Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 278

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

278. Verse 7. And the first animal was like a lion, signifies the appearance, in ultimates, of Divine truth proceeding from the Lord in respect to power and effect. This is evident from the signification of "lion," as being Divine truth proceeding from the Lord in respect to power and effect (of which in what follows). It means appearance in ultimates, because the cherubim were seen as animals, and this first one like a lion. It is said in ultimates, because that appearance was before John when he was in the spirit, and he saw all things in ultimates, in which Divine celestial and Divine spiritual things are variously represented, now by gardens and paradises, now by palaces and temples, now by rivers and waters, now by living creatures of various kinds, such as lions, camels, horses, oxen, bullocks, sheep, lambs, doves, eagles, and many others. Like things were seen by the prophets through whom the Word was written, in order that the Word in its ultimates, which are the things contained in the sense of the letter, might consist of such things as exist in the world, which might be representations and correspondences of celestial and spiritual things, and thus might serve as a basis and foundation to the spiritual sense. For this reason also the cherubim (which signify the guard and providence of the Lord that the higher heavens be not approached except from the good of love and charity) were seen by John and also by Ezekiel, in respect to their faces, as animals.

Since it is the Lord who guards and provides, and this through Divine truth and Divine good, thus through His Divine wisdom and intelligence, four animals were seen, which were like a lion, a calf, a man, and an eagle; for thus by "lion" Divine truth in respect to power was represented, by "calf" Divine good in respect to protection, by "man" the Divine wisdom, and by "eagle" the Divine intelligence; which four things are included in the Lord's Divine Providence in its guarding the higher heavens, that they be not approached except from the good of love and charity.

(Odkazy: Revelation 4:7)


[2] That a "lion" signifies Divine truth proceeding from the Lord in respect to power is evident from the passages in the Word in which "lion" is mentioned; as from the following, in Moses:

Judah is a lion's whelp; from the prey, my son, thou are gone up; he couched, he lay down as an old lion; who shall rouse him up? (Genesis 49:9).

"Judah" here signifies the Lord's celestial kingdom, where all are in power from the Lord through Divine truth; this power is meant by a "lion's whelp," and by an "old lion;" "the prey from which he goeth up" signifies the dispersion of falsities and evils; "to couch" signifies to put oneself into power; "lying down" signifies to be in security from every falsity and evil; therefore it is said, "Who shall rouse him up?" (That "Judah" in the Word signifies the celestial kingdom of the Lord, see Arcana Coelestia (Arcana Coelestia 3654), n. 3654, 3881, 5603, 5782, 6363; that "prey," in reference to that kingdom and to the Lord, signifies the dispersion of falsities and evils, and the rescue and deliverance from hell, n. 6368, 6442; that "couching" in reference to a lion, signifies to put oneself into power, n. 6369; and that "lying down" signifies a state of security and tranquillity, n. 3696[1-5 Arcana Coelestia 3696)

[3] In the same:

At this time it shall be said to Jacob and to Israel, What hath God wrought? Behold the people riseth up as an old lion, and as a young lion doth he lift himself up; he shall not lie down until he eat of what is torn (Numbers 23:23, 24).

In the same:

He coucheth, he lieth down as an old lion; who shall rouse him up? Blessed is he that blesseth thee, and cursed is he that curseth thee (Numbers 24:9).

This is said of "Jacob and Israel," who signify the Lord's spiritual kingdom; their power is described by an "old lion" and a "young lion" rising, lifting himself up, and couching; the dispersion of falsities and evils is signified by "eating of what is torn," and a state of security and tranquillity by "he lieth down, who shall rouse him up?" (That "Jacob" and "Israel" in the Word signify the Lord's spiritual kingdom, see Arcana Coelestia 4286, 4570, 5973, 6426, 8805, 9340; what the Lord's celestial kingdom is, and what His spiritual kingdom is, see in the work on Heaven and Hell 20-28). That "to couch" is to put oneself into power; that "prey" and "spoil" mean the dispersion of falsities and evils; and that "lying down" means a state of security and tranquillity, when these things are said of a lion, see just above.

(Odkazy: Numbers 23:23-24)


[4] In Nahum:

Where is the abode of the lions, and the feeding place of the young lions? where walked the lion, the old lion, the lion's whelp, and none maketh them afraid? (Nahum 2:11).

Here also "lions" signify those who are in power through Divine truth; "their abode" signifies where there are such in the church; their "feeding place" signifies the knowledges of truth and good; their "walking and none making them afraid" signifies their state of security from evils and falsities.

[5] In Micah:

The remnant of Jacob shall be in the midst of many peoples, as dew from Jehovah, as the drops upon the herb. As a lion among the beasts of the forest, as a young lion among the flocks of sheep, who if he go through shall tread down and tear in pieces so that none delivereth, thine hand shall be lifted up above thine adversaries, and all thine enemies shall be cut off (Micah 5:7-9).

The "remnant of Jacob" signifies the truths and goods of the church; "dew from Jehovah" signifies spiritual truth; "drops upon the herb" natural truth; "a lion among the beasts of the forest," and "a young lion among the flocks of sheep," and "treading down and tearing, and none delivering," signify power over evils and falsities; because of this signification it is said, "thine hand shall be lifted up above thine adversaries, and all thine enemies shall be cut off;" for "adversaries" signify evils, and "enemies" falsities (see Arcana Coelestia 2851, 8289, 9314, 10481).

[6] In Isaiah:

The Lord said, Go set a watchman, who may look and announce. And he saw a chariot, a pair of horsemen, an ass chariot, a camel chariot; and he harkened a hearkening; a lion upon a watch-tower called out, O lord, I stand continually in the daytime, and I am set upon my watch all the nights: Babylon is fallen, is fallen (Isaiah 21:6-9).

This treats of the coming of the Lord and a new church at that time. "A lion upon a watch-tower" signifies the Lord's guard and providence; therefore it is said, "I stand continually in the daytime, and I am set upon my watch all the nights." A "chariot" and a "pair of horsemen" signify the doctrine of truth from the Word; "harkening a harkening" signifies a life according to that doctrine. (That "chariot" signifies the doctrine of truth, see Arcana Coelestia 2761, 2762, 5321, 8029, 8215; that "horseman" signifies the Word in respect to the understanding, see n. 2761, 6401, 6534, 7024, 8146, 8148.)

(Odkazy: Arcana Coelestia 2761-2762)


[7] In the same:

Like as the lion and the young lion roareth over what he hath torn which 1 a multitude of shepherds meeteth, so shall Jehovah come down to fight upon Mount Zion and upon the hill thereof (Isaiah 31:4).

Here Jehovah is compared to "a roaring lion," because a "lion" signifies power to lead forth from hell or from evils, and to "roar" signifies defense against evils and falsities; therefore it is said, "so shall Jehovah Zebaoth come down to fight upon Mount Zion and upon the hill thereof," "Mount Zion and the hill thereof" meaning the celestial church and the spiritual church; and "that which is torn over which the lion and the young lion roar" signifying deliverance from evils, which are from hell.

[8] To "roar" when attributed to a lion, has the same signification in Hosea:

I will not return to destroy Ephraim. They shall go after Jehovah as a lion roareth (Hosea 11:9-10).

In Amos:

The lion hath roared, who does not fear? The Lord Jehovih hath spoken, who will not prophesy (Amos 3:8).

In Revelation:

The angel cried with a great voice, as a lion roared (Revelation 10:3).

In David:

The lions roaring after their prey and seeking their food from God. The sun ariseth, they gather themselves together and lie down in their abodes (Psalms 104:21-22).

These words in David describe the state of the angels of heaven when they are not in a state of intense love and of wisdom therefrom, and when they return into that state; the former state is described by "lions roaring after their prey, and seeking their food from God;" the latter state by "the sun ariseth, they gather themselves together and lie down in their abodes." By the "lions" the angels of heaven are meant; their "roaring," means desire; "prey" and "food" mean the good which is of love and the truth which is of wisdom; "the sun arising" means the Lord in respect to love and wisdom therefrom; "gathering themselves together" means returning into a celestial state; and "lying down in their abodes," a state of tranquility and peace. (Of these two states of the angels in heaven see in the work on Heaven and Hell 154-161.)

[9] Because Jehovah is compared to a lion from Divine truth in respect to power, therefore the Lord is called a "lion" in Revelation:

Behold the lion that is of the tribe of Judah, the root of David, hath overcome (Revelation 5:5).

And because all power is from the Lord through Divine truth, this also is signified by a "lion," as in Moses:

Of Gad he said, Blessed is he who hath given the breadth to Gad; as a lion he dwelleth, he teareth the arm, yea, the crown of the head (Deuteronomy 33:20).

"Gad" in the highest sense signifies omnipotence, and therefore in the representative sense the power that is of truth (see Arcana Coelestia 3934, 3935); therefore it is said, "Blessed is he who hath given breadth to Gad," for "breadth" signifies truth (Arcana Coelestia 1613, 34 33, 3434, 4482, 9487, 10179; that all power is from Divine truth, see in the work on Heaven and Hell, in the chapter on The Power of the Angels in Heaven, n. 228-233).

(Odkazy: Arcana Coelestia 3433-3434, 3934-3935)


[10] Because a "lion" signifies power, therefore in the lamentations of David over Saul and Jonathan it is said:

Saul and Jonathan were lovely, they were swifter than eagles, they were stronger than lions (2 Samuel 1:23). "Saul" here as king, and "Jonathan" as the son of a king, mean truth protecting the church, since the doctrine of truth and good is here treated of, for that lamentation was written "to teach the sons of Judah the bow" (verse 18); and "bow" signifies that doctrine (see Arcana Coelestia, 2686, 2709, 6422).

(Odkazy: 2 Samuel 1:18)


[11] Because "the kings of Judah and Israel" represented the Lord in respect to Divine truth, and because a "throne" represented the judgment, which is effected according to Divine truth, and because "lions" represented power, guard, and protection against falsities and evils, therefore near the two stays of the throne built by Solomon there were two lions, and twelve lions on the six steps on the one side and on the other (1 Kings 10:18-20). From this it can be seen what "lions" in the Word signify when the Lord, heaven, and the church are treated of. "Lions" in the Word signify also the power of falsity from evil by which the church is destroyed and devastated. As in Jeremiah:

The young lions roar against her, 2 they give forth their voice, they reduce the land to wasteness (Jeremiah 2:15).

In Isaiah:

A nation whose arrows are sharp, and all his bows bent, the hoofs of his horses are accounted as rock, his roaring like that of a lion, he roareth like a young lion, and he growleth and seizeth the prey (Isaiah 5:28-29).

Besides many other places (as in Isaiah 11:6; 35:9; Jeremiah 4:7; 5:6; 12:8; 50:17; 51:38; Ezekiel 19:3, 5-6 (Ezekiel 19:5-6); Hosea 13:7, 8; Joel 1:6-7; Psalms 17:12; 22:13; 57:4; 58:6; 91:13).

-----
Footnotes:

1.  For "which" the Hebrew has "when . . . meeteth him," as found in Arcana Coelestia 1664.

2.  For "her" the Hebrew has "him"; cf. Apocalypse Explained 601.

-----

(Odkazy: Hosea 13:7-8; Psalms 58:6-7)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 276, 279, 297, 309, 370, 386, 556, 577, 600, 601, 782, 1038

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: