Bible

 

Ezékiel 48

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí  

1 Ezek a nemzetségek nevei: az északi határon a Hetlóntól Hamáthig vezetõ út mentén Haczar-Énonig Damaskus határán, észak felé, Hamát mentén, és pedig legyen az övé a keleti [és] nyugoti oldal: Dán, egy [rész;]

2 És Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Áser, egy [rész;]

3 És Áser határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Nafthali, egy [rész;]

4 És Nafthali határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Manasse, egy [rész;]

5 És Manasse határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Efraim, egy [rész;]

6 És Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Rúben, egy [rész;]

7 És Rúben határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Júda, egy [rész;]

8 És Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig legyen a szent áldozat, melyet [az Úrnak] szenteltek: huszonötezer [sing] széles és olyan hosszú, mint egy-egy rész a keleti oldaltól a nyugoti oldalig; és a szenthely annak közepette legyen;

9 A szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek, huszonötezer [sing] hosszú és tízezer [sing] széles legyen;

10 És ezeké legyen ez a szent áldozat: a papoké északra huszonötezer [sing] és nyugotra tízezer [sing] szélesség és keletre tízezer [sing] szélesség és délre huszonötezer [sing] hosszúság, és az Úr szenthelye annak közepette legyen:

11 A papoké, a kik megszenteltettek a Sádók fiai közül, a kik szolgálatomban foglalatosak voltak, a kik nem tévelyedtek el, mikor Izráel fiai eltévelyedtek, mint a hogy eltévelyedtek volt a Léviták.

12 Övék legyen ez, mint egy áldozati rész a föld áldozatából, mint igen szentséges, a Léviták határán.

13 A Lévitáké pedig legyen a papok határa mentén huszonötezer [sing] hosszúság és tízezer szélesség; az egész hosszúság legyen huszonötezer és a szélesség tízezer.

14 És semmit abból el ne adjanak, se el ne cseréljék, se [másra] át ne szálljon a földnek e zsengéje, mert az Úrnak szenteltetett.

15 És az ötezer [sing,] mely a szélességben megmaradt a huszonötezernek mentén, közhely a város számára, mint lakóhely és tágasság, és legyen a város annak a közepében.

16 És ezek legyenek annak méretei: az északi oldalon négyezerötszáz [sing] és a déli oldalon négyezerötszáz és a keleti oldalon négyezerötszáz és a nyugoti oldalon négyezerötszáz.

17 És a város alatt legyen tágasság észak felé kétszázötven [sing] és dél felé kétszázötven és keletre kétszázötven és nyugotra kétszázötven.

18 A mi pedig megmaradt a hosszaságban a szent áldozat mentén, tízezer keletre és tízezer nyugotra, az ott maradjon a szent áldozat mentén, és legyen annak termése a város szántóvetõinek eledele.

19 És a ki szántóvetõ a városban, mívelje azt Izráelnek minden nemzetségébõl.

20 Az egész huszonötezer [sing] szent áldozatot huszonötezer [sing] négyszögben adjátok szent ajándékul a város tulajdonával együtt.

21 A mi pedig megmaradt, a fejedelemé lészen; a szent áldozatnak és a város tulajdonának mind a két oldalán, szemben a huszonötezer [sing] szent áldozattal a keleti határig és nyugot felé szemben a huszonötezer [sing]gel [egészen] a nyugoti határig lészen, a [kiosztott] részek mentén, a fejedelemé; és legyen a szent áldozat és a ház szenthelye annak közepette.

22 És a Léviták tulajdonától és a város tulajdonától fogva, mely közepében van annak, a mi a fejedelemé, a Júda határa és Benjámin határa között a fejedelemé legyen.

23 És a többi nemzetségek: a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Benjámin, egy [rész].

24 És Benjámin határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Simeon, egy [rész].

25 És Simeon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Issakhár, egy [rész].

26 És Issakhár határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Zebulon, egy [rész].

27 És Zebulon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Gád, egy [rész].

28 És Gád határán a déli oldalon dél felé, legyen a határ Támártól a versengések vizéig Kádesben, a patak felé a nagy-tengerig.

29 Ez a föld, melyet sorsvetéssel örökségül eloszszatok Izráel nemzetségei közt, és ezek azoknak részei, ezt mondja az Úr Isten.

30 És ezek a város külsõ részei: Az északi oldalon négyezerötszáz [sing] mérték.

31 És a város kapui, Izráel nemzetségeinek nevei szerint, három kapu északra: Rúben kapuja egy, Júda kapuja egy, Lévi kapuja egy.

32 És a keleti oldalon négyezerötszáz [sing] és három kapu: József kapuja egy, Benjámin kapuja egy, Dán kapuja egy.

33 És a déli oldalon is négyezerötszáz [sing] mérték és három kapu: Simeon kapuja egy, Issakhár kapuja egy, Zebulon kapuja egy.

34 A nyugoti oldalon négyezerötszáz [sing] három kapuval: Gád kapuja egy, Áser kapuja egy, Nafthali kapuja egy:

35 Köröskörül tizennyolcezer [sing;] és a város neve ama naptól fogva: Ott [lakik] az Úr!

← Předchozí  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 402, 6283, 9338, 9487, 9659, 10253

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 36, 191, 349, 945

Conjugial Love 26

The Lord 52

Heaven and Hell 171, 197

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 171


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1678, 1715, 2788, 2851, 3708, 3858, 3862, ...

Apocalypse Revealed 342, 904

Divine Providence 134

Sacred Scripture 79

True Christianity 157


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 39, 208, 223, 417, 422, 433, 435, ...

Scriptural Confirmations 4, 53

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 35:22, 23

2 Mózes 23:19

3 Mózes 25:34

4 Mózes 23:21

Józsué 13:23, 24, 31, 15:12, 16:8, 9, 17:5, 6, 18:10, 11, 19:1, 10, 17, 31, 39, 48

1 Krónika 23:25

Zsoltárok 46:6, 87:3

Ézsaiás 12:6

Ezékiel 35:10, 37:26, 28, 44:15, 45:1, 47:13, 15, 19, 21, 22, 48:30, 31

Zakariás 8:3

Jelenések 21:3, 12, 13, 16, 17, 22:3

Word/Phrase Explanations

út
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

észak felé
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

egy
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

Nafthali
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

Manasse
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Hosszú
'Long' and thence to prolong, refer to good.

szent
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

fiai
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

föld
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

papok
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

város
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

dél felé
'South' denotes truth in light.

ház
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Benjámin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

között
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

Simeon
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

határ
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

patak
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

nagy
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kapu
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

három
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

József
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 435

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

435. Of the tribe of Gad twelve thousand sealed, signifies the good of life therefrom. This is evident from the representation of "the tribe of Gad," as being the good of life (of which presently); also from the signification of "twelve thousand sealed," as being that all such are in heaven and come into heaven (as explained in the two preceding articles). Before showing from the Word what in the church was represented by "Gad" and by the tribe named from him, something shall be said respecting what is meant by the good of life, which is here signified by "the tribe of Gad." There is the good of life from a celestial origin, from a spiritual origin, and from a natural origin. The good of life from a celestial origin is the good of life that comes from the good of love to the Lord through truths from that good; the good of life is an effect of these. Such good of life is what is here signified by "the tribe of Gad;" therefore it is called "the good of life therefrom," namely, from the good of love to the Lord, which is signified by "the tribe of Judah," through truths from that good, which are signified by "the tribe of Reuben. " The good of life from a spiritual origin is the good of life that comes from good of charity towards the neighbor through truths from that good; this good of life is meant by "Manasseh."

(Odkazy: Revelation 7:5)


[2] For the twelve tribes of Israel are here divided into four classes, and there are three tribes in each class, and the three in series signify such things as from beginning to end, or from first to last, fully constitute that universal essential of the church that is signified by the first tribe. The three tribes first named, that is, the tribes of Judah, Reuben, and Gad, signify those things that fully constitute celestial good; but the three following tribes, namely, the tribes of Asher, Naphtali, and Manasseh, signify those that fully constitute spiritual good. So it is with the tribes that follow.

[3] Moreover, there are three things which fully constitute and form each universal essential, namely, the good of love, the truth from that good, and the good of life therefrom. The good of life is the effect of the other two; for unless there is a third that is brought forth, the two former can have no existence, that is, unless there is the good of life, the good of love and truth from that good can have no existence. These three are like the final cause, the effecting cause, and the effect. The good of love is the final cause, truth from that good is the effecting cause or that through which good is brought into effect, and the good of life is the effect in which the prior causes have existence; and these have no existence unless there is an effect in which they may exist and subsist. Again, these three are like the pulse of the heart, the respiration of the lungs, and the action of the body; these make a one: for if the body does not act, or does not let itself be put in action, as is the case when man dies, the other two cease. It is the same with the good of love, the truth from that good, and the good of life. The good of love is like the heart, and is also meant by "heart" in the Word; truth from that good is like the lungs, and is also meant by "breath" and "soul" in the Word; and the good of life is like the body in which the others act and live. Three like things are in everything that has existence, and when the three exist together there is full formation.

[4] What is signified by "Gad," or "the tribe of Gad," in every sense shall first be explained. In the highest sense "Gad" signifies the Lord in respect to omnipotence and omniscience; in the internal sense the good of truth; and in the external sense works therefrom, which are the good of life. "Gad" signifies such things because in each and every thing of the Word there is an inmost, an internal, and an external sense. In the inmost sense is the Lord alone for it treats of Him, of His glorifying His Human, arranging the heavens in order, subjugating the hells, and establishing the church from Himself; therefore in the inmost sense each tribe signifies the Lord in respect to some attribute and work of His; while in the internal sense heaven and the church are treated of, and doctrine is taught. But the Word in the external sense is such as it is in the sense of the letter. There are three senses in the Word, because there are three heavens; the inmost or celestial sense is for the inmost or third heaven, the internal or spiritual sense is for the middle or second heaven, and the external or spiritual-natural sense is for the first or lowest heaven.

[5] In this passage of Revelation, where the twelve tribes are mentioned, "the tribe of Gad" signifies the good of life, because it follows in order after Judah and Reuben, and "Judah" signifies the good of love, "Reuben" the truth from that good, consequently "Gad" signifies the good of life; for the good of life has existence from the good of love, through truths from that good, the good of life following as the third in order, being the effect of the two former as was said above.

Because the good of life is the good of the natural man, therefore an inheritance was given to the tribe of Gad 1 beyond Jordan, together with the tribe of Reuben and the half tribe of Manasseh; for the land that was beyond Jordan signified the external church (as was shown in the article above), and the things that go forth from the natural man belong to the external church. The church itself regarded in itself is in the internal or spiritual man; but the external church is in the external or natural man, yet these must act as a one, like cause and effect.

[6] That an inheritance beyond Jordan was given to the tribe of Gad is evident in Moses:

To Reuben, Gad, and the half tribe of Manasseh an inheritance was given beyond Jordan, which was a place for cattle; and it was given with the condition that they should cross over, armed, with the rest, to take possession of the land of Canaan (Numbers 32:1; 34:14).

Unto the Reubenites and unto the Gadites I gave Gilead even unto the brook of Arnon within the brook and the border, and even unto the brook Jabbok, the border of the sons of Ammon; the plain also, and Jordan, and the border from Chinnereth even unto the sea, the plain, the salt sea, under the springs of Pisgah toward sunrise (Deuteronomy 3:16, 17).

And in Joshua:

Moses gave to the sons of Gad that Jazer should be their border, and all the cities of Gilead, and half the land of the sons of Ammon, even unto Aroer that is before the faces of Rabbah; and from Heshbon unto Ramath of Mispeh, and Betonim (13:2428).

The signification of "Gad" can be seen not only from the passages in the Word where Gad is mentioned, but also from the lands given to that tribe for an inheritance, where these also are mentioned in the Word, as Heshbon, Jazer, Rabbah, Ramath of Mispeh, the brook of Arnon, Chinnereth, the springs of Pisgah, and many other places. What these lands signify in the spiritual sense no one can know unless he knows the signification of "the tribe of Reuben, of Gad, and of the half tribe of Manasseh," to whom these lands were given for a possession; for they signify such things as are signified by those tribes in a wide and in a restricted sense.

(Odkazy: Deuteronomy 3:16-17; Joshua 13:24, Joshua 13:24-26, 13:28; Numbers 32)


[7] As in Jeremiah:

Against the sons of Ammon: Hath Israel no sons? Hath he no heir? Why then hath their king inherited Gad, and his people dwelt in the cities thereof? Therefore behold, the days come in which I will cause an alarm of war to be heard against Rabbah of the sons of Ammon; and it shall become a heap of desolation, and her daughters shall be burned with fire, and Israel shall be heir unto them that were his heirs. Howl, O Heshbon, for Ai is devastated; cry out, ye daughters of Rabbah, gird ye with sackcloth; lament, and wander about among the walls, for their king shall go into exile, and his priests and his princes together (Jeremiah 49:1-3).

Unless one knows what is signified by "Gad" and by "Israel," he cannot know what is here signified by "the sons of Ammon," by "Heshbon," and by "Rabbah;" for Rabbah, Heshbon, and half of the land of Ammon were given to the tribe of Gad for an inheritance; therefore those lands signify such things in particular as are signified in general by Gad; for it is said "Why then hath the king of the sons of Ammon inherited Gad, and his people dwelt in the cities thereof?" For all names of lands, of regions, of cities, of rivers, and of peoples, in the Word signify the things of the church. "Gad" here signifies the good of life according to the truths of doctrine; "Israel" the church in respect to truth; "the sons of Ammon" signify the falsifications of truth; "Heshbon" signifies the fructification of truth in the natural man; "the daughters of Rabbah" signify the affections of truth in the natural man, and "Ai" the doctrine of truth. When these things are known, the spiritual sense of these words follows in this series: "Against the sons of Ammon" signifies against the falsifications of truth; "hath Israel no sons? hath he no heir?" signifies, are there in the church no knowledges of truth and good? "Israel" meaning the church, "his sons" truths, and "heir" the good of truth; "why then hath their king inherited Gad, and his people dwelt in the cities thereof?" signifies, why hath truth falsified destroyed the good of life, and also perverted the doctrinals according to which is life? "Behold, the days come, in which I will cause an alarm of war to be heard against Rabbah of the sons of Ammon, and it shall become a heap of desolation," signifies the destruction of that doctrine, that is, of truth falsified, and the destruction of those who are in it; "and her daughters shall be burned with fire," signifies that the affections of that doctrine shall become lusts of evil; "and Israel shall be heir unto them that were his heirs," signifies that the church in respect to goods is to perish; "howl, O Heshbon, for Ai is devastated," signifies that there is no longer any fructification of truth from good, because the doctrine of truth is destroyed; "cry out, ye daughters of Rabbah, gird ye with sackcloth, lament," signifies that there are no longer any affections of truth; "and wander about among the walls," signifies thought and life from falsities; "for their king hath gone into exile," signifies because truth is no more; "and his priests and his princes together," signifies that both goods and the truths of good are no more. This makes clear that "the lands of the inheritance of Gad" signify similar things in particular as "Gad" does in general, and that the significations of the lands mentioned in the Word can be known from the signification of the tribes to which they were given for inheritance. The lands that it is said would be given for an inheritance to the tribe of Gad, in Ezekiel (Ezekiel 48:27), mean something else; evidently the tribe of Gad is not meant, but such a constituent of the church as is signified by "Gad," for there was then no tribe of Gad, nor will there be.

[8] That "Gad" signifies the good of life from the truths of doctrine is evident from the blessing of that tribe by Moses:

To Gad he said, Blessed is he who hath given breadth to Gad; as a lion he dwelleth, and he teareth the arm, yea, the crown of the head, and he seeth the firstfruits for himself; for there is the portion of the hidden lawgiver; whence came the heads of the people; he hath executed the righteousness of Jehovah, and judgments 2 with Israel (Deuteronomy 33:20, 21).

Here the good of life according to truths from the Word, and the influx of heaven into that good are described by "Gad;" the influx of truth from the Lord into that good is signified by "Blessed is he who hath given breadth to Gad;" "breadth" signifying truth, "Gad" the good of life, and "Blessed" the Lord. To be safe from falsities is signified by "as a lion he dwelleth;" to be nourished by truths external and internal is signified by "he teareth the arm, yea, the crown of the head," for "the arm" and "the crown of the head" in sacrifices have this signification; that these truths are from things primary is signified by "he seeth the firstfruits for himself;" truths Divine that lie hidden therein are signified by "for there is the portion of the hidden lawgiver;" intelligence therefrom is signified by "whence came the heads of the people;" good works therefrom are signified by "he hath executed the righteousness of Jehovah;" and truths of the church therefrom are signified by "His judgments with Israel."

(Odkazy: Deuteronomy 33:20-21)


[9] "Gad" signifies the good of life because he was named from the Hebrew word for "troop" (Genesis 30:10, 11), "gad" in the Hebrew meaning troop, and "troop" in the spiritual sense signifies works; and the good of life consists in doing the goods which are works (respecting which see Arcana Coelestia 3934). In the blessing given by Israel his father it is thus said in Moses:

Gad, a troop shall ravage him; and he shall ravage the heel (Genesis 49:19).

What "Gad" here signifies may be seen explained in Arcana Coelestia 6403-6406); also (in n. 6405) what is signified by these words in Isaiah:

Ye are they that forsake Jehovah, that forget the mountain of My holiness, that arrange a table for Gad, and fill a drink-offering for Meni (Isaiah 65:11).

-----
Footnotes:

1.  Photolithograph has "Dan" for "Gad."

2.  Photolithograph has "judgment;" but in explanation below with the Hebrew "judgments."

-----

(Odkazy: Arcana Coelestia 6403, 6405, Genesis 30:10-11; Joshua 13:24-26; Numbers 32; Revelation 7:5)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 432, 438, 625, 680, 1000

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: