Bible

 

Ezékiel 33

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia! szólj néped fiaihoz és mondjad nékik: Mikor hozándok fegyvert valamely földre, és a föld népe választ egy férfit õ magok közül, és õt õrállójokká teszik:

3 És õ látja jõni a fegyvert a földre, és megfújja a trombitát, és meginti a népet;

4 Ha valaki hallándja a trombitaszót, de nem hajt az intésre, s aztán a fegyver eljõ és õt utóléri: az õ vére az õ fején lesz.

5 Hallotta a trombitaszót, de nem hajtott az intésre, tehát az õ vére õ rajta lesz; és ha hajtott az intésre, megmentette lelkét.

6 Ha pedig az õrálló látja a fegyvert jõni, s nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap intést, és eljõ a fegyver s utólér közülök valamely lelket, ez a maga vétke miatt éretett utól, de vérét az õrálló kezébõl kérem elõ.

7 És te, embernek fia, õrállóul adtalak téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz a számból, megintsed õket az én nevemben.

8 Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen, halálnak halálával halsz meg; és te nem szólándasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az õ útjáról: az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedbõl kívánom meg.

9 De ha te megintetted a hitetlent az õ útja felõl, hogy térjen meg róla, de nem tért meg útjáról, õ vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.

10 Te pedig, embernek fia, mondjad Izráel házának: Ezt mondjátok, mondván: Bizony a mi bûneink és vétkeink rajtunk vannak, és bennök mi megrothadunk, mimódon éljünk azért?

11 Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!?

12 Te pedig, embernek fia, szólj néped fiaihoz: Az igaznak igazsága meg nem menti õt a napon, a melyen vétkezendik, és a hitetlen hitetlensége által el nem esik a napon, melyen megtérend hitetlenségébõl, és az igaz nem élhet az [õ igazsága] által a napon, melyen vétkezendik.

13 Mikor ezt mondom az igazról: Élvén éljen; és õ bízván igazságában, gonoszságot cselekszik: semmi igazsága emlékezetbe nem jõ, és gonoszsága miatt, melyet cselekedett, meghal.

14 S ha mondom a hitetlennek: halállal halsz meg; és õ megtér bûnébõl és törvény szerint s igazságot cselekszik;

15 Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolatiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot: élvén él, [és] meg nem hal.

16 Semmi õ vétke, melylyel vétkezett, emlékezetbe nem jön néki; törvény szerint és igazságot cselekedett, élvén él.

17 És ezt mondják néped fiai: Nem igazságos az Úrnak útja; holott az õ útjok nem igazságos.

18 Mikor az igaz elfordul az õ igazságától s gonoszságot cselekszik, meghal a miatt.

19 És mikor a hitetlen elfordul az õ hitetlenségétõl és törvény szerint s igazságot cselekszik, él a miatt.

20 És azt mondjátok: Nem igazságos az Úrnak útja: mindeniteket az õ útja szerint ítélem meg, Izráel háza.

21 És lõn fogságunknak tizenkettedik esztendejében, a tizedik hónapban, a hónap ötödikén, jöve hozzám egy menekült Jeruzsálembõl, mondván: Megvétetett a város!

22 És az Úrnak keze lõn én rajtam este a menekült eljötte elõtt, és megnyitá számat, mikorra az hozzám jöve reggel, és megnyilatkozék szám, s nem valék néma többé.

23 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

24 Embernek fia! azok, kik amaz elpusztított helyeket lakják Izráel földjén, ezt mondják, mondván: Egyetlen egy volt Ábrahám, mikor örökségül kapta a földet, mi pedig sokan vagyunk, nékünk a föld örökségül adatott.

25 Ezokáért mondjad nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Véreset esztek, és szemeiteket bálványaitokra emelitek, és vért ontotok; és a földet örökségül kapnátok?

26 Fegyveretekben bíztatok, útálatosságot cselekedtetek, és mindenitek az õ felebarátja feleségét megfertéztette; és a földet örökségül kapnátok?

27 Ezt mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Élek én, hogy a kik az elpusztult helyeken vannak, fegyver miatt hullnak el; és a ki a mezõnek színén, azt a vadaknak adtam eledelül, és a kik az erõsségekben és a barlangokban vannak, döghalállal halnak meg.

28 És teszem a földet pusztaságok pusztaságává, s megszünik erõsségének kevélysége, és puszták lesznek Izráel hegyei, mert nem lesz, a ki átmenjen rajtok.

29 És megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor a földet pusztaságok pusztaságává teszem mindenféle útálatosságukért, melyeket cselekedtek.

30 És te, embernek fia, néped fiai beszélgetnek felõled a falak mellett s a házaknak ajtaiban; és egyik a másikkal szól, kiki az õ atyjafiával, mondván: Jertek, kérlek, és halljátok: micsoda beszéd az, amely az Úrtól jõ ki?

31 És eljõnek hozzád, a hogy a nép össze szokott jõni, s oda ülnek elõdbe, mint az én népem, és hallgatják beszédidet, de nem cselekeszik, hanem szerelmeskedõ [énekként] veszik azokat ajkokra, szívök pedig nyereség után jár.

32 És ímé, te olyan vagy nékik, mint valamely szerelmeskedõ ének, szép hangú, s mint valamely jó hegedûs; csak hallják beszédidet, de nem cselekszik azokat.

33 De ha beteljesednek, [mert] ímé beteljesednek, megtudják, hogy próféta volt közöttök.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 156


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 612, 2235, 6367, 7102, 8711, 9263

Apocalypse Revealed 567, 668

The Lord 28

Sacred Scripture 85

True Christianity 51


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 55, 304, 388, 405, 650

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Marriage 51

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 9:4, 17:8

2 Mózes 21:34

3 Mózes 7:20, 21, 26, 26:19, 39

4 Mózes 5:13, 29

1 Sámuel 3:20

2 Krónika 7:14, 34:24

Ezsdrás 9:15

Nehemiás 8

Zsoltárok 51:15, 103:9

Példabeszédek 15:10

Ézsaiás 21:11, 12, 42:20, 51:2

Jeremiás 7:9, 15, 14:15, 18:8, 10, 25:3, 28:9, 39:2, 42:21, 44:7, 8

Jeremiás sir 3:33

Ezékiel 1:2, 3, 2:5, 3:11, 16, 27, 5:9, 17, 6:11, 12, 14, 7:4, 24, 11:15, 14:17, 15:7, 8, 18:4, 6, 7, 12, 19, 20:11, 22:3, 11, 24:23, 25, 27, 30:9, 36:18, 39:8, 40:1

Ámos 3:6

Mikeás 7:18

Habakuk 2:1

Zakariás 1:4

János 8:24

Apostolok 20:26

2 Korintusi 5:10

Jakab 1:22, 2:10

2 Péter 20

Jelenések 22:12

Word/Phrase Explanations

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

fia
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

egy
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

föld
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

meghal
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

gonosz
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

igazsága
'Justice' signifies both good and truth.

Hónap
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

város
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Este
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

reggel
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

lakják
'Inhabit' refers to good.

Ábrahám
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

így
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

szól
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Nyereség
Gain denotes every false principle derived from evil, which perverts the judgment of the mind.

után
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

próféta
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Bible

 

Jelenések 22:12

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

12 És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem [van,] hogy megfizessek mindenkinek, a mint az õ cselekedete lesz.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Revealed 949


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 3934, 10331

Apocalypse Revealed 13, 526, 529, 641, 932

Divine Providence 128

The Lord 36

Sacred Scripture 98

Doctrine of Life 2, 105

Heaven and Hell 471

True Christianity 102, 376, 483, 643, 764


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 98, 250, 695, 785, 875

Marriage 102

Scriptural Confirmations 4, 32

Jiný komentář

  Příběhy:


Kázání:Hop to Similar Bible Verses

Birák 1:7

Jób 34:11

Ézsaiás 40:10, 62:11

Ezékiel 33:20

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Alpha and Omega Design
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Alpha and Omega, First and Last
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Enter Through the Gates
Those who do the Lord's commandments may enter the gates of the Holy City and see the Tree of Life. Draw a picture of the Tree of Life and lay open gates on top of it.  
Project | Ages 7 - 14

 His Name on Our Foreheads
Worship Talk | Ages over 18

 I Am Thy Fellow Servant
Worship Talk | Ages 7 - 14

 John's Vision of the Tree of Life: Felt Board
Provides a pattern for cutting the Tree of Life and fruit for this felt board activity.
Project | Ages up to 6

 Leaves for Healing of the Nations
Activity | Ages over 15

 Memory Verse: Blessings from the Lord
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Tree of Life and the Crystal River
Activity | Ages 4 - 14

 Names of the Lord
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 New Church Day: The 19th of June
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 New Church Day: The Second Coming
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 New Church Day: The Teachings of the New Church
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Painting the River of Life
Use felt tip pens to draw the river of life, then go over it with a wet paint brush.
Project | Ages 4 - 10

 Picture the Tree of Life with Play Dough
Use play dough or another modeling compound to make a picture of the Tree of Life on a piece of cover stock paper or other stiff paper. Then add colored beads for the twelve different kinds of fruit. 
Project | Ages 4 - 10

 Prayers for Adults: Prophecies of the Advent
Activity | Ages over 18

 Prayers for Teens: Prophecies of the Advent
Activity | Ages 15 - 17

 Prayers for Teens: Water and Baptism
Activity | Ages 15 - 17

 Quotes: The Tree of Life and the Crystal River
Teaching Support | Ages over 15

 Reading Chart: The Tree of Life
Color a leaf on this beautiful tree of life reading chart each time you read a chapter or two of the Lord's Word.
Activity | Ages 7 - 14

 River of Life, Tree of Life
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Sending Out the Twelve Disciples
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Sending Out the Twelve Disciples
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Stars
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Angel
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Clear River and the Fruitful Tree
Article | Ages 15 - 17

 The End of John's Vision
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The End of John’s Vision (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The End of John’s Vision (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The End of John’s Vision (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Holy City 2
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Meaning of the Tree of Life
Worship Talk | Ages over 18

 The Number Twelve in the Word Crossword Puzzle
Discover times when the number twelve appears throughout the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 The Pure River and the Tree of Life
Color picture of the river of pure water coming from the throne of God with the tree of life on either side bearing twelve fruit. The leaves of the tree are for the healing of the nations.
Picture | Ages up to 14

 The River of Water of Life
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Second Coming
While many anticipate the return of Jesus Christ to earth, the New Church teaches the Lord has already made His second coming in the teachings for the New Church.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Tree of Life
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tree of Life
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Tree of Life (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Tree of Life (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Tree of Life (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Tree of Life with Twelve Kinds of Fruit
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The True Water of Life
Worship Talk | Ages over 18

 The Water of Life
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Water of Life from the Throne of God
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Tree of Life Banner
Use various colors of felt to make this banner. Note that the illustration shows one Tree of Life spanning the river of the water so that it is one tree on both sides of the river. 
Project | Ages 7 - 14


Přeložit: