thee the uncircumcised and the unclean; shake thyself from the dust; sit, O Jerusalem; open the bands of thy neck, O captive daughter of Zion (Isaiah 52:1, 2).

"Zion" means a church that is in the good of love to the Lord; truth from that good is signified by the "strength that Zion shall put on;" and the truths of doctrine of that church are signified by "the garments of splendor that Jerusalem shall put on. " "The uncircumcised and the unclean, who shall not add to come any more," signify the evils of earthly loves and their falsities; "to shake herself from the dust, to arise and to sit," signifies, in respect to Jerusalem, deliverance from infernal falsities and elevation to the truths of heaven. "To open the bands of thy neck, O captive daughter of Zion," signifies deliverance from being withheld from truths by falsities that hinder the reception of influx out of heaven, "daughter of Zion" meaning those who are in the affection of truth from the good of love from the Lord. In the verses that follow it is said of the sons of Israel:

That they sojourned in Egypt, and that Assyria oppressed them (Isaiah 4);

which signifies that they were shut out from truths by reasonings from the knowledges (scientifica) of the natural man.

(Odkazy: Isaiah 52:1-2, 52:4)


[27] In the same:

The peoples shall take them and shall lead them to their place, and the house of Israel shall possess them for a heritage upon the land of Jehovah, for manservants and for maidservants; that they may thus take captive them whose captives they were, and they shall have dominion over their exactors (Isaiah 14:2).

This, too, treats of the bringing back of the sons of Israel, and by sons of Israel the Gentiles are meant. That those who shut out others from truths and lead them astray by falsities are shut out from truths and led astray by falsities, is signified by "they shall take captive them whose captives they were, and they shall have dominion over their exactors."

[28] In Hosea:

In the house of Israel I have seen a filthy thing; there is Ephraim's whoredom; Israel is polluted and Judah hath set a harvest for thee, when I shall bring back the captivity of My people (Hosea 6:10, 11).

This treats of the state of the church among the Jews about the time of the Lord's coming; "Ephraim's whoredom," which is "the filthy thing in the house of Israel," signifies the falsification of the Word; "whoredom" signifying falsification, and "Ephraim" the understanding of the Word. "Israel is polluted, and Judah hath set a harvest for thee," signifies that the church was in mere falsities, and that they applied the Word to confirm falsities, "Judah" signifying the Word, and "harvest" the abundance of such things in the Word as they applied. That this would be the state of the Jewish Church when truths should be opened before the Gentiles, by which they might be delivered from falsities, is signified by "when I shall bring back the captivity of My people."

(Odkazy: Hosea 6:10-11)


[29] In the historical parts of the Word the captivities of the sons of Israel by various enemies, and their deliverances, have a like signification, as:

That they were forced to serve Cushan, king of Syria, and were delivered by Othniel (Judges 3);

That they served Eglon, king of Moab, and were delivered by Ehud (Judges 3);

That they were given over to Jabin, king of Canaan, and delivered by Deborah (Judges 4);

That they were given over to the Midianites, and delivered by Gideon (Judges 6);

That they were given over to the Philistines and Ammonites, and delivered by Jephthah (Judges 10, Judges 11).

Similar things were signified by:

The captivity of the Jews seventy years in Babylon (2 Kings 25).

For the historical parts of the Word are all representative of such things as pertain to the church, and the expressions by which the historical facts are described are all significative.

(Odkazy: Judges 3:1, 4:1, 6:1, 10:1, 11:1)


[30] The "bound" have a similar signification in the Word as "captives," as in the following passages:

The bound in the pit shall be gathered together, and they shall be shut up in a prison; but after a multitude of days shall they be visited (Isaiah 24:22).

By the blood of thy covenant I will send forth the bound out of the pit wherein is no water (Zechariah 9:11).

The sighing of the bound shall come before Thee (Psalms 79:11).

He hath made the world into a wilderness and destroyed his 1 22 cities. He hath opened not the house for His bound ones (Isaiah 14:17).

To open the blind eyes, to lead him that is bound out of prison, them that sit in darkness out of the prison house (Isaiah 42:7).

The king said, I was in prison, and ye came 2 unto me (Matthew 25:36).

Jesus said, Ought not this daughter of Abraham, whom Satan hath bound lo these eighteen years, be loosed from this bond on the day of the sabbath? (Luke 13:16).

-----
Footnotes:

1.  See above, n. 741, where we read "his."

2.  the Latin has "ye did not come," for "ye came."

-----

(Odkazy: 2 Kings 25:1; Isaiah 61:1; Matthew 25:43; Revelation 13:10)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: