Bible

 

1 Mózes 2

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.

2 Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az õ munkáját, a melyet alkotott vala, megszûnék a hetedik napon minden munkájától, a melyet alkotott vala.

3 És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szûnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.

4 Ez az égnek és a földnek eredete, a mikor teremtettek. Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté,

5 Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fû sem hajtott ki, mert az Úr Isten [még] nem bocsátott vala esõt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje;

6 Azonban pára szállott vala fel a földrõl, és megnedvesíté a föld egész színét.

7 És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az õ orrába életnek lehelletét. Így lõn az ember élõ lélekké.

8 És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felõl, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala.

9 És nevele az Úr Isten a földbõl mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a és gonosz tudásának fáját.

10 Folyóvíz jõ vala pedig ki Édenbõl a kert megöntözésére; és onnét elágazik és négy fõágra szakad vala.

11 Az elsõnek neve Pison, ez az, a mely megkerüli Havilah egész földét, a hol az arany [terem.]

12 És annak a földnek aranya igen ; ott van a Bdelliom és az Onix-kõ.

13 A második folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, a mely megkerüli az egész Khús földét.

14 És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel; ez az, a mely Assiria hosszában foly. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátes.

15 És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté õt az Éden kertjébe, hogy mívelje és õrizze azt.

16 És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.

17 De a és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.

18 És monda az Úr Isten: Nem az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítõ társat, hozzá illõt.

19 És formált vala az Úr Isten a földbõl mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élõ állatnak, az annak neve.

20 És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illõ segítõ társat nem talált vala.

21 Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivõn egyet annak oldalbordái közûl, és hússal tölté be annak helyét.

22 És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberbõl, asszonynyá, és vivé az emberhez.

23 És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testembõl való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberbõl vétetett.

24 Annakokáért elhagyja a férfiú az õ atyját és az õ anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.

25 Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az õ felesége, és nem szégyenlik vala.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ...

Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 403

True Christian Religion 279


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 54, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ...

Apocalypse Revealed 213, 343, 447

Conjugial Love 32, 112, 132, 135, 156, 193, 194, ...

Divine Love and Wisdom 60, 325, 383

Divine Providence 275

Heaven and Hell 341, 372

Interaction of the Soul and Body 8

True Christian Religion 46, 48, 364, 466, 470, 520, 697


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 110, 130, 183, 419, 518, 555, 569, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 25, 27

De Verbo (The Word) 14

Divine Wisdom 6

An Invitation to the New Church 57

Spiritual Experiences 566, 6110

Marriage 32, 46, 48, 66

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 1:21, 25, 27, 29, 31, 3:3, 5, 7, 19, 22, 23, 10:6, 8, 15:12, 18

2 Mózes 20:11, 25:7

4 Mózes 11:7

1 Sámuel 26:12

Nehemiás 9:6

Jób 33:4

Zsoltárok 103:14, 135:7

Prédikátor 4:9

Ezékiel 28:13, 37:5, 6

Dániel 10:4

Jóel 2:3

Zakariás 12:1

Máté 19:4, 5

Márk 10:8

Lukács 3:38

Apostolok 17:25

Rómaiakhoz 5:12

1 Korintusi 6:16, 11:8, 9, 15:21, 45, 47

Efézusiakhoz 5:31

1 Timóteushoz 2:13

Zsidókhoz 4:4

Jelenések 2:7

Vysvětlení slova/fráze

ég
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

föld
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Isten
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

hetedik
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

megáldá
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

növény
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...


It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

élet
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

gonosz
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

kert
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

négy
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

Havilah
'Havilah,' as mentioned in Genesis 10:28, signifies a ritual of the church called Eber. 'The land of Havilah,' as mentioned in Genesis 2:11, signifies the...

Arany
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

harmadik
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

Hiddekel
'The river Hiddekel,' as mentioned in Genesis 2:14, signifies reason, or the clarity and lucidity of reason.

negyedik
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

Éden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

Monda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

csont
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

ragaszkodik
On a natural level, "clinging" to someone clearly indicates a desire to be close to them and conjoined with them. It often has a negative...

egy
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Adam
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Adam and Eve Disobey
Coloring Page | Ages 7 - 14

 A Wife for Adam
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 A Wife for Adam
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Chastity
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Correspondences of Water
Illustration of places in the Word that relate to water.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Garden of Eden
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Garden of Eden Scene
Project | Ages 4 - 10

 God Said What? The Creation Story
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Honoring Marriage
Have children make a picture of their parents (or color a picture of a married couple) within a golden ring or circle. Talk with the children about a wedding ring as a symbol of eternity - a circle without end. 
Project | Ages up to 10

 Life in the Garden of Eden
A picture of life in the beautiful Garden of Eden.
Story | Ages 3 - 7

 Like a Merchant Seeking Pearls
"We have to be able to recognize the pearl of great price when we find it and be willing to forsake all else for its sake. To know the source of happiness is a great thing; to be willing to sacrifice all else in the quest for it is even greater."
Worship Talk | Ages over 18

 Obtaining Conjugial Love
Worship Talk | Ages over 18

 One Special Person: A Wife for Adam
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Overview of Creation Reflection of God Levels A, B, C for ages 3-14
Overview of Creation: reflection of God, Levels A, B, C for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 Quotes: Keeping the Sabbath
Teaching Support | Ages over 15

 Summary of Creation and Thankfulness
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Creation: A General View
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Creation: The Seventh Day
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Face and Clothing of Love
Genuine love of marriage is seen in friendship, which is described as the face and clothing of conjugial love. To be a good spouse is to be a genuine friend.
Worship Talk | Ages over 18

 The Garden of Eden
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Garden of Eden
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Garden of Eden
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Garden of Eden Diorama
Make the Garden of Eden with a paper plate and tree of life. Then set up clothespin figures of Adam and Eve in the garden.
Project | Ages up to 10

 The Garden of Eden: Paradise
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Garden of Eden—Paradise
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Meaning of the Tree of Life
Worship Talk | Ages over 18

 The River in Eden
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Seven Days of Creation
An illustrated story of the seven days of creation.
Story | Ages 3 - 7

 The Seventh Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Seventh Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Story of Creation: Family Worship Ideas
Detailed notes on the seven days of creation.
Article | Ages over 18

 Two Shall Become One
Married couples in heaven sometimes appear as one angel because they feel so close to each other.
Activity | Ages over 15

 Where Did Everything Come From?
Grandpa explains to Annika and Peter where everything came from.
Story | Ages 4 - 6

 You Shall Not Commit Adultery
This worship talk provides a gentle introduction to the topic of adultery.
Worship Talk | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 573

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

573. Verse 16. And the number of the armies of the horsemen was two myriads of myriads, signifies that the falsities of evil from which and in favor of which they reason and which conspire against the truths of good, are innumerable. This is evident from the signification of "armies," as meaning the falsities of evil (of which presently); and from the signification of "horsemen," as being the reasonings therefrom, for "horses" signify the understanding of truth, and in the contrary sense the understanding perverted and destroyed (see above, n. 355, 364, 372, 373, 381, 382); so "horsemen" in this sense signify the reasonings from falsities, since reasonings from falsities are from the understanding perverted and destroyed, for truths constitute the understanding, but falsities destroy it. The above is evident also from the signification of "two myriads of myriads," as being innumerable falsities conspiring against truths of good (that "myriads" signify things innumerable, and are predicated of truths, see above, n. 336, and it is said "two myriads of myriads" because this signifies things innumerable that are conjoined and conspire; for the number "two" signifies conjunction, concord, and conspiracy (see above, n. 283, 384). It means against the truths of good, because what follows treats of the destruction of truths by the armies of such horsemen. From this it can be seen that "the number of the armies of the horsemen was two myriads of myriads" signifies that the falsities of evil from which and in favor of which they reason, and which conspire against the truths of good, are innumerable.

(Odkazy: Revelation 9:16; The Apocalypse Explained 283, The Apocalypse Explained 336, 355, The Apocalypse Explained 364, 372-373, 381-382, 384)


[2] "Armies" (or hosts) are frequently mentioned in the Word, and the Lord is called "Jehovah of Hosts or Zebaoth," and "armies" there signify truths from good fighting against the falsities from evil, and in the contrary sense falsities from evil fighting against truths from good. Such is the signification of "armies" in the Word, because "wars" in the Word, both in the histories and prophecies, signify, in the internal sense spiritual wars, which are waged against hell and against the diabolical crew there, and such wars have relation to truths and goods opposing falsities and evils; this is why "armies" signify all truths from good, and in the contrary sense all falsities from evil. That "armies" signify all truths from good is evident from the sun, moon, stars, and also the angels, being called "the armies of Jehovah," because they signify all truths from good in the complex; also from the sons of Israel being called "armies," because they signified the truths and goods of the church. And as all truths and goods are from the Lord, and the Lord alone fights for all in heaven and for all in the church against the falsities and evils which are from hell, so He is called "Jehovah Zebaoth," that is, "Jehovah of Hosts."

[3] That the sun, the moon, and the stars, are called "hosts" is evident from the following passages. In Moses:

Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them (Genesis 2:1).

In David:

By the word of Jehovah were the heavens made; and all the host of them by the breath of His mouth (Psalms 33:6).

In the same:

Praise ye Jehovah, all His angels; praise ye Him, all His hosts; praise ye Him, sun and moon; praise Him, all ye stars of light (Psalms 148:2, 3).

In Isaiah:

And all the host of the heavens shall waste away, and the heavens shall be rolled up as a scroll; and all their hosts shall fall down, as the leaf falleth off from the vine, and as that which falleth from the fig-tree (Isaiah 34:4).

I have made the earth, and created man upon it; My hands have stretched out the heavens, and all their host have I commanded (Isaiah 45:12).

In the same:

Lift up your eyes on high, and see who hath created these, who leadeth out their host in number, who calleth them all by name (Isaiah 40:26).

In Jeremiah:

As the host of the heavens is not numbered, and the sand of the sea is not measured (Jeremiah 33:22).

In these passages, the sun, moon, and stars, are called a "host" because the "sun" signifies the good of love, the "moon," truth from good, and the "stars" the knowledges of truth and good, consequently they signify goods and truths in the whole complex, and these are called a "host" because they resist evils and falsities, and perpetually conquer them as enemies.

(Odkazy: Psalms 148:2-3)


[4] In Daniel:

One horn of the he-goat waxed great even to the host of the heavens; and some of the host and of the stars it cast down to the earth, and trampled upon them. Yea, it magnified itself even to the Prince of the Host; and the continual offering was taken away from him, and the dwelling place of his sanctuary was cast down. And the host was given to the continual offering for transgression, because it cast down the truth to the earth. Then one holy one said, How long shall be the vision, the continual offering, and the wasting transgression, that the holy place and the host be given to be trodden down? And he said, Even to the evening, the morning (Daniel 8:10-14).

What is here signified by the "he-goat," "his horns," and this "horn that waxed great even to the host of the heavens," may be seen above (n. 316, 336, 535). "The host of the heavens, some of which it cast down to the earth," means the truths and goods of heaven; for the last state of the church, when the truths and goods of heaven are esteemed as of no account, and rejected, is here treated of, and this is signified by "treading them down;" therefore it is added, "it cast down truth to the earth." "The Prince of the Host" means the Lord, who is also called "Jehovah God Zebaoth" (or of Hosts). That all worship from the good of love and from the truths of faith would perish is signified by "the continual offering was taken away from him, and the dwelling place of his sanctuary was cast down. " That this would come to pass in the end of the church, when the Lord would come into the world, is signified by "even to the evening, the morning," "evening" signifying the last time of the old church, and "morning" the first time of the new church.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 316, 336, The Apocalypse Explained 535)


[5] That the angels are called "hosts" is evident from the following passages. In Joel:

Jehovah uttered His voice before His host; for His camp was very great (Joel 2:11).

In Zechariah:

I will set a camp for my house from my host, because of him that passeth away and of him that returneth, that no exactor may again pass through over them (Zechariah 9:8).

In David:

Bless ye Jehovah, all ye His hosts, ye ministers of His that do His will (Psalms 103:21).

In the first book of Kings:

Micaiah the prophet said to the king, I saw Jehovah sitting on His throne, and the whole host of the heavens standing beside Him on His right hand and on His left. And one said in this manner, and another said in that manner (1 Kings 22:19, 20).

In Revelation:

His hosts in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean (Revelation 19:14).

And again:

I saw the beast and the kings of the earth, and their hosts gathered together to make war with Him that sat on the white horse, and with His hosts (Revelation 19:19).

The angels gathered together, or a company of them, is called "a host," because "the angels," the same as "hosts" signify Divine truths and goods, because they are recipients of these from the Lord (about which see above, n. 130, 200, 302).

(Odkazy: 1 Kings 22:19-20; The Apocalypse Explained 130, 200, The Apocalypse Explained 302)


[6] For the same reason the sons of Israel, because they signify the truths and goods of the church, are called "hosts," as in the following passages. In Moses:

Jehovah said, Bring out the sons of Israel from the land of Egypt according to their hosts (Exodus 6:26).

In the same:

I will bring forth My host, My people, the sons of Israel, out of the land of Egypt by great judgments (Exodus 7:4; 12:17).

In the same:

It came to pass on that very day that all the hosts of Jehovah went forth from the land of Egypt (Exodus 12:41).

In the same:

Thou shalt number all that go forth into the host (Numbers 1:3, et seq .).

They were to pitch about the Tent of meeting, and were also to go forth according to their hosts (Numbers 2:3, 9, 16, 24).

The Levites were to be taken to perform the warfare, to do the work in the Tent of meeting (Numbers 4:3, 23, 30, 39).

The sons of Israel were called the "hosts of Jehovah" because they represented the church, and signified all its truths and goods (as can be seen in Arcana Coelestia 5414, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833, 5879, 5951, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 7957, 8234, 8805, 9340). They were called "hosts," in the plural, because each tribe was called a "host," as can be seen in Moses, when it was commanded him to number them all according to their hosts, and they were numbered according to their tribes (Numbers 1, Numbers 3, et seq.); likewise when the camp was pitched about the Tent of meeting according to the tribes, it is said "according to their hosts" (Numbers 2:3, 9, et seq.). The tribes were called "hosts" because the twelve tribes taken together represented all the truths and goods of the church, and each tribe some universal essential of the church (see above, n. 431.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 431)


[7] From this it can be seen that the truths and goods of heaven and the church are meant in the Word by "hosts;" which makes clear why it is that Jehovah is called in the Word "Jehovah Zebaoth," and "Jehovah God Zebaoth," that is, "of hosts" (as in Isaiah 1:9, 24; 2:12; 3:1, 15; 5:7, 9, 16, 24; 6:3, 5; 8:13, 18; 14:22, 23, 24, 27; 17:3; 25:6; 28:5, 22, 29; 29:6; 31:4, 5; 37:16; Jeremiah 5:14; 38:17; 44:7; Amos 5:16; Haggai 1:9, 14; 2:4, 8, 23; Zechariah 1:3; Malachi 2:12, and various other places).

(Odkazy: Amos 5:14; Isaiah 14:22-24, 14:22-23, 31:4-5)


[8] From this it is now evident that "hosts" signify the truths and goods of heaven and the church in the whole complex; and as most things in the Word have also a contrary sense, so do "hosts," and in that sense they signify falsities and evils in their whole complex, as in the following passages in Jeremiah:

Upon the roofs of the houses they have burned incense unto all the host of the heavens, and have poured out drink-offerings unto other gods (Jeremiah 19:13).

In Zephaniah:

They worship upon the roofs the host of the heavens (Zephaniah 1:5).

In Moses:

Lest thou bow thyself down to and serve the sun and the moon and the stars, and all the host of the heavens (Deuteronomy 4:19; 17:3).

In Jeremiah:

They shall spread out the bones taken from the graves before the sun and the moon and all the host of the heavens, whom they have loved and whom they have served (Jeremiah 8:2).

Here "the host of the heavens" means the sun, moon, and stars, because these signify all goods and truths in the complex, but here all evils and falsities in the complex; for the "sun" in the contrary sense, as here, signifies all the evil flowing from the love of self, the "moon" the falsity of faith, and the "stars" falsities in general (that the "sun, moon, and stars," in the natural world, when they are worshiped instead of the sun and moon of the angelic heaven, signify direful evils and falsities, may be seen in the work Heaven and Hell 122, 123; as also above, n. 401, 402, 525); and because truths from good fight against the falsities from evil, and reversely the falsities from evil fight against the truths from good, they are called "hosts;" for there is continual combat; evils and falsities continually exhale from the hells, and endeavor to destroy the truths from good that are in heaven and from heaven, and these continually resist. For everywhere in the spiritual world there is an equilibrium between heaven and hell; and where there is an equilibrium, there two forces continually act against each other; one acts and the other reacts, and continual action and reaction is continual combat; but equilibrium is provided by the Lord (on this see the work on Heaven and Hell 589-596, and n. 597-603). And as there is such continual combat between Heaven and Hell, therefore as all things of heaven are called "hosts," so are all things of hell; all things of heaven have reference to goods and truths, and all things of hell to evils and falsities.

(Odkazy: Heaven and Hell 122-123; The Apocalypse Explained 401-402, The Apocalypse Explained 525, The Apocalypse Explained 597-603)


[9] This then is why "hosts" in the following passages signify the falsities of evil. In Isaiah:

The anger of Jehovah is against all nations, and His wrath against all their host; He hath devoted them, He hath given them to the slaughter (Isaiah 34:2).

"Nations" signify evils, and "host" the falsities from evil; their total destruction is signified by "He hath devoted and hath given to the slaughter."

[10] In the same:

The voice of the multitude in the mountains like as of a great people; the voice of a tumult of the kingdoms of the nations gathered together; Jehovah of Hosts leadeth the host (Isaiah 13:4).

"The voice of a multitude in the mountains" signifies falsities from evils, "the multitude" meaning falsities, and "the mountains" evils; "like as of a great people" signifies appearing to be truth from good, "like as" meaning appearance, "people" those who are in truths, thus truths, and "great" is predicated of good; "the voice of a tumult of the kingdoms of the nations gathered together" signifies discord in the church arising from evils and falsities therefrom, "the voice of a tumult" signifying discord, "kingdoms" the churches in respect to truths and as to falsities, and "nations gathered together" in respect to evils and falsities therefrom conspiring against the truths and goods of the church; "Jehovah of Hosts leadeth the host" signifies that the Lord does this, for this is attributed to the Lord, as is evident from the next verse, the fifth, where it is said, "Jehovah cometh with the weapons of His anger to destroy the whole land." This is attributed to the Lord just as evil, the punishment of evil, and the destruction of the church are attributed to Him elsewhere, because such is the appearance, and the sense of the letter of the Word is in accordance with appearances; but in the spiritual sense this means that the man of the church himself does this.

[11] In Jeremiah:

Spare ye not her young men; give to the curse all her host (Jeremiah 51:3).

This is said of Babylon; and "Spare not her young men" signifies the destruction of confirmed falsities; "give to the curse all her host" signifies the total destruction of falsities from the evils that are in her, thus the destruction of Babylon. The falsities from evil are signified also by:

The army of the Chaldeans, and the army of Pharaoh (Jeremiah 37:7, 10, 11, et seq.);

and in Moses:

The waters returned and covered the chariots and the horsemen, with the whole army of Pharaoh (Exodus 14:28; 15:4).

(This may be seen explained above, n. 355; and in Arcana Coelestia 8230, 8275.)

(Odkazy: Jeremiah 37:10-11; The Apocalypse Explained 355)


[12] In Daniel:

The king of the north shall return and shall set forth a multitude greater than the former, and at the end of the times of the years he shall come with a great army and with great riches. And he shall stir up his powers and his heart against the king of the south with a great army; and the king of the south shall engage in battle with an exceeding great and mighty army, but he shall not stand (Daniel 11:13, 25).

This chapter treats of the war between the king of the north and the king of the south, and "the king of the north" means those within the church who are in the falsities of evil, and "the king of the south" those who are in the truths of good; collision and combat at the end of the church are described in the spiritual sense by their war; therefore "the army of the king of the north" means falsities of every kind, and "the army of the king of the south" truths of every kind.

(Odkazy: Daniel 11:15)


[13] In Luke:

When ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that her devastation is nigh (Luke 21:20).

In this chapter the Lord speaks of the consummation of the age, which means the last time of the church; "Jerusalem" means the church in respect to doctrine; and "compassed with armies" means the church taken possession of by falsities; that then comes its destruction, and presently the Last Judgment, is signified by "then her devastation is nigh." It is believed that this was said of the destruction of Jerusalem by the Romans, but from the particulars of the chapter it is clear that it treats of the destruction of the church at its end; as also does Matthew, chap. 24 from the first verse to the last (all things of which are explained in the Arcana Coelestia). But this does not preclude the application of the sense of the letter of these words to the destruction of Jerusalem, that destruction representing and thence signifying the destruction of the church at its end; this is confirmed by all the particulars in the chapter regarded in the spiritual sense.

(Odkazy: Matthew 24)


[14] In David:

God hath cast us off and confounded us; He hath not gone forth in our armies. He hath made us to turn back from the adversary (Psalms 44:9, 10).

"God hath not gone forth in our armies" signifies that He did not defend them, because they were in the falsities of evil, for "armies" mean the falsities of evil; therefore it is also said "He hath cast us off and confounded us, and hath made us to turn back from the adversary," "the adversary" meaning evil which is from hell.

(Odkazy: Psalms 44:9-10)


[15] In Joel:

I will recompense to you the years that the locust hath eaten, the canker-worm and the caterpillar and the palmer-worm, My great army which I sent among you (2 Joel 2:25).

That an "army" signifies falsities and evils of every kind is plainly evident, since these noxious little animals, "the locust, the cankerworm, the caterpillar, and the palmerworm," signify falsities and evils that devastate or consume the truths and goods of the church (see above, n. 543, where this passage is explained, and it is shown that the "locust and caterpillar" signify the falsities [and evils] of the sensual man. ) This makes clear what "army" signifies in the Word in both senses. "Army" has the same signification in the histories of the Word, for these contain a spiritual sense as well as the prophecies, but it shines forth from them less clearly, because the mind, when intent on the historical meaning, cannot easily be raised above the worldly things in the history and see the spiritual things that are stored up in them.

(Odkazy: Daniel 11:15; The Apocalypse Explained 543)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 565, 768, 775, 802, 817, 1003

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: