Bible

 

에스겔 16:12

한국 성경 (Korean)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

12 코고리를 코에 달고 귀고리를 귀에 달고 화려한 면류관을 머리에 씌웠나니

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 139


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 3103, 3105, 3164, 8904, 9166, 9930, 10540

요한 계시록 풀이 166, 189, 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

주님에 관한 교리 64


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 126, 195, 272, 577, 1045

Spiritual Experiences 5160

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

아가 1:10, 11

이사야서 3:19, 21

Bible

 

예레미야서 13:26

한국 성경 (Korean)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

26 그러므로 내가 네 치마를 네 얼굴에까지 들춰서 네 수치를 드러내리라

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 79


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 9917


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 433

Skočit na podobné biblické verše

이사야서 47:3

예레미야애가 1:8

에스겔 16:37

호세아서 2:12

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Girdle Was Marred
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Prophet Jeremiah
Project | Ages 11 - 17

Ze Swedenborgových děl

 

요한 계시록 풀이 # 189

요한 계시록 풀이 (정인보 번역)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

189. 왜 사람이 이것들을 거쳐서 지혜를 갖는가? 주님은 사람에게 당신 자신을 결합하시고 또 사람은 진리에 의하여 주님 자신에게로 결합하며, 주님은 지혜 자체이시기 때문이다. 그러므로 사람이 진리를 행하지 아니하면, 곧 진리대로 살지 아니하면 지혜는 없어진다. 그때 그는 지혜를 그러므로 주를 사랑하지 않기 때문이다. 지혜는 영적 사물 안에 있는 지혜를 뜻한다. 샘 같은 여기서 총명이라 말하는 그밖의 것 안에 있는 지혜가 나오며, 총명에 의하여 진리를 알려는 애정으로부터 있는 지식이 나오는 것이다.

"면류관"은 지혜를 뜻한다. 지혜는 사람에게 있어서 가장 높은 곳에 있으며, 이래서 그에게는 면류관이기 때문이다. "왕관"도 그밖의 다른 것을 뜻하지 않는다. "왕"은 영적 의미로 신성한 진리를 뜻하며(20), 신성한 진리로부터 모든 지혜가 있기 때문이다. 아래의 "면류관"역시 지혜를 뜻한다.

"내가 거기서 다윗에게 뿔이 나게 할 것이라 저에게는 면류관이 빛나게 하리라"(시편 132:17-18)

"여호와께서 귀고리를 귀에 달고 화려한 면류관을 머리에 씌웠나니"(에스겔 16:12)

교리로서의 교회를 뜻하는 예루살렘에 대하여 말한 것이다. 그러므로 "화려한 면류관"은 신성한 진리 또는 말씀에서 나온 지혜이다.

"그 날에 만군의 여호와께서 그 남은 백성에게 영화로운 면류관이 될 것이요 아름다운 화관이 될 것이라"(이사야 28:5)

이것은 주께 대한 것이다. "그 날"이라 말하였기 때문이요. 당신이 되시는 "영화로운 면류관"은 지혜를, "아름다운 화관"은 총명을 뜻하며, "남은 백성"은 그들과 더불어 당신의 교회가 있을 그 사람들을 뜻하기 때문이다.

이사야 62:1, 3에 있는 "면류관"과 "화관"도 같은 것을 뜻한다. 또 출애굽기 28:36-37에 있는 "아론의 화관 위의 패"역시 같은 것을 뜻한다. 이것을 "관"(머리에 매는 끈 또는 관)이라고도 말하였다. 아래에 있는 것도 같다.

"너는 왕과 왕후에게 고하기를 스스로 낮추어 앉으라. 관 곧 영광의 면류관이 내려졌음 이니라"(예레미아 13:18)

"우리 마음에 희락이 그쳤고 우리 머리에서 면류관이 떨어졌사오니"(예레미아애가 5:15-16)

"나의 영광을 벗기시며 나의 면류관을 머리에서 취하시고"(욥기 19:9)

"기름부음을 입은 당신의 관을 땅에 던져 욕되게 하였으며"(시편 89:39)

여기 있는 "관"은 지혜를 뜻한다.

(Odkazy: 요한계시록 3:11)


Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

요한 계시록 풀이 154, 235, 252, 534, 643, 678


   Studijní pomůcky

Další novokřesťanský komentář

Přeložit: