Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 275

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

275. Verse 6. And in sight of the throne a glassy sea like crystal, signifies the appearance of [Divine] truth in ultimates where its generals are, and its pellucidity by virtue of the influx of Divine truth united to Divine good in firsts. This is evident from the signification of "in sight of the throne," as being appearance; also from the signification of "glassy," as being pellucid. It is also said "like crystal," that pellucidity from the influx of Divine truth united to Divine good in firsts may be described; this is signified by "the seven lamps of fire burning before the throne" (as shown just above, n. 274. In this and what precedes, the state of the whole heaven arranged in order for judgment is described, and its ultimate is meant by "the glassy sea like crystal." The truth of the ultimate heaven is signified by "a glassy sea" because "sea" signifies the generals of truth, such truth as exists in the ultimates of heaven, and with man in the natural man, which truth is called knowledge [scientificum]. The "sea" signifies such truths because in the sea is the gathering together of waters, and "waters" signify truths (see above, n. 71).

(Odkazy: Revelation 4:6; The Apocalypse Explained 71, 274)


[2] That this is the signification of "sea" is evident from many passages in the Word, a number of which I will cite here. In Isaiah:

I will shut up the Egyptians into the land of a hard lord; and a fierce king shall rule over them. Then the waters shall fail from the sea, and the river shall dry up and become dry (Isaiah 19:4, (Isaiah 19:6)).

By "the Egyptians" knowledges [scientiae] that are of the natural man are meant; "the hard lord into whose hands they should be shut up" signifies the evil of self-love; "a fierce king" signifies falsity therefrom; "the waters shall fail from the sea" signifies that with all the abundance of knowledges [scientiarum] there still are no truths; and "the river shall dry up and become dry" signifies that there is no doctrine of truth and no intelligence therefrom.

(Odkazy: Isaiah 19:4-5)


[3] In the same:

Jehovah will visit with His sword, hard, great, and strong, upon leviathan the stretched out serpent, and leviathan the crooked serpent, and will slay the whales that are in the sea (Isaiah 27:1).

This is also said of "Egypt," by which knowledges [scientiae] that are of the natural man are signified; "leviathan the stretched out serpent" signifies those who reject all things which they do not see with the eyes, thus the merely sensual, who are without faith, because they do not comprehend. "Leviathan the crooked serpent" signifies those who, for the same reason, do not believe, and yet say that they believe. "The sword, hard, and great, and strong, with which they shall be visited," signifies the extinction of all truth, for "sword" signifies falsity destroying truth. "The whales in the sea," that shall be slain, signify knowledges [scientifica] in general. (That these are signified by "whales," see Arcana Coelestia 7293.)

[4] In the same:

Let the inhabitants of the isle be still; thou merchant of Zidon passing over the sea, they have filled thee. Blush, O Zidon, for the sea hath said, the stronghold of the sea, saying, I have not travailed, and I have not brought forth, and I have not brought up young men, and have not raised up virgins; when the report comes to Egypt they shall be seized with grief, as by the report respecting Tyre (Isaiah 23:2-5).

"Zidon" and "Tyre" signify the knowledges of good and truth; therefore it is said "the merchant of Zidon passing over the sea," "merchant" meaning one who acquires these knowledges for himself and communicates them. That they acquired for themselves thereby nothing of good and truth is signified by "the sea said, I have not travailed and I have not brought forth, I have not brought up young men, and have not raised up virgins;" "to travail and bring forth" is to produce something from knowledges; "young men" mean truths, and "virgins" goods. That the use of cognitions and knowledges (cognitionum et scientiarum) would therefore perish, is signified by "when the report comes to Egypt they shall be seized with grief, as by the report respecting Tyre."

[5] In Ezekiel:

All the princes of the sea shall come down from their thrones, and cast away their robes, and strip off their broidered garments, they shall be clothed with terrors. They shall take up a lamentation over thee, and shall say, How hast thou perished, thou that dwelt by the seas, the renowned city which was strong in the sea; therefore the islands in the sea shall be dismayed at thy outcome (Ezekiel 26:15-18).

These things are said of "Tyre," which signifies the cognitions of truth, the neglect and loss of which are thus described; the "princes of the sea that shall come down from their thrones" signify primary cognitions; that these together with knowledges [scientificis] shall be abandoned is signified by "they shall cast away their robes, and strip off their broidered garments;" "broidered work," is knowledges [scientificum]; "the city that dwelt by the seas and was strong in the sea" signifies the power of knowing in all abundance ("seas" signify collections); "the islands in the sea" signify nations more remote from truths that long for cognitions, of which it is said "therefore the islands in the sea shall be dismayed at thy outcome."

[6] In Isaiah:

They shall not do evil nor corrupt themselves in all the mountain of My holiness; for the earth shall be full of the knowledge [scientifia] of Jehovah, as the waters cover the sea (Isaiah 11:9).

This treats of a new heaven and a new church, which are meant by "mountain of holiness," in which "they shall not do evil nor corrupt themselves;" their understanding of truth from the Lord is described by "the earth shall be full of the knowledge [scientia] of Jehovah; "and as waters" signify truths, and the "sea" the fullness of them, it is said, "as the waters cover the sea."

[7] In the same:

By My rebuke I dry up the sea, I make the rivers a wilderness; their fish shall become putrid because there is no water, and shall die of thirst (Isaiah 50:2).

"To dry up the sea" signifies an entire lack of the general knowledges of truth; "to make the rivers a wilderness" signifies the deprivation of all truth and of intelligence therefrom; "the fish shall become putrid" signifies that the knowledges [scientifica] pertaining to the natural man shall be without any spiritual life; this takes place when they are applied to confirm falsities in opposition to the truths of the church; "by cause there is no water" signifies because there is no truth; "to die of thirst" signifies the extinction of truth. (That "rivers" signify the things of intelligence, see Arcana Coelestia 108, 2702[1-17], Arcana Coelestia 2702, 3051; that "wilderness" signifies where there is no good because there is no truth, n. 2708, 4736, 7055; that "fish" signifies the knowledge [scientificum] pertaining to the natural man, n. 40, 991; that "water" signifies truth, n. 2702, 3058, 3424, 5668, 8568; and that "to die of thirst" signifies the absence of spiritual life from lack of truth, n. 8568[1-10 Arcana Coelestia 8568)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 40, The Apocalypse Explained 991)


[8] In David:

O Jehovah, Thou rulest in the uprising of the sea; when it raiseth up its waves (Psalms 89:9).

The "sea" here signifies the natural man, because in the natural man are the generals of truth; "the uprising of the sea" signifies its exalting itself against the Divine, denying the things that are of the church; the "waves" which it raiseth up signify falsities.

[9] In the same:

Jehovah hath founded the world upon the seas, and established it upon the rivers (Psalms 24:2).

The "world" signifies the church; the "seas" knowledges in general which are in the natural man; and "rivers" the truths of faith; upon these two the church has its foundation.

[10] In Amos:

Jehovah, who buildeth His steps in the heavens, and calleth the waters of the sea, and poureth them out upon the faces of the earth (Amos 9:6).

"The steps that Jehovah buildeth in the heavens" signify interior truths which are called spiritual; "the waters of the sea" signify exterior truths, which are natural because they are in the natural man; "to pour them out upon the faces of the earth" signifies upon the men of the church, for the "earth" is the church.

[11] In David:

By the word of Jehovah were the heavens made; and all the hosts of them by the breath of His mouth. He gathereth the waters of the sea together as an heap; He giveth the deeps in treasuries (Psalms 33:6-7).

"The word of Jehovah by which the heavens were made," and "the breath of His mouth by which all the hosts of them were made," signify Divine truth proceeding from the Lord; "the hosts of the heavens" are all things of love and faith; "the waters of the sea that He gathereth together as an heap" signify the knowledges of truth, and truths in general, which are together in the natural man; "the deeps that He gives in treasuries" signify sensual knowledges [scientifica sensualia], which are the most general and ultimate things of the natural man, and in which at the same time are interior or higher truths, therefore they are called "treasures."

[12] In the same:

Jehovah hath founded the earth upon its bases, that it be not removed for ever and ever. Thou hast covered it with the deep as with a vesture (Psalms 104:5-6).

The "earth" signifies the church; "the bases on which Jehovah hath founded it for ever" are the knowledges of truth and good; "the deep with which He hath covered it as with a vesture" signifies sensual knowledge [scientificum sensuale], which is the ultimate of the natural man, and being the ultimate, it is said that "He covered it as with a vesture."

[13] In the same:

Jehovah, Thy way is in the sea, and Thy path in many waters, yet Thy footsteps have not been known (Psalms 77:19).

In Isaiah:

Thus saith Jehovah, I who have given a way in the sea, and a path in the mighty waters (Isaiah 43:16).

That "sea" here does not mean the sea, nor "waters" the waters, is clear, since it is said that therein "are the way and the path of Jehovah;" therefore by "sea" and by "waters" are meant such things as Jehovah or the Lord is in, which are the knowledges of truth in general from the Word, and the truths therein; "the sea" being such knowledges, and "waters" truths. Knowledges and truths differ in this, that knowledges are of the natural man, and truths of the spiritual man.

[14] In Jeremiah:

Behold, I will plead thy cause, and will revenge thy revenging; that I may dry up the sea of Babylon, and make dry her fountain. The sea shall come up upon Babylon, she shall be covered with the multitude of its waves (Jeremiah 51:36, 42).

By "Babylon" those who profane goods are meant; "the sea of Babylon" means their traditions, which are the adulterations of good from the Word; "the waves" are the falsities from these; their destruction at the Last Judgment is hereby described.

[15] In the same:

A people coming from the north, and a great nation and many kings shall be stirred up from the sides of the earth. Their voice maketh a tumult like the sea, and they ride upon horses (Jeremiah 50:41, 42).

"A people coming from the north" are those who are in falsities from evil; "the great nation" means evils; and "many kings" falsities; "the sides of the earth" are the things outside of the church, and those that are not of the church, for the "earth" means the church; "their voice maketh a tumult like the sea" means falsity from the natural man exalting itself against the truth of the church; "the horses upon which they ride" are reasonings from the fallacies of the senses.

(Odkazy: Jeremiah 50:41-42)


[16] In the same:

Jehovah giveth the sun for light by day, the statutes of the moon and stars for light by night, stirring up the sea so that the waves thereof roar (Jeremiah 31:35).

"The sun from which is the light of day" signifies the good of celestial love, from which is the perception of truth; "the statutes of the moon and stars, from which is the light of night," signify truths from spiritual good and from knowledges, by which there is intelligence; "the sea that is stirred up, and the waves that roar," signify the generals of truth in the natural man, and knowledges [scientifica].

[17] In Isaiah:

The wicked are like the troubled sea when it cannot be quiet, but its waters cast up filth and mire (Isaiah 57:20).

"The troubled sea which is like the wicked," signifies reasonings from falsities; "the waters that cast up filth and mire," signify the falsities themselves, from which come evils of life and falsities of doctrine.

[18] In Ezekiel:

I will stretch out Mine hand upon the Philistines, and I will cut off the Cherethites, and destroy the remnant of the sea coast (Ezekiel 25:16).

"The Philistines" signify those who are in the doctrine of faith alone, and "the remnant of the sea coast that shall be destroyed," signifies all things of truth.

[19] In Hosea:

I will not return to destroy Ephraim. They shall go after Jehovah; and the sons from the sea shall draw near with honor, with honor shall they come as a bird out of Egypt, and as a dove out of the land of Assyria (Hosea 11:9-11).

"Ephraim" signifies the church in respect to the understanding of truth; "the sons from the sea, who shall draw near," signify truths from a common fountain, which is the Word; "a bird out of Egypt" signifies knowledge [scientificum] agreeing; and "a dove out of the land of Assyria" signifies the rational.

[20] In Zechariah:

In that day living waters shall go out from Jerusalem; part of them to the eastern sea, and part of them to the hinder sea (Zechariah 14:8).

"Living waters from Jerusalem" signify truths from a spiritual origin in the church, which are the truths that are received by man when he is illustrated by the Lord while he is reading the Word. "Jerusalem" is the church in respect to doctrine, the "sea" signifies the natural man, into which those things that are in the spiritual man descend; the "eastern sea" signifies the natural man in respect to good; and the "hinder sea" the natural man in respect to truth; and as the natural man is in the generals of truth, "sea" also signifies the general of truth.

[21] He who knows nothing about the spiritual man, and the truths and goods that are therein, may suppose that the truths that are in the natural man, and are called cognitions and knowledges [scientifica] are not merely the generals of truth, but are all there is of truth with man. But let him know that the truths in the spiritual man, from which those are that are in the natural, are incomparably more numerous; but these truths in the spiritual man do not come to the perception of the natural man until he enters the spiritual world, which is after death; for then man puts off the natural and puts on the spiritual. That this is so can be seen from this fact alone, that angels are in intelligence and wisdom ineffable as compared with man, and yet they are from the human race. (That angels are from the human race, see in The small work on The Last Judgment 14-22and 23-27)

(Odkazy: The Last Judgment 23-27)


[22] As the "sea" signifies the generals of truth, therefore the great vessel, which was for general washing, was called "the brazen sea" (1 Kings 7:23-26); for the "washings" represented purifications from falsities and evils, and "waters" signify truths, by which purifications are effected; and as all truths are from good, the containing vessel was made of brass, and was therefore called "the barren sea," for brass signifies good. Spiritual purification, which is called purification from falsities and evils, is there fully described by the measurements of that vessel, and by the bases thereof, understood in a spiritual sense. From what has been brought forward it can be seen that "sea" signifies the generals of truth or the knowledges of truth together and collectively. But what further is signified by "sea" will be shown in the explanation of what follows, for "sea" is used in various senses (as in Revelation 5:13; 7:1-3; 8:8, 9; 10:2, 8; 12:12; 13:1; 14:7; 15:2; 16:3; 18:17, 19, 21; 20:13; 21:1).

(Odkazy: Isaiah 19:4-5; Revelation 8:8-9)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 265, 297, 342, 406, 511, 538, 600, 721, 724, 741, 752, 774, 876, 931, 965

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: