Bible

 

Daniel 4

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Karalius Nebukadnecaras sakė visų kalbų tautoms ir giminėms, kurios gyvena visoje žemėje: “ amybė tepadaugėja jums.

2 Manau, gerai yra paskelbti ženklus ir stebuklus, kuriuos aukščiausiasis Dievas man padarė.

3 Jo ženklai­didingi! Jo stebuklai­galingi! Jo karalystė­amžina ir Jo valdžia­nesibaigianti!

4 Aš, Nebukadnecaras, gyvenau ramiai ir laimingai savo rūmuose.

5 Aš sapnavau sapną, kuris nugąsdino mane, o mintys bei regėjimai, gulint lovoje, baugino mane.

6 Tad įsakiau atvesti pas mane visus Babilono išminčius, kad jie man tą sapną išaiškintų.

7 Atėjo ženklų aiškintojai, žyniai, chaldėjai ir astrologai. Aš pasakiau jiems sapną, tačiau jie negalėjo man jo išaiškinti.

8 Pagaliau atėjo Danielius, kuris pagal mano dievo vardą vadinamas Beltšacaru, turįs šventųjų dievų dvasią. Aš pasakiau jam sapną:

9 ‘Beltšacarai, vyriausias išminčiau! Aš žinau, kad tavyje yra šventųjų dievų dvasia ir jokia paslaptis tau nėra per sunki. Pasiklausyk mano sapno, kurį sapnavau, ir išaiškink jį!

10 Savo lovoje gulėdamas, sapnavau labai aukštą medį žemės viduryje.

11 Tas medis išaugo stiprus ir toks didelis, kad jo viršūnė siekė dangų ir jis buvo matomas visoje žemėje.

12 Jo lapai buvo gražūs ir vaisių taip gausu, kad maisto ant jo užteko visiems. Jo pavėsyje ilsėjosi laukiniai žvėrys, šakose gyveno padangės paukščiai, jo vaisiais maitinosi visi kūnai.

13 Man lovoje gulint, štai šventas sargas nusileido iš dangaus.

14 Jis garsiai šaukė: ‘Nukirskite medį, nukapokite jo šakas! Nukratykite lapus ir išbarstykite vaisius! Žvėrys tebėga iš jo pavėsio ir paukščiai iš jo šakų!

15 Tačiau kelmą palikite žemėje, surakintą geležimi ir variu. Jis tebūna dangaus rasa vilgomas, jo dalis tebūna su žvėrimis lauko žolėje.

16 Tebūna pakeista jo žmogiška širdis, ir tebus jam duota žvėries širdis. Taip praeis septyni laikai!

17 Sargų nutarimu taip nuspręsta, šventųjų įsakymu patvarkyta, kad gyvieji žinotų, jog Aukščiausiasis viešpatauja žmonių karalystėje ir duoda ją tam, kam Jis nori, patį žemiausią tarp žmonių paskirdamas valdovu’.

18 Tai sapnas, kurį aš, karalius Nebukadnecaras, sapnavau. O tu, Beltšacarai, paskelbk išaiškinimą, nes visi mano karalystės išminčiai nepajėgia jo išaiškinti. Bet tu gali, nes šventųjų dievų dvasia yra tavyje!’

19 Danielius, vadinamas Beltšacaru, kurį laiką stovėjo apstulbęs, ir jo mintys jaudino jį. Karalius tarė jam: ‘Beltšacarai, sapnas ir jo aiškinimas tenesukelia tau nerimo’. Beltšacaras atsakė: ‘Mano valdove! Sapnas tebūna tiems, kurie tavęs nekenčia, ir jo aiškinimas tavo priešams!

20 Medis, kurį regėjai, kuris išaugo toks didelis ir stiprus, kad jo viršūnė siekė dangų ir buvo matomas visoje žemėje,

21 kurio lapai buvo gražūs ir vaisių taip gausu, kad jų užteko visiems, kurio pavėsyje gyveno laukų žvėrys, o šakose­padangių paukščiai,

22 esi tu, karaliau. Tu išaugai ir sustiprėjai, tavo didybė pasiekė dangų ir valdžia žemės pakraščius.

23 Kadangi, karaliau, matei šventą sargą, nusileidžiantį iš dangaus ir sakantį: ‘Nukirskite medį ir sunaikinkite jį, bet kelmą, surakintą geležimi ir variu, palikite žemėje, tarp lauko žolės. Jis tebūna dangaus rasa vilgomas ir su lauko žvėrimis tebūna jo dalis, kol praeis septyni laikai’,

24 tai toks aiškinimas, karaliau, ir toks Aukščiausiojo nutarimas, kuris ištiks mano valdovą karalių.

25 Tave pašalins iš žmonių, su lauko žvėrimis tu gyvensi, tave maitins žole kaip jautį ir dangaus rasa vilgys tave. Taip septyni laikai praeis, kol pažinsi, kad Aukščiausiasis viešpatauja žmonių karalystėje ir duoda ją, kam Jis nori.

26 Paliktas medžio kelmas reiškia, kad karalystė bus tau grąžinta, kai pažinsi, kad viešpatauja dangus.

27 Tad, karaliau, priimk mano patarimą, pakeisk savo nuodėmes teisumu ir savo nusikaltimus pasigailėjimu beturčiams. Taip elgdamasis, gal savo gyvenimą pratęsi’.

28 Visa tai atsitiko karaliui Nebukadnecarui.

29 Praėjus dvylikai mėnesių, vaikščiodamas karaliaus rūmuose Babilone,

30 karalius kalbėjo: ‘Ar tai nėra didysis Babilonas, kurį aš pastačiau savo didžia galia ir padariau jį karaliaus būstine savo didybės garbei?’

31 Karaliui dar tebekalbant, pasigirdo balsas iš dangaus: ‘Tau, karaliau Nebukadnecarai, sakoma: karalystė ir valdžia iš tavęs atimta.

32 Iš žmonių tave pašalins, su lauko žvėrimis gyvensi, ėsi žolę kaip jautis, kol septyni laikai praeis, kol pažinsi, kad Aukščiausiasis viešpatauja žmonių karalystėje ir duoda ją tam, kam Jis nori!’

33 Tą pačią valandą žodis išsipildė: Nebukadnecaras buvo pašalintas iš žmonių, jis ėdė žolę kaip jautis, jo kūną vilgė rasa, jo plaukai užaugo kaip erelių plunksnos ir nagai­kaip paukščių.

34 Paskirtam laikui praėjus, aš, Nebukadnecaras, pakėliau akis į dangų, ir mano protas sugrįžo. Aš šlovinau Aukščiausiąjį, gyriau ir garbinau Tą, kuris amžinai gyvena, nes Jo valdžia yra amžina ir Jo karalystė nesibaigia.

35 Visi žemės gyventojai yra niekas. Kaip Jis nori, taip Jis elgiasi su dangaus pulkais ir žemės gyventojais. Nėra nė vieno, kuris galėtų sulaikyti Jo ranką ir Jam sakyti: ‘Ką darai?’

36 Tuo pačiu metu man sugrįžo protas. Savo karalystės šlovei atgavau garbę ir spindesį. Mano patarėjai bei kunigaikščiai ieškojo manęs, ir aš vėl įsitvirtinau savo karalystėje, ir man buvo suteikta dar didesnė garbė.

37 Dabar aš, Nebukadnecaras, giriu, aukštinu ir šlovinu dangaus Dievą, nes visi Jo darbai yra tiesa ir Jo keliai teisingi. Tuos, kurie elgiasi išdidžiai, Jis gali pažeminti”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Revealed 717

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 175


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 274, 290, 395, 728, 776, 1326, 3301, ...

Apocalypse Revealed 47, 60, 158, 173, 474, 567, 757, ...

The Lord 40, 48

The Last Judgment 54

True Christianity 93, 644


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 109, 204, 257, 650, 662, 1029, 1100

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

An Invitation to the New Church 22

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 30, 31

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 11:4, 14:18

Deuteronomy 8:17, 32:4, 27

2 Samuel 18:32, 22:31

1 Chronicles 29:10, 13

Job 7:14, 9:12, 12:24, 14:7, 9, 42:2

Psalms 37:35, 65:9, 66:7, 111:7, 115:3, 135:6, 145:13

Proverbs 11:2, 16:6, 18, 20:28

Isaiah 2:11, 10:13, 13:11, 40:15, 17, 47:8, 10

Jeremiah 27:5

Ezekiel 17:23, 29:3, 9, 31:3, 12

Daniel 1:7, 17, 2:1, 2, 11, 21, 37, 38, 48, 4:5, 6, 14, 15, 22, 29, 5:8, 11, 18, 19, 20, 21, 6:27, 7:28, 8:13, 9:14, 12:7

Amos 6:13

Habakkuk 1:11

Zephaniah 2:15

Matthew 13:32

Luke 1:51, 13:7

Acts of the Apostles 12:23

Romans 9:10, 20, 13:1

1 Timothy 6:16

Revelation 4:9, 14:8

Word/Phrase Explanations

Nebukadnecaras
Nebuchadnezzar was a powerful king of the Babylonian empire. His fiery furnace and his dreams of the great tree and of the great statue are...

astrologai
'Soothsayers' were people who studied natural magic.

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

sakoma
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

amžinai
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

TIESA
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

keliai
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Blessings: The Kingdom of Heaven
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Blessings: The Lord Our King
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Daniel, Interpreter of Dreams
Project | Ages 11 - 17

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Thinking About Eternity
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story or passage and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 9228

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

9228. The fact that 'seven' means a whole period from start to finish, thus what is complete, is clear from a large number of places in the Word, as in Isaiah,

The light of the moon will be as the light of the sun, and the light of the sun will be sevenfold, as the light of seven days, on the day when Jehovah will bind up the hurt 1 of His people. Isaiah 30:26.

This refers to the salvation of faithful believers and their intelligence and wisdom in the Lord's kingdom. 'The moon' is faith received from the Lord, thus belief in the Lord, and 'the sun' is love derived from the Lord, thus love to the Lord, 30-38, 1521, 1529-1531, 2441, 2495, 3636, 3643, 4060, 4321 (end), 4696, 5377, 7078, 7083, 7171, 8644. 'The light of the sun will be sevenfold, as the light of seven days' means a complete state of intelligence and wisdom because of love to and belief in the Lord.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1529, 1531)


[2] In Ezekiel,

The inhabitants of the cities of Israel will go out, and they will set alight and burn the weapons, both shield and buckler, together with bow and arrows, and hand-staff, and spear; they will set fire to them for seven years, that they may not bring wood from the field nor cut down any from the forests. And they will cleanse the land in seven months. Ezekiel 39:9-10, 12.

This refers to the destruction of falsity. 'The weapons' that are listed here are falsities used by those who are evil to fight against the Church's truths. 'Setting fire to them for seven years' means complete destruction brought about by the desires of self-love and love of the world. 'In order that they may bring no wood from the field or cut down any from the forests' means when no good at all survives, neither in the internal man nor in the external. 'Cleansing the land in seven months' means the complete restoration of goodness and truth within the Church. It has been shown in very many places that 'weapons' are truths fighting against falsities, and in the contrary sense falsities fighting against truths; that 'bow and arrows' means teachings that present truth, and in the contrary sense teachings that present falsity; that 'hand-staff' means the power of truth, and in the contrary sense the power of falsity; that 'setting alight and burning' means laying waste through the desires of self-love and love of the world; that 'wood from the field' means the Church's forms of interior good, and 'wood from the forests' factual knowledge of goodness and truth; and that 'the land' means the Church. Anyone can see that different things are meant here from those which present themselves in the letter, as when it says that they will burn the weapons, and set them alight for seven years, in order that they may bring no wood from the field or cut down any from the forests. People do indeed know that things of a holy and Divine nature are meant, because the Word is holy and comes from God. But they cannot by any means know which things of a holy and Divine nature are contained in these words unless they know what the meaning is of 'weapons', 'seven years' and 'seven months', 'wood from the field' and 'wood from the forests'. From this it is evident that without knowledge gained from the internal sense those prophetic utterances are completely unintelligible.

(Odkazy: Ezekiel 39:9)


[3] In David,

Seven times in the day I praise You over the judgements of Your righteousness. Psalms 119:164.

In the same author,

Repay [our] neighbours sevenfold into their bosom. Psalms 79:12.

'Sevenfold' means completely. The meaning is similar in Moses, where it says that they would be punished sevenfold if they went against commandments and statutes, Leviticus 26:18, 21, 24, 28. Anyone who does not know that 'seven' means a whole period from start to finish, and therefore what is complete, will suppose that 'seven weeks' in Daniel means seven lengths of time,

Know and perceive that from the going forth of the Word to restore and to build Jerusalem until the Messiah, the Prince, there will be seven weeks. Daniel 9:25.

But 'seven weeks until the Messiah, the Prince' means what is said of the Lord, namely that He will come in the fullness of time, so that 'seven weeks' means a whole period. From this it is evident that the seven spirits before God's throne, Revelation 1:4, the book sealed with seven seals, Revelation 5:1, and the seven angels holding 'the seven bowls, which are the seven last plagues, Revelation 15:1, 6-7; 21:9, do not mean seven spirits, seven seals, or seven angels, bowls, and plagues, but all things even to completeness. The statement in 1 Samuel 2:5 that the barren has borne seven in like manner does not mean seven but a great amount, even to a complete amount.

(Odkazy: Psalms 119:12)


[4] Because 'seven' had this meaning it was stipulated that a priest at his initiation should wear the garments for seven days, Exodus 29:30; that his hands should be filled for seven days, 2 Exodus 29:35; that the altar should be sanctified for seven days, Exodus 29:37; and that those initiated into the priesthood should not depart from the tent [of meeting] for seven days, Leviticus 8:33-34. So too with the reference to the unclean spirit going out of a person and returning with seven others, Matthew 12:43-45; Luke 11:26; also where it says that if a brother sins seven times in a day and is seven times converted he is to be forgiven, Luke 17:4; and that the heart of Nebuchadnezzar was changed from [that of] a human being and the heart of a beast was given to him while seven times passed by, Daniel 4:15, 25, 32. For the same reasons also Job's friends sat down with him on the earth seven days and seven nights and spoke nothing to him, Job 2:13. Seventy in a similar way means that which is complete, see 6508, as also does a week, 2044, 3845. From all this it now becomes clear that 'the eighth day' means the initial phase of the following state.

-----
Footnotes:

1. literally, break

2. i.e. his consecration should continue for seven days

-----

(Odkazy: Acts of the Apostles 2:13; Daniel 4:16, 4:23; Exodus 22:30, 29:24; Leviticus 8:33; Luke 11:24-26)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 9296, 9325, 10102, 10120, 10127, 10656

Heaven and Hell 86

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 306


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 20, 108, 946


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: