Bible

 

에스겔 39:20

한국 성경 (Korean)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

20 내 상에서 말과 기병과 용사와 모든 군사를 배불리 먹을지니라 하라 나 주 여호와의 말이니라

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 162


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 3813, 4735, 5321, 9127, 9393, 10033

요한 계시록 풀이 298, 379, 437, 567, 832, 859, 862

성경에 관한 교리 15

참된 기독교 705, 706

새 예루살렘 그리고 그곳의 교리 222


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 329, 355, 388, 617, 650

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 4, 53

Jiný komentář

  Příběhy:


Ze Swedenborgových děl

 

요한 계시록 풀이 # 437

요한 계시록 풀이 (정인보 번역)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

437. 그 날개들의 소리는 병거와 많은 말들이 전장으로 달려 들어가는 소리 같으며 : 그들의 추리가 마치 충분히 이해된 말씀에서 나온 교리의 진리로 말미암은 듯 하며 이것을 위하여 그들이 열심히 싸워야 한 듯 보인 것을 뜻한다. "날개들의 소리"는 추리를 뜻한다. "나는 것"은 지각하고 가르치는 것을 뜻하기 때문이요(245, 415), "병거"는 (수레) 곧 알게 되는 바와 같이 교리를 뜻하며, "말"은 말씀의 이해를(298), 그리고 "많은 말"은 많은 것을, "전장으로 달려 들어가는" 것은 싸우기 위한 열심을 뜻하는 것이 분명하다. "병거"가 교리를 뜻하는 것은 아래의 구절로 분명하다.
하나님의 병거가 천천이요 만만이라 주께서 그 중에 계시니(시 68:17). 여호와께서 구름으로 자기 수레를 삼으시며 바람 날개로 다니시며(시 104:2-3). 여호와께서 말을 타시며 당신의 병거는 구원이시라(합 3:8). 보라 여호와께서 불을 가지고 강림하시리니 수레들은 회오리바람 같으리로다(사 66:15). 내 상에서 말과 기병을 배불리 먹일 찌니라 내가 내 영광을 열국 중에서 나타내리로다(겔 39:20-21). 내가 에브라임의 병거와 예루살렘의 말을 끊으리라(슥 9:10). 내가 열국의 보좌를 엎을 것이요 그 병거들과 그 탄자를 엎드러뜨리리니(학 2:22). 가서 파숫군을 세우고 그 보는 것을 고하게 하되 … 약대 떼와 사람의 수레가 오는 것을 보더니 함락되었도다. 함락되었도다. 바빌론이여(사 21:6-7, 9).
"엘리야"와 "엘리사"는 말씀으로서의 주님을 뜻한다. 따라서 모든 예언자가 그랬듯 (8) 말씀에서 나온 교리를 뜻한다. 그래서 그들은 "이스라엘의 병거와 마병 대라"말하였던 것이다. 같은 이유로 엘리야가 불 수레를 타고 승천하더라. 여호수아의 사환이 보니 불 병거와 불 말이 가득하여(왕하 2:11-12, 13:14. 그밖에도 "병거"가 나타나는 곳은 사 31:1, 37:24, 66:20 렘 17:25, 22:4, 46:2-3, 8-9, 50:37-38, 51:20-21. 겔 26:7-8, 10-11. 단 11:40. 나훔 3:1-3. 욜 2:1-5).

(Odkazy: 열왕기하 6:17; 시편 104:3; 요한계시록 9:9)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

요한 계시록 풀이 419, 781

A Brief Exposition of New Church Doctrine 88

Další novokřesťanský komentář

Přeložit: