Bible

 

Genesis 19

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Kai du angelai vakare atė jo į Sodomą, Lotas sėdėjo Sodomos vartuose. Lotas, pamatęs juos, atsikėlė jų pasitikti ir nusilenkė iki žemės.

2 Jis tarė: “Mano viešpačiai, prašau, užsukite į savo tarno namus, pernakvokite ir nusiplaukite kojas. Anksti atsikėlę, galėsite eiti savo keliu”. Bet jie atsakė: “Ne, mes nakvosime gatvėje”.

3 Jis taip maldavo juos, kad jie užsuko pas jį ir įėjo į jo namus. Jis paruošė jiems vaišes, iškepė neraugintos duonos, ir jie valgė.

4 Jiems dar neatsigulus, visi Sodomos miesto vyrai, jauni ir seni, iš visų miesto dalių apsupo namus.

5 Jie pašaukė Lotą ir tarė: “Kur yra tie vyrai, kurie šįvakar atėjo pas tave? Išvesk juos laukan, kad mes juos pažintume”.

6 Lotas išėjo pas juos į prieangį ir, užrakinęs duris,

7 tarė: “Mano broliai, prašau, nesielkite taip piktai!

8 Aš turiu dvi dukteris, kurios dar nepažino vyro. Leiskite man jas išvesti pas jus ir darykite su jomis, kaip jums patinka. Tik tiems vyrams nieko nedarykite, nes jie atėjo po mano stogu”.

9 Bet jie tarė: “Šalin! Jis čia atvyko, kad gyventų kaip ateivis, o nori teisėju būti! Dabar mes pasielgsime su tavimi pikčiau negu su jais”. Jie smarkiai veržėsi prie Loto, norėdami išlaužti duris.

10 Tačiau vyrai savo rankomis įtempė Lotą į namą ir užrakino duris.

11 O tuos, kurie buvo prie namo durų, jie apakino, mažus ir didelius, kad jie nebesurastų durų.

12 Lotui juodu tarė: “Ar turi čia ką nors iš savųjų: žentus, sūnus, dukteris? Išvesk juos iš šios vietos!

13 Mes sunaikinsime šitą vietą, kadangi jų garsus šauksmas pasiekė Viešpatį ir Jis mus siuntė ją sunaikinti”.

14 Lotas išėjęs kalbėjo žentams, kurie buvo vedę jo dukteris: “Išeikite iš šios vietos, nes Viešpats sunaikins miestą”. Bet žentams atrodė, kad jis juokauja.

15 Išaušus angelai ragino Lotą, sakydami: “Imk žmoną ir abi dukteris, kurios čia yra, kad nebūtumėte sunaikinti dėl miesto kaltės”.

16 Kadangi jis delsė, tai tie vyrai nutvėrė jį už rankos, jo žmoną ir abi dukteris, nes Viešpats jų pasigailėjo, ir išvedę paleido už miesto ribų.

17 Išvedę juos, tarė: “Gelbėk savo gyvybę! Nežiūrėk atgal ir nesustok kur nors apylinkėje! Bėk į kalną, kad nežūtum!”

18 Lotas jiems atsakė: “O ne, mano Viešpatie!

19 Aš, Tavo tarnas, radau malonę Tavo akyse, ir man parodei didelį gailestingumą, išgelbėdamas mano gyvybę. Negaliu bėgti į kalną, kad kas bloga nenutiktų ir nenumirčiau.

20 Štai arti yra miestas. Leisk man į jį bėgti­jis yra mažas, ir aš jame išsigelbėsiu”.

21 Jis tarė jam: “Štai išklausiau tave ir dėl šito. Aš nesunaikinsiu miesto, apie kurį kalbėjai.

22 Skubėk, gelbėkis tenai. Nes Aš nieko negaliu daryti, kol nuvyksi ten”. Todėl tą miestą pavadino Coaru.

23 Saulei tekant, Lotas įėjo į Coarą.

24 Tuomet Viešpats siuntė ant Sodomos ir Gomoros sieros ir ugnies lietų.

25 Jis sunaikino tuos miestus, visą apylinkę, visus miesto gyventojus ir augalus.

26 Bet Loto žmona pažvelgė atgal ir pavirto druskos stulpu.

27 Anksti rytą Abraomas atėjo į tą vietą, kur jis stovėjo Viešpaties akivaizdoje,

28 ir pažvelgė Sodomos ir Gomoros link ir į visą jų apylinkę; jis matė kylančius nuo žemės dūmus kaip iš krosnies.

29 Dievas, sunaikindamas tos apylinkės miestus, atsiminė Abraomą ir išvedė Lotą iš pražūties, kai sugriovė miestus, kuriuose Lotas gyveno.

30 Lotas ir jo abi dukterys išėjo iš Coaro ir apsigyveno kalne, nes jis bijojo gyventi Coare. Jie apsigyveno oloje, jis ir abi jo dukterys.

31 Tada vyresnioji tarė jaunesniajai: “Mūsų tėvas senas, ir žemėje nebeliko vyro, kuris galėtų įeiti pas mus, kaip priimta visoje žemėje.

32 Eime, nugirdysime vynu savo tėvą ir atsigulsime prie jo, kad iš tėvo susilauktume palikuonių!”

33 Jos tą naktį nugirdė vynu savo tėvą. Po to vyresnioji įėjo ir gulėjo su savo tėvu, o tas nepajuto, kada ji atsigulė nė kada atsikėlė.

34 Kitą dieną vyresnioji tarė jaunesniajai: “Aš praėjusią naktį gulėjau su savo tėvu. Nugirdykime jį vynu ir šiąnakt. Po to eik, atsigulk prie jo, kad iš savo tėvo susilauktum palikuonio!”

35 Taigi jos ir kitą naktį nugirdė vynu tėvą. Paskui jaunesnioji įėjo ir gulėjo su juo, o jis nepajuto, kada ji atsigulė nė kada atsikėlė.

36 Taip abi Loto dukterys pastojo nuo savo tėvo.

37 Vyresnioji pagimdė sūnų ir jį pavadino Moabu. Jis yra ligi šiol tebegyvenančių moabitų tėvas.

38 Jaunesnioji pagimdė sūnų ir jį pavadino Amonu. Jis yra ligi šiol tebegyvenančių amonitų tėvas.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 598, 1364, 1589, 2317, 2318, 2319, 2320, ...

Apocalypse Revealed 422, 452, 502, 599


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 376, 410, 504, 539, 578, 652, 653, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 41, 49

Marriage 86

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 6:8, 8:1, 13:10, 12, 13, 18:6, 20, 22

Išėjimas 2:14, 19:18, 33:17

Leviticus 18:7, 22, 20:13

Skaičiai 16:21, 26

Deuteronomija 2:9, 19, 29:22, 34:3

Teisėjai 19:20, 22, 23

Rūta 4:1

1 Samuelis 14:47

2 Samuelis 11:8

2 karaliai 6:18

Darbas 18:15, 29:7, 31:32

Psalmės 11:6, 83:9

Patarlės 9:7

Izaijas 1:9, 13:19, 15:5

Jeremijas 20:16, 23:14, 48:6

Apkalbos 4:6

Amos 11

Zefanija 2:8, 9

Malachi 3:2

Matas 10:15, 24:16

Lukas 17:29, 31, 32

Romėnai 1:24, 27

Hebrajai 13:2

2 Petras 2:6, 7

Judas 1:7

Apreiškimas 9:2, 14:10, 18:4

Významy biblických slov

du
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

vakare
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

sėdėjo
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

nusilenkė
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

žemės
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

anksti
Since the sun represents the Lord, the early morning and sunrise represent a state of enlightenment, with a new and clear understanding coming after a...

valgė
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

broliai
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

sūnus
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

mus
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

rankos
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

tarnas
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

miestas
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

bėgti
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

sieros
Brimstone (Isa. 34:9, etc.) signifies filthy lusts.

žmona
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

Abraomas
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

stovėjo
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

matė
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

dievas
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

apsigyveno
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

bijojo
Fear has various significations according to the thing which causes it. Fear signifies love. Fear, as in Gen 28:17, signifies a holy change.

Gyventi
'Inhabit' refers to good.

tėvas
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

įeiti
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

pagimdė
In a general sense, being "born" in the Bible represents one spiritual state producing another, usually some form of love or affection producing or "giving...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Why Did Lot's Wife Turn Into a Pillar of Salt?

What does Lot's wife getting turned into a pillar of salt for looking back toward Sodom have to do with how love is the source of our spiritual life? Join us to learn how the symbolism of salt can help us have clear direction on our spiritual journey.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abraham Sees the Burning of Sodom and Gomorrah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Angels Visit Abraham
Coloring Page | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 452

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

452. And out of their mouths came fire, smoke, and brimstone. This symbolically means that interiorly regarded, their thoughts and discourses contained nothing else, and issuing from them was nothing but a love of self and the world, which is a characteristic trait of the will, a conceit in their own intelligence, which is a characteristic trait of the intellect, and the lusts attendant on evil and falsity, which are a characteristic trait flowing from them both.

Out of their mouths means from their thoughts and discourses. Fire symbolizes a love of self and the world, which is a characteristic trait of the will (nos. 450, 468, 494). Smoke symbolizes a conceit in one's own intelligence, which is a characteristic trait of the intellect, emanating from the love of self and the world like smoke from a fire (no. 422). And brimstone symbolizes the lusts attendant on evil and falsity, which are a characteristic trait flowing from them both.

This is not, however, apparent from these people's discourses in public in the world. But it is clearly apparent to angels in heaven. Consequently we say that their thoughts and discourses, interiorly regarded, are of this character.

Fire symbolizes hellish love, and brimstone the lusts flowing from that love through a conceit in one's own intelligence, in the following places:

I will rain down on him... fire and brimstone. (Ezekiel 38:22)

Upon the wicked (Jehovah) will rain... fire and brimstone... (Psalms 11:6)

...the day of Jehovah's vengeance... Its streams shall be turned into pitch, and its dust into brimstone...; its smoke shall ascend forever. (Isaiah 34:8-10)

On the day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone... Even so will it be in the day the Son of Man is revealed. (Luke 17:29-30. Cf. Genesis 19:24)

If anyone worships the beast and his image..., he shall be tormented with fire and brimstone... (Revelation 14:9.10)

The beast, the false prophet, and the devil were cast into the lake of fire and brimstone (Revelation 19:20; 20:10; 21:8).

The breath of Jehovah, like a stream of brimstone, shall kindle (the pyre). (Isaiah 30:33)

The whole land is brimstone, salt, and burning; it shall not be sown, nor shall it sprout..., like the overthrow of Sodom and Gomorrah... (Deuteronomy 29:22-23)

Brimstone is scattered on the habitation (of the wicked). (Job 18:15)

(Odkazy: Acts of the Apostles 18:15; Deuteronomy 29:23; Revelation 9:17, 14:9-10)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Apocalypse Revealed 419, 450, 453, 456, 504, 574, 582, 584, 624, 636, 659, 674, 767, 835


   Studijní pomůcky

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: