Bible

 

Ezékiel 48

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí  

1 Ezek a nemzetségek nevei: az északi határon a Hetlóntól Hamáthig vezetõ út mentén Haczar-Énonig Damaskus határán, észak felé, Hamát mentén, és pedig legyen az övé a keleti [és] nyugoti oldal: Dán, egy [rész;]

2 És Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Áser, egy [rész;]

3 És Áser határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Nafthali, egy [rész;]

4 És Nafthali határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Manasse, egy [rész;]

5 És Manasse határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Efraim, egy [rész;]

6 És Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Rúben, egy [rész;]

7 És Rúben határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Júda, egy [rész;]

8 És Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig legyen a szent áldozat, melyet [az Úrnak] szenteltek: huszonötezer [sing] széles és olyan hosszú, mint egy-egy rész a keleti oldaltól a nyugoti oldalig; és a szenthely annak közepette legyen;

9 A szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek, huszonötezer [sing] hosszú és tízezer [sing] széles legyen;

10 És ezeké legyen ez a szent áldozat: a papoké északra huszonötezer [sing] és nyugotra tízezer [sing] szélesség és keletre tízezer [sing] szélesség és délre huszonötezer [sing] hosszúság, és az Úr szenthelye annak közepette legyen:

11 A papoké, a kik megszenteltettek a Sádók fiai közül, a kik szolgálatomban foglalatosak voltak, a kik nem tévelyedtek el, mikor Izráel fiai eltévelyedtek, mint a hogy eltévelyedtek volt a Léviták.

12 Övék legyen ez, mint egy áldozati rész a föld áldozatából, mint igen szentséges, a Léviták határán.

13 A Lévitáké pedig legyen a papok határa mentén huszonötezer [sing] hosszúság és tízezer szélesség; az egész hosszúság legyen huszonötezer és a szélesség tízezer.

14 És semmit abból el ne adjanak, se el ne cseréljék, se [másra] át ne szálljon a földnek e zsengéje, mert az Úrnak szenteltetett.

15 És az ötezer [sing,] mely a szélességben megmaradt a huszonötezernek mentén, közhely a város számára, mint lakóhely és tágasság, és legyen a város annak a közepében.

16 És ezek legyenek annak méretei: az északi oldalon négyezerötszáz [sing] és a déli oldalon négyezerötszáz és a keleti oldalon négyezerötszáz és a nyugoti oldalon négyezerötszáz.

17 És a város alatt legyen tágasság észak felé kétszázötven [sing] és dél felé kétszázötven és keletre kétszázötven és nyugotra kétszázötven.

18 A mi pedig megmaradt a hosszaságban a szent áldozat mentén, tízezer keletre és tízezer nyugotra, az ott maradjon a szent áldozat mentén, és legyen annak termése a város szántóvetõinek eledele.

19 És a ki szántóvetõ a városban, mívelje azt Izráelnek minden nemzetségébõl.

20 Az egész huszonötezer [sing] szent áldozatot huszonötezer [sing] négyszögben adjátok szent ajándékul a város tulajdonával együtt.

21 A mi pedig megmaradt, a fejedelemé lészen; a szent áldozatnak és a város tulajdonának mind a két oldalán, szemben a huszonötezer [sing] szent áldozattal a keleti határig és nyugot felé szemben a huszonötezer [sing]gel [egészen] a nyugoti határig lészen, a [kiosztott] részek mentén, a fejedelemé; és legyen a szent áldozat és a ház szenthelye annak közepette.

22 És a Léviták tulajdonától és a város tulajdonától fogva, mely közepében van annak, a mi a fejedelemé, a Júda határa és Benjámin határa között a fejedelemé legyen.

23 És a többi nemzetségek: a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Benjámin, egy [rész].

24 És Benjámin határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Simeon, egy [rész].

25 És Simeon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Issakhár, egy [rész].

26 És Issakhár határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Zebulon, egy [rész].

27 És Zebulon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Gád, egy [rész].

28 És Gád határán a déli oldalon dél felé, legyen a határ Támártól a versengések vizéig Kádesben, a patak felé a nagy-tengerig.

29 Ez a föld, melyet sorsvetéssel örökségül eloszszatok Izráel nemzetségei közt, és ezek azoknak részei, ezt mondja az Úr Isten.

30 És ezek a város külsõ részei: Az északi oldalon négyezerötszáz [sing] mérték.

31 És a város kapui, Izráel nemzetségeinek nevei szerint, három kapu északra: Rúben kapuja egy, Júda kapuja egy, Lévi kapuja egy.

32 És a keleti oldalon négyezerötszáz [sing] és három kapu: József kapuja egy, Benjámin kapuja egy, Dán kapuja egy.

33 És a déli oldalon is négyezerötszáz [sing] mérték és három kapu: Simeon kapuja egy, Issakhár kapuja egy, Zebulon kapuja egy.

34 A nyugoti oldalon négyezerötszáz [sing] három kapuval: Gád kapuja egy, Áser kapuja egy, Nafthali kapuja egy:

35 Köröskörül tizennyolcezer [sing;] és a város neve ama naptól fogva: Ott [lakik] az Úr!

← Předchozí  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 402, 6283, 9338, 9487, 9659, 10253

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 36, 191, 349, 945

Conjugial Love 26

The Lord 52

Heaven and Hell 171, 197

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 171


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1678, 1715, 2788, 2851, 3708, 3858, 3862, ...

Apocalypse Revealed 342, 904

Divine Providence 134

Sacred Scripture 79

True Christianity 157


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 39, 208, 223, 417, 422, 433, 435, ...

Scriptural Confirmations 4, 53

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 35:22, 23

2 Mózes 23:19

3 Mózes 25:34

4 Mózes 23:21

Józsué 13:23, 24, 31, 15:12, 16:8, 9, 17:5, 6, 18:10, 11, 19:1, 10, 17, 31, 39, 48

1 Krónika 23:25

Zsoltárok 46:6, 87:3

Ézsaiás 12:6

Ezékiel 35:10, 37:26, 28, 44:15, 45:1, 47:13, 15, 19, 21, 22, 48:30, 31

Zakariás 8:3

Jelenések 21:3, 12, 13, 16, 17, 22:3

Word/Phrase Explanations

út
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

észak felé
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

egy
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

Nafthali
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

Manasse
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Hosszú
'Long' and thence to prolong, refer to good.

szent
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

fiai
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

föld
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

papok
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

város
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

dél felé
'South' denotes truth in light.

ház
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Benjámin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

között
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

Simeon
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

határ
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

patak
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

nagy
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kapu
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

három
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

József
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 342

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

342. CHAPTER 7

1. After these things I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, on the sea, or on any tree. 2 Then I saw another angel ascending from the rising of the sun, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was granted to harm the earth and the sea, 3 saying, "Do not harm the earth, the sea, or the trees till we have sealed the servants of our God on their foreheads."

4. And I heard the number of those who were sealed, one hundred and forty-four thousand, sealed out of every tribe of Israel: 5 of the tribe of Judah twelve thousand were sealed; of the tribe of Reuben twelve thousand were sealed; of the tribe of Gad twelve thousand were sealed; 6 of the tribe of Asher twelve thousand were sealed; of the tribe of Naphtali twelve thousand were sealed; of the tribe of Manasseh twelve thousand were sealed; 7 of the tribe of Simeon twelve thousand were sealed; of the tribe of Levi twelve thousand were sealed; of the tribe of Issachar twelve thousand were sealed; 8 of the tribe of Zebulun twelve thousand were sealed; of the tribe of Joseph twelve thousand were sealed; of the tribe of Benjamin twelve thousand were sealed.

9. After these things I looked, and behold, a great multitude, which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands, 10 and crying out with a loud voice, saying, "Salvation belongs to our God who sits on the throne, and to the Lamb!" 11 And all the angels stood around the throne, with the elders and the four living creatures, and they fell on their faces before the throne and worshiped God, 12 saying, "Amen! Blessing and glory and wisdom and thanksgiving, and honor and power and might, be to our God forever and ever. Amen."

13. Then one of the elders answered, saying to me, "Who are these arrayed in white robes, and where did they come from?" 14 And I said to him, "Lord, you know." So he said to me, "These are the ones who are coming out of the great tribulation, and have washed their robes and made their robes white in the blood of the Lamb. 15 Therefore they are before the throne of God, and serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will dwell among them. 16 They shall neither hunger anymore nor thirst anymore; neither shall the sun strike them, nor any heat; 17 for the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to living fountains of waters. And God will wipe away every tear from their eyes."

THE SPIRITUAL MEANING

The Contents of the Whole Chapter

This chapter describes people who are and who will be in the Christian heaven. It describes first their separation from evil people (verses 1-3); after that, those of them who are impelled by love toward the Lord and so by wisdom, of whom the higher heavens consist (verses 4-8); and those who are impelled by charity from the Lord and its accompanying faith because they fought against evils, of whom the lower heavens consist (verses 9-17).

The Contents of the Individual Verses:

Verse ContentsSpiritual Meaning
1. After these things I saw four angels standing at the four corners of the earth,The whole of heaven now in an effort to execute the Last Judgment.
holding back the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, on the sea, or on any tree.The Lord's holding back and restraining a closer and thus stronger influx into the lower regions where good people were attached to evil ones.
2. Then I saw another angel ascending from the rising of the sun,The Lord providing and moderating,
having the seal of the living God.who alone knows the character of each and every person, and can distinguish and separate them from each other.
And he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was granted to harm the earth and the sea, 3. saying, "Do not harm the earth, the sea, or the treesThe Lord's restraining and holding back the closer and stronger influx into the lower regions,
till we have sealed the servants of our God on their foreheads."before those people were separated who were governed by truths springing from goodness from the Lord.
4. And I heard the number of those who were sealed, one hundred and forty-four thousand,All people who acknowledge the Lord as God of heaven and earth and are governed by truths of doctrine springing from the goodness of love, received from Him through the Word.
sealed out of every tribe of Israel:The heaven and the Lord's church formed from them.
5. of the tribe of Judah twelve thousand were sealed;Celestial love, which is love toward the Lord, and this in all those people who will be in the New Heaven and in the New Church.
of the tribe of Reuben twelve thousand were sealed;Wisdom springing from celestial love in those people who will be there.
of the tribe of Gad twelve thousand were sealed;Useful life endeavors, which are the exercises of wisdom springing from that love, in those people who will be there.
6. of the tribe of Asher twelve thousand were sealed;Mutual love in those people.
of the tribe of Naphtali twelve thousand were sealed;A perception of useful endeavor, and of what is useful, in those people.
of the tribe of Manasseh twelve thousand were sealed;A will to serve and to put into practice in those people.
7. of the tribe of Simeon twelve thousand were sealed;Spiritual love, which is love for the neighbor, in those people.
of the tribe of Levi twelve thousand were sealed;An affection for truth springing from goodness, producing intelligence in those people.
of the tribe of Issachar twelve thousand were sealed;Goodness of life in those people.
8. of the tribe of Zebulun twelve thousand were sealed;The conjugal love of goodness and truth in those people.
of the tribe of Joseph twelve thousand were sealed;A doctrine of goodness and truth in those people.
of the tribe of Benjamin twelve thousand were sealed.A life of truth springing from goodness in accord with doctrine in those people.
9. After these things I looked, and behold, a great multitude, which no one could number,All other people who are not among those enumerated and yet are in the New Heaven and the Lord's New Church, who form the lowest heaven and the external church, and whose character is known to the Lord alone.
of all nations, tribes, peoples, and tongues,All in the Christian world who have some religion springing from goodness and are guided by truths from doctrine,
standing before the throne and before the Lamb,listening to the Lord and doing what He commands.
clothed with white robes, with palm branches in their hands,A communication and conjunction with the higher heavens, and a confession springing from Divine truths.
10. and crying out with a loud voice, saying, "Salvation belongs to our God who sits on the throne, and to the Lamb!"An acknowledgment from the heart that the Lord is their Savior.
11. And all the angels stood around the throne, with the elders and the four living creatures,All in the whole of heaven listening and doing what the Lord commands.
and they fell on their faces before the throne and worshiped God,A humbling of their heart, and in their humility an adoration of the Lord.
12. saying, "Amen!Divine truth and an affirmation in response to it.
Blessing and glory and wisdom and thanksgiving,The Lord's spiritual Divine attributes;
and honor and power and might,the Lord's celestial Divine attributes;
be to our God forever and ever.these being in the Lord and emanating from the Lord to eternity.
Amen."The agreement of all.
13. Then one of the elders answered, saying to me, "Who are these arrayed in white robes, and where did they come from?" 14 And I said to him, "Lord, you know."Their desire to know and wish to inquire, and the reply and instruction given.
So he said to me, "These are ones who are coming out of the great tribulation,They are people who have undergone temptations or trials, and have fought against evils and falsities,
and have washed their robeswho have cleansed their religious beliefs of the evils accompanying falsity,
and made their robes white in the blood of the Lamb.and by truths have purified those religious beliefs from the falsities accompanying evil, and so have been reformed by the Lord.
15. Therefore they are before the throne of God, and serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will dwell among them.They are in the Lord's presence, and live constantly and faithfully in His church in accordance with the truths that they receive from Him.
16. They shall neither hunger anymore nor thirst anymore;Hereafter they will not lack goods and truths.
neither shall the sun strike them, nor any heat;Hereafter they will not possess lusts for evil, nor for the falsity accompanying evil.
17. for the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd themThe Lord alone will teach them
and lead them to living fountains of waters.and lead them by the truths in the Word to conjunction with Him.
And God will wipe away every tear from their eyes."They will be caught up no longer in battles against evils and the accompanying falsities, and so will no longer experience times of distress, but will be surrounded by goods and truths and thus by heavenly joys emanating from the Lord.THE EXPOSITION

After these things I saw four angels standing at the four corners of the earth. (7:1) This symbolizes the whole of heaven now in an effort to execute the Last Judgment on the people who were in the world of spirits.

There follows now much concerning the state of the spiritual world just before the Last Judgment, which no one could know without its being revealed by the Lord. And because I have been given to see how the Last Judgment was executed, including the transformations which preceded it and the dispositions following it, I can relate therefore the symbolic meaning of everything in this chapter and in the chapters that follow.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363-364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384; Revelation 7:1-3, 7:2, 7:3, 7:4, 7:4-8, 7:5, 7:6, 7:7, 7:8, 7:9, 7:9-17, 7:10, 7:11, 7:12, 7:13, 7:14, 7:15, 7:16, 7:17)


[2] The four angels here symbolize the whole of heaven. The four corners of the earth symbolize the entire world of spirits, which is midway between heaven and hell. For the Last Judgment was executed on people who were in the world of spirits, and not on anyone in heaven, nor on anyone in hell.

Angels symbolize heaven because an angel in the highest sense means the Lord in respect to His Divine humanity (no. 344), and as heaven is heaven owing to the Lord, angels symbolize heaven as well.

[3] The four angels here symbolize the whole of heaven because they were seen standing at the four corners of the earth, and the four corners symbolize the four quarters of the compass.

They symbolize that the whole of heaven was now in an effort to execute the Last Judgment for the reason that when the Last Judgment was at hand, the Lord caused the heavens to draw closer over the world of spirits, and the closeness of the heavens produced such a change in the state of the inner constituents of the people's minds below that they saw nothing but terrors before their eyes.

[4] That corners symbolize quarters of the compass, and thus the four quarters all points, can be seen from the following passages:

You shall measure, outside the city, the corner toward the east..., the corner toward the south..., the corner toward the west..., and the corner toward the north... (Numbers 35:5)

You shall make the boards for the Tabernacle, ...for the south corner..., and for... the north corner... (Exodus 26:18, 20, 23)

And... the court..., for the south corner..., for the north corner..., for the west corner..., and... for the east corner... (Exodus 27:9, 11-13)

(Odkazy: Ezekiel 48:1-30)


[5] The four quarters are also called four corners often in Ezekiel, as in Ezekiel 47:18-20, and 48.

Since corners symbolize the quarters of the compass, they also therefore symbolize everything, such as everything in heaven or in hell, or everything pertaining to goodness or to truth, as is apparent from the following:

(Satan) will go out to lead astray the nations which are at the four corners of the earth... (Revelation 20:8)

I will cut off nations, (and) their corners will be devastated. (Zephaniah 3:6)

...(Israel) gathered together as one man... And the corners of all the people stationed themselves... (Judges 20:1-2)

A scepter shall rise out of Israel, and crush the corners of Moab... (Numbers 24:17)

A day of trumpet and alarm... upon the high corners. (Zephaniah 1:16)

I will cast them into the ends of the corners. (Deuteronomy 32:26)

(Odkazy: Ezekiel 47:17-20, 48:1)


[6] That a corner symbolizes the lowest component supporting higher ones, as a foundation does a house, and so symbolizes also everything, is apparent from the following:

(He) will lay in Zion a corner stone..., the price of the laying of a foundation. (Isaiah 28:16)

They shall not take from it a stone for a corner... (Jeremiah 51:26)

From (Judah) shall come the corner stone... (Zechariah 10:4)

The stone which (they) rejected has become the corner stone. (Psalms 118:22, Matthew 21:42, Mark 12:10, Luke 20:17-18)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 342, 390, 548, 644, 647, 858, 910


Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: