Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 328

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

328. For thou wast slain, and didst redeem us to God in Thy blood, signifies the separation of all from the Divine, and the conjunction with the Divine by the acknowledgment of the Lord, and by the reception of Divine truth from Him. This is evident from the signification of "being slain," as being, in reference to the Lord, the separation of all from the Divine, for "to be slain" signifies in the Word to be spiritually slain, that is, to perish by evils and falsities (see above, n. 315); and because the Lord with such is not, for He is denied, therefore "being slain" signifies, in reference to the Lord, not acknowledged (as above, n. 315 and also denied; and when the Lord is denied He is as it were slain with such as deny, and by the denial they are separated from the Divine; for such as deny the Lord, that is, His Divine, separate themselves altogether from the Divine. For the Lord is the God of the universe, and He is one with the Father, and the Father is in Him and He in the Father, and no one cometh to the Father but by Him, as the Lord Himself teaches; consequently those in the church who do not acknowledge His Divine, and still more those who in heart deny it, are altogether separated from the Divine.

(Odkazy: Revelation 5:9; The Apocalypse Explained 315)


[2] Denying the Divine is here meant by slaying Him with themselves. In the internal sense of the Word the same is meant by "crucifying the Lord" (see above, n. 83, 195); for the Jews, with whom the church then was, denied that he was the Christ, and thereby separated themselves from the Divine and therefore they gave Him up to death, or crucified Him. Moreover, at this day those who deny His Divine do the same; it is therefore frequently said by preachers that those who lead an evil life and blaspheme the Lord crucify Him with themselves. This, therefore, is what is here signified by "Thou wast slain. " This is evident also from the signification of "thou didst redeem us to God in Thy blood," as being that He conjoined us to the Divine by the acknowledgment of Him, and by the reception of Divine truth from Him; for "to redeem" signifies to liberate from hell, and thereby to appropriate men to Himself, and thus enjoin them to the Divine, as will be seen from the passages in the Word in which "to redeem" and "redemption" are mentioned, which will be quoted below. The "blood of the Lord" signifies Divine truth proceeding from Him; and because man by the reception of Divine truth from the Lord is liberated from hell and conjoined to Him, therefore "Thou didst redeem us to God in Thy blood" signifies conjunction with the Divine by the reception of the Divine truth from the Lord.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 83, 195)


[3] That this sense lies hidden in these words no one can see who abides in the mere sense of the letter, for in that sense nothing else can be seen except that "Thou wast slain" means that He was crucified and "Thou didst redeem us in Thy blood" means that He has reconciled us to His Father by the passion of the cross. Because this meaning is the meaning of the letter, and because it has hitherto been unknown that in the particulars of the Word there is an internal sense which is spiritual, from that sense, namely, the sense of the letter, it has been made a doctrine of the church that the Divine Itself which they call the Father cast away from Him the whole human race, and that the Lord by the passion of the cross made reconciliation, and that thus those for whom He intercedes are saved. Who that has any illumination of understanding cannot see that this doctrinal is contrary to the Divine Itself? For the Divine Itself never casts away any man from Him for He loves all, and therefore desires the salvation of all. It is also contrary to the Divine Itself to be reconciled by the shedding of blood, and to be brought back to mercy by beholding the passion of the cross which His own Son sustained, and from this to have mercy, and not from Himself. Although this doctrine is so contrary to the Divine essence, yet to believe this is called essential faith or justifying faith.

[4] Again, who can think from enlightened reason that the sins of the whole world were transferred to the Lord, and that the sins of anyone who merely has that faith are thereby taken away? But although this is the doctrine of those who never think beyond the sense of the letter, yet the angels who are with men have no perception of these things according to that sense, but according to the spiritual sense, for they are spiritual and therefore think spiritually and not naturally. To angels, "redeeming man in His blood" means liberating man from hell, and thus claiming and conjoining man to Himself by the acknowledgment of Him, and by the reception of Divine truth from Him. Moreover, the church may know that this is so; for it may know that no one is conjoined to the Divine by blood, but by the reception of the Divine truth, and the application of it to the life.

[5] Liberation from hell by the Lord was accomplished by His assuming the Human, and through it subjugating the hells, and reducing to order all things in the heavens, which could have been done in no way except by the Human; for the Divine operates from firsts through ultimates, thus from Himself through the things that are from Himself in ultimates, which are in the Human. This is the operation of Divine power in heaven and in the world. (On this see some things above, n. 41; also in Heaven and Hell 315; and in Arcana Coelestia 5897 897, 6239, 6451, 6465, 8603, 9215, 9216, 9824, 9828, 9836, 10044, 10099, 10329, 10335, 10548.)

Liberation from hell by the Lord was also accomplished by His glorifying His Human, that is, making it Divine; for thus and not otherwise could He hold the hells in subjection forever; and as the subjugation of the hells and the glorification of His Human was accomplished by means of temptations admitted into his Human, His passion of the cross was His last temptation and complete victory. That "He bore the sins of all" signifies that He admitted into Himself all the hells when He was tempted, for from the hells all sins or evils ascend, and enter into man and are in him; therefore the Lord's "bearing sins" signifies that He admitted the hells into Himself when tempted; and His "taking away sins" means that He subjugated the hells, in order that evils may no more rise up from them, with those who acknowledge the Lord and receive Him, that is, who receive in faith and life the Divine truth proceeding from Him, and who are thus conjoined to the Lord.

It was said that "Thou didst redeem us to God in Thy blood" signifies conjunction with the Divine by the acknowledgment of the Lord, and the reception of Divine truth from Him; and as the church is founded on this, I will state briefly how conjunction is thereby effected.

(Odkazy: Arcana Coelestia 9215-9216; Ezekiel 18:12; The Apocalypse Explained 41)


[6] The primary thing is to acknowledge the Lord, to acknowledge His Divine in the Human, and His omnipotence to save the human race; for by that acknowledgment man is conjoined to the Divine, since there is no Divine except in Him; for the Father is there; for the Father is in Him, and He in the Father, as the Lord Himself teaches; consequently they who look to another Divine near Him, or at His side, as those are wont to do who pray to the Father to have mercy for the sake of the Son, turn aside from the way and worship a Divine elsewhere than in Him. Moreover, they then give no thought to the Divine of the Lord, but only to the Human, when yet these cannot be separated; for the Divine and the Human are not two, but a single person, conjoined like soul and body, according to the doctrine received by the churches from the Athanasian Creed. Therefore to acknowledge the Divine in the Lord's Human, or the Divine Human, is the primary thing of the church, by which there is conjunction; and because it is the primary it is also the first thing of the church. It is because this is the first thing of the church, that the Lord, when He was in the world, so often said to those whom He healed, "Believest thou that I can do this?" and when they answered that they believed, He said, "Be it done according to thy faith." This He so often said that they might believe, in the first place, that from His Divine Human He had Divine omnipotence, for without that belief the church could not be begun, and without that belief they could not have been conjoined with the Divine, but must have been separated from it, and thus would not have been able to receive anything good from him.

[7] Afterwards the Lord taught how they were to be saved, namely, by receiving Divine truth from Him; and truth is received when it is applied to the life and implanted in it by doing it; therefore the Lord so often said that they should do His words. From this it can be seen that these two things, namely, believing in the Lord and doing His words, make one, and can by no means be separated; for he who does not do the Lord's words does not believe in Him; so also he who thinks that he believes in Him and does not do His words does not believe in Him, for the Lord is in His words, that is, in His truths, and by them He gives faith to man. From these few things it can be known that conjunction with the Divine is effected through the acknowledgment of the Lord and the reception of Divine truth from Him. This, therefore, is what is signified by "the Lamb redeeming us to God in His blood." That "the Lamb" signifies the Lord in respect to the Divine Human, see above n. 314. (On this more may be seen in The Doctrine of the New Jerusalem 293-297, and in the quotations from Arcana Coelestia, n 300-306, as also at the end of that work, where the Lord is particularly treated of.)

That "blood" signifies the Divine truth proceeding from the Lord, and "salvation by His blood" signifies by the reception of Divine truth from Him, will be explained in the following article.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 314)


[8] That "to redeem" signifies to deliver and to make free, and, in reference to the Lord, to deliver and free from hell, and thus to set apart and conjoin to Himself, can be seen from the following passages. In Isaiah:

Who is this that cometh from Edom, walking in the multitude of his power? I that speak in righteousness, great to save. For the day of vengeance is in My heart, and the year of My redeemed hath come. In all their straitness He was in straitness and the angel of His faces saved them; because of His love and His pity He redeemed them; and He took them up and carried them all the days of eternity (Isaiah 63:1, 4, 9).

This treats of the Lord and His temptation-combats, by which He subjugated the hells. "Edom from which He cometh" signifies His Human, so also does "the angel of His faces." His Divine power from which He fought is signified by "walking in the multitude of His power;" the casting down into hell of those who rose up against Him and the elevation of the good into heaven is meant by "righteousness," thus by these words, "I that speak in righteousness, great to save. For the day of vengeance is in my heart, and the year of my redeemed hath come." His Divine love from which He did these things is described by "In all their straitness He was in straitness, and the angel of His faces saved them; because of His love and His pity He redeemed them; and He took them up and carried them all the days of eternity." From this it is clear that "the redeemed" and "those whom He redeemed" signify those whom He rescued from the fury of those who are from hell, and whom he saved.

[9] In the same:

Thus hath said Jehovah thy Creator, O Jacob, and thy Former, O Israel; for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art Mine (Isaiah 43:1).

That "to redeem" signifies to free from hell, and to set apart and conjoin to Himself so that they may be His, is clear, for it is said, "I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art Mine;" because this is effected through reformation and regeneration by the Lord, therefore it is said, "Jehovah thy Creator, O Jacob, and thy Former, O Israel." He is called Creator because "to create" in the Word signifies to regenerate (see above, n. 294). "Jacob" and "Israel" signify those who are of the church, and are in truths from good.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 294)


[10] In the same:

Say ye to the daughter of Zion, Behold, thy salvation cometh; behold, His reward is with Him, and the wages of His work are before Him. And they shall call them a people of holiness, the redeemed of Jehovah (Isaiah 62:11-12).

This also treats of the Lord's coming, and the establishment of a church by Him. "Daughter of Zion" signifies the church which is in love to the Lord; His coming is meant by "Behold, thy salvation cometh; behold, His reward is with Him, and the wages of His work are before Him;" those who are reformed and regenerated by Him are meant by "the redeemed of Jehovah."

[11] These are called the "redeemed" because they have been freed from evils by regeneration, and are set apart by the Lord and are conjoined to Him. In the same:

No lion shall be there, and the ravenous of the wild beasts shall not be found therein; but the redeemed shall go; and the ransomed of Jehovah shall return, and come to Zion with singing, and the gladness of eternity shall be upon their head (Isaiah 30:9-10).

This also treats of the Lord's coming, and the salvation of those who suffer themselves to be regenerated by the Lord. That with such there shall not be falsity destroying truth nor evil destroying good, is signified by "No lion shall be there, and the ravenous of the wild beasts shall not be found therein;" that such are delivered from evils and freed from falsities is signified by "the redeemed shall go; so shall the ransomed of Jehovah return;" their eternal happiness is signified by "they shall come to Zion with singing, and the gladness of eternity shall be upon their head," "Zion" meaning the church. What "singing" signifies see just above (n. 326). There are two, words in the original by which "to redeem" is expressed, one signifying deliverance from evils, the other liberation from falsities; these two words are used here; thus it is said, "the redeemed shall go," and "the ransomed of Jehovah shall return. " (These two words are also used in Hosea 13:14; and in David, Psalms 69:18; 107:2)

(Odkazy: Isaiah 35:9-10; The Apocalypse Explained 326)


[12] "To redeem" signifies to deliver from evils and to free from falsities, and also to deliver and free from hell, because all evils and falsities with man arise out of hell; and since the Lord removes these by reformation and regeneration, reformation and regeneration also are signified by "to redeem" or "redemption," as in the following passages.

[13] In David:

Rise up as a help to us, and ransom us for Thy mercy's sake (Psalms 44:26);

to "ransom" here meaning to free and to reform. In the same:

God hath ransomed my soul from the hand of hell; and He will accept me (Psalms 49:15).

"To ransom from the hand of hell" means to free; "to accept me" means to set apart and to conjoin to Himself, or to make His own, as servants sold and redeemed. In Hosea:

Out of the hand of hell will I ransom them; I will redeem them from death (Hosea 13:14).

"To redeem" meaning to deliver and free from damnation. In David:

Bless Jehovah, O my soul, who hath redeemed thy life from the pit (Psalms 103:1, 4).

"To redeem from the pit" means to free from damnation; "the pit" meaning damnation. In the same:

Draw nigh unto my soul, redeem it, and because of my enemies ransom me (Psalms 69:18).

"To draw nigh to the soul" signifies to conjoin it to Himself; "to redeem it" signifies to deliver from evils; "because of my enemies ransom me" signifies to free from falsities, "enemies" meaning falsities. In the same:

Let the redeemed of Jehovah say, whom He hath redeemed out of the hand of the distressing enemy (Psalms 107:2).

"The redeemed of Jehovah" means those who are delivered from evil; "whom He hath redeemed out of the hand of the distressing enemy" means those whom He has freed from falsities. In Jeremiah:

I am with thee, to save thee and to rescue thee; and I will rescue thee out of the hand of the evil, and I will ransom thee out of the hand of the violent (Jeremiah 15:20-21).

"To ransom out of the hand of the violent" means to free from falsities that offer violence to the good of charity; the "violent" signifying such falsities, consequently those also who are in them.

(Odkazy: Isaiah 13:14)


[14] In David:

Let Israel hope in Jehovah, for with Jehovah there is mercy, and in Him is much ransom, and He shall ransom Israel out of all his iniquities (Psalms 130:7-8).

"Ransom" means liberation; "Israel" the church; and to reform those who are of the church and free them from falsities is signified by "He shall ransom Israel out of all his iniquities." In the same:

Let integrity and uprightness preserve me; for I have waited for thee. Ransom Israel, O God, out of all his distresses (Psalms 25:21-22).

"To ransom Israel out of distresses" means here also to free those who are of the church from falsities, which straiten. In Isaiah:

Is My hand shortened, that there is no ransoming? or is there no power in Me to rescue? (Isaiah 50:2).

That "ransoming" means liberation is evident, for it is said also, "Is My hand shortened, or is there no power in Me to rescue." In David:

God shall hear my voice; He shall ransom my soul in peace (Psalms 55:17-18);

"to ransom" here means to free. In the same:

Unto Thee will I sing psalms with the harp, Thou Holy One of Israel. My lips shall praise; and my soul, which Thou hast ransomed (Psalms 71:22-23).

"To ransom the soul" means to free from falsities; for "soul" in the Word signifies the life of faith, and "heart" the life of love; therefore "to ransom the soul" signifies to free from falsities and to give the life of faith.

[15] In the same:

Ransom me from the oppression of man, that I may keep Thy precepts (Psalms 119:134).

"To ransom from the oppression of man" signifies to free from the falsities of evil, for "man" signifies the spiritual affection of truth and wisdom therefrom, and in the contrary sense, as here, the lust of falsity and insanity therefrom; the "oppression of man" signifies the destruction of truth by falsities. In the same:

Into Thine hand I will commend my spirit; Thou hast ransomed me, O Jehovah, God of truth (Psalms 31:5);

"to ransom" means to free from falsities and to reform by means of truths; and because this is signified by "ransom" it is said, "O Jehovah, God of truth." In the same:

Crime is in the hands of sinners, and their right hand is full of a bribe. But as for me, I walk in mine integrity; ransom me, and be merciful unto me (Psalms 26:10-11);

"to ransom" meaning to free from falsities and to reform. In the same:

He shall redeem their soul from fraud and violence; and precious shall their blood be in His eyes. And he shall live, and to him shall He give of the gold of Sheba; and He shall pray for him continually; all the day shall He bless them (Psalms 72:14-15).

The "needy" are here treated of, by whom those are signified who desire truths from spiritual affection; of these it is said that "He shall redeem their soul from fraud and violence," which signifies liberation from falsities and evils that destroy the goods of love and the truths of faith; the reception of Divine truth by them is signified by "precious shall their blood be in His eyes;" their reformation is described "he shall live, and to him shall He give of the gold of Sheba; and He shall pray for him continually; all the day shall He bless him;" "the gold of Sheba" is the good of charity; "to pray for him continually" signifies that they shall constantly be withheld from falsities and kept in truths; and "all the day shall He bless him" signifies that they shall constantly be in the good of charity and faith, for this is a Divine benediction; while to withhold from falsities and to keep in truths is "to pray for him continually."

(Odkazy: Psalms 26:9-11)


[16] In Isaiah:

Thus said Jehovah, For nought ye have been sold, and not by silver shall ye be redeemed. My people went down into Egypt to sojourn there, but Assyria oppressed them for nought (Isaiah 52:3-4).

This treats of the desolation of truths by knowledges and by the reasonings of the natural man from them; for "My people went down into Egypt to sojourn there" signifies the instruction of the natural man in knowledges and cognitions of truth; "Egypt" signifies knowledges and also cognitions, but such as are from the sense of the letter of the Word; and "to sojourn" signifies to be instructed; "Assyria oppressed them for nought" signifies the falsification of knowledges by the reasonings of the natural man; "Assyria" signifying reasonings, and "to oppress for nought" falsifications, for falsities are nought because there is nothing of truth in them. Knowledges are thus falsified when the natural man separate from the spiritual forms conclusions; this is why it is said, "For nought ye have been sold, and not by silver shall ye be redeemed;" "for nought to be sold" signifies from self or from the selfhood to alienate oneself from falsities and renounce them; and "not by silver to be redeemed" signifies that one cannot be delivered by means of truth from the falsities of evil; "silver" signifying truth, and "to be redeemed" signifying to be delivered from the falsities of evil and to be reformed.

[17] In Zechariah:

I will bring them together, because I will ransom them; and then shall they be multiplied; I will sow them among the peoples; and I will bring them back out of the land, and will bring them together out of Assyria; and I will lead them to the land of Gilead and to Lebanon (Zechariah 10:8-10).

This treats of the restoration of the church, and reformation by means of truth from good; and "I will bring them together, because I will ransom them" signifies the dispersion of falsities and reformation by means of truths; therefore it is said, "they shall be multiplied, and I will sow them among the peoples," which signifies the multiplication and insemination of truth from good; "to bring them back out of the land of Egypt, and to bring them together out of Assyria" signifies (as above) to withdraw them from the falsifying of truth that they are in by their reasonings from knowledges; "to lead them to the land of Gilead and to Lebanon" signifies to the good of the church, which is the good of charity, and to the good and truth of faith; the former is "the land of Gilead" and the latter "Lebanon. "

[18] From this it can be seen what is signified in the spiritual sense by Jehovah's "leading the people out of Egypt" and "ransoming them," as in Moses:

I will rescue you from bondage, and I will redeem you with a stretched-out arm, and with great judgments (Exodus 6:6).

I led you out of Egypt with a stretched-out arm, and I ransomed you out of the house of bondmen (Deuteronomy 7:8; 9:26-29; 13:5; 15:15; 24:18).

Thou in Thy mercy hast led Thy people whom Thou hast redeemed; Thou hast guided them in the strength of Thy hand to the habitation of Thy holiness (Exodus 15:13).

And in Micah:

I made thee to go up out of the land of Egypt, and ransomed thee out of the house of bondage (Micah 6:4).

This means in the sense of the letter that they were led by the Divine power out of Egypt, where they had been made bondmen; but in the internal or spiritual sense no such thing is meant, but it means that those who are of the church, that is, those that are reformed by the Lord by means of truths and a life according to them, are delivered and freed from evils and from the falsities thence, for these are the things that make man a bondsman; this is the spiritual sense of these words, and in this sense are the angels when man is in the sense of the letter.

[19] Moreover, by "redemption" the angels understand deliverance from evils and liberation from falsities in the following passages. In Moses:

I will put a ransom between My people and Pharaoh's people (Exodus 8:23).

In David:

He hath sent a ransom unto His people; He hath commanded His covenant for ever; holy and fearful is His name (Psalms 111:9).

In Matthew:

What is a man profited if he shall gain the whole world, but shall cause the loss of his soul? or what price shall a man give sufficient for the redemption of his soul? (Matthew 16:26; Mark 8:36-37);

"redemption" here meaning deliverance from damnation.

[20] From this it can be seen what the Lord's redeeming mankind signifies, namely, that He delivered and freed them from hell and from the evils and falsities that continually rise up therefrom and bring man into condemnation, and that He continually delivers them and frees them. This deliverance and liberation was effected by His subjugating the hells; and the continual deliverance and liberation by His glorifying His Human, that is, making it Divine, for thereby He keeps the hells continually subjugated; this, therefore is what is signified by His redeeming man, and by His being called in the Word "Redeemer," as in the following passages. In Isaiah:

Fear not, thou worm of Jacob, and ye mortals of Israel; I am He that helpeth thee, and thy Redeemer the Holy One of Israel (Isaiah 41:14).

Thus said Jehovah, the Redeemer of Israel, His Holy One, because of Jehovah who is faithful, the Holy One of Israel, who hath chosen thee (Isaiah 49:7).

Our Redeemer is Jehovah of Hosts, His name the Holy One of Israel (Isaiah 47:4).

Thus said Jehovah your Redeemer, the Holy One of Israel (Isaiah 43:14).

That all flesh may know that I Jehovah am thy Savior and thy Redeemer, the Mighty One of Jacob (Isaiah 49:26).

That thou mayest know that I Jehovah am thy Savior and thy Redeemer, the Mighty One of Jacob (Isaiah 60:16).

By the "Holy One of Israel," and the "Mighty One of Jacob," who is here called "Redeemer," is meant the Lord in respect to the Divine Human, and by "Jehovah" is meant His Divine Itself. The Lord in respect to His Divine Human is called "the Holy One of Israel," and "the Mighty One of Jacob," and the "Strong One of Jacob," because "Israel" and "Jacob" signify the church, thus those who are regenerated and reformed, that is, redeemed by the Lord, for these alone are of the church, that is, constitute the church of the Lord.

[21] That the Lord's Divine Human is what is called "the Holy One" is evident in Luke:

The angel said unto Mary, The Holy Spirit shall come upon thee, and the power of the Most High shall overshadow thee; therefore the Holy Thing born of thee shall be called the Son of God (Luke 1:35).

And that the Lord in respect to the Divine Human is "the Strong One of Jacob," and the "Mighty One of Jacob;" in the same:

The angel said unto Mary, Behold, thou shalt conceive in the womb, and bring forth a Son. He shall be great, and He shall reign over the house of Jacob forever, and of His kingdom there shall be no end (Luke 1:30-33).

"The house of Jacob" evidently means the Lord's church, not the Jewish nation.

[22] Because the Lord's Human was equally Divine with His Divine Itself that took on the Human, Jehovah is called "the Redeemer" in the following passages. In Isaiah:

Thus said Jehovah thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am Jehovah thy God (Isaiah 48:17).

Jehovah of Hosts is His name; and thy Redeemer, the Holy One of Israel the God of the whole earth shall He be called (Isaiah 54:5).

In David:

O Jehovah, my 1 Rock and my Redeemer (Psalms 19:14).

In Jeremiah:

Their Redeemer is strong; Jehovah of Hosts is His name (Jeremiah 50:34).

In Isaiah:

Thou, O Jehovah, art our Father, our Redeemer; from everlasting is Thy 2 name (Isaiah 63:16).

From this it can now be seen how this saying of the Lord is to be understood:

The Son of man came to give His soul a redemption for many (Matthew 20:28; Mark 10:45);

namely, that they might be delivered and freed from hell; for the passion of the cross was the last combat and complete victory by which He subjugated the hells, and by which He glorified His Human (see The Doctrine of the New Jerusalem 293-297, 300-306).

(Odkazy: Isaiah 35:9-10; Revelation 5:9)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 320, 329, 340, 374, 375, 376, 655, 748, 750, 860, 960, 966, 973, 975, 1049

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: