Bible

 

Bereshit 50

Hebrew: Modern     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí  

1 ויפל יוסף על פני אביו ויבך עליו וישק לו׃

2 ויצו יוסף את עבדיו את הרפאים לחנט את אביו ויחנטו הרפאים את ישראל׃

3 וימלאו לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי החנטים ויבכו אתו מצרים שבעים יום׃

4 ויעברו ימי בכיתו וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר אם נא מצאתי חן בעיניכם דברו נא באזני פרעה לאמר׃

5 אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה׃

6 ויאמר פרעה עלה וקבר את אביך כאשר השביעך׃

7 ויעל יוסף לקבר את אביו ויעלו אתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים׃

8 וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו רק טפם וצאנם ובקרם עזבו בארץ גשן׃

9 ויעל עמו גם רכב גם פרשים ויהי המחנה כבד מאד׃

10 ויבאו עד גרן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד ויעש לאביו אבל שבעת ימים׃

11 וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגרן האטד ויאמרו אבל כבד זה למצרים על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן׃

12 ויעשו בניו לו כן כאשר צום׃

13 וישאו אתו בניו ארצה כנען ויקברו אתו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחזת קבר מאת עפרן החתי על פני ממרא׃

14 וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העלים אתו לקבר את אביו אחרי קברו את אביו׃

15 ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אתו׃

16 ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר׃

17 כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך ויבך יוסף בדברם אליו׃

18 וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים׃

19 ויאמר אלהם יוסף אל תיראו כי התחת אלהים אני׃

20 ואתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם רב׃

21 ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם׃

22 וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו ויחי יוסף מאה ועשר שנים׃

23 וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן מנשה ילדו על ברכי יוסף׃

24 ויאמר יוסף אל אחיו אנכי מת ואלהים פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב׃

25 וישבע יוסף את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעלתם את עצמתי מזה׃

26 וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ויחנטו אתו ויישם בארון במצרים׃

← Předchozí  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6509, 6510, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2916, 4447, 4539, 4786, 6502, 6503, 6504, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 447, 659

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 12:7, 15:14, 16, 23:2, 9, 17, 20, 25:7, 8, 9, 27:41, 30:2, 3, 34:3, 37:7, 9, 18, 45:5, 11, 46:4, 47:12, 29, 30, 31, 49:29

Shemot 1:5, 6, 4:31, 12:41, 51, 13:18, 19, 33:1

BaMidbar 20:29

Devarim 34:8

Yehoshua 17:1, 24:29, 32

רות 1:6

Shmuel A 31:13

Melachim B 5:7, 13:14

Dvrei Yamim A 7:14

Dvrei Yamim B 16:14, 30:22

Eyov 2:13, 42:16

Tehilim 128:6

Mishlei 17:6

מעשי השליחים 7:16, 8:2

סלוניקים 1 5:15

עברים 11:22

Významy biblických slov

יוסף
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

ארבעים
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

יום
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

מצרים
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

פרעה
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

מצאתי
To not to be found any more, signifies not to rise again.

מת
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

כנען
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

ארץ
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

פרשים
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

גדול
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

ימים
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

קבר
A grave, as in Psalm 88:5, signifies hell. ‘To come forth out of the grave,’ as in John 5:29, signifies to come forth out of...

שדה
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

אברהם
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

לנו
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

רב
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

מאה
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

מכיר
Machir' signifies the same as 'Manasseh' because Machir was the son of Manasseh.

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

מנשה
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

נשבע
'To sware' is a binding.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Food for Thought: God Meant It for Good
Look at ways the Lord leads us and provides what is good - even in difficult times.
Activity | Ages over 15

 Joseph's Sons
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Quotes: God Meant It for Good
Teaching Support | Ages over 15

 The Lord's Providence
An overview of how the Lord's providence guides all of us toward greatness and provides for our eternal happiness.
Worship Talk | Ages over 18

 The Story of Joseph
Examining the life and character of Joseph teaches us about how the Lord leads each of our lives.
Worship Talk | Ages over 18

 Why Does God Let Bad Things Happen?
Lesson and activities comparing what the Lord wills to what He permits so that people can be free to make heavenly or hellish choices in their lives.
Religion Lesson | Ages over 15

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 6571

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

6571. 'And you thought evil against me' means that the things which have become alienated intend nothing but evil. This is clear from the representation of the sons of Jacob, to whom 'you refers here, as the things which have become alienated from truth and good, dealt with above in 6557, for when the brothers contemplated evil against Joseph they represented things which have become alienated; and from the meaning of 'thinking evil against me' as intending evil, for evil that is contemplated against someone is evil that is intended. And since things which have become alienated cannot intend what is good, it is therefore said that they intend nothing but evil. What is implied when it is said that the things which have become alienated from truth and good intend nothing but evil is this: A person who has become alienated from good and truth intends nothing but evil, since he cannot intend good; and what he intends reigns in him and is therefore present in all his thoughts, and in every smallest part of his being. For that which is a person's intention or end in view constitutes his actual life, that end in view being his love, and that love his life. What is more, a person's essential character is exactly like the end he holds in view; and the image of him seen in the light of heaven is also exactly like it. And what will perhaps astonish you, as is the image that he presents overall, so is the image presented in every smallest feature of his will. This means that a person is wholly and completely identifiable with his end in view.

[2] From this it may be seen that a person who is in himself an evil end cannot possibly be among those who are good ends, that is, one who is in hell cannot possibly be in heaven; for these ends conflict with each other, though the good ends triumph because they are from the Divine. From this it may also be seen that those people do not think correctly who believe that anyone at all can be admitted into heaven solely through an act of mercy. If one who is in himself an evil end comes into heaven, he finds it difficult to stay alive, like one in mortal agony, and is grievously tormented, quite apart from the fact that he looks like a devil there in the light of heaven. From this it is evident that those who have become alienated from truth and good cannot help contemplating what is evil. This is so in the smallest details of their thought and will, as is plainly evident from the sphere that emanates from people like this when a long way off. For one detects from that sphere what they are like; that sphere is so to speak a spiritual vapour appearing out of every detail of their life.

(Odkazy: Genesis 50:20)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 6572, 8067, 8865, 9286, 9932


   Studijní pomůcky


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: