Bible

 

Jeremijas 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 8:1

Skaičiai 32:1, 4

Deuteronomija 41, 33:27

2 Samuelis 1:22

2 karaliai 17:6

2 kronikos 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Darbas 15:25, 19:25

Psalmės 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Patarlės 16:18, 22:23, 23:11

Izaijas 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremijas 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Apkalbos 1:9, 3:58, 4:22

Ezekielis 34:5, 6, 13

Danielius 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Mikas 7:14

Nahumas 1:2, 3:13

Habakukas 1:15, 2:8

Zefanija 15, 3:12

Zecharijas 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matas 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Petras 2:25

Apreiškimas 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Vysvětlení slova/fráze

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

tauta
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Izraelio
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

sako
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

dievo
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

dievas
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

žemės
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

liūtas
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 652

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

652. Verse 8. And their bodies shall be upon the street of the great city, signifies their extinction by the evils and falsities of doctrine. This is evident from the signification of "bodies" as being that the good of love and the truth of doctrine signified by "the two witnesses" have been extinguished; for "to be killed" signifies to be extinguished, here spiritually, because it refers to those who have wholly destroyed these things in themselves. In like manner the Lord is said "to have been slain" and "to be dead," to signify that the Divine proceeding from Him, which is Divine good and Divine truth, has been rejected, that is, the Lord has been slain and is dead with those by whom that has been rejected (see above, n. 83. This is evident also from the signification of "the street of the great city," as being the truth and good of doctrine, and in the contrary sense the falsity and evil of doctrine; for "street" signifies truth leading, and in the contrary sense falsity leading (of which presently); and "city" signifies doctrine (of which above, n. 223. It is said "great city," because "great" is predicated of good, and in the contrary sense of evil, as "many" is predicated of truth, and in the contrary sense of falsity (see above, n. 223, 336, 337). This now makes clear that "the bodies of the two witnesses upon the street of the great city" signifies the extinction of the good of love and charity and of the truth of doctrine and faith by the falsities and evils of doctrine. As the evils and falsities of doctrine are signified, it is next said "which great city is spiritually called Sodom and Egypt," "Sodom" signifying the evils of the love, and "Egypt" the falsities therefrom, each pertaining to doctrine, by which the church at its end is destroyed (concerning which in the following articles).

(Odkazy: Revelation 11:8; The Apocalypse Explained 83, The Apocalypse Explained 223, The Apocalypse Explained 336-337)


[2] "Street" signifies the truth of doctrine, and in the contrary sense the falsity of doctrine, because in the spiritual sense a "way" signifies truth leading to good, and in the contrary sense falsity leading to evil (see above, n. 97; and streets are ways in a city, and as a "city" signifies doctrine, so a "street" signifies the truth and the falsity of doctrine. Moreover, in the spiritual world there are cities, and streets in them, as in the cities of the world; and what each one is in respect to the affection of truth and intelligence therefrom is known there merely from the place where he dwells and from the streets in which he walks. Those who are in a clear perception of truth dwell in the southern quarter of the city and also walk there; those who are in a clear affection of the good of love dwell in the eastern quarter and also walk there; those who are in an obscure affection of the good of love dwell in the western quarter and also walk there; and those who are in an obscure perception of truth dwell in the northern quarter and also walk there. But in the cities where those live who are in the persuasion of falsity from evil the reverse is true. This makes clear why it is that a "street" signifies truth or falsity leading.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 97)


[3] That "streets" have this signification can be seen from the following passages. In Jeremiah:

Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see, I pray, and know, and seek in the open places thereof if ye can find a man that doeth judgment, that seeketh truth; then will I pardon her (Jeremiah 5:1).

Because "the streets of Jerusalem and the open places thereof" signify the truths of doctrine, according to the states of affection and perception of those who are of the church, and because "Jerusalem" signifies the church in respect to doctrine it is said, "Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see and know, and seek in the open places thereof;" and because "judgment" is predicated of truths, since all judgment comes from laws and precepts, which are truths, and because "truth" signifies the truth of doctrine and of faith it is said, "if ye can find a man that doeth judgment and that seeketh truth."

The "open places" mean particularly the corners of the city, thus the quarters where the dwelling places are; and as each one in the cities in the spiritual world has his dwelling place in accordance with his affection of good and his perception of truth, clear or obscure, therefore "open places" signify truths and goods according to each one's affection and perception.

[4] In Isaiah:

Judgment hath been rejected backward, and justice hath stood afar off; for truth hath stumbled in the street, and rectitude cannot enter (Isaiah 59:14).

"Judgment and justice" signify in the Word truth and good; that these no longer exist is signified by "judgment hath been rejected backward, and justice has stood afar off;" that they have wandered away from the truths of doctrine, and consequently there is no truth in the life, which is the good of life, is signified by "truth hath stumbled in the street, and rectitude cannot enter," for all good of life is acquired by means of the truths of doctrine, for it is by them that a man learns how he ought to live. Because "street" signifies where truth leads, it is said "truth hath stumbled in the street."

[5] In Nahum:

The chariots raged in the street, they ran to and fro in the open places (Nahum 2:4).

Because "chariots" signify the doctrinals of truth, and "streets" and "open places" what is in accord with each one's affection and perception, as above, it is said "the chariots raged in the streets, they ran to and fro in the open places," "to rage" signifying to call falsities truths, and "to run to and fro" signifying to wander off.

[6] In the book of Judges:

In the days of Jael the ways ceased, they that go in footpaths went in crooked paths, they ceased, the open places ceased in Israel (Judges 5:6, 7).

This is in the Song of Deborah and Barak, which treats of the desolation of truth in the church, and afterwards of its restoration; the desolation is described by "the ways ceased, they that go in footpaths went in crooked paths, they ceased, the open places ceased in Israel;" "ways and paths" having the same signification as "streets and open places," namely, truths of doctrine leading, and "to go in crooked ways" signifies to wander away from truths.

(Odkazy: Judges 5:6-7)


[7] In Isaiah:

The city of emptiness shall be broken down, every house shall be shut that no one may enter; a cry over the wine in the streets; every joy shall be mixed, the gladness of the earth shall be banished (Isaiah 24:10, 11).

"The city of emptiness" signifies doctrine in which there is falsity and no truth; "house" signifies the good of the will and thus of the life; thence is evident what is signified by "the city of emptiness shall be broken down, every house shall be shut that no one may enter;" "a cry over the wine in the streets" signifies lamentation on account of the lack of truth and the mingling of truth with falsity, "wine" signifying the truth of the church from the Word; therefore it is said "in the streets," because "street" too signifies truth, and where truth is sought. "Joy and gladness" are mentioned, because "joy" is predicated of the delight that is from the affection of good, and "gladness" of the delight that is from the affection of truth; that these delights will cease is signified by "every joy shall be mixed, the gladness of the earth shall be banished," the earth signifying the church.

(Odkazy: Isaiah 24:10-11)


[8] In Jeremiah:

How is the city of glory forsaken, the city of my joy! Therefore her young men shall fall in the streets, and all the men of war shall be cut off (Jeremiah 49:25, 26; 50:30).

"The city of glory" signifies the doctrine of Divine truth, and "the city of joy" signifies the delight from the affection of good and truth therein; "young men" signify those who are made intelligent by means of truths; and that the understanding of truth would perish is signified by "the young men shall fall in the streets;" "men of war" signify truths combating against falsities; that there will be no defense of truth against falsities is signified by "all the men of war shall be cut off."

(Odkazy: Jeremiah 49:25-26)


[9] In Ezekiel:

You have multiplied your slain in this city, so that you have filled the streets thereof with the slain (Ezekiel 11:6).

The "slain" mean in the Word those who are destroyed by falsities; for the "sword," by which they are slain, signifies falsity destroying truth; "city" signifies here, as above, the doctrine of truth; thence appears what is signified by "the slain in the city;" "to fill the streets with the slain" signifies to lay waste the truth by falsities.

[10] In Lamentations:

They that did eat delicacies are laid waste in the streets; and they that were brought up in crimson have embraced dunghills. The form of the Nazirites is darker than blackness, they are not recognized in the streets. They have wandered about blind in the streets, they are polluted with blood. They have hunted our steps so that we cannot go in the streets (Lamentations 4:5, 8, 14, 18).

Here, too, "streets" signify the truths of doctrine leading to the good of life, or truths according to which one must live. This treats of the church where the Word is, and its devastation in respect to truths; therefore "they that did eat delicacies are laid waste in the streets" signifies that those who have imbibed genuine truths from the Word have no longer any truths, "delicacies" meaning genuine truths from the Word; "they that were brought up in crimson have embraced dunghills" signifies that those who had imbibed genuine goods from the Word have nothing but the falsities of evil, "crimson" signifying the genuine good of the Word, in particular the celestial love of truth, and "dunghills" signifying the falsities of evil; "the form of the Nazirites is darker than blackness, they are not recognized in the streets," signifies that Divine truth is in such obscurity that it is apparent to no one; "the Nazirites" represent the Lord in relation to Divine truth, and therefore signify Divine truth from the Lord; "they have wandered about blind in the streets, they are polluted with blood," signifies that the truths of the Word are no longer seen because they have been falsified, "the blind" signifying those who do not see truths. "They have hunted our steps, so that we cannot go in the streets," signifies leading astray, so that it is not known how to live, "to hunt the steps" signifying to lead astray by falsities, and "to go" signifying to live, therefore "to go in the streets" signifies to live according to truths.

[11] In Zephaniah:

I will cut off the nations, their corners shall be laid waste; I will make desolate their streets, that none may pass through; their cities shall be laid waste, that there may be no man nor inhabitant (Zephaniah 3:6).

The "nations that shall be cut off," signify the goods of the church; the "corners that shall be laid waste" signify the truths and goods of the church in the whole complex (that this is the signification of "corners" see above, n. 417; the "streets that shall be made desolate, that no one may pass through," signify the truths of doctrine; for the "cities that shall be laid waste, that there may be no man nor inhabitant," signify doctrinals, "man" and "inhabitants" meaning in the Word in the spiritual sense all who are in truths and goods, thus in an abstract sense, truths and goods.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 417)


[12] In Zechariah:

I will return to Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem, whence Jerusalem shall be called the city of truth. There shall yet old men and women dwell in the streets of Jerusalem, and the streets shall be full of boys and girls playing in the streets thereof (Zechariah 8:3-5).

This is said of the Lord's coming, and of the New Church to be established by Him; "Zion" means the church in respect to the good of love, and "Jerusalem" the church in respect to the truths of doctrine, therefore Jerusalem is called "the city of truth;" "the old men and women who shall dwell in the streets of Jerusalem" mean those that are intelligent and wise through the truths of doctrine; "the boys and girls playing in the streets, of whom the streets of the city shall be full," signify the affections of truth and good and their delights, in which those shall abound who live in the truths of doctrine.

[13] In Jeremiah:

According to the number of thy cities were thy gods, O Judah; and according to the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to shame, altars to burn incense to Baal (Jeremiah 11:13).

"According to the number of thy cities were thy gods, O Judah," signifies that there were as many falsities as doctrinals, "cities" signifying doctrinals, and "gods" falsities of religion; "according to the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to shame" signifies that there were as many kinds of worship as there were falsities of doctrine, "streets" here signifying the falsities of doctrine, and "altars" worship; worship from falsities is what is meant, because the altars meant were altars of incense, for it is said, "altars to burn incense to Baal," and "incense" signifies spiritual good, which in its essence is truth from good, and in the contrary sense falsity from evil.

(That this is the signification of "incense" and its "altar," see above, n. 324, 491, 492, 567.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 324, The Apocalypse Explained 491-492, The Apocalypse Explained 567)


[14] In the same:

Seest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? The sons gather wood and the fathers kindle the fire, the women knead dough to make cakes to the queen of the heavens, and to pour out drink-offerings to other gods; I will make to cease in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem the voice of joy and the voice of gladness (Jeremiah 7:17, 18, 34).

What these words signify in the spiritual sense may be seen fully explained above n. 555; also that "the cities of Judah" signify the doctrinals of the church, and "the streets of Jerusalem" its truths of doctrine.

(Odkazy: Jeremiah 7:17-18; The Apocalypse Explained 555)


[15] In the same:

Have ye forgotten the evils which they did in the land of Judah and in the streets of Jerusalem? (Jeremiah 44:9)

"The land of Judah" signifies the church in respect to good, but here in respect to evil; and "the streets of Jerusalem" signify the truths of doctrine, but here its falsities of doctrine.

[16] In Ezekiel:

With the hoofs of his horses Nebuchadnezzar king of Babylon shall trample down all thy streets; he shall slay thy people with the sword, and he shall bring down the pillars of strength to the earth; they shall make a spoil of thy wealth (Ezekiel 26:11, 12).

"Nebuchadnezzar king of Babylon" signifies the profanation of truth and its consequent destruction; "to trample down all thy streets with the hoofs of his horses" signifies that all the truths of the church will be destroyed by the fallacies of the sensual man; "he shall slay the people with the sword" signifies that truths will be destroyed by falsities; that thus also all worship from truths will be destroyed is signified by "he shall bring down the pillars of strength to the earth," for "pillars" signify holy worship from truths, and because all power is of truth from good they are called "pillars of strength;" that knowledges of truth will also be destroyed is signified by "they shall make a spoil of thy wealth." (That "wealth" and "riches" mean the knowledges of truth, see above, n. 236.)

(Odkazy: Ezekiel 26:11-12; The Apocalypse Explained 236)


[17] In the same:

Thou hast built thee an eminent place and hast made thee an exalted place in every street, upon every head of the way thou hast made thee thy eminent place, and thou hast made thy beauty abominable (Ezekiel 16:24, 25, 31).

"Eminent place" and "exalted place" with the ancients signified heaven; from this came the practice of sacrificing upon high mountains, or in place of these upon places built up high, therefore worship from evils and from the falsities of doctrine is signified by "making an eminent and an exalted place in every street, and upon every head of the way;" and as that worship became idolatrous it is said that "they made their beauty abominable," "beauty" meaning truth and intelligence therefrom; for everyone in the spiritual world is beautiful according to truths from good, and intelligence therefrom.

(Odkazy: Ezekiel 16:24-25)


[18] In Amos:

Lamentations shall be in all the streets, and they shall say in all the open places, Alas, alas! and they shall call the husbandman to mourning (Amos 5:16).

"Lamentations shall be in all the streets, and they shall say in all the open places, Alas, alas!" signifies grief because truth and good are everywhere laid waste; "and they shall call the husbandman to mourning" signifies the grief of the men of the church on this account, "husbandman" signifying the man of the church, because a "field" signifies the church in respect to the implantation of truth.

[19] In David:

Our garners are full, affording food on food; our flocks are thousands and ten thousands in our streets; our oxen are laden, there is no breach nor fleeing away, nor outcry in our open places (Psalms 144:13, 14).

"Garners which are full of food" signify the doctrinals from the Word, thus the Word itself, wherein are all truths of doctrine which furnish instruction and spiritual nourishment; "flocks are thousands and ten thousands in the streets" signifies spiritual goods and truths, "thousands of flocks" goods, and "ten thousands" truths; "oxen laden" signify natural goods and their affections; "no breach" signifies their coherence; "no fleeing away" signifies no loss of any of these; "no outcry in the open places" signifies no lamentation anywhere over the lack of these.

(Odkazy: Psalms 144:13-14)


[20] In Job:

God, who giveth rain upon the faces of the earth, and who sendeth waters upon the faces of the streets (Job 5:10).

"To give rain upon the faces of the earth" signifies the influx of Divine truth into all things with those who are of the church; and "to send waters upon the faces of the streets" signifies Divine influx into the truths of doctrine, that man may be rendered spiritual thereby.

(Odkazy: Acts of the Apostles 5:10)


[21] In Isaiah:

In its streets they have girded themselves with sackcloth, upon its roofs and in its streets he shall howl, flowing down in weeping (Isaiah 15:3).

This is said of the city Ar in the land of Moab, which signifies the doctrine of those who are in truths from the natural man; grief over their falsities of doctrine, from the first to the last, is signified by "they have girded themselves with sackcloth, upon its roofs and in its streets he shall howl," "roofs" meaning interior things, and "streets" exterior things with such. In Jeremiah:

Upon all the roofs of Moab and in its streets, lamentation everywhere (Jeremiah 48:38).

The signification here is similar, as above.

[22] In Daniel:

Know and perceive that from the going forth of the Word even to the restoration and building of Jerusalem, even to Messiah the prince; after sixty and two weeks it shall be restored and built, street and ditch, but in straitness of times (Daniel 9:25).

He who knows not the spiritual sense of the Word may think that by "Jerusalem" here Jerusalem is meant, and that it is to be restored and built; also that "the street and ditch" which it is said will be restored and built mean a street and ditch of that city; but "Jerusalem" means the church that is to be established by the Lord, and "street and ditch" mean the truth of doctrine; "street" truth, and "ditch" doctrine. What is there signified by the number of weeks is not to be explained in this place.

[23] This makes evident that "the street of the New Jerusalem" has a like signification in the following passages in Revelation:

The twelve gates were twelve pearls and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass (Revelation 21:21).

And afterwards:

He showed me a pure river of water of life, bright as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb; in the midst of the street thereof and of the river on either side was the tree of life, bearing twelve fruits (Revelation 22:1, 2).

But these passages will be explained hereafter.

(Odkazy: Revelation 22:1-2)


[24] In Isaiah:

Thy sons have fainted, they lay at the head of all the streets, as an antelope in a net (Isaiah 51:20).

This, too, is said of Jerusalem, that is, the church vastated in respect to doctrine, "sons" meaning those who are in the truths of doctrine; "to faint and to lie at the head of all the streets" signifies to be deprived of all truth, "head or beginning of the streets" signifying entrance to truth, thus all truth.

[25] In Lamentations:

The infant and the suckling faint in the streets of the city. Lift up thy hands to the Lord respecting the souls of thine infants, who have fainted from famine at the head of all the streets (Lamentations 2:11, 19).

"Infant and suckling" signify innocence, and also the goods and truths that are first born and made alive by knowledges from the Word with men who are regenerating, and which, being the first, are faultless and blameless; entire lack of these is signified by "they have fainted in the streets of the city, and at the head of all the streets;" it is said "from famine," because "famine" signifies loss, lack, and ignorance of knowledges, and at the same time desire for them (see above, n. 386.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


[26] In Nahum:

Her infants were dashed in pieces at the head of all the streets, and over her honorable ones they cast a lot, and all her great ones were bound with chains (Nahum 3:10).

Here also "infants" mean the truths that are firstborn and vivified, and "to be dashed in pieces at the head of all the streets" signifies to be scattered and to perish; "honorable ones" signify the goods of love; "to cast a lot over them" signifies dispersion of these; "great ones" signify the truths of good; and "to be bound with chains" signifies to be tied by falsities so that truth cannot come forth. This is said of "the city of bloods" which signifies the doctrine in which the truths of the Word are falsified.

[27] In Jeremiah:

Death cometh up through our windows, it cometh into our palaces, to cut off the infant from the street, the young men from the open places (Jeremiah 9:21).

"Death" means here spiritual death, which takes place when falsity is believed to be truth and truth to be falsity, and the life is in accordance therewith; "windows" signify the thoughts from the understanding, "palaces" the interior and thus the more sublime things of the human mind; this makes clear what is signified by "death cometh up through the windows and cometh into our palaces;" "infant" signifies here as above the truths that are firstborn through knowledges from the Word; "young men" signify truths acquired, from which comes intelligence; and "streets and open places" signify the truths of doctrine and the truths of life which lead to intelligence and wisdom; this makes clear what is signified by "cutting off the infant from the street, the young men from the open places."

[28] In the same:

I am full of the anger of Jehovah, I am weary with holding in; pour out upon the infant in the street, and upon the assembly of young men; for even the man with the woman shall be taken, the old man with him that is full of days (Jeremiah 6:11).

Here "the infant in the street" and "the young men" have a similar signification as above; "man [vir] and woman" signify truth conjoined to good and intelligence therefrom; and "old man" and "one full of days" signify wisdom.

[29] As "street" signifies the truth of doctrine leading, and in the contrary sense falsity, "the clay of the streets," "the mire," and "dung" signify the falsity of the love of evil, in the following passages. In Isaiah:

Their carcass has become as the dung of the streets (Isaiah 5:25).

He shall make him to be trodden down like the clay of the streets (Isaiah 10:6).

In Micah:

She shall be trodden down like the mire of the streets (Mic. Micah 7:10).

In David:

I will beat them small as the dust before the faces of the wind, I will spread them out as the mire of the streets (Psalms 18:42).

All this, too, is from the appearances in the spiritual world; in the cities there in which falsities from evil reign the streets appear full of dung, mire and clay. This makes evident what is signified by:

The Lord's commanding the seventy whom He sent out to preach the Gospel, Into whatever city ye enter and they receive you not, go out into the streets thereof and say, Even the dust of your city that cleaveth unto us do we shake off from us 1 (Luke 10:10, 11).

(Odkazy: Luke 10:10-11)


[30] Because "the streets of a city" signify the truths of doctrine, according to which one should live, it was customary to teach and to pray in the streets. Thus in the second book of Samuel:

Tell it not in Gath, publish it not in the streets of Ashkelon, lest the daughters of the Philistines rejoice (2 Samuel 1:20).

In Matthew:

When thou doest alms sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the open places that they may have glory of men. And when thou prayest thou shalt not be as the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets where they may be seen of men (Matthew 6:2, 5).

And in Luke:

Then shall ye begin to say, We did eat before Thee and drink, and Thou didst teach in our streets; but He shall say, I tell you I know you not whence ye are (Luke 13:26, 27).

(Odkazy: Luke 13:26-27)


[31] Furthermore, from the signification of "street," as meaning the truth of doctrine, it is also evident why the Lord said in the parable that:

The master of the house commanded his servants to go out quickly into the streets and open places of the city and bring in the poor, the maimed, the lame, and the blind (Luke 14:21).

"The poor, the maimed, the lame, and the blind," do not mean such in a natural sense, but such in a spiritual sense, that is, such as had not the Word, and were therefore in ignorance of truth and in lack of good, but still desired truths by means of which they might obtain good; such were the Gentiles with whom the church of the Lord was afterwards established.

[32] Because "the street of a city" signified either truth or falsity teaching and leading, therefore:

The angels that came to Sodom said that they would lodge all night in the street (Genesis 19:2).

And for the same reason it was commanded that:

If the sons of Israel observed that those in any city served other gods they should smite the inhabitants of the city with the sword, utterly destroying the city, and they should bring all the spoil of it into the midst of the street, and burn the city and all the spoil with fire (Deuteronomy 13:14, 16, 17).

"Other gods" signify the falsities of worship, "the sword" the destruction of falsities by truths; "spoil" the falsification of truth; and "fire" the punishment of the love of evil and its destruction.

(Odkazy: Deuteronomy 13:13, Deuteronomy 13:15-16, Deuteronomy 13:16-17)


[33] From these passages cited from the Word it can be seen what is signified by "the bodies of the two witnesses were cast forth upon the street of the great city which spiritually is called Sodom and Egypt," and afterwards that "they were not suffered to be placed in sepulchers;" for it was a custom with the Jewish and Israelitish nation to cast out the slain that were enemies into the ways and streets, and not to bury them, as a sign of their hatred of such; but still this represented that by such enemies infernal evils and falsities that could not be raised again to life were meant, that is, those who were in infernal evils and falsities.

[34] This is evident in Jeremiah:

The prophets prophesy, saying, Sword and famine shall not be in this land; by sword and by famine shall these prophets be consumed, and the people to whom they prophesy shall be cast out into the streets of Jerusalem, and there shall be no one to bury them (Jeremiah 14:15, 16).

A "prophet" means the doctrine of truth, here the doctrine of falsity, because they prophesied falsities; and as "streets" signified where falsities are, it is said that "they were to be cast out into the streets of Jerusalem."

-----
Footnotes:

1. The Greek has "against you."

-----

(Odkazy: Deuteronomy 13:13, Deuteronomy 13:15-16; Jeremiah 14:15-16)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 648, 653, 659, 684, 695, 704


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.

Bible

 

Jeremiah 7:17-18

English: King James Version         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Celá kapitola   Další →

17 Seest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem?

18 The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women knead their dough, to make cakes to the queen of heaven, and to pour out drink offerings unto other gods, that they may provoke me to anger.

← Předchozí   Celá kapitola   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 73


Další odkazy Swedenborga k tomuto textu:

Arcana Coelestia 3703, 4581, 9993

Apocalypse Revealed 194, 316, 350, 501, 778, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

The Lord 64

True Christian Religion 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 223, 376, 433, 555, 652

Skočit na podobné biblické verše

Isaiah 65:11

Jeremiah 1:16, 19:13, 32:29, 32, 44:4, 17

Ezekiel 8:16

Acts of the Apostles 7:42

1 Corinthians 10:22

Vysvětlení slova/fráze

cities
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

judah
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

streets
The phrase 'in the streets and synagogues' in Matthew 6:2, 5, and Luke 8:26-27, refers to a representative rite amongst the Jews to teach in...

jerusalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

children
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

wood
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

fathers
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

fire
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

women
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

dough
Dough, in Exodus 12:34, signifies truth from good. See Bakers.

heaven
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

Offerings
'Offerings' signify worship.

gods
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

anger
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Build on the Rock
Worship Talk | Ages over 18


Přeložit: