Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 502

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

502. Verse 7 (Revelation 8:7). And the first angel sounded, signifies influx out of heaven, and in consequence the first change. This is evident from the signification of "sounding a trumpet," as being the influx of Divine truth out of heaven; and as the first change resulting therefrom is now described, this also is what is signified. "To sound a trumpet" signifies the influx of Divine truth out of heaven, because when Divine truth flows down out of heaven it is sometimes heard in the spiritual world as the sound of a horn or as the blast of a trumpet, and also to those who stand below there appear as it were angels having trumpets; but these are representations and appearances, such as exist below the heavens, for it is Divine truth descending or flowing down out of heaven towards the lower parts that is thus represented. This is why "to sound a trumpet" signifies the flowing down of Divine truth out of heaven.

[2] When this flowing down is strong it produces one effect with the good and another with the evil. With the good it illustrates the understanding, joins them more closely with heaven, and thence gladdens and vivifies their minds; but with the evil it disturbs the understanding, separates them from heaven, joins them more closely with hell, induces terror in their minds, and finally brings spiritual death. This makes clear that "sounding a trumpet" signifies, in its effect, the revelation and manifestation of Divine truth (see above, n. 55, 262); and in the contrary sense the deprivation of truth and desolation. Since it is here said that the angels sounded seven times, it is necessary to show from the Word what "to sound" signifies, and thence why it is said "the angel sounded."

(Odkazy: The Apocalypse Explained 55, 262)


[3] That "to sound trumpets" and "horns" signifies revelation and manifestation of Divine truth, is evident from the sound of a trumpet that was heard when Jehovah descended upon Mount Sinai and promulgated the Law, which is thus described in Moses:

And it came to pass on the third day when it was becoming morning, that there were voices and lightnings, and a heavy cloud upon the mount (Sinai), and the voice of a horn exceeding strong; and all the people that were in the camp trembled; when Jehovah descended upon it in fire. And the voice of the horn went on and became exceeding strong. And Jehovah said unto Moses, Go down, testify to the people lest they break through unto Jehovah to see, and many of them fall (Exodus 19:16-25).

The "Law" that was then promulgated signifies Divine truth; the "voice of a horn" represented its flowing down out of heaven and its manifestation; "the voice of the horn going on and becoming exceeding strong" represented the increase of this influx in approaching the lower parts, for it is said that "the people stood in the lower parts of the mount;" that "the people trembled exceedingly," and were admonished "not to approach nearer to the mountain lest they perish," signifies the effect of the flowing down of Divine truth with such as the sons of Jacob were. That interiorly they were utterly evil is evident from their worship of the calf after a month of days; moreover, if they had not stood afar off they would have perished, consequently they were in terror of death.

(Odkazy: Exodus 19:16, 19:16-21, 19:19, 19:21)


[4] "To sound horns" and "trumpets" represented and thus signified Divine truth coming down and flowing in out of heaven, as can be seen from the institution and use of trumpets among the sons of Israel. For it was commanded:

That trumpets should be made of silver, and that the sons of Aaron should sound them for convocations, for journeyings, on days of gladness, on feast days, in the beginnings of months, over sacrifices, for a memorial, and for battle (Numbers 10:1-10).

They were made of silver, because "silver" signifies truth from good, thus Divine truth. (That "silver" has this signification, see Arcana Coelestia 1551, 1552, 2954, 5 5658.) The "sons of Aaron sounded them," because Aaron himself as chief priest represented the Lord in relation to Divine good, and his sons the Lord in relation to Divine truth (see Arcana Coelestia 9806, 9807, 9966, 10017). They were sounded for convocations and journeyings, because Divine truth is what calls together, gathers together, teaches the way, and leads. They were sounded on days of gladness, at feasts, in the beginnings of months, and over sacrifices, because Divine truth coming down out of heaven produces gladness and the holiness of worship. They were sounded for wars and for battle to signify that with the evil, who are the "enemies" in the Word, Divine truth flowing down out of heaven produces the terror of death, puts to flight, and disperses; in this sense, and because of this effect, it is here said that "the seven angels sounded" in their order.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1551-1552, 9806-9807)


[5] Because it was commanded that they should sound trumpets for convocations, it is said by the Lord in Malachi:

He shall send His angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together His elect from the four winds, from one end of the heavens to the other end (Matthew 24:31).

Here "angels with a great sound of a trumpet" signify the Divine truth that is to be revealed when the age is consummated, that is, when the church shall come to an end.

[6] In Isaiah:

In that day a great horn shall sound, and those perishing in the land of Assyria shall come, and the outcasts from the land of Egypt, and shall bow down to Jehovah in the mountain of holiness, at Jerusalem (Isaiah 27:13).

This is said of the Lord's coming; a convocation to the church and salvation by the Lord are signified by "In that day a great horn shall sound, and those perishing in the land of Assyria shall come, and the outcasts from the land of Egypt;" "to sound a horn" signifies Divine truth calling together and saving; "those perishing in the land of Assyria" mean those who are deceived by false reasonings, and "the outcasts from the land of Egypt" those who are deceived by knowledges (scientifica), thus the Gentiles that were in falsities from ignorance of the truth; that these shall worship the Lord from love and in truth is signified by "they shall bow down to Jehovah in the mountain of holiness, at Jerusalem;" "mountain of holiness" signifying the church in respect to the good of love, consequently also the good of love of the church, and "Jerusalem" signifying the church in respect to the truth of doctrine, consequently the truth of doctrine of the church. From this it is evident that "to sound with a horn" signifies Divine truth coming down out of heaven.

[7] Because Divine truth coming down from the Lord through the heavens makes the hearts glad and infuses the holiness of worship, and therefore trumpets were sounded on days of gladness and at the feasts, therefore it is said in David:

Sing unto Jehovah with the harp; with the harp and the voice of a psalm, with trumpets and the sound of a horn sound before the King Jehovah (Psalms 98:5, 6).

In Zephaniah:

Sing, O daughter of Zion; shout (sound), O Israel; be glad and exult with all the heart, O daughter of Jerusalem (Zephaniah 3:14).

This is said of the establishment of the church by the Lord; "trumpets," "sound of the horn," and "sounding," signify joy on account of Divine truth coming down out of heaven. In Job:

When the morning stars sang, and all the sons of God shouted [sounded] (Job 38:7).

This is said of the state of the church in its beginning; and "stars" signify the knowledges of truth and good, and "the sons of God" Divine truths; the joy of these, that is, of men because of these, is signified by their "singing and sounding."

(Odkazy: Psalms 98:5-6)


[8] In David:

Praise God with the sound of the horn (Psalms 150:3).

In the same:

Blessed is that people who know the trumpet sound; they shall walk, O Jehovah, in the light of Thy face (Psalms 89:15).

"The sound of the horn" signifies Divine truth making the heart glad, therefore it is also said, "in the light of Thy face," which signifies Divine truth. That "the voices of the horn" and "sounds of trumpets" signify Divine truth coming down out of heaven, and terrifying the evil and dispersing them, as here in Revelation "the trumpets" with which the seven angels sounded, is evident in Isaiah:

Jehovah shall go forth as a hero, 1 He shall stir up zeal like a man of war, He shall shout [sound] and shall cry out, He shall prevail over His enemies (Isaiah 42:13);

"enemies" meaning the evil. In Joel:

Blow ye with the horn in Zion, and sound in the mountain of My holiness; let all the inhabitants of the land tremble; for the day of Jehovah cometh, a day of darkness and of thick darkness (Joel 2:1, 2).

"The day of Jehovah" is the coming of the Lord, when also the Last Judgment takes place on the evil.

(Odkazy: Joel 2:1-2)


[9] In Zechariah:

Jehovah shall be seen over them, and His arrow shall go forth as lightning; and the Lord Jehovih shall blow the horn, and shall go with the tempests of the south (Zechariah 9:14).

This, too, refers to the Lord's coming, when the evil are to perish; "to blow the horn" signifies to disperse by means of Divine truth; "the arrow shall go forth as lightning" signifies truth dispersing and destroying. "To blow the horn" has the same signification in Jeremiah 51:27; Hosea 5:8-9.

[10] Because the evil, where they are gathered together in the spiritual world, are deprived by the influx of Divine good and Divine truth of the truths and goods they have simulated in externals, and are let into their evils and falsities which they have inwardly cherished, and are thus separated from the good and cast down into the hells, and because when this takes place there are heard by those at a distance as it were horns and trumpets sounding, as has been said above repeatedly, so with the horns of Israel it was on this account commanded that they should sound with the trumpets for battle; and we read that this was done by Phinehas and by Gideon, in their combats against the Midianites and also at the taking of Jericho. It is said of Phinehas in Moses:

That Moses sent twelve thousand men armed, a thousand from each tribe, with the vessels of holiness and the trumpets, in the hand of Phinehas the son of Eleazar the priest, against Midian; and they slew all the males and their kings (Numbers 31:1-8).

[11] Of Gideon it is said in the book of Judges:

That he divided the three hundred men into three companies, and put a horn in the hand of everyone, and empty pitchers and torches in the midst of the pitchers; and he said, When I blow the horn, I and all that are with me, blow ye also the horn about the whole camp. And when they blew the horns Jehovah set the sword of a man against his companion and against the whole camp, and the Midianites fled (Judges 7:16-22).

And of Jericho when it was taken, in Joshua:

It was commanded that seven priests should bear seven jubilee horns before the ark, and should go round the city six days, once each day, and on the seventh day they should go round the city seven times, and blow the horns; and when the people in Jericho heard the voice of the horn and the shoutings of the people, the wall of the city fell down under itself, and the people went up into the city and took it (Joshua 6:1-20).

These things represented the overcoming of the evil in the spiritual world, which is effected by Divine truth out of heaven, which is heard there when it flows down as a horn sounding, as was said above. All the miracles related in the Word were representative and thence significative of things Divine in the heavens; therefore the effect of the sound of horns against enemies on earth was like the effect against the evil in the spiritual world; for in the Word "enemies" represented and thence signified the evil, "the Midianites" those who are in the falsities of evil, and the city "Jericho" here the falsification of the knowledges of truth.

[12] From this the signification can be seen of the following in Jeremiah:

Sound against Babylon round about; she hath given her hand; her foundations are fallen, her walls are torn down (Jeremiah 50:15).

And in Zephaniah:

A day of wasteness and desolation, a day of darkness and of thick darkness, a day of cloud and of gloominess, a day of the horn and of sounding upon the fenced cities, and upon the high corners (1 :15, 16).

From this it can now be seen what is signified by "the seven angels sounded the trumpets," and that such effects result therefrom as are here described; and thus that "to sound trumpets" signifies influx of Divine truth out of heaven, and the changes thence arising; for this and the following chapters of Revelation treat of the state of the church in the spiritual world before the judgment, and of the dispersion and casting into hell of the evil.

-----
Footnotes:

1.  Photolithograph has "lion," the Hebrew "hero;" so also AE 734;AC 1664, 5323, 8273, etc.

-----

(Odkazy: Exodus 19:16-21; Zephaniah 1:15-16)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 501, 509, 516, 524, 531, 534, 566, 611, 681

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: