Bible

 

Genesis 19

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Kai du angelai vakare atė jo į Sodomą, Lotas sėdėjo Sodomos vartuose. Lotas, pamatęs juos, atsikėlė jų pasitikti ir nusilenkė iki žemės.

2 Jis tarė: “Mano viešpačiai, prašau, užsukite į savo tarno namus, pernakvokite ir nusiplaukite kojas. Anksti atsikėlę, galėsite eiti savo keliu”. Bet jie atsakė: “Ne, mes nakvosime gatvėje”.

3 Jis taip maldavo juos, kad jie užsuko pas jį ir įėjo į jo namus. Jis paruošė jiems vaišes, iškepė neraugintos duonos, ir jie valgė.

4 Jiems dar neatsigulus, visi Sodomos miesto vyrai, jauni ir seni, iš visų miesto dalių apsupo namus.

5 Jie pašaukė Lotą ir tarė: “Kur yra tie vyrai, kurie šįvakar atėjo pas tave? Išvesk juos laukan, kad mes juos pažintume”.

6 Lotas išėjo pas juos į prieangį ir, užrakinęs duris,

7 tarė: “Mano broliai, prašau, nesielkite taip piktai!

8 Aš turiu dvi dukteris, kurios dar nepažino vyro. Leiskite man jas išvesti pas jus ir darykite su jomis, kaip jums patinka. Tik tiems vyrams nieko nedarykite, nes jie atėjo po mano stogu”.

9 Bet jie tarė: “Šalin! Jis čia atvyko, kad gyventų kaip ateivis, o nori teisėju būti! Dabar mes pasielgsime su tavimi pikčiau negu su jais”. Jie smarkiai veržėsi prie Loto, norėdami išlaužti duris.

10 Tačiau vyrai savo rankomis įtempė Lotą į namą ir užrakino duris.

11 O tuos, kurie buvo prie namo durų, jie apakino, mažus ir didelius, kad jie nebesurastų durų.

12 Lotui juodu tarė: “Ar turi čia ką nors iš savųjų: žentus, sūnus, dukteris? Išvesk juos iš šios vietos!

13 Mes sunaikinsime šitą vietą, kadangi jų garsus šauksmas pasiekė Viešpatį ir Jis mus siuntė ją sunaikinti”.

14 Lotas išėjęs kalbėjo žentams, kurie buvo vedę jo dukteris: “Išeikite iš šios vietos, nes Viešpats sunaikins miestą”. Bet žentams atrodė, kad jis juokauja.

15 Išaušus angelai ragino Lotą, sakydami: “Imk žmoną ir abi dukteris, kurios čia yra, kad nebūtumėte sunaikinti dėl miesto kaltės”.

16 Kadangi jis delsė, tai tie vyrai nutvėrė jį už rankos, jo žmoną ir abi dukteris, nes Viešpats jų pasigailėjo, ir išvedę paleido už miesto ribų.

17 Išvedę juos, tarė: “Gelbėk savo gyvybę! Nežiūrėk atgal ir nesustok kur nors apylinkėje! Bėk į kalną, kad nežūtum!”

18 Lotas jiems atsakė: “O ne, mano Viešpatie!

19 Aš, Tavo tarnas, radau malonę Tavo akyse, ir man parodei didelį gailestingumą, išgelbėdamas mano gyvybę. Negaliu bėgti į kalną, kad kas bloga nenutiktų ir nenumirčiau.

20 Štai arti yra miestas. Leisk man į jį bėgti­jis yra mažas, ir aš jame išsigelbėsiu”.

21 Jis tarė jam: “Štai išklausiau tave ir dėl šito. Aš nesunaikinsiu miesto, apie kurį kalbėjai.

22 Skubėk, gelbėkis tenai. Nes Aš nieko negaliu daryti, kol nuvyksi ten”. Todėl tą miestą pavadino Coaru.

23 Saulei tekant, Lotas įėjo į Coarą.

24 Tuomet Viešpats siuntė ant Sodomos ir Gomoros sieros ir ugnies lietų.

25 Jis sunaikino tuos miestus, visą apylinkę, visus miesto gyventojus ir augalus.

26 Bet Loto žmona pažvelgė atgal ir pavirto druskos stulpu.

27 Anksti rytą Abraomas atėjo į tą vietą, kur jis stovėjo Viešpaties akivaizdoje,

28 ir pažvelgė Sodomos ir Gomoros link ir į visą jų apylinkę; jis matė kylančius nuo žemės dūmus kaip iš krosnies.

29 Dievas, sunaikindamas tos apylinkės miestus, atsiminė Abraomą ir išvedė Lotą iš pražūties, kai sugriovė miestus, kuriuose Lotas gyveno.

30 Lotas ir jo abi dukterys išėjo iš Coaro ir apsigyveno kalne, nes jis bijojo gyventi Coare. Jie apsigyveno oloje, jis ir abi jo dukterys.

31 Tada vyresnioji tarė jaunesniajai: “Mūsų tėvas senas, ir žemėje nebeliko vyro, kuris galėtų įeiti pas mus, kaip priimta visoje žemėje.

32 Eime, nugirdysime vynu savo tėvą ir atsigulsime prie jo, kad iš tėvo susilauktume palikuonių!”

33 Jos tą naktį nugirdė vynu savo tėvą. Po to vyresnioji įėjo ir gulėjo su savo tėvu, o tas nepajuto, kada ji atsigulė nė kada atsikėlė.

34 Kitą dieną vyresnioji tarė jaunesniajai: “Aš praėjusią naktį gulėjau su savo tėvu. Nugirdykime jį vynu ir šiąnakt. Po to eik, atsigulk prie jo, kad iš savo tėvo susilauktum palikuonio!”

35 Taigi jos ir kitą naktį nugirdė vynu tėvą. Paskui jaunesnioji įėjo ir gulėjo su juo, o jis nepajuto, kada ji atsigulė nė kada atsikėlė.

36 Taip abi Loto dukterys pastojo nuo savo tėvo.

37 Vyresnioji pagimdė sūnų ir jį pavadino Moabu. Jis yra ligi šiol tebegyvenančių moabitų tėvas.

38 Jaunesnioji pagimdė sūnų ir jį pavadino Amonu. Jis yra ligi šiol tebegyvenančių amonitų tėvas.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 598, 1364, 1589, 2317, 2318, 2319, 2320, ...

Apocalypse Revealed 422, 452, 502, 599


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 376, 410, 504, 539, 578, 652, 653, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 41, 49

Marriage 86

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 6:8, 8:1, 13:10, 12, 13, 18:6, 20, 22

Išėjimas 2:14, 19:18, 33:17

Leviticus 18:7, 22, 20:13

Skaičiai 16:21, 26

Deuteronomija 2:9, 19, 29:22, 34:3

Teisėjai 19:20, 22, 23

Rūta 4:1

1 Samuelis 14:47

2 Samuelis 11:8

2 karaliai 6:18

Darbas 18:15, 29:7, 31:32

Psalmės 11:6, 83:9

Patarlės 9:7

Izaijas 1:9, 13:19, 15:5

Jeremijas 20:16, 23:14, 48:6

Apkalbos 4:6

Amos 11

Zefanija 2:8, 9

Malachi 3:2

Matas 10:15, 24:16

Lukas 17:29, 31, 32

Romėnai 1:24, 27

Hebrajai 13:2

2 Petras 2:6, 7

Judas 1:7

Apreiškimas 9:2, 14:10, 18:4

Významy biblických slov

du
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

vakare
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

sėdėjo
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

nusilenkė
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

žemės
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

anksti
Since the sun represents the Lord, the early morning and sunrise represent a state of enlightenment, with a new and clear understanding coming after a...

valgė
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

broliai
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

sūnus
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

mus
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

rankos
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

tarnas
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

miestas
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

bėgti
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

sieros
Brimstone (Isa. 34:9, etc.) signifies filthy lusts.

žmona
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

Abraomas
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

stovėjo
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

matė
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

dievas
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

apsigyveno
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

bijojo
Fear has various significations according to the thing which causes it. Fear signifies love. Fear, as in Gen 28:17, signifies a holy change.

Gyventi
'Inhabit' refers to good.

tėvas
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

įeiti
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

pagimdė
In a general sense, being "born" in the Bible represents one spiritual state producing another, usually some form of love or affection producing or "giving...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Why Did Lot's Wife Turn Into a Pillar of Salt?

What does Lot's wife getting turned into a pillar of salt for looking back toward Sodom have to do with how love is the source of our spiritual life? Join us to learn how the symbolism of salt can help us have clear direction on our spiritual journey.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abraham Sees the Burning of Sodom and Gomorrah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Angels Visit Abraham
Coloring Page | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 578

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

578. Out of their mouths went out fire, and smoke, and brimstone, signifies thoughts and consequent reasonings springing from the love of evil and from the love of falsity, and from the lust for destroying truths and goods by the falsities of evil. This is evident from the signification of the "mouth," as being thought and consequent reasoning respecting which see in the explanation of verse 19); from the signification of "fire," as being the love of self and the love of evil therefrom (see above, n. 504, 539); from the signification of "smoke," as being the dense falsity springing from the love of evil (see also above, n. 494, 539); and from the signification of "brimstone," as being the lust of destroying the truths and goods of the church by the falsities of evil.

(Odkazy: Revelation 9:17; The Apocalypse Explained 494, 504, 539, 580)


[2] That this is the signification of "brimstone" can be seen from passages of the Word where it is mentioned. Thus in Moses:

Jehovah made brimstone and fire to rain upon Sodom and upon Gomorrah (Genesis 19:24).

In Luke:

In the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all. After the same manner shall it be in the day that the Son of man is revealed (Luke 17:29, 30).

Those who were in Sodom and Gomorrah mean those who are in the falsities of evil from the love of self; and since the falsities of evil from that love destroyed them, it rained brimstone and fire, "brimstone" because of the lust of destroying the church by the falsities of evil, and "fire" because that lust burst forth from the love of self. That it should be thus "when the Son of man should be revealed," signifies that then, too, falsities of evil from the love of self will destroy the church. Such rain appears in the spiritual world when the evil who are in falsities from that love are cast down into hell.

(Odkazy: Luke 17:29-30)


[3] In Moses:

What shall your sons say, and the alien, when they shall see the plagues of that land, and its sicknesses. The whole land is brimstone and salt, and a conflagration; it is not sown, it doth not spring up, nor doth any herb grow upon it, like the overthrow of Sodom and Gomorrah, Admah and Zeboiim (Deuteronomy 29:22, 23).

These were the curses with which the sons of Israel were threatened if they did not keep the commandments and statutes, and if they worshiped other gods; and because the church is thus laid waste and destroyed by the falsities of evil and the evils of falsity it is said that "the whole land is then brimstone, and salt, and conflagration," the "land" signifying the church; and "it will not be sown, nor spring up, nor any herb grow upon it," signifies that no longer will any truth from good be received or brought forth.

(Odkazy: Deuteronomy 29:22-23)


[4] In Isaiah:

Topheth is prepared of old; yea, for the king it is prepared; he shall go down into a deep and wide place; the pile thereof is fire and much wood; the breath of Jehovah like a stream of brimstone doth kindle it (Isaiah 30:33).

"Topheth" signifies the hell in which the direful and cruel love of destroying all the truths and goods of the church reigns, especially the cruel lust for destroying the goods of innocence; that this direful hell is from the falsities of evil is signified by "he shall go down into a deep and wide place;" the "king for whom it is prepared" signifies infernal falsity itself; "the pile thereof is fire and wood," signifies evils of every kind belonging to that love; and because that hell burns with a lust for destroying, it is said, "the breath of Jehovah like a stream of brimstone doth kindle it;" for there, as soon as they hear from anyone the truths of the church and perceive its goods, they are inflamed with a frenzy for destroying and extinguishing them.

[5] In Isaiah:

The day of Jehovah's vengeance, and the year of retribution for the controversy of Zion, and the brooks thereof shall be turned into pitch, and its dust into brimstone, and its land shall become burning pitch; it shall not be quenched night or day, the smoke thereof shall go up forever (Isaiah 34:8-10).

"The day of Jehovah's vengeance, and the year of retribution for the controversy of Zion" signifies the Lord's coming, and the Last Judgment then accomplished by Him; "the brooks shall be turned into pitch, and the dust into brimstone," signifies the hell into which those are cast, who are in the falsities of evil, and in the evils of falsity; the evil of infernal love and its punishment are signified by "the burning pitch shall not be quenched night or day;" and the direful falsity from that evil is signified by "the smoke shall go up forever."

[6] In Ezekiel:

And I will plead with Gog with pestilence and with blood; and I will rain upon him an overflowing rain and hailstones, fire and brimstone (Ezekiel 38:22).

By "Gog" is meant those who place all worship in a holy and pious external, and not in what is internal, and yet the quality of external worship is the same as the quality of its internal. It is said, "Jehovah shall rain upon them an overflowing rain, hailstones, fire, and brimstone," which signifies falsities and evils destroying all the truths and goods of the church; "fire and brimstone" mean the evils of falsity and the falsities of evil, both of which are diabolical.

[7] In David:

Jehovah shall rain upon the wicked snares, fire, and brimstone; and a wind of storms shall be the portion of their cup (Psalms 11:6).

This signifies that the wicked will be destroyed by their own evils of falsity and their own falsities of evil, which will destroy with them all truths of the church; "snares, fire, and brimstone," mean the evils of falsity and the falsities of evil; "the wind of storms which shall be the portion of their cup," signifies the destruction of all truth. Evidently it is not meant that Jehovah will rain fire and brimstone upon the wicked, for it is also said that "He will rain snares" upon them; therefore "fire and brimstone" signify such things as totally destroy the truths and goods of the church.

[8] Likewise in Job:

Brimstone shall be scattered upon the habitation of the wicked one (Acts of the Apostles 18:15).

"Brimstone" means such falsity of evil as destroys everything of the church with man; this is falsity from the evil of the love of self, such as those were in who dwelt in Sodom and Gomorrah, respecting which is said:

That it overthrew not only the cities and inhabitants, but also the plain and that which springeth up in the field (Genesis 19:25);

"that which springeth up in the field" signifies the truths of the church springing up. "Fire and brimstone" have a like signification in the following passages in Revelation:

If anyone worship the beast and his image he shall be tormented with fire and brimstone (Revelation 14:9, 10).

The beast and the false prophet were cast alive into the lake of fire burning with brimstone (Revelation 19:20).

The devil was cast into the lake of fire and brimstone, where are the beast and the false prophet (Revelation 20:10).

The murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone (Revelation 21:8).

(Odkazy: Job 18:15; Revelation 9:17, Revelation 14:9-10)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 565, 576, 579, 584, 888


   Studijní pomůcky


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.

Bible

 

2 Petras 2:7

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

7 Išgelbėjo teisųjį Lotą, varginamą nedorėlių palaido elgesio,

   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 13:13, 19:29


Přeložit: