Bible

 

2 Mózes 7

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Az Úr pedig monda Mózesnek: Lásd, Istenévé teszlek téged a Faraónak, Áron pedig, a te atyádfia, szószólód lészen.

2 Te mondj el mindent, a mit néked parancsolok; Áron pedig, a te atyádfia mondja meg a Faraónak, hogy bocsássa el Izráel fiait az õ földérõl.

3 Én pedig megkeményítem a Faraó szívét és megsokasítom az én jeleimet és csudáimat Égyiptom földén.

4 És a Faraó nem hallgat reátok; akkor én kezemet Égyiptomra vetem és kihozom az én seregeimet, az én népemet, az Izráel fiait Égyiptom földérõl nagy büntetõ ítéletek által.

5 S megtudják az Égyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr, a mikor kinyujtándom kezemet Égyiptomra és kihozándom az Izráel fiait õ közülök.

6 És cselekedék Mózes és Áron, a mint parancsolta vala nékik az Úr; úgy cselekedének.

7 Mózes pedig nyolczvan esztendõs és Áron nyolczvanhárom esztendõs vala, a mikor a Faraóval beszéltek.

8 És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak mondván:

9 Ha szól hozzátok a Faraó mondván: tegyetek csudát; akkor mondd Áronnak: Vedd a te vesszõdet és vesd a Faraó elé; kígyóvá lesz.

10 Beméne azért Mózes és Áron a Faraóhoz, és úgy cselekedének, a mint az Úr parancsolta vala; veté Áron az õ vesszejét a Faraó elé és az õ szolgái elé, és kígyóvá lõn.

11 És elõhívá a Faraó is a bölcseket és varázslókat, és azok is, Égyiptom írástudói, úgy cselekedének az õ titkos mesterségökkel.

12 Elveté ugyanis mindenik az õ vesszejét és kígyókká lõnek; de az Áron vesszeje elnyelé azok vesszejét.

13 És megkeményedék a Faraó szíve és nem hallgata reájok, a mint megmondotta vala az Úr.

14 Az Úr pedig monda Mózesnek: Kemény a Faraó szíve, nem akarja a népet elbocsátani.

15 Eredj a Faraóhoz reggel; ímé õ kimegy a vízhez, és állj eleibe a folyóvíz partján, és a vesszõt, a mely kígyóvá változott vala, vedd kezedbe.

16 És mondd néki: Az Úr, a héberek Istene küldött engem hozzád, mondván: Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem a pusztában; de ímé mindez ideig meg nem hallgattál.

17 Így szólt az Úr: Errõl tudod meg, hogy én vagyok az Úr: Ímé én megsujtom a vesszõvel, a mely kezemben van, a vizet, a mely a folyóban van, és vérré változik.

18 És a hal, a mely a folyóvízben van, meghal, a folyóvíz pedig megbüdösödik és irtózni fognak az Égyiptombeliek vizet inni a folyóból.

19 Monda azért az Úr Mózesnek: Mondd Áronnak: Vedd a te vesszõdet és nyujtsd ki kezedet Égyiptom vizeire; azoknak folyóvizeire, csatornáira, tavaira és minden vízfogóira, hogy vérré legyenek és vér legyen Égyiptom egész földén, mind a fa-, mind a kõedényekben.

20 Mózes és Áron pedig úgy cselekedének, a mint az Úr parancsolta vala. És felemelé a vesszõt és megsujtá a vizet, a mely a folyóban vala a Faraó elõtt és az õ szolgái elõtt, és mind vérré változék a víz, a mely a folyóban vala.

21 A hal pedig, a mely a folyóvízben vala, meghala, és megbüdösödék a folyóvíz, és nem ihatának az Égyiptombeliek a folyónak vizébõl; és vér vala az egész Égyiptom földén.

22 De úgy cselekedének Égyiptom írástudói is az õ varázslásukkal, és kemény maradt a Faraó szíve és nem hallgata reájok; a mint az Úr megmondotta vala.

23 És elfordula a Faraó és haza méne és ezen sem indula meg az õ szíve.

24 Az Égyiptombeliek pedig mindnyájan ássák vala a folyóvíz mellékét vízért, hogy ihassanak; mert nem ihatják vala a folyó vizét.

25 És hét nap telék el, a mióta az Úr megsujtotta vala a folyóvizet.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, ...

Apocalypse Revealed 503


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 300, 1343, 2534, 2959, 3448, 3762, 4735, ...

Apocalypse Revealed 8, 379, 405, 485, 598, 862

True Christian Religion 635


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 513, 518, 573, 581, 624, 654, 706, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mózes 41:8

2 Mózes 3:19, 20, 4:3, 9, 15, 16, 21, 23, 5:1, 6:6, 7, 26, 29, 7:6, 10, 11, 13, 20, 22, 8:3, 11, 28, 9:7, 20, 21, 34, 35, 10:1, 12:28, 17:5

4 Mózes 33:39

5 Mózes 2:30, 31:2

Józsué 24:5

1 Sámuel 6:6

2 Királyok 19:19

2 Krónika 36:13

Zsoltárok 78:12, 44, 105:27, 29

Példabeszédek 21:1, 28:14

Ézsaiás 19:8, 47:7

Jeremiás 36:24

Dániel 2:2

Zakariás 7:12

János 2:18

Apostolok 7:36

Rómaiakhoz 9:18

2 Tesszalonika 2:9

2 Timóteushoz 3:8

Zsidókhoz 4:7

Jelenések 8:8, 21:8

Významy biblických slov

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Monda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Áron
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, one during the first part of the exodus, when he was Moses' spokesperson, and another...

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hallgat
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

nagy
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

Mózes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

parancsolta
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

nyolczvan
Swedenborg tells us that 80, like 40, can represent a state of temptation, when we face and battle our desires for evil – and that...

szóla
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

szól
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

beméne
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

reggel
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

küldött
'To send' signifies revealing.

meghal
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

vér
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

fa
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

víz
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

hét
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

nap
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Self Destruction
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Ten Plagues (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Plagues
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Ten Plagues
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Plagues
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Plagues
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Ten Plagues (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Water Turned to Blood
Coloring Page | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 8

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

8. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy, and keep those things which are written in it. (1:3) This symbolizes their communion with angels in heaven who live according to the doctrine of the New Jerusalem.

"Blessed is he" here means someone who in respect to his spirit is in heaven, thus someone who, while living in the world, is in communion with angels in heaven, inasmuch as he is in heaven in respect to his spirit.

"The words of this prophecy" mean nothing else than the doctrine of the New Jerusalem, for in an abstract sense a prophet symbolizes the doctrine of the church drawn from the Word, thus here the doctrine of the New Church, which is the New Jerusalem. The same is meant by prophecy. To read, hear and keep those things which are written in it means, symbolically, to wish to know it, to pay attention to the things written in it, and to do the things that are found in it - in sum, to live according to it. It is apparent that people are not blessed if they simply read, hear and keep or preserve in memory the things seen by John (see below, no. 944).

[2] A prophet symbolizes the doctrine of the church drawn from the Word, and the same is meant by a prophecy, because the Word was written by prophets, and in heaven a person is regarded in relation to something pertaining to his occupation or function. So, too, every person, spirit and angel mentioned in the Word. Because it was a prophet's function to write and teach the Word, therefore when a prophet is mentioned, the Word in relation to doctrine is meant, or doctrine drawn from the Word.

It is for this reason that the Lord, being the embodiment of the Word, was called a prophet (Deuteronomy 18:15-20, 1 Matthew 13:57, 2 21:11, 3 Luke 13:33 4 ).

To show that a prophet means the doctrine of the church drawn from the Word, we will cite several passages from which this may be concluded. In Matthew:

(At the end of the age) many false prophets will rise up and lead many astray... ...false christs and false prophets will rise... and lead astray, if possible, ...the elect. (Matthew 24:11, 24)

The end of the age is the final period of the church, which is the one that exists now, when there are not false prophets but doctrinal falsities.

(Odkazy: Matthew 21:46)


[3] In the same gospel:

Whoever receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And whoever receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. (Matthew 10:41)

To receive a prophet in the name of a prophet is to accept doctrinal truth because it is true; to receive a righteous man in the name of a righteous man is to accept goodness because of its goodness; and to receive a reward is to be saved in accordance with that acceptance. Obviously no one receives a reward or is saved because he received a prophet or righteous man in the name of such.

Without a concept of what a prophet and righteous man mean, no one could understand these words, or those that follow:

Whoever gives one of these little ones just a cup of cold water in the name of a disciple..., shall by no means lose his reward. (Matthew 10:42)

A disciple means charity and at the same time faith from the Lord.

[4] In Joel:

...I will pour out My spirit on all flesh, so that your sons and your daughters prophesy... (Joel 2:28)

This is said of the church about to be established by the Lord, in which they did not prophesy but received doctrine, which is "to prophesy."

In Matthew:

(Jesus said,) "Many will say to Me in that day, 'Lord, Lord, have we not prophesied in Your name...?' But then I will confess to them, 'I have not known you; depart from Me, you workers of iniquity!'" (Matthew 7:22-23)

Who does not see that they are not going to say they have prophesied, but that they have known the doctrine of the church and taught it?

In Revelation:

...the time has come to judge the dead and give the reward to... the prophets... (Revelation 11:18)

In another place:

Rejoice..., O heaven, ...you holy apostles and prophets, for God has given judgment for you... (Revelation 18:20)

It is plain that a reward is not to be given solely to prophets when the Last Judgment is about to take place, or that only apostles and prophets are going to rejoice, but that all will be rewarded and rejoice who have accepted doctrinal truths and lived according to them. These, therefore, are meant by apostles and prophets.

[5] In Exodus:

Jehovah said to Moses: ."..I have made you a god to Pharaoh, and Aaron your brother shall be your prophet." (Exodus 7:1)

"A god" means Divine truth in its reception from the Lord, and in this sense angels, too, are called gods; and a prophet means one who teaches and gives voice to that truth. It is because of this that Aaron is there termed a prophet.

A prophet has the same symbolic meaning elsewhere, as in the following:

...the law shall not perish from the priest..., nor the Word from the prophet. (Jeremiah 18:18)

...from the prophets of Jerusalem hypocrisy has gone out into all the land. (Jeremiah 23:15-16)

...the prophets will become wind, and the Word will not be in them. (Jeremiah 5:13)

The priest and the prophet err through intoxicating drink, they are swallowed up by wine..., they stumble in judgment. (Isaiah 28:7)

The sun is going down on the prophets, and the day is becoming dark upon them. (Micah 3:6)

From the prophet even to the priest, everyone works a falsehood. (Jeremiah 8:10)

[6] In these passages prophets and priests mean, in the spiritual sense, not prophets and priests but the entire church - prophets the church in respect to doctrinal truth, and priests the church in respect to goodness of life, both of which had been lost. These statements are so understood by angels in heaven when people read them in the world according to their literal sense.

To be shown that prophets represented the state of the church in respect to doctrine, and that the Lord represented it in respect to the Word itself, see The Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Lord, nos. 15-17.

-----
Footnotes:

1. The LORD your God will raise up for you a Prophet like me from your midst, from your brethren. Him you shall hear, according to all you desired of the LORD your God in Horeb in the day of the assembly, saying, "Let me not hear again the voice of the LORD my God, nor let me see this great fire anymore, lest I die." And the LORD said to me: "What they have spoken is good. I will raise up for them a Prophet like you from among their brethren, and will put My words in His mouth, and He shall speak to them all that I command Him. And it shall be that whoever will not hear My words, which He speaks in My name, I will require it of him. But the prophet who presumes to speak a word in My name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die."

2. So they were offended at Him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his own country and in his own house."

3. So the multitudes said, "This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee."

4. Nevertheless I must journey today, tomorrow, and the day following; for it cannot be that a prophet should perish outside of Jerusalem.

-----

(Odkazy: Matthew 10:41-42, Matthew 21:46; Teachings about the Lord 15-17)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Apocalypse Revealed 1, 133, 194, 437, 483, 491, 526, 790, 801, 834, 943, 944


   Studijní pomůcky

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: