Bible

 

에스겔 39:20

한국 성경 (Korean)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

20 내 상에서 말과 기병과 용사와 모든 군사를 배불리 먹을지니라 하라 나 주 여호와이니라

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 162


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 3813, 4735, 5321, 9127, 9393, 10033

요한 계시록 풀이 298, 379, 437, 567, 832, 859, 862

성경에 관한 교리 15

참된 기독교 705, 706

새 예루살렘 그리고 그곳의 교리 222


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 329, 355, 388, 617, 650

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 4, 53

Jiný komentář

  Příběhy:


Word/Phrase Explanations


'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

여호와
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Ze Swedenborgových děl

 

요한 계시록 풀이 # 862

요한 계시록 풀이 (정인보 번역)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

862. 성도들의 진과 사랑하시는 성을 두르매 : 앞의 항목에서 말한 바와 같이 새 교회의 모든 것 곧 그 진리와 선과 심지어는 주님과 생활에 관한 교리까지도 깨뜰려고 노력하는 것을 뜻한다. 왜 이것을 뜻하느냐면 "성도의 진"은 새 예루살렘 교회의 모든 진리와 선을 뜻하기 때문이다. 영적 의미로 "진"(陣)이 그 진리와 선에 관련한 교회의 모든 것을 뜻하는 것은 아래 구절에 나타난다.

해와 달이 캄캄하며 별들이 빛을 거두도다. 여호와께서 그 군대 앞에서 소리를 발하시고 그 진은 심히 크고 그 명령을 행하는 자가 강하니(욜 2:10-11). 내가 내 집을 둘러 진을 처서 적군을 막으리라(슥 9:8). 너를 대하여 진 친 저희의 뼈를 하나님이 흩으심이라 하나님이 저희를 버리셨음이니라(시 34:7). 야곱이 하나님의 사자를 볼 때에 이르기를 이는 하나님의 군대(陣)라 그 땅 이름을 미하나임이라 하였더라(두 陣)(창 32:2). (그 밖의 다른 곳에는 사 29:3. 겔 1:24. 시 27:3).

말씀 가운데 "군대"는 교회의 진리와 선 또는 거짓과 악을 뜻하는 것은 447, 826, 833항을 보면 알 수 있을 것이요, 진(陣)도 같은 것을 뜻한다. 이스라엘 자손과 그들의 열 두 지파는 그 모든 진리와 선으로서의 교회를 뜻하기 때문에 (349, 350) 그들을 "여호와의 군대라" 하였던(출 7:4, 12:41, 51) 것이다.

또 그들이 멈춰 집합할 때는 그들을 "진"이라 하였다(레 4:12, 8:17, 13:46, 14:8, 16:26, 28, 24:14, 23. 민 1:2-3, 4, 5이하. , 부터 끝까지. , , , , , . 신 23:9-14. 암 4:10).

이상으로 "성도의 진과 사랑하시는 성을 두르매"는 그들이 새 예루살렘이 되는 새 교회의 모든 진리와 선을 심지어는 주님과 그 생활에 관한 교리까지도 깨뜰려고 노력하는 것을 뜻하는 것이 분명하다. 누가복음의 아래 구절에도 같은 것을 뜻한다.

너희가 예루살렘이 군대들에게 에워싸이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄을 알라 예루살렘이 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 밟히리라(, ).

이것은 교회의 종말인 말세에 관한 것이다. "예루살렘"은 여기서는 교회를 뜻한다. 곡과 마곡 곧 내적 예배를 떠난 외적 예배 안에 있는 사람들이 그때에 교회를 침범하여 교회를 없애려 하리라는 것도 에스겔 38:8-9, 11-12, 15-16, 끝까지) 언급되어 있다.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 447, 826, 833; Ezekiel 38:12; Genesis 32:1-2; Numbers 1, Numbers 2, 3, 4:4, Numbers 5:2-4, Numbers 21:10-25; Psalms 53:5; Revelation 20:9)


Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

요한 계시록 풀이 324, 329, 840


Přeložit: