Bible

 

Ezékiel 33

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia! szólj néped fiaihoz és mondjad nékik: Mikor hozándok fegyvert valamely földre, és a föld népe választ egy férfit õ magok közül, és õt õrállójokká teszik:

3 És õ látja jõni a fegyvert a földre, és megfújja a trombitát, és meginti a népet;

4 Ha valaki hallándja a trombitaszót, de nem hajt az intésre, s aztán a fegyver eljõ és õt utóléri: az õ vére az õ fején lesz.

5 Hallotta a trombitaszót, de nem hajtott az intésre, tehát az õ vére õ rajta lesz; és ha hajtott az intésre, megmentette lelkét.

6 Ha pedig az õrálló látja a fegyvert jõni, s nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap intést, és eljõ a fegyver s utólér közülök valamely lelket, ez a maga vétke miatt éretett utól, de vérét az õrálló kezébõl kérem elõ.

7 És te, embernek fia, õrállóul adtalak téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz a számból, megintsed õket az én nevemben.

8 Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen, halálnak halálával halsz meg; és te nem szólándasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az õ útjáról: az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedbõl kívánom meg.

9 De ha te megintetted a hitetlent az õ útja felõl, hogy térjen meg róla, de nem tért meg útjáról, õ vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.

10 Te pedig, embernek fia, mondjad Izráel házának: Ezt mondjátok, mondván: Bizony a mi bûneink és vétkeink rajtunk vannak, és bennök mi megrothadunk, mimódon éljünk azért?

11 Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!?

12 Te pedig, embernek fia, szólj néped fiaihoz: Az igaznak igazsága meg nem menti õt a napon, a melyen vétkezendik, és a hitetlen hitetlensége által el nem esik a napon, melyen megtérend hitetlenségébõl, és az igaz nem élhet az [õ igazsága] által a napon, melyen vétkezendik.

13 Mikor ezt mondom az igazról: Élvén éljen; és õ bízván igazságában, gonoszságot cselekszik: semmi igazsága emlékezetbe nem jõ, és gonoszsága miatt, melyet cselekedett, meghal.

14 S ha mondom a hitetlennek: halállal halsz meg; és õ megtér bûnébõl és törvény szerint s igazságot cselekszik;

15 Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolatiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot: élvén él, [és] meg nem hal.

16 Semmi õ vétke, melylyel vétkezett, emlékezetbe nem jön néki; törvény szerint és igazságot cselekedett, élvén él.

17 És ezt mondják néped fiai: Nem igazságos az Úrnak útja; holott az õ útjok nem igazságos.

18 Mikor az igaz elfordul az õ igazságától s gonoszságot cselekszik, meghal a miatt.

19 És mikor a hitetlen elfordul az õ hitetlenségétõl és törvény szerint s igazságot cselekszik, él a miatt.

20 És azt mondjátok: Nem igazságos az Úrnak útja: mindeniteket az õ útja szerint ítélem meg, Izráel háza.

21 És lõn fogságunknak tizenkettedik esztendejében, a tizedik hónapban, a hónap ötödikén, jöve hozzám egy menekült Jeruzsálembõl, mondván: Megvétetett a város!

22 És az Úrnak keze lõn én rajtam este a menekült eljötte elõtt, és megnyitá számat, mikorra az hozzám jöve reggel, és megnyilatkozék szám, s nem valék néma többé.

23 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

24 Embernek fia! azok, kik amaz elpusztított helyeket lakják Izráel földjén, ezt mondják, mondván: Egyetlen egy volt Ábrahám, mikor örökségül kapta a földet, mi pedig sokan vagyunk, nékünk a föld örökségül adatott.

25 Ezokáért mondjad nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Véreset esztek, és szemeiteket bálványaitokra emelitek, és vért ontotok; és a földet örökségül kapnátok?

26 Fegyveretekben bíztatok, útálatosságot cselekedtetek, és mindenitek az õ felebarátja feleségét megfertéztette; és a földet örökségül kapnátok?

27 Ezt mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Élek én, hogy a kik az elpusztult helyeken vannak, fegyver miatt hullnak el; és a ki a mezõnek színén, azt a vadaknak adtam eledelül, és a kik az erõsségekben és a barlangokban vannak, döghalállal halnak meg.

28 És teszem a földet pusztaságok pusztaságává, s megszünik erõsségének kevélysége, és puszták lesznek Izráel hegyei, mert nem lesz, a ki átmenjen rajtok.

29 És megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor a földet pusztaságok pusztaságává teszem mindenféle útálatosságukért, melyeket cselekedtek.

30 És te, embernek fia, néped fiai beszélgetnek felõled a falak mellett s a házaknak ajtaiban; és egyik a másikkal szól, kiki az õ atyjafiával, mondván: Jertek, kérlek, és halljátok: micsoda beszéd az, amely az Úrtól jõ ki?

31 És eljõnek hozzád, a hogy a nép össze szokott jõni, s oda ülnek elõdbe, mint az én népem, és hallgatják beszédidet, de nem cselekeszik, hanem szerelmeskedõ [énekként] veszik azokat ajkokra, szívök pedig nyereség után jár.

32 És ímé, te olyan vagy nékik, mint valamely szerelmeskedõ ének, szép hangú, s mint valamely jó hegedûs; csak hallják beszédidet, de nem cselekszik azokat.

33 De ha beteljesednek, [mert] ímé beteljesednek, megtudják, hogy próféta volt közöttök.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 156


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 612, 2235, 6367, 7102, 8711, 9263

Apocalypse Revealed 567, 668

The Lord 28

Sacred Scripture 85

True Christianity 51


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 55, 304, 388, 405, 650

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Marriage 51

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 9:4, 17:8

2 Mózes 21:34

3 Mózes 7:20, 21, 26, 26:19, 39

4 Mózes 5:13, 29

1 Sámuel 3:20

2 Krónika 7:14, 34:24

Ezsdrás 9:15

Nehemiás 8

Zsoltárok 51:15, 103:9

Példabeszédek 15:10

Ézsaiás 21:11, 12, 42:20, 51:2

Jeremiás 7:9, 15, 14:15, 18:8, 10, 25:3, 28:9, 39:2, 42:21, 44:7, 8

Jeremiás sir 3:33

Ezékiel 1:2, 3, 2:5, 3:11, 16, 27, 5:9, 17, 6:11, 12, 14, 7:4, 24, 11:15, 14:17, 15:7, 8, 18:4, 6, 7, 12, 19, 20:11, 22:3, 11, 24:23, 25, 27, 30:9, 36:18, 39:8, 40:1

Ámos 3:6

Mikeás 7:18

Habakuk 2:1

Zakariás 1:4

János 8:24

Apostolok 20:26

2 Korintusi 5:10

Jakab 1:22, 2:10

2 Péter 20

Jelenések 22:12

Word/Phrase Explanations

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

fia
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

egy
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

föld
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

meghal
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

gonosz
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

igazsága
'Justice' signifies both good and truth.

Hónap
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

város
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Este
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

reggel
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

lakják
'Inhabit' refers to good.

Ábrahám
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

így
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

szól
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Nyereség
Gain denotes every false principle derived from evil, which perverts the judgment of the mind.

után
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

próféta
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 2235

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

2235. That 'righteousness' means in regard to good, and 'judgement' to truth, becomes clear from the meaning of 'righteousness' and from the meaning of 'judgement'. Righteousness and judgement are mentioned together many times in the Word, but what they mean in the internal sense has not yet been known. In the proximate sense 'righteousness' has reference to that which is righteous, and 'judgement' to that which is upright. That which is righteous occurs when something is judged from good, and according to conscience, but that which is upright when it is judged from law, and so from the righteous demands of the law, thus also according to conscience since the law gives conscience its standards. In the internal sense however, 'righteousness' is that which stems from good, and 'judgement' that which stems from truth. Good is everything that belongs to love and charity, truth everything that belongs to faith derived from love and charity. Truth derives its essence from good, and is called truth derived from good, just as faith is derived from love, and so also judgement from righteousness.

[2] That such is the meaning of 'righteousness and judgement' is clear from the following places in the Word: In Jeremiah,

Thus said Jehovah, Do judgement and righteousness, and deliver the plundered out of the hand of the oppressor. Woe to him who builds his house in unrighteousness, and his upper rooms not in judgement! Did not your father eat and drink, and do judgement and righteousness? Then it was well with him. Jeremiah 22:3, 13, 15.

'Judgement' stands for the things connected with truth, 'righteousness' for those connected with good. In Ezekiel,

If the wicked man turns away from his sin and does judgement and righteousness, all his sins which he has committed will not be remembered; he has done judgement and righteousness; he will surely live. When the wicked turns away from his wickedness and does judgement and righteousness he will live because of these. Ezekiel 33:14, 16, 19.

Here similarly 'judgement' stands for the truth of faith, and 'righteousness' for the good of charity.

(Odkazy: Jeremiah 33:14, Jeremiah 33:16, 33:19)


[3] In Amos,

Let judgement flow like waters, and righteousness like a mighty stream. Amos 5:24.

Here the meaning is similar. In Isaiah,

Thus said Jehovah, Keep judgement and do righteousness, for My salvation is near to come, and My righteousness to reveal itself. Isaiah 56:1.

In the same prophet,

To peace there will be no end, upon the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it in judgement and righteousness, from now and even for evermore. Isaiah 9:7.

Here 'judgement and righteousness' stands for the existence with them of the truths of faith, and of the goods of charity. In the same prophet,

Jehovah is exalted, for He dwells on high. He has filled Zion with judgement and righteousness. Isaiah 33:5.

'Judgement' stands for faith, 'righteousness' for love, 'Zion' for the Church. 'Judgement' is mentioned first because love comes through faith; but when 'righteousness' is mentioned first it is for the reason that faith is derived from love, as in Hosea,

I will betroth you to Me for ever, and I will betroth you to Me in righteousness and judgement, and in mercy and in compassion, 1 and I will betroth you to Me in faith, and you will know Jehovah. Hosea 2:19-20.

Here 'righteousness' is mentioned first, as also is 'mercy', which are the attributes of love, while 'judgement' is mentioned second, as also is 'compassion', which are the attributes of faith that is derived from love. And both are called 'faith' or faithfulness.

[4] In David,

O Jehovah, Your mercy is in the heavens; Your truth reaches up to the skies. Your righteousness is like the mountains of God, Your judgements like the great deep. Psalms 36:5-6.

Here both 'mercy' and 'righteousness' are in a similar way the attributes of love, while 'truth' and 'judgements' are those of faith. In the same author,

Let truth spring out of the ground, and let righteousness look down from heaven. Jehovah will indeed give what is good, and our land will give its increase. Psalms 85:11-12.

Here 'truth', which constitutes faith, stands for judgement, and 'righteousness' for love or mercy. In Zechariah,

I will lead them and they will dwell in the midst of Jerusalem, and they will be My people, and I will be their God in truth and in righteousness. Zechariah 8:8.

From this place also it is evident that 'judgement' is truth and 'righteousness' good, since 'truth' is mentioned here in place of judgement. Similarly in David,

He who walks blameless and performs righteousness and speaks the truth. Psalms 15:2.

[5] Because faith is grounded in charity, that is, because truth is grounded in good, truths rooted in good are in various places called 'the judgements of righteousness', so that 'judgements' has virtually the same meaning as commandments, as in Isaiah,

Let them seek Me day by day and desire the knowledge of My ways, as though a nation that does righteousness and does not forsake the judgement of their God. Let them ask of Me the judgements of righteousness, let them desire the approach of God. Isaiah 58:2.

That 'commandments' means virtually the same may be seen in David,

Seven times in the day I have praised You for Your judgements of righteousness. All Your commandments are righteousness. Psalms 119:164, 172.

It is said in particular of the Lord that He performs 'judgement and righteousness' when He creates man anew, as in Jeremiah,

Let him who glories glory in this, that he understands and knows Me, that I am Jehovah who performs mercy, judgement and righteousness in the earth; for in these things I am well pleased. Jeremiah 9:24.

Here mercy, which is an attribute of love, is described as 'judgement and righteousness'. In the same prophet,

I will raise up for David a righteous branch, and he will rule as king, and act intelligently, and execute judgement and righteousness in the land. Jeremiah 23:5; 33:15.

[6] Hence the following in John,

If I go away I will send the Paraclete to you. And when He comes He will convince the world in regard to sin and righteousness and judgement: in regard to sin, because they do not believe in Me; in regard to righteousness, because I go away to the Father, and you will see Me no more; in regard to judgement, because the prince of this world is judged. John 16:7-11.

'Sin' here stands for all faithlessness. 'He will convince in regard to righteousness' means in regard to everything that is contrary to good, when yet the Lord united the Human to the Divine to save the world, meant by 'I go away to the Father and you will see Me no more'. 'In regard to judgement' means in regard to everything that is contrary to the truth, when yet evils were cast down into their own hells so that they could not do harm any more, meant by 'the prince of this world is judged'. In general 'He will convince in regard to sin, righteousness, and judgement' means in regard to all faithlessness contrary to good and truth, and so means that no charity and faith exist. For in ancient times righteousness and judgement were used, in reference to the Lord, to mean all mercy and grace, but in reference to man all charity and faith.

-----
Footnotes:

1. literally, compassions

-----

(Odkazy: Genesis 18:19; Jeremiah 33:14, Jeremiah 33:16, Jeremiah 33:19)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 2240, 2250, 2252, 2258, 2372, 2826, 2930, 3021, 3134, 3391, 3862, 3863, 3921, 3964, 3997, 5313, 6239, 7206, 7711, 8695, 8972, 9182, 9192, 9260, 9818, 10669


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 102, 242, 331, 340, 405, 741

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: