Bible

 

2 Mózes 20

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:

2 Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földérõl, a szolgálat házából.

3 Ne legyenek néked idegen isteneid én elõttem.

4 Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.

5 Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltõn- szeretõ Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyûlölnek.

6 De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

7 Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az õ nevét hiába felveszi.

8 Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.

9 Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;

10 De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, [se] szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belõl van;

11 Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

12 Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.

13 Ne ölj.

14 Ne paráználkodjál.

15 Ne lopj.

16 Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.

17 Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.

18 Az egész nép pedig látja vala a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy füstölgését. És látja vala a nép, és megrémüle, és hátrább álla.

19 És mondának Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk.

20 Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek; mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az õ félelme legyen elõttetek, hogy ne vétkezzetek.

21 Távol álla azért a nép, Mózes pedig közelebb méne a felhõhöz, melyben az Isten vala.

22 És monda az Úr Mózesnek: Ezt mondd az Izráel fiainak: Magatok láttátok, hogy az égbõl beszéltem veletek.

23 Ne csináljatok én mellém ezüst isteneket, és arany isteneket se csináljatok magatoknak.

24 Földbõl csinálj nékem oltárt, és azon áldozd a te égõ- és hálaáldozatodat, juhaidat és ökreidet. Valamely helyen akarom, hogy az én nevemrõl megemlékezzetek, elmegyek tehozzád és megáldalak téged.

25 Ha pedig kövekbõl csinálsz nékem oltárt, ne építsd azt faragott [kõ]bõl: mert a mint faragó vasadat rávetetted, megfertõztetted azt.

26 Lépcsõkön se menj fel az én oltáromhoz, hogy a te szemérmed fel ne fedeztessék azon.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 8753, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, ...

Apocalypse Explained 405


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1298, 1551, 1754, 2009, 2332, 2575, 2826, ...

Apocalypse Revealed 213, 392, 457, 474, 601, 847

Divine Providence 230

The Lord 59

Doctrine of Life 59

True Christian Religion 9, 284, 291, 301, 305, 309, 313, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 78, 240, 304, 391, 504, 532, 539, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 35, 43, 49

Marriage 9

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 1:31, 2:2, 15:17, 27:20, 39:9

2 Mózes 13:3, 14, 16:23, 19:3, 16, 20:4, 23, 21:12, 17, 22:19, 23:1, 12, 24, 24:4, 28:42, 43, 29:46, 31:12, 32:4, 8, 34:7, 14, 17, 21, 35:1

3 Mózes 11:45, 18:20, 19:3, 4, 11, 12, 20:5, 10, 23:3, 24:15, 25:38, 42, 55, 26:1, 2, 13

4 Mózes 5:12, 14:18, 15:32, 25:11

5 Mózes 4:10, 16, 23, 25, 36, 40, 5:4, 6, 23, 27, 6:14, 7:9, 8:2, 16, 16:22, 20:1, 21:18, 27:5, 15

Józsué 8:31, 23:7, 24:19

Birák 6:10, 17:3

1 Sámuel 22:3

1 Királyok 8:12, 11:4, 12:28, 18:39

2 Királyok 5:18, 27, 17:7, 12, 35

2 Krónika 7:19, 33:7

Nehemiás 9:13, 14

Jób 21:19

Zsoltárok 50:7, 81:7, 10, 11, 101:2, 109:14

Példabeszédek 19:5

Ézsaiás 58:13

Jeremiás 16:14, 17:21, 22, 32:18

Ezékiel 18:2, 20:5, 7, 20

Dániel 3:18, 9:4

Hóseás 12:10

Mikeás 2:2

Malakiás 1:6, 3:5

Máté 5:21, 27, 33, 15:4, 19:3, 18, 27:25

Márk 7:10, 10:19

Lukács 13:14, 18:20, 23:56

János 9:2, 14:23

Apostolok 4:24, 17:29, 20:33

Rómaiakhoz 2:21, 7:7, 13:9

Efézusiakhoz 6:2, 3

Zsidókhoz 4:10, 11, 12:18, 19

Jakab 2:11

1 Péter 1

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 A Day of Rest
In the New Church we are told that when we are trying to be loving and kind to other people, then the Lord is at rest. And this is the real Sabbath.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Does the Lord Forgive?
Lesson and activities looking at the Lord's love and mercy in forgiving us.
Religion Lesson | Ages over 15

 Forgiveness and Mercy
The Lord forgives sins, because He is mercy itself. To receive forgiveness a person must admit wrongdoing, stop doing evil, and begin a new life.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 For Reflection: A Perfect Sabbath
Think about ways to look to the Lord and also get some rest and recreation as you celebrate the Sabbath day.
Activity | Ages over 4

 His Life Within You
The first commandment calls us to commit our life to the Lord, to delight in knowing Him and in feeling His life within us.
Article | Ages over 15

 Honor Your Father and Your Mother
Coloring Page | Ages 7 - 14

 I Am the Lord Your God
Worship Talk | Ages over 18

 Identify and Name False Gods
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Memory Verse: Holy Is His Name
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Keeping the Sabbath
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Love Me Keep My Commandments
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Lord Our God
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Worship of the Heart
Activity | Ages 4 - 14

 Moses Receiving the Ten Commandments
Color and cut out the pieces to assemble a project showing Moses receiving the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 No Other Gods
The first commandment tells us that we should worship the one true God and have no other Gods before Him. This sounds simple enough. Who would bow before a carved image or worship an idol? The fact is, we all do. The First Commandment is as important for us today as it ever was.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 Our Covenant with God
A covenant is a promise made between two or more people. New Church teachings explain how keeping covenant joins a person with the Lord.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Our Covenant with the Lord
Lesson and activities exploring our covenant with the Lord and how we can respond to His love.
Religion Lesson | Ages over 15

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Giving of the Ten Commandments
Make a picture of Moses bringing the two tablets of stone down Mount Sinai to help you focus on the miraculous way the Lord gave us the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 Quotes: Holy Is His Name
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Keeping the Sabbath
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Love Me and Keep My Commandments
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: The Lord Our God
Teaching Support | Ages over 15

 Remember the Sabbath
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Resting in the Lord
Worship Talk | Ages over 18

 Sensual Pleasure and Delights
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Taking the Lord's Name in Vain
Might you be coming close to taking the Lord's name in vain without even realizing it? 
Activity | Ages 11 - 17

 The Eighth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Fifth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The First Commandment
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The First Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Fourth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Function of Wings
Compare the function of a bird's wings with how the Ten Commandments - and other parts of the Lord's Word - help us.
Activity | Ages 7 - 17

 The History and Meaning of the Sabbath
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord's Commandments Mobile
This complex project combines the two great commandments and the Ten Commandments in one mobile.
Project | Ages 7 - 14

 The Lord Will Not Hold Him Innocent
Article | Ages 15 - 17

 The Ninth and Tenth Commandments
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Second Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Seventh Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Sixth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Ten Commandments
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Commandments
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Commandments
The Ten Commandments list actions a person must do in order to connect with God. Explore the spiritual meaning to commandments using New Church online resources.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Ten Commandments
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Ten Commandments (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments Calligraphy
Color the border around this calligraphy of the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments in Hebrew
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments Received, The Golden Calf
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Third Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Two Tablets
Use a modeling compound to make small tablets. 
Project | Ages 7 - 14

 Turning Away from False Gods Collage
Make a collage showing things people might “worship” or seem to make a higher priority in their lives than the Lord. 
Project | Ages 7 - 17

 What Worship Is
Worship Talk | Ages over 18

 Why We Need Rules
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Worshiping the Lord Alone
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Worshiping the One True God
Worship Talk | Ages over 18

 You Shall Not Take the Name of the Lord Your God in Vain
Worship Talk | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 8495

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

8495. 'A holy sabbath to Jehovah shall tomorrow be' means the joining together of goodness and truth into eternity. This is clear from the meaning of 'sabbath' as the joining together of goodness and truth, dealt with below; and from the meaning of 'tomorrow' as into eternity, dealt with in 3998. Anyone who does not know what the sabbath represented, and what it was consequently a sign of, also cannot know why it was held to be the holiest institution of all. It was held to be the holiest because in the highest sense it represented the union of the Divine and the Divine Human within the Lord, and in the relative sense the joining together of the Lord's Divine Human and the human race. This is why the sabbath was the holiest. And since it represented those realities it also represented heaven in respect of the joining together of goodness and truth, that is, the joining together called the heavenly marriage. And since the joining together of goodness and truth is accomplished by the Lord alone and nothing at all of it by man, and since it is accomplished in a state of peace, people were most strictly forbidden to do any work on that day. The prohibition was so strict that the soul who did do any was to be cut off. This is stated in Moses as follows,

You shall keep the sabbath, for it is holy to you. He who profanes it must certainly die; for everyone who does work on that day, this soul shall be cut off from the midst of his people. Exodus 31:14.

This was why the one who merely gathered sticks on that day was stoned, Numbers 15:32-36. It is also why the command regarding the sabbath is the third of the Ten Commandments, coming immediately after the two regarding holy worship of Jehovah, Exodus 20:8; Deuteronomy 5:12. And it is why the sabbath is called 'an eternal covenant', Exodus 31:16; for 'a covenant' means a joining together, 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804.

(Odkazy: Arcana Coelestia 665-666)


[2] From all this one may now see what is meant in the internal sense by the things said about the sabbath in the following places, as in Isaiah,

Blessed is the person keeping the sabbath so that he does not profane it. Thus said Jehovah to the eunuchs who keep My sabbaths and choose that in which I delight, and hold fast to My covenant, I will give those in My house and within My walls a place and a name better than sons and daughters; I will give them an eternal name which will not be cut off. Whoever keeps the sabbath so that he does not profane it, and those who hold fast to My covenant, I will bring them onto My holy mountain, and make them joyful in My house of prayer. Isaiah 56:2-7.

From these words it is evident that those who are joined to the Lord are meant by those who keep the sabbath holy. That they will be in heaven is meant by the promise that those in Jehovah's house will be given a place and a name better than sons and daughters, an eternal name which will not be cut off, and that they will be brought onto the holy mountain.

[3] In the same prophet,

If you turn away your foot from the sabbath, so that you do not do your own will on My holy day. but call the sabbath, Delights holy to Jehovah, honourable, and honour it, so that you do not do your own ways, nor find your own desire or speak [your own] words, then you will take delight in Jehovah, and I will convey you into the high places of the earth, and I will feed you with the heritage of Jacob. Isaiah 58:13-14.

What was represented by the requirement that they should not do any work on the sabbath day is clearly evident here, namely that they must not do anything that begins in themselves, only what begins in the Lord. For the angelic state in heaven is such that they do not will or do, they do not even think or utter, anything that begins in themselves or what is properly their own. This is what their being joined to the Lord consists in. Not doing anything that begins in themselves is meant when it says that they should not do their own will, nor do their own ways, nor find their own desire, nor speak [their own] words. This state existing with the angels is the heavenly state itself; and when they are in it they experience peace and rest. Also the Lord has rest, for when they have been joined to Him their labour ceases; they now abide in the Lord. These things are meant by the words 'so shall you call the sabbath, Delights holy to Jehovah' and that they will take delight in Jehovah. The Lord's rest is meant where it says that after creating on six days 'He rested on the seventh day', Genesis 2:2.

[4] The same things are meant by the following words in Jeremiah,

If you most certainly hear Me, so that you do not bring a burden through the gates of this city on the sabbath day, and you keep the sabbath day holy, so that you do not do any work in it, then there will enter through the gates of this city kings and princes seated on the throne of David, riding in chariots and on horses, they and their princes, the men (vir) of Judah and the inhabitants of Jerusalem. And this city will be inhabited forever. Jeremiah 17:24-25

'Work on the sabbath' means everything that springs from the self. The state of people who are not led by self but by the Lord is what 'there will enter through the gates of the city kings and princes seated on the throne of David, riding in chariots and on horses' describes. 'Kings' means the truths of faith, 'princes' leading aspects of them, 'seated on the throne of David' the fact that they come from the Lord, and 'chariots and horses' religious teachings and intellectual concepts belonging to faith. It should be recognized that everything coming from a person's self is bad, and everything coming from the Lord is good. The fact that everything, in the case of those who are led by the Lord, flows in, down to the smallest particle of life in both their understanding and their will, thus down to every single part of the faith and charity they possess, see what has been shown abundantly from experience in 2886-2888, 6053-6058, 6189-6215, 6307-6327, 6466-6495, 6598-6626, 6982, 6985, 6996, 7004, 7055, 7056, 7058, 7147, 7270.

(Odkazy: Arcana Coelestia 7055-7056)


[5] As regards the sabbath and its being a representative of the joining together of the Lord and the human race, this is clear in Ezekiel,

I gave them My sabbaths, in order that they might be a sign between Me and them, to know that I am Jehovah who sanctifies them. Ezekiel 20:12.

See too Exodus 31:13. Therefore also it was forbidden to kindle fire on the sabbath day, Exodus 35:3, because 'fire' meant all that composed life, and 'kindling fire' that which composed life beginning from self. From all that has been stated it is evident that the Lord is Lord of the sabbath, in accordance with His words in Matthew 12:1-9. It is evident too why a large number of healings by the Lord were performed on sabbath days, Matthew 12:10-14; Mark 3:1-6; Luke 6:6-12; 13:10-17; 14:1-6; John 5:9-18; 7:22-23; 9:14, 16; for the sicknesses from which the Lord healed people involved spiritual sicknesses which exist as a result of evil, 7337, 8364.

(Odkazy: Exodus 16:23; John 5:9-19; Luke 6:6-11; Mark 3:1-9, 3:1-8; Matthew 12:1-8, 12:10-13)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 8504, 8515, 8516, 8886, 8887, 8894, 8976, 9086, 9279, 9296, 9741, 10356, 10668, 10730, 10731


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 54, 208, 449, 701, 965

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 The Pool of Bethesda
Like the man who sat beside a pool for thirty eight years waiting for help we also make excuses in the struggle to let go of bad attitudes and habits.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: