Bible

 

사무엘상 31

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí           

1 블레셋 사람이 이스라엘을 치매 이스라엘 사람들이 블레셋 사람앞에서 도망하여 길보아 산에서 엎드러져 죽으니라

2 블레셋 사람들이 사울과 그 아들들을 쫓아 미쳐서 사울의 아들 요나단과 아비나답과 말기수아를 죽이니라

3 사울이 패전하매 활 쏘는 자가 따라 미치니 사울이 그 활 쏘는 자를 인하여 중상한지라

4 그가 병기 든 자에게 이르되 `네 칼을 빼어 나를 찌르라 할례없는 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라' 하나 병기 든 자가 심히 두려워하여 즐겨 행치 아니하는지라 이에 사울이 자기 칼을 취하고 그 위에 엎드러지매

5 병기 든 자가 사울의 죽음을 보고 자기도 자기 칼 위에 엎드러져 그와 함께 죽으니라

6 사울과 그 세 아들과 병기 든 자와 그의 모든 사람이 다 그 날에 함께 죽었더라

7 골짜기 저편에 있는 이스라엘 사람과 요단 건너편에 있는 자들이 이스라엘 사람들의 도망한 것과 사울과 그 아들들의 죽었음을 보고 성읍들을 버리고 도망하매 블레셋 사람들이 이르러 거기 거하니라

8 그 이튿날 블레셋 사람들이 죽은 자를 벗기러 왔다가 사울과 그 세 아들이 길보아산에서 죽은 것을 보고

9 사울의 머리를 베고 그 갑옷을 벗기고 자기들의 신당과 백성에게 전파하기 위하여 그것을 블레셋 사람의 땅 사방에 보내고

10 그 갑옷은 아스다롯의 집에 두고 그 시체는 벧산 성벽에 못박으매

11 길르앗 야베스 거민들이 블레셋 사람들의 사울에게 행한 일을 듣고

12 모든 장사가 일어나 밤새도록 가서 사울과 그 아들들의 시체를 벧산 성벽에서 취하여 가지고 야베스에 돌아와서 거기서 불사르고

13 그 뼈를 가져다가 야베스 에셀나무 아래 장사하고 칠일을 금식하였더라

← Předchozí  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1197, 4462


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 817

Jiný komentář

  Příběhy:

  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

창세기 50:10

여호수아기 17:11

사사기 1:27, 9:54

사무엘상 11:1, 9, 13:6, 7, 14:49, 17:51, 26:10, 28:1, 4, 19

사무엘하 1:1, 6, 12, 20, 21, 21:12

역대기상 10:1

예레미야서 34:5

Bible

 

사무엘상 13:7

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →         

7 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길르앗 땅으로 가되 사울은 아직 길갈에 있고 그를 좇은 모든 백성은 떨더라

   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

여호수아기 13:8, 11

사무엘상 17:11, 31:7

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Chariots in the Word Crossword Puzzle
Complete a crossword on chariots in the Word by looking up references to stories in the Old ad New Testaments.
Activity | Ages 9 - 13

 Saul's Impatience
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Saul’s Impatience (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Saul’s Impatience (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Saul’s Impatience (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Saul’s Unlawful Sacrifice
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Problem With Worry
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Přeložit: