Bible

 

2 Mózes 20

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:

2 Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földérõl, a szolgálat házából.

3 Ne legyenek néked idegen isteneid én elõttem.

4 Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.

5 Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltõn- szeretõ Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyûlölnek.

6 De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

7 Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az õ nevét hiába felveszi.

8 Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.

9 Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;

10 De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, [se] szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belõl van;

11 Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

12 Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.

13 Ne ölj.

14 Ne paráználkodjál.

15 Ne lopj.

16 Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.

17 Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.

18 Az egész nép pedig látja vala a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy füstölgését. És látja vala a nép, és megrémüle, és hátrább álla.

19 És mondának Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk.

20 Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek; mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az õ félelme legyen elõttetek, hogy ne vétkezzetek.

21 Távol álla azért a nép, Mózes pedig közelebb méne a felhõhöz, melyben az Isten vala.

22 És monda az Úr Mózesnek: Ezt mondd az Izráel fiainak: Magatok láttátok, hogy az égbõl beszéltem veletek.

23 Ne csináljatok én mellém ezüst isteneket, és arany isteneket se csináljatok magatoknak.

24 Földbõl csinálj nékem oltárt, és azon áldozd a te égõ- és hálaáldozatodat, juhaidat és ökreidet. Valamely helyen akarom, hogy az én nevemrõl megemlékezzetek, elmegyek tehozzád és megáldalak téged.

25 Ha pedig kövekbõl csinálsz nékem oltárt, ne építsd azt faragott [kõ]bõl: mert a mint faragó vasadat rávetetted, megfertõztetted azt.

26 Lépcsõkön se menj fel az én oltáromhoz, hogy a te szemérmed fel ne fedeztessék azon.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 8753, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, ...

Apocalypse Explained 405


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1298, 1551, 1754, 2009, 2332, 2575, 2826, ...

Apocalypse Revealed 213, 392, 457, 474, 601, 847

Divine Providence 230

The Lord 59

Doctrine of Life 59

True Christian Religion 9, 284, 291, 301, 305, 309, 313, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 78, 240, 304, 391, 504, 532, 539, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 35, 43, 49

Marriage 9

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 1:31, 2:2, 15:17, 27:20, 39:9

2 Mózes 13:3, 14, 16:23, 19:3, 16, 20:4, 23, 21:12, 17, 22:19, 23:1, 12, 24, 24:4, 28:42, 43, 29:46, 31:12, 32:4, 8, 34:7, 14, 17, 21, 35:1

3 Mózes 11:45, 18:20, 19:3, 4, 11, 12, 20:5, 10, 23:3, 24:15, 25:38, 42, 55, 26:1, 2, 13

4 Mózes 5:12, 14:18, 15:32, 25:11

5 Mózes 4:10, 16, 23, 25, 36, 40, 5:4, 6, 23, 27, 6:14, 7:9, 8:2, 16, 16:22, 20:1, 21:18, 27:5, 15

Józsué 8:31, 23:7, 24:19

Birák 6:10, 17:3

1 Sámuel 22:3

1 Királyok 8:12, 11:4, 12:28, 18:39

2 Királyok 5:18, 27, 17:7, 12, 35

2 Krónika 7:19, 33:7

Nehemiás 9:13, 14

Jób 21:19

Zsoltárok 50:7, 81:7, 10, 11, 101:2, 109:14

Példabeszédek 19:5

Ézsaiás 58:13

Jeremiás 16:14, 17:21, 22, 32:18

Ezékiel 18:2, 20:5, 7, 20

Dániel 3:18, 9:4

Hóseás 12:10

Mikeás 2:2

Malakiás 1:6, 3:5

Máté 5:21, 27, 33, 15:4, 19:3, 18, 27:25

Márk 7:10, 10:19

Lukács 13:14, 18:20, 23:56

János 9:2, 14:23

Apostolok 4:24, 17:29, 20:33

Rómaiakhoz 2:21, 7:7, 13:9

Efézusiakhoz 6:2, 3

Zsidókhoz 4:10, 11, 12:18, 19

Jakab 2:11

1 Péter 1

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 A Day of Rest
In the New Church we are told that when we are trying to be loving and kind to other people, then the Lord is at rest. And this is the real Sabbath.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Does the Lord Forgive?
Lesson and activities looking at the Lord's love and mercy in forgiving us.
Religion Lesson | Ages over 15

 Forgiveness and Mercy
The Lord forgives sins, because He is mercy itself. To receive forgiveness a person must admit wrongdoing, stop doing evil, and begin a new life.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 For Reflection: A Perfect Sabbath
Think about ways to look to the Lord and also get some rest and recreation as you celebrate the Sabbath day.
Activity | Ages over 4

 His Life Within You
The first commandment calls us to commit our life to the Lord, to delight in knowing Him and in feeling His life within us.
Article | Ages over 15

 Honor Your Father and Your Mother
Coloring Page | Ages 7 - 14

 I Am the Lord Your God
Worship Talk | Ages over 18

 Identify and Name False Gods
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Memory Verse: Holy Is His Name
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Keeping the Sabbath
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Love Me Keep My Commandments
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Lord Our God
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Worship of the Heart
Activity | Ages 4 - 14

 Moses Receiving the Ten Commandments
Color and cut out the pieces to assemble a project showing Moses receiving the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 No Other Gods
The first commandment tells us that we should worship the one true God and have no other Gods before Him. This sounds simple enough. Who would bow before a carved image or worship an idol? The fact is, we all do. The First Commandment is as important for us today as it ever was.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 Our Covenant with God
A covenant is a promise made between two or more people. New Church teachings explain how keeping covenant joins a person with the Lord.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Our Covenant with the Lord
Lesson and activities exploring our covenant with the Lord and how we can respond to His love.
Religion Lesson | Ages over 15

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Giving of the Ten Commandments
Make a picture of Moses bringing the two tablets of stone down Mount Sinai to help you focus on the miraculous way the Lord gave us the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 Quotes: Holy Is His Name
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Keeping the Sabbath
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Love Me and Keep My Commandments
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: The Lord Our God
Teaching Support | Ages over 15

 Remember the Sabbath
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Resting in the Lord
Worship Talk | Ages over 18

 Sensual Pleasure and Delights
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Taking the Lord's Name in Vain
Might you be coming close to taking the Lord's name in vain without even realizing it? 
Activity | Ages 11 - 17

 The Eighth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Fifth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The First Commandment
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The First Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Fourth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Function of Wings
Compare the function of a bird's wings with how the Ten Commandments - and other parts of the Lord's Word - help us.
Activity | Ages 7 - 17

 The History and Meaning of the Sabbath
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord's Commandments Mobile
This complex project combines the two great commandments and the Ten Commandments in one mobile.
Project | Ages 7 - 14

 The Lord Will Not Hold Him Innocent
Article | Ages 15 - 17

 The Ninth and Tenth Commandments
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Second Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Seventh Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Sixth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Ten Commandments
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Commandments
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Commandments
The Ten Commandments list actions a person must do in order to connect with God. Explore the spiritual meaning to commandments using New Church online resources.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Ten Commandments
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Ten Commandments (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments Calligraphy
Color the border around this calligraphy of the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments in Hebrew
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments Received, The Golden Calf
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Third Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Two Tablets
Use a modeling compound to make small tablets. 
Project | Ages 7 - 14

 Turning Away from False Gods Collage
Make a collage showing things people might “worship” or seem to make a higher priority in their lives than the Lord. 
Project | Ages 7 - 17

 What Worship Is
Worship Talk | Ages over 18

 Why We Need Rules
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Worshiping the Lord Alone
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Worshiping the One True God
Worship Talk | Ages over 18

 You Shall Not Take the Name of the Lord Your God in Vain
Worship Talk | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 8941

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

8941. 'You shall not build it with hewn ones' means that it must not be a product of self-intelligence. This is clear from the meaning of 'hewn stones' as the kinds of things which are products of self-intelligence, for 'stones' are truths, 8940, and chiselling or shaping them means producing or fashioning truths, or rather notions made to look like truths, out of the self, that is, out of self-intelligence. For the life in anything produced or fashioned by the self or self-intelligence is derived from the person; and such life is not life at all since the human self or proprium is nothing but evil, 210, 215, 694, 874-876, 987, 1047, 5660, 5786, 8480, whereas what is not derived from the self but from God does have life within it, since God is the source of all life. The subject here is worship of the Lord that springs from truth, for that kind of worship is meant by 'an altar of stones', 8940. .

[2] Truths that inspire worship of the Lord should be derived from nowhere other than the Word; for in every single part the Word has life from God. When truths are derived from the self they have as their end in view rank and prominence over everyone in the world, and also earthly possessions and wealth above everyone. Consequently they hold within them self-love and love of the world, thus all evils in their entirety, 7488, 8318. But truths derived from the Word have eternal life as their end in view; they hold within them love to the Lord and love towards the neighbour, thus all forms of good in their entirety. When truths are produced out of the self or self-intelligence they are the masters over the truths which come from God; for they employ the latter to add strength to themselves. But it ought to be the other way round, that is to say, the truths from God ought to be the masters, and those that are products of self-intelligence to be the servants. Products of the self or self-intelligence are called truths, but they are not really truths; they look like truths solely to outward appearances. For the literal sense of the Word is employed, and reasonings are brought in, to make them look like truths; but inwardly they are falsities. What these things are exactly, and what they are like, see above in 8932.

[3] In the world there are two semblances of religion that exist as a result of self-intelligence. One is that in which self-love and love of the world is everything; in the Word this semblance of religion is called Babel. Inwardly it is profane on account of self-love and love of the world, while outwardly it is holy on account of the Word, which people have employed to add strength to their own ideas. The other semblance of religion is that in which the inferior light of the natural order is everything. Those with this kind of religion acknowledge nothing to be true which they do not apprehend. Some belonging to this seeming religion acknowledge the Word, yet they employ it to add strength to their own ideas; thus they treat it as their servant. Others however do not acknowledge the Word; instead they identify the Divine with the natural order. For the light in which they see, being the inferior light of the natural order, shines only within the natural order and cannot be made brighter by the superior light of heaven, because they cast aside the Word, the source of all enlightenment. Those belonging to both the latter and the former semblances of religion are in hell, because they are devoid of heavenly life, which they cannot receive because they have cast the Word aside. And those of them who have employed the Word to add strength to their own ideas have set no value at all on it in their hearts; yet because it has had power and authority among the common people they have used it to serve them in this way, in order that false notions fashioned by their own intelligence might thereby be validated. From all this one may see what is meant in the spiritual sense by the command that no altar of hewn stones was to be built.

[4] 'Hewn stone' means that which is a product of self-intelligence in the following places as well: In Isaiah,

In order that [all] the people may know, Ephraim and the inhabitant of Samaria, on account of pride and arrogance of heart, saying, The bricks have fallen and we will build from hewn stone. Isaiah 9:9-10.

In Jeremiah,

Even if I cry and shout, He has shut out my prayers. He has fenced round my ways with hewn stone, He has overturned my paths. Lamentations 3:8-9.

In Amos,

Because you tread down the crushed, and seize from him the burden of grain, you will build houses of hewn stone, yet you will not dwell in them. Amos 5:11.

'Hewn stone' here stands for the kinds of things that self-intelligence produces in matters of faith.

[5] Since those things were meant by 'hewn stone', the altar first built in the land of Canaan by the children of Israel after they crossed the Jordan was built of unhewn stones; for crossing over Jordan represented introduction into the Lord's kingdom, which is accomplished by means of the truths of faith. That altar is spoken of as follows in Joshua,

Joshua built an altar to Jehovah God of Israel on Mount Ebal, as Moses the servant of Jehovah had commanded the children of Israel, An altar of whole stones over which no one has wielded any iron tool. 1 Joshua 8:30-31; Deuteronomy 27:1-8.

[6] The temple in Jerusalem likewise was built of whole, not hewn, stones. This is referred to in the first Book of Kings as follows,

As regards the house itself, when it was being built it was built of whole stone, as it had been brought [there]; for not a hammer or axe, [nor] any tool of iron, was heard in the house while it was being built. 1 Kings 6:7.

For by 'the temple of the Lord' was represented the Lord in respect of Divine Truth. The Lord Himself teaches that He was represented by the temple, in John 2:19, 21-22; and the reason why He was represented in respect of Divine Truth was that Divine Truth was taught there. This also was why it was built of stones; for 'stones' meant Divine Truth, 8940. And it also explains why the Lord was called 'the Stone of Israel', 6426.

[7] From all this one may now see what was meant by the stone of the altar, and also what was meant by the stone of the temple, as well as what was meant by the requirement that they were to be whole stones, and not hewn, namely this: Religion should be composed of truths derived from the Lord, thus from the Word, and not from self-intelligence. Products of self-intelligence are also described in the following way in Isaiah,

The craftsman casts a graven image, and a goldsmith overlays it with gold and casts silver chains for it. He seeks a skilled 2 craftsman to make ready a graven image. Isaiah 40:19-20.

'A graven image' stands for some religious fabrication that is a product of the proprium or self, put forward to be venerated as what is Divine, 8869. 'The craftsman' stands for those who from self produce and fashion things. Their attempt to make these things look like truths is described by '[a goldsmith! overlays it with gold, and casts chains made of silver' and 'he seeks a skilled craftsman'.

[8] In the same prophet,

Makers of the graven image, all are vanity. All his companions will be ashamed; and the workmen themselves ... He fashions the iron with tongs, and works it with the coals, and forms it with sharp hammers; so he makes it with his strong arm. 3 He fashions pieces of wood, stretches out a cord, and marks it off with a ruler. He makes it into its angles, and marks it out with a ring, so that he may make it in the form of a man (vir), according to the beauty of a human being, to dwell in the house. Isaiah 44:9, 11-13.

This too describes a religious fabrication that is a product of self-intelligence. Something similar occurs in Jeremiah,

The customs 4 of the nations are vanity. Since indeed one cuts out wood from the forest, the work of the hands of the workman using an axe, he decorates it with silver and gold; and they make it firm 5 with pegs and hammers. Jeremiah 10:3-4.

And also in Hosea,

Nonetheless they now sin more and more, and make for themselves a molten image from silver, idols by their own intelligence, completely the work of craftsmen. Hosea 13:2

A religious fabrication, produced out of self-intelligence and not derived from the Word, is meant in the internal sense by 'idols' and 'strange gods', by 'molten images' and 'graven images'. Products of the self are nothing else; for in themselves they are dead, even though venerated as living.

-----
Footnotes:

1. literally, upon which he has not moved iron

2. literally, intelligent

3. lit the arm of his strength

4. lit statutes

5. The Latin means he makes firm but the Hebrew means they make firm, which Swedenborg has in other places where he quotes this verse.

-----

(Odkazy: Exodus 20:25)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 9011, 9093, 9146, 9166, 9192, 9344, 9347, 9391, 9407, 9777, 9852, 9954, 9959, 10137, 10154, 10408

The White Horse 7


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 355, 386

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Cleansing the Temple
Jesus' passionate act of cleansing the temple models the way we are to remove evil from our lives in order to experience the peace of heaven.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: